participatiemaatschappij


participatiemaatschappij 1.0

onderneming die participaties koopt in andere bedrijven, meestal in de vorm van aandelen; maatschappij die participaties koopt in andere bedrijven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een participatiemaatschappij…

is een onderneming

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een onderneming of een bedrijf dat participaties koopt in andere bedrijven, meestal in de vorm van aandelen

  Algemene voorbeelden


  Je zoekt een participatiemaatschappij om je ambitieuze plannen te financieren. Waar moet je op letten bij het zoeken, vinden en vooral binnenhouden van een participatiemaatschappij? 7 tips voor een vruchtbare samenwerking.

  http://www.sprout.nl/378/dossier/381/66834/risicokapitaal-how-to/7-tips-voor-succesvolle-samenwerking-met-participatiemaatschappij.html,

  Venture capital is risicodragend kapitaal dat veelal wordt verstrekt door participatiemaatschappijen in een situatie dat een lening bij de bank niet mogelijk is, doordat bijvoorbeeld geen (voldoende) zekerheden kunnen worden verstrekt. Gedacht kan worden aan financiering van startende ondernemers of de financiering van een management buy-out.

  http://www.advocaten.nl/venture-capital/,

  De Nederlands-Belgische financiële groep Fortis koopt de andere deelnemers in participatiemaatschappij Nesbic Ventures uit. Fortis [...] levert momenteel 18 procent van het risicodragend kapitaal. Nesbic-directeur J. Verloop ziet het als een ontwikkeling die bij andere participatiemaatschappijen ook al is voorgekomen. 'We zijn concurrenten. Het is niet echt natuurlijk dat je grote funders bent van elkaars participatiemaatschappijen.' Hij wees op zelfde tendensen bij participatiemaatschappij Parcom die nu geheel van ING is, en bij Gilde die geheel onder de hoede van Rabobank komt.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/445137/1996/07/04/Participatiemaatschappij-Nesbic-helemaal-van-Fortis.dhtml,

  participatiemaatschappij 2.0

  (politiek en bestuur; neologisme)

  samenleving waarin iedereen die dat kan, geacht wordt verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van zijn eigen leven en voor zijn omgeving, zonder hulp van de overheid; maatschappijvorm waarin iedereen zoveel mogelijk participeert; participatiesamenleving

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een participatiemaatschappij…

  is een samenleving

    Algemene voorbeelden


    Een participatiemaatschappij heeft niks met inkomen te maken. 'Ook in een participatiesamenleving bestaan WW en pensioenen.' Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de ministerraad. Hij reageerde op de ophef die ontstond door een zin in de troonrede dat de klassieke verzorgingsstaat plaats maakt voor een participatiesamenleving.

    http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3513266/2013/09/20/Rutte-Ook-in-participatie-maatschappij-bestaat-WW.dhtml,

    Het kabinet-Rutte II presenteerde dinsdag ook zijn eerste miljoenennota. Het begrip "participatiemaatschappij" dat de koning in de troonrede noemde, is volgens Dijsselbloem "het leidend principe" dat de regeringspartijen VVD en PvdA verenigt. Het houdt in dat van burgers in toenemende mate wordt gevraagd iets bij te dragen aan de samenleving, zei de minister.

    De Telegraaf,

    Etymologie


    Aard herkomst inheems woord
    Vroegste datering 2013