patholoog


patholoog 1.0

arts die is gespecialiseerd in de diagnose en het onderzoek van ziekten en afwijkingen door analyse van lichaamsweefsel, lichaamsstoffen en cellen, en in het vaststellen van doodsoorzaken door onder meer sectie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een patholoog…

is een arts; is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in de diagnose en het onderzoek van ziekten en afwijkingen door analyse van lichaamsweefsel, lichaamsstoffen en cellen, en in het vaststellen van doodsoorzaken door onder meer sectie

  Algemene voorbeelden


  De patholoog onderzoekt of er afwijkingen in weefsels of cellen van patiënten voorkomen. Hij maakt daarbij gebruik van verschillende microscopische technieken. Het doel van het onderzoek is om de aard van de afwijking vast te stellen en een uitspraak te doen over de ernst van het ziekteproces. Het onderzoek kan enkele dagen in beslag nemen. De patholoog onderzoekt materialen verkregen door: * Uitstrijkjes van de baarmoederhals * Puncties van bijvoorbeeld schildklier of lymfeklier * Weefsel van bijvoorbeeld huid, maag, borst of darm * Operatiestukken, bijvoorbeeld verwijderde huidknobbel, darmtumor of borsttumor. Bovendien verricht de patholoog 'snelonderzoek' tijdens operaties en onderzoek na de dood zoals obductie.

  http://www.franciscusziekenhuis.nl/specialismen-en-afdelingen/specialismen-en-afdelingen/pathologen

  De sectie wordt door één patholoog en twee assistenten verricht en duurt gemiddeld circa 4 uren. Het onderzoek gebeurt geheel volgens protocol d.w.z. een reeks overeengekomen, schriftelijk vastgelegde handelingen. Eerst wordt het gehele lichaam uitwendig onderzocht op bijvoorbeeld verwondingen, blauwe plekken en littekens. Hierna wordt het lichaam inwendig onderzocht middels een huidsnede aan de voorzijde van het lichaam. Buikholte en borstholten worden vervolgens geïnspecteerd op afwijkingen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van lucht, pus of bloed. Organen worden in hun samenhang bekeken en vervolgens uitgenomen en gewogen. Ze worden ingesneden om ze op doorsnede te kunnen inspecteren.

  http://www.forensischinstituut.nl/

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen