opzichter


opzichter 1.0

iemand die toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden op plaatsen zoals een fabriek, een mijn, een werf, een plantage of een ander groot landbouwbedrijf

Semagram


Een opzichter…

is een persoon

 • [Rang of hierarchische positie] staat in de bedrijfshiërarchie een trapje hoger dan de arbeiders
 • [Activiteit of handeling] houdt toezicht over de werkzaamheden op plaatsen zoals een fabriek, een mijn, een werf, een plantage of een ander groot landbouwbedrijf; ziet toe of er voldoende wordt gewerkt, of de kwaliteit van het geleverde werk in orde is en of het nodige materiaal voorhanden is
 • [Belanghebbende of begunstigde] staat in dienst van een bedrijfsleider
 • [Betrokkene] houdt toezicht over arbeiders
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Buscher is een van die zeldzame nog actieve werknemers die ondergronds hebben gewerkt. In zijn geval: 17 jaar, waarvan 12 jaar als opzichter . Na de sluiting van de mijnen ging Buscher 2,5 jaar HTS-werktuigbouw studeren.

NRC,

In Suriname werden tussen het einde van de 17e eeuw en het eind van de 18e eeuw ca. 150.000 Afrikaanse slaven ingevoerd. Ze werden er vooral tewerkgesteld op suikerrietplantages. Het werk was zwaar en er werd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewerkt. De behandeling van slaven door de opzichters op de Surinaamse plantages stond al snel slecht bekend.

http://www.africaserver.nl/wozow/tentoonstelling/index.html

Opvallend aan Zuilen was de sociale opbouw van de buurten. Aan de Amsterdamse straatweg, ter hoogte van het door werklozen aangelegde Julianapark, woonden de opzichters, de hogere arbeiders dus, en de huizen zijn daar relatief groot. Daarachter woonden de middellage werknemers en daarachter het allerlaagste voetvolk.

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een opzichter in een fabriek

Ik werd opzichter in een fabriek die keukenstoelen vervaardigde.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Voorzetsel: op

 • een opzichter op een koffieplantage

Hij begon als ladingklerk in de haven van Lobitho, werkte voor Engelse en Portugese handelshuizen, speelde opzichter op een koffieplantage, en toen de onafhankelijkheid uitbrak was hij mede-eigenaar van drie hotelletjes gelegen aan de grote autoweg die Luanda verbond met Windhoek in Namibië.

Quissama, F. Springer,

Voorzetsel: van

 • een opzichter van een marmergroeve
 • een opzichter van een mijn

De laatste jaren had hij opzichter mogen spelen van een marmergroeve bij Benguela.

Quissama, F. Springer,

Volgens Weyts is uit zijn onderzoek komen vast te staan dat KS zich in de voorbije jaren heeft begeven in het zwart-geldcircuit, dat ze opzichters van de mijnen "zwart" vertrekpremies uitbetaalde en bevriende relaties tegen betaling zou hebben binnengehaald voor het van de grond brengen van economische activiteiten.

NRC,

in voorzetselgroep


 • iemand tot opzichter bevorderen

De grootste vuilakken onder de werklozen, ongure elementen die zich fanatiek door het werk beten en de kont van de bazen likten, werden tot opzichter bevorderd, stonden de dag erna, met de knuppel, de steuntrekkers op te jagen.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • opzichteres
 • opzichtertje
 • oud-opzichter

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • opzichterscomité
 • opzichterswoning

opzichter 1.1

iemand die toezicht houdt over de gevangenen in een concentratiekamp, meestal gerecruteerd onder de gevangenen zelf; kapo
Vooral aangetroffen in verband met het nazisme en de Tweede Wereldoorlog.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


De Capo's werden al net zo gemeen als de ss zelf. Nu moet ik u even uitleggen wat een Capo was. Dat waren Häftlingen die ze opzichters hadden gemaakt. Maar daar praat ik liever niet over. Ik weet wel dat ze voor hun leven de anderen soms doodsloegen, dat weet ik wel.

De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

Zelfs de gewone misdaad bestreed Hitler op die manier. Pa overrompelt een bank en gaat er met een miljoen vandoor. Stop vrouw, kinderen, moeder en grootvader van de verdachte in een concentratiekamp. Alle kans dat pa spijt krijgt. Recidivisten (die heetten toen, officieel, beroepsmisdadigers) laat je helemaal nooit meer lopen. Je drukt ze een stuk ijzer in de hand en stelt ze aan als opzichter in het krijgsgevangenenkamp. Kunnen ze hun misdadige instincten op nuttige wijze botvieren en doen ze verder geen kwaad meer.

