parkeerverbod


parkeerverbod 1.0

verbod om ergens te parkeren; verbod om op een weg, een deel van de weg of een andere locatie te parkeren

Semagram


Een parkeerverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om voertuigen te weren van bepaalde locaties
 • [Duur] is tijdelijk of permanent
 • [Handelende persoon] wordt doorgaans ingesteld door de gemeentelijke overheid
 • [Waardering] kan omstreden zijn, omdat bv. buurtbewoners of winkeliers zich gedupeerd voelen
 • [Voorstellingswijze] wordt weergegeven met een verkeersbord

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Zeker brede fietssuggestiestroken nodigen uit tot parkeren. Daarom verdient het aanbeveling de toepassing van fietssuggestiestroken steeds te combineren met afgebakende parkeerstroken naast de rijbaan of een parkeerverbod. Dit laatste kan bij een lage parkeerdruk of een aanbod van alternatieve parkeergelegenheden in de onmiddellijke omgeving.

http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

'De bocht voor restaurant Seidel staat 's zondags ook altijd helemaal vol. Fietsers kunnen niet fatsoenlijk meer gebruik maken van het nieuwe fietspad boven langs de haven. Waarom ook daar geen parkeerverbod? Een paar meter verderop bij de haven is een gigantische parkeerruimte.'

Meppeler Courant,

'Hierbij wil ik u bedanken voor het creëren van de autoracebaan in de Nieuwesluis'', begint hij de brief aan B en W, 'en dan bedoel ik met name het gedeelte waar een parkeerverbod is ingesteld.' Dit parkeerverbod betreft het gedeelte van de Nieuwesluis, tussen de zijstraten Turfoverslag en Lijnbaan, over een lengte van ongeveer honderd meter.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gelden
 • er komen
 • van kracht blijven

Met gevoel voor ironie dringt de Sluziger er bij het college op aan verkeersmaatregelen te nemen tegen het te hard rijden door sommige automobilisten op een gedeelte van de Nieuwesluis. Ter plekke geldt sinds enkele maanden een parkeerverbod, waardoor laatstgenoemden als het ware vrij baan krijgen.

Meppeler Courant,

'Symbolische' plaatsen in Parijs, zoals de Eiffeltoren, worden extra bewaakt, evenals Amerikaanse en Israëlische gebouwen (inclusief desnoods paspoortcontrole voor bijvoorbeeld internationale scholen). Voor scholen en openbare gebouwen geldt een parkeerverbod, soms een samenscholingsverbod.

http://www.identificatieplicht.nl/artnrcII090403.html,

Voor de weggedeelten binnen de blauwe zone waar geen belijning is aangebracht geldt in de nieuwe situatie een parkeerverbod.

Meppeler Courant,

Op vele plaatsen waar een parkeerverbod geldt, worden auto's geparkeerd. Toch deelden de parkeerwachters zaterdag vrijwel geen bekeuring uit aan bezoekers van de vogelbeurs.

Meppeler Courant,

In meerdere woonstraten in het centrum zal een parkeerverbod gaan gelden voor werknemers van de verschillende bedrijven aldaar.

Meppeler Courant,

Vast staat dat er geen parkeerverbod voor de hele straat komt.

Meppeler Courant,

De eigenaren van De Beurs zouden graag het terras uitbreiden als het parkeerverbod van kracht blijft, maar uit een gesprek met wethouder Geldorp over de situatie is 'nog niets definitiefs' voortgekomen.

Meppeler Courant,

als object bij een werkwoord


 • een parkeerverbod afkondigen
 • een parkeerverbod uitvaardigen

Simpelveld wil niet langer dat er grote voertuigen zoals vrachtwagens en bussen in de gemeente geparkeerd worden. Er is een algeheel parkeerverbod afgekondigd.

https://www.1limburg.nl/parkeerverbod-voor-vrachtwagens-en-bussen-simpelveld,

Hij kreeg direct een toezegging van wethouder De Haan dat een parkeerverbod uitgevaardigd zal worden aan een zijde van de Hoofdstraat.

