paartijd


paartijd 1.0

periode waarin dieren plegen te paren

Semagram


Een paartijd…

is een tijd

  • [Functie] dient om zich voort te planten
  • [Duur] heeft, afhankelijk van de soort, meestal een duur van enkele dagen tot weken
  • [Tijd] valt, afhankelijk van de soort, doorgaans in een vaste periode in het jaar
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met typische gedragingen, bewegingen en houdingen
  • [Object betroffen] heeft betrekking op dieren, zowel zoogdieren, vogels, vissen, reptielen als amfibieën

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


December: Vossen worden zeer lawaaierig en territoria worden sterk verdedigd als aanloop naar de paartijd.

http://web.wanadoo.be/webvos/pages/kenmerken.htm

Buiten de paartijd leven de ijsberen solitair. De paring vindt in de zomer plaats. Na een draagtijd van ongeveer 9 maanden brengt het vrouwtje de jongen ter wereld in het hol, dat ze voor haar winterslaap heeft gemaakt.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

Zeeleeuwen planten zich op land voort. In het voorjaar begint de paartijd: alle mannetjes komen dan aan land waarna ze luidop beginnen te toeteren en te blaffen om de vrouwtjes te lokken. Ieder mannetje verdedigt zijn stukje land.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

Grote gele kwikstaart. Het is de grootste van alle kwikstaarten [...]. In de lente, als de paartijd aanbreekt, wisselt hij zijn veren; in prachtkleed is het mannetje herkenbaar aan blauwgrijze bovendelen, gele onderzijde en zwarte baardstreep.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

De driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is een klein visje met een erg smalle staartwortel, een spitse bek en een zijdelings afgeplat lichaam dat vaak voorzien is van beenplaten. De vis is zilverkleurig met zwarte vlekken op de flanken. In de paartijd krijgt het mannetje een vuurrode buik en keel en de ogen worden een sterk iridiserend blauwgroen.

http://www.museumbreskens.nl/aquarium/aquarium.html

De paring kan vele uren in beslag nemen. Het record ligt bij een paartje ratelslangen dat zelfs 23 uur en 45 minuten lang aan het paren was. Tijdens de, soms tot wel twee maanden lange, paartijd wordt er door de mannetjes veelal niet gegeten, de vrouwtjes daarentegen eten voor twee. Nadat zij bevrucht zijn wordt er veelal gedurende de gehele draagtijd voedsel geweigerd.

http://www.serpo.nl/spreekb.htm

Deze salamander wordt zo'n achttien centimeter groot, de paartijd begint eind maart en het vrouwtje zet in de periode april/juni de eieren af.

Meppeler Courant,

Bezoekers vinden er ook de grootste populatie groene kikkers van Nederland. In de maand mei, de paartijd, vinden kikkerconcerten plaats. Ruim 3000 kikkers kwaken dat het een lieve lust is. Tot in de wijde omgeving is het geluid te horen.

Meppeler Courant,