Ik draag geen helm met vederbos, W. F. Hermans,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • opzichteres
 • opzichtertje

opzichter 2.0

iemand die voor een bouwondernemer, een woningcoöperatie of een andere eigenaar toezicht houdt op bouw en onderhoud van woningen of andere gebouwen

Semagram


Een opzichter…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] houdt toezicht op de kwaliteit van de bouw en het onderhoud van woningen en andere gebouwen; controleert de staat van een woning wanneer die door een huurder verlaten wordt; toont woningen aan kandidaat-huurders
 • [Belanghebbende of begunstigde] werkt in dienst van een bouwonderneming, een woningcoöperatie of een andere eigenaar
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep

  Algemene voorbeelden


  Na ontvangst van uw huuropzegging sturen wij u een schriftelijke bevestiging. In deze brief staat wanneer de opzichter komt voor de eerste inspectie. De opzichter loopt met u de woning door en stelt vast welke zaken c.q. gebreken u eventueel moet herstellen en welke aangebrachte voorzieningen u kunt overdoen aan de volgende huurder.

  http://www.woningcorporatieschipluiden.nl/mod.php?mod=userpage=14_id=11

  Bouwtoezicht betreft het dagelijks controleren van de kwaliteit van zowel het bouwproces als de gebouwen; vanaf start tot en met oplevering. BBA heeft opzichters in vaste dienst waardoor continuïteit is gewaarborgd.

  http://www.bba-bv.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • een opzichter bij een project
  • een opzichter bij een projectbureau
  • een opzichter bij een woningcorporatie
  • een opzichter bij onderhoud

  Als opzichter bij planmatig onderhoud en renovatieprojecten wilt u graag uw technische kennis verbreden om mee te kunnen denken over structurele beslissingen bij planmatig onderhoud en de gevolgen daarvan.

  http://www.fmhwonen.nl/opleidingen.cursusinfo&cu_cursuscode_tof=OPO10

  Je weet nu wat kenmerkend is voor onze organisatie en de mensen die voor Vitae werken. Voel jij je hiermee verbonden? Dan is de rol van Vitae Interim Professional (VIP) iets voor jou [...]. Functie-eisen •Afgeronde MTS/HTS Bouwkunde opleiding. •Minimaal 2 jaar werkervaring als planmatig opzichter bij een woningcorporatie. •Flexibel.

  http://www.vacant.nl/vacature/details/649577/Planmatig_opzichter.html

  Voorzetsel: van

  • een opzichter van een woningbouwvereniging

  Ze waren met z'n allen op zijn ziel gaan zitten en dat konden ze omdat hij op pantoffels over straat ging. Ach, waarom was hij niet de opzichter van de woningbouwvereniging. Of een dokter. Dan zouden ze wel afzien van zo'n behandeling. Dan keken ze wel terdege uit wat ze zeiden.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Vaste verbindingen


  een bouwkundig opzichter


  1. iemand die toezicht houdt op de bouw, het onderhoud en het gebruik van gebouwen

   Onafhankelijk van elkaar hadden de bouwkundig opzichter en het conciërge-echtpaar bij de directeur van de exploitatiemaatschappij ons als de nieuwe huurders aangeprezen.

   Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • opzichteres
  • opzichtertje
  • oud-opzichter

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  opzichter 3.0

  iemand die toezicht houdt op een plaats van publiek belang, die daar verantwoordelijk is voor het onderhoud en de orde, en die eventuele bezoekers wegwijs maakt; bewaker van monumenten

  Semagram


  Een opzichter…

  is een persoon

  • [Attribuut] draagt soms een uniform of althans een uniformpet
  • [Plaats] werkt op een plaats van openbaar belang, zoals een monument, een museum of een natuurpark
  • [Activiteit of handeling] houdt toezicht op een plaats van publiek belang, is daar verantwoordelijk voor het onderhoud en de orde, en begeleidt eventuele bezoekers
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep
  • [Organisatie en organisatiewijze] werkt meestal in dienst van de overheid of van een andere werkgever

  Algemene voorbeelden


  Een vriendelijke opzichter is met haar meegelopen naar het graf; het was Ellen niet gelukt om het in haar eentje te vinden, ze dwaalde een half uur lang door de rustige laantjes en keek naar de grote variëteit aan grafinrichting; de onrust groeide toen zij de kinderafdeling niet lokaliseren kon en uiteindelijk is ze teruggelopen naar het administratiekantoor.