Meppeler Courant,

 • een parkeerverbod handhaven

De gemeente Brederwiede heeft het recht om in een deel van Blokzijl een parkeerverbod voor autobussen te handhaven.

Meppeler Courant,

 • een parkeerverbod, parkeerverboden instellen
 • een parkeerverbod invoeren

Iedereen in de buurt vraagt zich af wáárom hier indertijd het parkeerverbod is ingesteld.

Meppeler Courant,

Omwonenden van de "Magische Wei" waar het maanfeest wordt gevierd, klaagden over overlast, waarop de gemeente een parkeerverbod had ingesteld.

De Standaard,

Op de marinebasis in Den Helder is het aantal controles opgeschroefd en bij belangrijke gebouwen zijn parkeerverboden ingesteld, meldde een woordvoerder van de marine.

Haagsche Courant,

Bekeken is wat in het convenant is beschreven over leefbaarheid. Hieruit is een voorstel geformuleerd om een parkeerverbod op bepaalde tijdstippen in te voeren ter hoogte van de garage.

http://www.deouwetoren.nl/

 • een parkeerverbod krijgen

Straten waar aan weerszijden geparkeerd kan worden moeten zo breed zijn dat hulpdiensten er ongehinderd gebruik van kunnen maken. Straten waar dit niet mogelijk is moeten een algeheel parkeerverbod krijgen aan één zijde.

http://verkiezingen.stamtafel.nl/ChristenUnie-SGP%20Doetinchem%202002-2006.rtf

 • een parkeerverbod negeren
 • het parkeerverbod aan zijn laars lappen

Mag een agent een parkeerverbod negeren tijdens pauze?

https://forum.flitsservice.nl/overige-en-niet-verkeer-gerelateerd/mag-een-agent-een-parkeerverbod-negeren-tijdens-z-n-pauze-t88372.html,

Veel bewoners in het bewuste gedeelte van de Nieuwesluis lappen, onder andere om de snelheid weer terug te brengen tot normale proporties, het parkeerverbod aan de laars.

Meppeler Courant,

 • het parkeerverbod opheffen
 • een parkeerverbod terugdraaien

De gemeente Groningen heeft besloten dat het parkeerverbod langs de Helperzoom in Groningen wordt opgeheven. Het gaat om het gedeelte tussen het kruispunt met de Helperbrink en het kruispunt met de Goeman Borgesiuslaan.

https://www.lloyd-advocaten.nl/model-bezwaarschrift-opheffen-parkeerverbod-helperzoom/,

Ook zou de gemeente volgens de verontruste vader kunnen overwegen het parkeerverbod weer terug te draaien, zodat de geparkeerde auto weer als buffer kan dienen.

Meppeler Courant,

 • een parkeerverbod willen

Ook willen de leden van de buurtvereniging graag een parkeerverbod voor het eerste gedeelte van De Nieuwesluis.

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • een algeheel parkeerverbod
 • een gedeeltelijk parkeerverbod
 • tijdelijke parkeerverboden

Straten waar aan weerszijden geparkeerd kan worden moeten zo breed zijn dat hulpdiensten er ongehinderd gebruik van kunnen maken. Straten waar dit niet mogelijk is moeten een algeheel parkeerverbod krijgen aan één zijde.

http://verkiezingen.stamtafel.nl/ChristenUnie-SGP%20Doetinchem%202002-2006.rtf

Mevrouw G. van der Kamp (PvdA) zag juist meer in het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en een gedeeltelijk parkeerverbod voor de Raadhuislaan.

Meppeler Courant,

De politie wijst erop dat automobilisten oplettend moeten zijn bij het naleven van parkeerverboden (ook tijdelijke parkeerverboden).

Meppeler Courant,

 • het huidig parkeerverbod
 • het nieuwe parkeerverbod

Door het huidig parkeerverbod zou de druk op de Noorderkade toenemen, zo meent een aantal buurtbewoners.

