opziener


opziener 1.0

iemand die voor zijn beroep toezicht houdt op mensen, dieren of zaken
De bevoegdheid van een opziener kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken, zoals de correcte uitvoering van een werk, de materialen die daarbij worden gebruikt of onroerende goederen, zoals een jachtgebied, een natuurreservaat, of eertijds ook een groot landbouwbedrijf met dienstpersoneel.

Algemene voorbeelden


Volgens Emilio waren die beren zo goed als tam. Zelfs tijdens strenge winters zouden ze niet uit de bossen komen. De opzieners van het reservaat zouden hun zeker bijvoederen.

Na de siësta, Paul Koeck,

Waarom zou de opziener van wat in een magazijn voorhanden is, zich magazijnmeester noemen? Dat is hij natuurlijk wel, maar dwingt parts manager niet meer respect af?

De Standaard,

De opzieners schoten vaak de jachthonden van de stropers dood, en in een beroemd geval vermoordde een stroper aan de Airline, Calvin Graves, twee opzieners die probeerden zijn hond weg te halen.

http://www.amerika.nl/reizen/html/staten/newengland/airline.htm

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


opziener 1.1

iemand die in sommige christelijke kerkgemeenschappen toezicht houdt over de geestelijke en morele trouw van de gemeente

Algemene voorbeelden


Elke gemeente dient opzieners te hebben die, zowel in geestelijk als moreel opzicht, in staat zijn haar te besturen en te leiden.

http://home.wxs.nl/~sleij005/vergadering/samenkomsten.htm

Een 'opziener' (een letterlijke vertaling van het Griekse episkopos of bisschop) is de rechterhand van de Apostel op geestelijk gebied.

http://www.apgen.nl/

opziener 1.2

iemand die als assistent en plaatsvervanger van de meester optreedt in een vrijmetselaarsloge; bestuurslid van een vrijmetselaarsloge
Een loge telt twee opzieners, de eerste opziener en de tweede opziener.

Algemene voorbeelden


Wat later zal hij hogere functies toegewezen krijgen en hetzij als redenaar, hetzij als eerste of tweede opziener, hetzij uiteindelijk als achtbare meester tot de leiders, de zogenaamde Lichten van de werkplaats gaan behoren.

http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

Na de inwijdingsceremonie vindt de catechismus plaats, een vraag- en antwoordspel tussen de Achtbaar Meester en beide Opzieners, waar de hele inwijdingsceremonie nog eens over wordt gedaan en op enkele punten iets nader geduid wordt.

http://www.stelling.nl/vrijmetselarij/ovo_r1a.html