passieve aandeelhouder


passieve aandeelhouder 1.0

aandeelhouder die zich niet met de onderneming bemoeit

Semagram


Een passieve aandeelhouder…

is een aandeelhouder

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft vaak een klein aantal aandelen; is vaak een minderheidsaandeelhouder
 • [Activiteit of handeling] bemoeit zich niet met de vennootschap waar de aandelen van in bezit zijn; maakt geen gebruik van zijn zeggenschap in de onderneming; gaat doorgaans niet naar de algemene vergadering van aandeelhouders

  Algemene voorbeelden


  De passieve aandeelhouder maakt geen, of slechts zeer beperkt gebruik van de zeggenschapsrechten die met het aandeelhouderschap verbonden zijn [...]. Tot de groep passieve aandeelhouders die geen gebruik maken van hun aandeelhoudersrechten behoren veel kleine particuliere beleggers die een te beperkt aantal aandelen bezitten om effectief invloed uit te oefenen op de onderneming.

  http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=128759,

  Met name in de kapitaalmarktgeoriënteerde landen zijn de institutionele beleggers die zich klassiek als passieve aandeelhouders hebben gemanifesteerd, de laatste jaren een actievere rol beginnen aan te nemen.

  https://books.google.nl/books?id=FzgAl5cHJUcC&pg=PA234&lpg=PA234&dq=%22passieve+aandeelhouders%22&source=bl&ots=sKUV7Y40aj&sig=b8N8xWY-wRYLcSrzRks4wngrd4A&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi4xtW2i9TLAhVJjCwKHVm4DeYQ6AEINjAF#v=onepage&q=%22passieve%20aandeelhouders%22&f=false,

  passieve aandeelhouder 2.0

  ((vooral) in België)

  familiale aandeelhouder die niet zelf in het familiebedrijf werkt

  Semagram


  Een passieve aandeelhouder…

  is een aandeelhouder

  • [Geheel] behoort tot de familie van de onderneming
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft aandelen in een onderneming (vennootschap) van de familie
  • [Geslacht] is een man of een vrouw zijn
  • [Activiteit of handeling] werkt zelf niet in het familiebedrijf

  Algemene voorbeelden


  In alle praktijkgevallen waar de familie nog de eigendom van het bedrijf heeft, zijn alleen de actieve familieleden aandeelhouder. Er is in die familiebedrijven dus geen sprake van passieve aandeelhouders (bezitten aandelen van het familiebedrijf zonder er actief te werken).

  https://books.google.nl/books?id=zJID-QAmNHEC&pg=PA83&lpg=PA83&dq=%22passieve+aandeelhouders%22&source=bl&ots=HmCrYXP46f&sig=uetGEvtaTqSQDB9Mf7sGnzqbIoY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjguNrzvdTLAhWBhSwKHZ-BAeY4ChDoAQg6MAY#v=onepage&q=%22passieve%20aandeelhouders%22&f=false,

  Ruzies in familiebedrijven ontstaan vaak omdat passieve aandeelhouders onvoldoende op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de onderneming.

  http://www.jozeflievens.com/publicaties/artikels/passieve-aandeelhouders-opleiden-tot-echte-eigenaars

  Schulze et al. (2003) tonen aan dat de verspreiding van eigendom in familiebedrijven voor een kloof zorgt tussen de belangen van familieleden die werkzaam zijn in het familiebedrijf, met name de actieve aandeelhouders, en de familieleden die niet werkzaam zijn in het bedrijf, namelijk de passieve aandeelhouders.

  http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/MASTERPROEF_KimBongaerts.pdf,

  De toegenomen complexiteit in het familiebedrijf is te wijten aan een tweesplitsing in aandeelhouderschap. Enerzijds zijn er de actieve aandeelhouders en anderzijds zijn er de passieve aandeelhouders. Actieve aandeelhouders zijn betrokken bij de bedrijfsvoering, passieve aandeelhouders niet.

  http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/165/RUG01-002163165_2014_0001_AC.pdf,