Meppeler Courant,

Het nieuwe parkeerverbod ten spijt, donderdagochtend en de ochtend daarvoor stonden er een tiental auto's op de rand van de ventweg langs de Karpendonkse Plas.

https://www.ed.nl/default/tu-e-medewerkers-merken-parkeerverbod-niet-op-zijn-ze-dan-vergeten-een-bord-neer-te-zetten~a9dae9bf/,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • het ingestelde parkeerverbod

De vele bezoekers hadden al vlot een oplossing voor het probleem, want het door de gemeente in overleg met de DVM ingestelde parkeerverbod op het Kasteel werd ongedaan gemaakt door de borden om te draaien.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • een parkeerverbod aan beide zijden van de Badweg Oosterend
 • een parkeerverbod aan één zijde

Het college heeft een eerder genomen verkeersbesluit over een parkeerverbod aan beide zijden van de Badweg Oosterend tussen de kruising met de hoofdweg en de kruising met de Duinweg ingetrokken en hersteld. Gebleken was dat het verkeerde verkeersbord in het besluit was opgenomen en geplaatst.

https://bestuur.terschelling.nl/bekendmakingen/bekendmakingen_3950/item/hersteld-verkeersbesluit-parkeerverbod-badweg-oosterend_25753.html,

Straten waar aan weerszijden geparkeerd kan worden moeten zo breed zijn dat hulpdiensten er ongehinderd gebruik van kunnen maken. Straten waar dit niet mogelijk is moeten een algeheel parkeerverbod krijgen aan één zijde.

http://verkiezingen.stamtafel.nl/ChristenUnie-SGP%20Doetinchem%202002-2006.rtf

Voorzetsel: bij

 • parkeerverboden bij belangrijke gebouwen
 • het parkeerverbod bij de IJhorster markt

Op de marinebasis in Den Helder is het aantal controles opgeschroefd en bij belangrijke gebouwen zijn parkeerverboden ingesteld, meldde een woordvoerder van de marine.

Haagsche Courant,

In IJhorst werd zaterdag op de Heerenweg gekeken naar de naleving van het parkeerverbod bij de IJhorster markt.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: in

 • een parkeerverbod in de Antwerpse Steenweg
 • het parkeerverbod in de Stationstraat
 • een parkeerverbord in de straten waar de betoging passeert
 • een parkeerverbod in de Volksstraat
 • een parkeerverbod in de wijk

Vanaf 12 uur geldt een parkeerverbod in de Volksstraat, de Antwerpse Steenweg en in de straten waar de betoging passeert.

De Standaard,

Volgens de VLD is het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Stationstraat onvoldoende en ondervinden de bewoners nog hinder.

De Standaard,

Het autovrij maken van de Pieterswijk heeft de discussie over een parkeerverbod in de wijk nieuw leven ingeblazen.

https://leiden.courant.nu/issue/LD/2000-05-08/edition/0/page/13,

Voorzetsel: langs

 • een parkeerverbod langs de Backxlaan
 • het parkeerverbod langs de Bierkade en een deel van het centrum

CDA-er E.G.ten Kate nam het voorstel van een inspreker over. Niet alleen een zebrapad, maar ook een parkeerverbod langs de Backxlaan voor het gebied bij de parkeerplaats werd door hem gepleit.

Meppeler Courant,

Het parkeerverbod voor autobussen langs de Bierkade en een deel van het centrum is terecht, zo heeft de Raad van State in Den Haag bekend gemaakt.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: met

 • straten met een parkeerverbod

Met de landelijke invaliden-parkeerkaart mag u van elke algemene parkeerplaats voor invaliden in Nederland gebruik maken. Dit geldt dus ook voor de parkeerplaatsen in Barneveld. Ook mag u, zo lang als u wilt, parkeren in een parkeerschijfzone. In sommige gevallen mag u zelfs in straten met een parkeerverbod parkeren.

http://www.barneveld.nl/index2.html

Voorzetsel: op

 • een parkeerverbod op bepaalde tijdstippen

Bekeken is wat in het convenant is beschreven over leefbaarheid. Hieruit is een voorstel geformuleerd om een parkeerverbod op bepaalde tijdstippen in te voeren ter hoogte van de garage.

http://www.deouwetoren.nl/

 • een parkeerverbod op de fietsstroken

Omdat er langs de Achthovenerweg tamelijk veel auto's geparkeerd staan, moeten de fietsers vaak uitwijken naar de rijbaan. Vliko wil graag een parkeerverbod op de fietsstroken. Wethouder MacGillavry weet nog niet of hij de verzoeken van Vliko inwilligt.