  Het meesterstuk, Anna Enquist,

  Bij de ingang van het paleis zat de opzichter op een laag stoeltje. Een oude, mooie en, naar Griekse maatstaven, ook grote en slanke man. (Dat constateerden we toen hij opstond om onze kaartjes te overhandigen.) Hij keek lichtelijk verveeld, alsof hij niet begreep waarom de geblakerde resten die hij bewaakte, bij ons, meisjes uit den vreemde die duizenden kilometers hadden afgelegd om ze te zien, zoveel enthousiasme en eerbiedige bewondering veroorzaakten.

  In liefdes naam, Gretha Seghers,

  Met meer dan 1.500 plantensoorten, 305 vogelsoorten, 88 verschillende zoogdieren, 26 vissoorten en een verscheidenheid aan reptielen en amfibieën (58), kent het park een zeer indrukwekkende fauna en flora. Dit vormt dan ook het onderwerp van rondleidingen waarbij de opzichters een evenwicht trachten te vinden tussen bodem- en dierkunde, aangevuld met interessante geschiedkundige en etnologische feiten.

  http://www.eldersanders.be/reportage/US/parc.html

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • de opzichter van een begraafplaats
  • de opzichter van een collectie
  • de opzichter van een domein
  • de opzichter van een nationaal park
  • de opzichter van een natuurpark
  • de opzichter van grotten
  • de opzichter van Natuurmonumenten
  • de opzichter van Staatsbosbeheer

  Zeebiologen en opzichters van een nationaal park voor de kust van Californië zijn een zoektocht gestart naar een bronstige, uit de kluiten gewassen zeeleeuw.

  De Standaard,

  De schilderingen zijn op Eerste Kerstdag ontdekt door Jean-Marie Chauvet, een opzichter van grotten in de Ardeche.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • opzichteres
  • opzichtertje
  • oud-opzichter

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  opzichter 4.0

  iemand die waakt over de veiligheid op een plaats waar er een risico op ongelukken, wanordelijkheden of criminaliteit bestaat; beveiliger

  Semagram


  Een opzichter…

  is een persoon

  • [Plaats] werkt op plaatsen waar er een veiligheidsrisico bestaat, zoals stations, pretparken of plaatsen waar gevaarlijke sporten beoefend worden
  • [Activiteit of handeling] houdt toezicht op de veiligheid en de orde
  • [Belanghebbende of begunstigde] beveiligt het publiek dat op zijn werkplek aanwezig is
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep
  • [Organisatie en organisatiewijze] werkt meestal in dienst van een werkgever

  Algemene voorbeelden


  Overdag werkte ik in een zwembad. Een redder mocht ik mij niet noemen, 'opzichter' heette he , of 'verantwoordelijke'. Geen ander beroep had mij zoveel passiviteit kunnen verschaffen.

  Slaap!, Annelies Verbeke,

  De speeltuinen werden onderhouden door een opzichter die overdag ook direct toezicht hield op de aanwezige kinderen.

  http://www.hvbws.nl/,

  Ook prijzenswaardig is dat de gemeente de aanvraag van de HVBWS, om per speelpark een Melkertbaan beschikbaar te stellen als opzichter, heeft gehonoreerd.

  http://www.hvbws.nl/,

  Vaste verbindingen


  een gemachtigd opzichter


  1. Vormvariant: een gemachtigde opzichter ((vooral) in België)

   iemand die door de gemeente of door een school aangesteld is om toe te zien op de verkeersveiligheid en om het verkeer te regelen in de buurt van een school

   Iedereen wil dat zijn kind veilig en wel op school aankomt. Daarom is er door de zone dagelijks toezicht en verkeersregeling georganiseerd aan of in de omgeving van de scholen waar de verkeerssituatie het gevaarlijkst is. Dit toezicht en de verkeersregeling wordt in de eerste plaats gedaan door de leden van de lokale politie zelf, maar ook door gemachtigde opzichters, aangesteld door de gemeente of door de scholen zelf. De opleiding van de gemachtigde opzichters wordt gedaan door leden van de politiezone.

