opsmukken


opsmukken 1.0

zichzelf of iemand anders mooier maken met make-up, mooie kleding of sieraden; opmaken; optooien

Semagram


Opsmukken…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • iemand opsmukken
   • zich opsmukken

   In de Oudheid behoorden geringe zalfjes, make-up en geparfumeerd water [...] tot de dagelijkse gebruiksartikelen. Er werden drie soorten smeersels gebruikt: zalf, crème en olie. De eerste vorm van een parfum kan vergeleken worden met reukwater. Het was een geurige stof in vaste vorm die door verwarming de gewenste geur ontwikkelde. Deze vormen van het zich opsmukken werden evenwel niet door iedereen geapprecieerd. Sommigen vonden dat vrouwen het geld van hun man verspilden aan nutteloze schoonheidsproducten.

   http://www.uvv.be/uvv5/top/framesn.html,

   Lily begon me op te smukken. Ik voelde dat ze het keurig en grondig deed. Stellig had ze er de goede vingers voor. Ik wenste dat mijn moeder dergelijke aandacht aan mijn kleren besteedde en er de goede vingers voor had. Lily schikte de borsten op de plaats waar ze moesten zitten en bond er kruiselings het blauwe Marialint omheen. Terwijl ze mijn mond rood stiftte, vond ik toch dat ze koude visogen had.

   Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

   opsmukken 2.0

   een voorwerp, een plaats of een ruimte mooier of aantrekkelijker maken dan het was, bv. door het aanbrengen van versieringen, kunstwerken, illustraties; aankleden; opsieren

   Semagram


   Opsmukken…

   is een handeling

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • een dorp opsmukken
     • een stad opsmukken
     • een bouwwerk opsmukken
     • een kerk opsmukken
     • een museum opsmukken
     • een paleis opsmukken
     • de vensterbanken opsmukken
     • de wanden opsmukken
     • een interieur opsmukken
     • een salon opsmukken
     • een site opsmukken

     Mijn vriend Peter [...] heeft onlangs nog onze luster van het plafond gehaald zodat ik er mijn paaskandelaar kon ophangen. En nu we in ons nieuwe huis wonen, vind ik het ook erg plezant om de voordeur op te smukken. Kunnen de buren mee genieten van mijn sierstukken.

     http://www.gva.be/dossiers/-p/pasen/decoratie.asp,

     De Vlamingen moeten [...] fier zijn op wat zij gepresteerd hebben in de wereld. Onze gemeenschap is een schatkamer van kultuur; vele kunstvoorwerpen werden zelfs door vreemde machthebbers geroofd om op massale wijze hun paleizen, kerken en musea op te smukken.

     De Standaard,

     Ik wil het hier even hebben over de sanseveria's, de monstera en de coleus. Drie planten die van oudsher de woonkamers en de vensterbanken opsmukken. Drie rustieke kamerplanten, die nog altijd veel bijval genieten.

     De Standaard,

     De verjaardag van Golkar is een staatszaak waarvoor dorpen en steden worden opgesmukt, want dit is dé partij van de macht. De ABRI, de strijdkrachten, krijgen een gelijkaardige behandeling.

     De Standaard,

     Teksten, tekeningen of foto's zijn pas klaar voor virtuele publicatie als ze tussen juiste HTML-codes staan. Sitebouwers die hun pagina's met "stilstaande" objecten vullen, hebben niet veel meer nodig dan een ontwerp en deze universele codetaal. Maar als je een site met bewegende grafische elementen wil opsmukken, heb je een probleem. Veranderende kleuren, flikkerende titels of online spelletjes zijn - althans in Net-termen - vormen van beweging. HTML kan die niet echt aan.

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: met

     • iets opsmukken met iets

     Hoepels, fietsen, autopedje, kinderwagens, alles was met bloemen opgesmukt en in het zomercorso ingeschakeld.

     De lange geboorte, Lut Ureel,

     Achter ramen aan zijn rechterzijde waren de vensterbanken opgesmukt met ruikers en bloemstukken, sommige nog verpakt in cellofaan.

     Kras, Peter Terrin,

     Op zoek naar wisselgeld ga ik naar terminal West beneden [...]. Een lieftallige allochtone bij een open koffiebar serveert me een stuk appeltaart [...]. Ze klinkt nog oprecht ook als ze zegt "Have a nice flight." Ik vind het prettig, zo alleen in de enorme zee van ruimte opgesmukt met vissen-mobiles.

     NRC,

     Van de niet minder dan 130 gevaarlijke kruispunten die het gewest telt, worden er dit jaar 35 aangepakt. Heel wat openbare en groene ruimtes worden gedeeltelijk of volledig heraangelegd. Vaak worden ze bij die gelegenheid met een fontein of een kunstwerk opgesmukt.

     De Standaard,

     Vaste verbindingen


     zijn blazoen opsmukken


     1. zijn imago verbeteren

      Synoniem: zijn blazoen oppoetsen

      In de voorbije 20 jaar zijn ook bedrijven zich gaan realiseren dat hun imago gebaat was met investeringen in een schoon milieu. Via echte investeringen en/of mediacampagnes slaagden sommigen erin het blazoen op te smukken of de productie op een schone manier te laten verlopen.

      http://www.a-m.be/actie/verslEcon15.html

      In de tweede helft slaagde Roussel er ondanks schitterende slaloms niet in zijn wekelijks doelpunt te versieren. De thuisploeg liet nadien wat stoom af. Invaller Panagiatopoulos en midvoor Baldewijns verschenen in het laatste halfuur meermaals in een goede schietpositie, maar konden eveneens hun blazoen niet opsmukken. De eer redden was toen al lang een hopeloze zaak geworden voor de bezoekers, die na enkele gunstige resultaten blijkbaar in een totale off-day verkeerden.