Leidsch Dagblad,

Voorzetsel: rond

 • een parkeerverbod rond partycentrum Duinoord

Er is een besluit genomen over een parkeerverbod rond partycentrum Duinoord terwijl er nog gesprekken liepen tussen gemeente, Duinoord en de omwonenden.

https://www.bd.nl/haaren/duinoord-boos-op-gemeente-haaren~a9a99632/,

Voorzetsel: te

 • een parkeerverbod ter hoogte van de garage

Bekeken is wat in het convenant is beschreven over leefbaarheid. Hieruit is een voorstel geformuleerd om een parkeerverbod op bepaalde tijdstippen in te voeren ter hoogte van de garage.

http://www.deouwetoren.nl/

Voorzetsel: van

 • het parkeerverbod van zonsondergang tot zonsopgang

Rechter Sydney Slayton zei dat het parkeerverbod van zonsondergang tot zonsopgang duidelijk gericht was tegen de maanaanbidders en dat de gemeente daarmee de vrijheid van godsdienst in gevaar bracht.

De Standaard,

Voorzetsel: voor

 • het parkeerverbod voor een deel van De Nieuwesluis
 • parkeerverbod voor de Raadhuislaan
 • een, geen parkeerverbod voor de hele straat

Tijdens de jaarvergadering van de buurtvereniging De Nieuwesluis, gisteravond in gebouw Vrede in Zwartsluis is vanuit de leden ernstige kritiek geleverd op het wildparkeren. Volgens de leden is er op grote schaal sprake van het niet naleven van het parkeerverbod voor een deel van De Nieuwesluis.

Meppeler Courant,

Mevrouw G. van der Kamp (PvdA) zag juist meer in het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en een gedeeltelijk parkeerverbod voor de Raadhuislaan.

Meppeler Courant,

Aanvankelijk had het college het plan opgevat om voor de hele straat een parkeerverbod in te voeren teneinde het dichtslibben van de Kloosterweg tot een minimum te beperken.

Meppeler Courant,

Vast staat dat er geen parkeerverbod voor de hele straat komt.

Meppeler Courant,

 • het parkeerverbod voor autobussen
 • een parkeerverbod voor vrachtwagens

Het parkeerverbod voor autobussen langs de Bierkade en een deel van het centrum is terecht, zo heeft de Raad van State in Den Haag bekend gemaakt.

Meppeler Courant,

Volgens de VLD is het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Stationstraat onvoldoende en ondervinden de bewoners nog hinder.

De Standaard,

 • een parkeerverbod voor werknemers van de verschillende bedrijven

In meerdere woonstraten in het centrum zal een parkeerverbod gaan gelden voor werknemers van de verschillende bedrijven aldaar.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • zich aan het parkeerverbod houden

Help de brandweermannen opdat zij hun opdracht in de beste omstandigheden kunnen volbrengen: - maak de weg vrij bij het naderen van een hulpvoertuig (maar neem geen risico's!) - houd u aan het parkeerverbod, zeker op plaatsen waar zich brandkranen bevinden, voor nooduitgangen en toegangswegen tot wandelstraten.

http://www.brandweer-gent.be/

 • controle op het verkeerverbod

Maandag is de politie begonnen met de strengere controle op het parkeerverbod op de Wheem, dat werd ingesteld om gevaarlijke verkeerssituaties op de Wheem en in de Grote Kerkstraat en de Woldstraat te voorkomen.