   http://www.hethoutsche.be/schooltoezicht.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • opzichteres
  • opzichtertje
  • oud-opzichter

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • opzichtershokje

  opzichter 5.0

  iemand die namens de gemeentelijke of nationale overheid toezicht houdt op de goede gang van zaken en op de naleving van wetten en reglementeringen op een bepaald gebied; overheidsinspecteur

  Semagram


  Een opzichter…

  is een persoon

  • [Plaats] werkt in het hele gebied waarover hij bevoegd is
  • [Activiteit of handeling] ziet toe op de goede gang van zaken en op de naleving van wetten en reglementeringen op een bepaald gebied
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep
  • [Legitimiteit] is aangesteld door een locale of nationale overheid

  Algemene voorbeelden


  Ora Namir, de minister van sociale zaken gaf gisteren het bestaan van wantoestanden in de knesseth toe. Als verklaing daarvoor gaf zij onder meer het ongediclipineerde gedrag van Israelische werkgevers en een gebrek aan opzichters om in heel Israel op de buitenlandse arbeid toezicht uit te oefenen.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een gemeentelijk opzichter

  Op 5 mei 1898 besprak de gemeenteraad de instructie voor de gemeentelijk opzichter bij de bouwpolitie.

  http://www.historischcentrumoverijssel.nl/zwolle/inventarissen/zow/zowinl1.htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • een opzichter bij een gemeente
  • een opzichter bij werkzaamheden

  Met vragen kunt u terecht bij de gemeentelijk opzichter bij de werkzaamheden, de heer Peter Vlug [...], bij de coördinator uitvoering van de gemeente, de heer Ernst Reumer [...] of (vanaf 14 augustus) bij Wil Kamer, bereikbaarheidscoördinator.

  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2006/08/14/R029.htm

  Ted Martens, opzichter bij de gemeente Dordrecht, vindt de rugschool wel nodig. "Je moet de straatmakers nu eenmaal een beetje aan de hand meenemen in dit soort zaken. Uit zichzelf letten ze er niet op."

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • opzichteres
  • opzichtertje
  • oud-opzichter

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • districtsopzichter
  • gemeenteopzichter
  • hoofdopzichter
  • polderopzichter
  • staatsopzichter

  opzichter 5.1

  inspecteur in het onderwijs; onderwijsinspecteur

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen5.0 : 5.1

  Algemene voorbeelden


  Veel schoolopzieners waren landelijk bekend als publicist op onderwijsgebied, zoals de Groningse opzichter Hendrik Wester.

  http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • opzichtertje
  • oud-opzichter

  opzichter 6.0

  iemand die verantwoordelijk is voor het beheer en gebruik van bepaalde goederen en voor de instandhouding van de voorraden ervan; beheerder van goederen

  Algemene voorbeelden


  Directeur-generaal Dutoit verscheen de volgende dag niet in zijn kantoor. Hij liet weten dat hij ziek was, hij stuurde een attest van zijn dokter, ook de afgevaardigde van zijn vakbond stuurde hij en er kwamen brieven van politieke mandatarissen die te zijnen gunste tussenbeide kwamen. Toen hij drie dagen later terugkeerde stelde hij vast dat er in zijn kantoor een andere directeur-generaal zat. Hij vernam dat hij benoemd was 'tot algemeen opzichter van het papier, de omslagen en de postzegels, ook de lijm, het plakplastic, de nietjes en de clips vielen onder zijn bevoegdheid.' Een bode bracht hem naar een klein kantoor naast de opslagplaats voor de kantoorbenodigdheden.

  Verborgen schade, Aster Berkhof,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • opzichteres
  • opzichtertje
  • oud-opzichter

  opzichter 7.0

  iemand die optreedt als assistent en plaatsvervanger van de meester in een vrijmetselaarsloge; bestuurslid van een loge

  Semagram


  Een opzichter…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    In de symboliek van de vrijmetselarij is de hamer het werktuig van de meester van de loge en van beide opzichters, waarbij een houten metselaarshamer of ook wel een tweekoppige hamer wordt gebruik.

    http://www.vrijmetselaarsgilde.eu/ma%C3%A7onnieke%20encyclopedie/hmap~1/h-s10~1.htm