      De Standaard,

     opsmukken 3.0

     een verhaal, een tekst, een stijl, en dergelijke, mooier of aantrekkelijker maken door overdreven gebruik van beelden en stijlfiguren

     Semagram


     Opsmukken…

     is een handeling

       Combinatiemogelijkheden


       met object


       • de werkelijkheid opsmukken
       • een roman opsmukken
       • een tekst opsmukken
       • het geheel opsmukken

       Een staaltje van Kapuscinski's hunker naar dramatiek: 'Het binnenland van Afrika is in wezen altijd heet, witheet [...].' De werkelijkheid - zo weet elke schrijver- moet worden opgesmukt en bijgeschminkt, anders kijkt geen hond ernaar om, maar meer en meer neem ik zijn beweringen met een forse korrel zout.

       Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

       Paul Jambers zou ons […] enkele dagen later eens laten zien wat nu precies een femme fatale was. Femme fatale bleek een nogal duur Frans woord voor een professionele blondine die aan de kost komt door topless rond een paal te kronkelen in een seksclub aan een provinciale weg […]. Pol wist ook wel dat we hier niet echt met femmes fatales te doen hadden […]. Kwestie van het geheel wat op te smukken, citeerde hij zo vaak mogelijk Camille Paglia, sleepte hij er de film noir bij, en haalde hij de oude Sigmund uit Wenen aan die met z'n brein vol cocaïne gezegd heeft dat vrouwen een donker continent zijn.

       Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

       We gebruiken altijd allerhande metaforen om onze teksten op te smukken. We kunnen niet anders om over abstracte dingen te spreken. Lees maar eens een beursbericht, het staat vol van beeldspraak: een koers die stijgt en daalt, een dieptepunt, enzovoort.

       http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg30/veto3022/aphumor.html

       Nochtans had ik me bij het schrijven (alweer) niet strikt gehouden aan het opgegeven onderwerp. Ook had ik mijn tekst opgesmukt en geritmeerd met litanietjes die ik gemaakt had door het opsommen (in het Latijn) van de namen van verschillende bloemen- en plantensoorten.

       De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

       opsmukken 4.0

       een resultaat, een begroting of een balans gunstiger voorstellen dan in werkelijkheid het geval is, door gegoochel met cijfers of trucs

       Semagram


       Opsmukken…

       is een handeling

         Combinatiemogelijkheden


         met object


         • de balans opsmukken
         • de begroting opsmukken
         • de cijfers opsmukken
         • de resultaten opsmukken
         • de werkloosheidstabellen opsmukken
         • het begrotingsresultaat opsmukken
         • het saldo opsmukken
         • het winstcijfer opsmukken

         Europese voorschriften verbieden dat de opbrengst van privatizeringen gebruikt worden om het netto te financieren saldo op te smukken. Volgens het Rekenhof heeft de regering-Dehaene I die regel in 1994 overtreden "door de transakties te boeken onder de hoofding lopende niet-fiskale ontvangsten, terwijl het in werkelijkheid om niet-fiskale kapitaalontvangsten gaat".

         De Standaard,

         Volgens het VLD-kamerlid hanteerde het kabinet-Dehaene II een hele reeks "ontoelaatbare technieken om het begrotingsresultaat op te smukken": kapitalizatie van rentebetalingen [...], vervroegde inning van SZ-bijdragen voor 1996. Zonder die truuks zouden de begrotingscijfers veel slechter zijn geweest, meent Daems. Bovendien kan het opgesmukte regeringsrapport niet verbergen dat er een "dramatische ekonomische evolutie" plaats vindt.

         De Standaard,

         De beurs van Tokyo wist de laatste dag van die eerste jaarhelft nipt positief af te sluiten [...]. Nogal wat handelaars hadden gehoopt dat de koersen hoger zouden worden geduwd door fondsen en bedrijven die hun halfjaarbalans willen opsmukken, maar die operaties bleven grotendeels uit.

         De Standaard,

         Ten tweede lijkt het erop dat de gebruikte swap-techniek minstens voor een deel tot doel had snel inkomsten te genereren en het ermee gepaard gaande risico in de tijd vooruit te schuiven. De hoogrentende leningen leverden meteen een mooie intrest op, waarmee de begroting kon worden opgesmukt. Maar de vervaldag, waarop met zwakke munt weer harde valuta moet worden ingekocht, komt pas tegen het einde van de eeuw. In de begroting zijn geen reserves aangelegd voor dat risico.

         De Standaard,

         De film kwam gisteren officieel op 102 kopieën in omloop. Normaal hebben avant-premières tijdens het weekend plaats, maar de verdeler mocht van Hollywood de bezoekerscijfers niet op die manier opsmukken. In het filmmilieu sprak men van 800.000 frank ontvangsten in de Antwerpse Metropolis en een miljoen in de Brusselse zalen.

         De Standaard,