Meppeler Courant,

 • een besluit over een parkeerverbod
 • een verkeersbesluit over een parkeerverbod
 • de discussie over een parkeerverbod
 • reppen over een parkeerverbod

Er is een besluit genomen over een parkeerverbod rond partycentrum Duinoord terwijl er nog gesprekken liepen tussen gemeente, Duinoord en de omwonenden.

https://www.bd.nl/haaren/duinoord-boos-op-gemeente-haaren~a9a99632/,

Het college heeft een eerder genomen verkeersbesluit over een parkeerverbod aan beide zijden van de Badweg Oosterend tussen de kruising met de hoofdweg en de kruising met de Duinweg ingetrokken en hersteld. Gebleken was dat het verkeerde verkeersbord in het besluit was opgenomen en geplaatst.

https://bestuur.terschelling.nl/bekendmakingen/bekendmakingen_3950/item/hersteld-verkeersbesluit-parkeerverbod-badweg-oosterend_25753.html,

Het autovrij maken van de Pieterswijk heeft de discussie over een parkeerverbod in de wijk nieuw leven ingeblazen.

https://leiden.courant.nu/issue/LD/2000-05-08/edition/0/page/13,

'Het staat mij helemaal niet aan. Ik heb zelfs een bezwaarschrift ingediend tegen het bouwplan en daarom ben ik op 7 november voor de rechtbank verschenen. Toen werd er nog met geen woord gerept over het parkeerverbod. Pas de dag erna heb ik gehoord dat er zo'n abrupt einde aan de parkeervoorzieningen zou komen.'

Meppeler Courant,

 • (geen) bezwaar hebben tegen een parkeerverbod
 • een proces tegen een parkeerverbod
 • tegen een parkeerverbod zijn
 • voor een parkeerverbod zijn

Volgens de verantwoordelijke ambtenaar hebben de bewoners in het verleden bij een enquête aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een parkeerverbod.

https://www.omroepvenray.nl/nieuws/2006/03/14/bewoners-verzetten-zich-tegen-parkeerverbod,

Volgens de conclusie van een juridisch geschil is vrijheid van godsdienst ook vrijheid van parkeren. Een groep Amerikaanse maanaanbidders heeft een proces tegen een parkeerverbod in Woodstock gewonnen. De groep komt al jaren iedere maand bijeen als het volle maan is. Omwonenden van de "Magische Wei", waar het maanfeest wordt gevierd, hadden geklaagd over overlast, waarop de gemeente een parkeerverbod had ingesteld.

De Standaard,

Een korte enquête [...] onder de ondernemers om te achterhalen of zij voor of tegen een parkeerverbod zijn.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-40858.pdf,

 • overgaan tot een parkeerverbod

Burgemeester G. Hensens gaf aan dat geen sprake zal zijn van een parkeerverbod of uitbreiding van het aantal plaatsen. 'Wordt er inderdaad wel zo intensief geparkeerd', vroeg hij zich hardop af. 'Daar moeten we niet al te paniekerig over doen, er staan wel meer auto's in de gemeente'. Hij zegde wel toe dat, als er aanleiding toe is, alsnog overgegaan kan worden tot een parkeerverbod.

Meppeler Courant,

Met betrekking tot het parkeerprobleem deelde wethouder J. Maat de commissie mee dat het college bereid is aan de verkeerscommissie voor te stellen om over te gaan tot een parkeerverbod aan de Vaste Belterweg met ontheffing van de bewoners.

Meppeler Courant,

 • de gevolgen van het parkeerverbod

De gevolgen van het parkeerverbod zijn nu al merkbaar, aldus Soer: Er zijn mensen die om deze reden naar een andere apotheek gaan. We zitten dan wel in een maatschap, maar ik vind toch dat mensen naar de apotheek van hun keuze moeten kunnen gaan.'

Meppeler Courant,

 • handhaven van parkeerverboden

Handhaven van parkeerverboden en een maximumsnelheid zou al veel verbeteren, maar onze 'campus' wordt werkelijk voor alles gebruikt: uitlaatterrein voor valse honden, kampeerterrein, opslagplaats voor vervuilde grond en bouwmateriaal, parkeerterrein voor circuswagens, weidegrond voor circuspaarden en jachtgebied voor stropers.

http://www.tue.nl/cursor/bastiaan/jaargang44/cursor18/ruis.shtml,

 • het instellen van een parkeerverbod
 • de instelling van een parkeerverbod
 • invoering van het parkeerverbod

Mevrouw R. Bouwknegt (D66) steunde het voorstel van het instellen van een parkeerverbod.

Meppeler Courant,

CPB, CDA en PvdA hadden duidelijk meer moeite met het voorstel. Laatstgenoemde partij was weliswaar bereid in te stemmen, mits zou worden voldaan aan de instelling van een parkeerverbod aan de Vaste Belterweg, alsmede de vastlegging van het aantal van 92 standplaatsen in de voorschriften van de kampeervergunning.

Meppeler Courant,

'Sinds het invoeren van uw verbod rij ik zoals gewoonlijk met een slakkegangetje door de straat de Nieuwesluis totdat ik bij het parkeerverbod-gedeelte ben gekomen om daar, na de 'verkeersdrempel', het gaspedaal lekker diep in te trappen', vervolgt L. op ironische wijze. 'Dit alles is dankzij u mogelijk sinds de invoering van het parkeerverbod.'

Meppeler Courant,

 • het (niet) naleven van een parkeerverbod
 • naleving van het parkeerverbod

Tijdens de jaarvergadering van de buurtvereniging De Nieuwesluis, gisteravond in gebouw Vrede in Zwartsluis is vanuit de leden ernstige kritiek geleverd op het wildparkeren. Volgens de leden is er op grote schaal sprake van het niet naleven van het parkeerverbod voor een deel van De Nieuwesluis.

Meppeler Courant,

In IJhorst werd zaterdag op de Heerenweg gekeken naar de naleving van het parkeerverbod bij de IJhorster markt.

Meppeler Courant,

 • het opheffen van het parkeerverbod

Janssens had enkele mogelijke oplossingen: het opheffen van het parkeerverbod, het verbreden van de straat door het verwijderen van de visuele vernauwing en het verplaatsen van de visboer naar de andere kant van het kruispunt op de vroegere plaats van de glasbakken.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


((vooral) in België)
 • een, het stilstaanverbod en parkeerverbod

De auto staat tegenover de Antwerpse Diamantbank en de Beurs voor Diamanthandel. Officieel geldt hier op dit uur een stilstaan- en parkeerverbod.

De Standaard,

De politie van de zone Mol-Balen-Dessel stelde op zondag 18 september 43 parkeerovertredingen vast in de omgeving van de dierenmarkt in Mol. De meest voorkomende inbreuken waren parkeren op het trottoir (boete 110 euro) en het negeren van het stilstaan- en parkeerverbod (boete 55 euro).

https://www.hln.be/regio/politie-betrapt-43-foutparkeerders-tijdens-zondagse-dierenmarkt~ada0e007/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


parkeerverbod 1.1

verkeersbord dat aangeeft dat ergens niet geparkeerd mag worden; bord dat een parkeerverbod aanduidt; parkeerverbodsbord

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een parkeerverbod…

is een verkeersbord; is een bord; is een voorwerp

 • [Functie] dient om aan te geven dat er op een bepaalde locatie niet geparkeerd mag worden

  Algemene voorbeelden


  Groenewolt en Westra laten een paar kaarten zien van de kom van Zuidhorn. Een wirwar van borden staat daar nu nog op, hoewel veel parkeerverboden al een paar jaar geleden zijn vervangen door enkele zôneborden.

  Nieuwsblad van het Noorden,

  Het college van Brederwiede en de ijsclubs in deze gemeente denken een oplossing te hebben gevonden voor het parkeerprobleem dat telkens optreedt bij grote schaatsevenementen als de NK marathon, de Holland Venetië tocht en de plaatselijke toertochten. B en W vragen de raad dinsdag een krediet van 5655 gulden te verlenen voor de aanschaf van een vijftiental mobiele parkeerborden. Het betreft een bord aan een paal danwel een buis die weer op een zogeheten baakvoet geplaatst kan worden. Dergelijke constructies worden ook gebruikt als afzettingen langs wegen. Het goed aangeven door middel van parkeerverboden kan er volgens de gemeente en de ijsclubs voor zorgen dat deze problemen zich voor een groot deel niet meer zullen voordoen.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding