pest


pest 1.0

zeer besmettelijke, meestal dodelijke en als epidemie optredende ziekte die veroorzaakt wordt door de pestbacterie en gekenmerkt wordt door een kort verloop, hoge koorts en het ontstaan van etterbuilen
De ziekte verspreidde zich vanuit het Oosten in het verleden (bv. in de 6de, 14de en 17de eeuw) in zware epidemieën over Europa en komt wereldwijd nog wel voor.

Semagram (extra betekenisinformatie)


De pest…

is een ziekte

 • [Plaats van herkomst] is afkomstig uit het Oosten
 • [Tijd] kwam in Europa vaak voor van de veertiende tot en met de negentiende eeuw; komt nu nog wel voor buiten Europa
 • [Verloop] heeft een kort verloop
 • [Overdraagbaarheid] is zeer besmettelijk
 • [Behandeling of bewerking] kan nu behandeld worden met antibiotica als tijdig wordt ingegrepen
 • [Werking of functionering] verbreidt zich door zijn besmettelijkheid vaak zeer snel over een groot gebied en wordt dan een epidemie
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt veroorzaakt door de pestbacterie Yersinia pestis die, via ratten (m.n. de zwarte rat), wordt overgedragen door vlooien
 • [Gevolg of resultaat] is meestal dodelijk en kan enorme aantallen slachtoffers maken
 • [Waardering] was vroeger een zeer gevreesde ziekte, omdat er toen geen behandeling mogelijk was; werd vroeger soms beschouwd als straf van God
 • [Symptoom] komt in verschillende vormen voor, bijvoorbeeld als builenpest of als longpest; wordt in geval van builenpest gekenmerkt door hoge koorts en het ontstaan van etterbuilen; heeft in geval van longpest symptomen die overeenkomen met die van een zware longontsteking, bijvoorbeeld bloed ophoesten

Algemene voorbeelden


De pest en de cholera zijn uitgedreven door de riolering.

NRC,

Daarnaast is er nog de omstandigheid dat in het midden van de 14de eeuw de pestepidemie, de "zwarte dood" genoemd, voor een schreeuwend gebrek aan ambachtslieden zorgt, want een kwart van de Westeuropese bevolking bezwijkt aan de pest.

http://www.vrijmetselarij.nl/

Waar is de tijd dat de Middeleeuwse bevolking onder allerlei plagen zoals de pest gebukt ging, door de gebrekkige hygiëne en de onbestaande gezondheidszorg?

http://www.fedichem.be/NL/CHEMlife/1lifenl.htm

De pest is bijvoorbeeld een plaag die door ratten wordt verspreid.

http://www.ongedierte.nl/,

In de middeleeuwen had men het over de pest als een roede Gods, een verpersoonlijking bij uitstek van dat verschijnsel.

http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • uitbreken

Het land was verdord, de rivieren waren drooggevallen, en de uitwerpselen van mens en dier lagen hoog opgetast in de straten. Het aantal ratten nam explosief toe. En toen brak de pest uit. Het was de zoveelste uitbraak van de gevreesde Zwarte Dood, waarvan we tegenwoordig weten dat het builenpest en longpest was. Duizenden werden ziek en stierven.

Het wonder, Frederick Forsyth,

Vertegenwoordigers van de landen van de Europese Unie komen vandaag in Brussel bijeen voor spoedberaad over de verspreiding van de pest die in India is uitgebroken. In Groot-Brittannië zijn drie mensen in ziekenhuizen opgenomen met symptomen die erop wijzen dat zij besmet zijn met de pest.

NRC,

Vaste verbindingen


bubonische pest

 1. ( specialistisch)
  vorm van pest die gekenmerkt wordt door gezwollen lymfeklieren (bubonen); builenpest

  Synoniem: builenpest

  Pest manifesteert zich in drie klinische vormen: de bubonische pest, primaire septicemie en pneumonie. Van deze drie vormen is de bubonische pest de meest klassieke met gezwollen lymfeklieren.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/epibul/38/ziektebeelden.htm

de pest inhebben; zwaar de pest inhebben

 1. verschrikkelijk balen van iets; vreselijk boos of geïrriteerd zijn over iets

  Ze had de pest in omdat ze met haar moeder mee moest en die vriend.

  Het schot, Hilbert Kuik,

  "Top Gun sprong fantastisch. Ik ben zeer tevreden." Lansink en Voorn hadden daarentegen zwaar de pest in. De Twent, die op de twaalfde plaats eindigde, was kwaad op Easy Jumper, de Hilversummer vooral op zichzelf. "Mijn voet schoot uit de beugel, die kwam voor het zadel terecht", aldus Voorn, die op de 21ste plaats bleef steken.

  NRC,

de pest hebben aan iets of iemand

 1. een hekel hebben aan iets of iemand

  Ik heb de pest aan grote bedrijven. Die zijn verziekt.

  Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

  "Als ik de pest aan iemand heb, zit ik hem in alles dwars, ook als dat geen zin heeft, maar Ad heeft gelijk, voor de afdeling is zijn voorstel beter."

  Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

er de pest in hebben; er de pest in krijgen

 1. er ontzettend van balen; er ontzettend door geïrriteerd raken
  Vroeger ook wel eufemistisch er de P in hebben, omdat men vond dat men met de pest niet mocht spotten.

  Synoniem: er de P in hebben

  "Weet je, ik zal 't je maar eerlijk zeggen: toen ik jou zag, op die eerste avond, had ik er de pest in dat jij een vriendinnetje had"

  Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

  Ik dacht aan de nog te beantwoorden brieven en kreeg er de pest in.

  Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

geen pest

 1. ( informeel)
  helemaal niets

  Synoniem: geen reet ( zeer informeel)

  Synoniem: geen zier ( informeel)

  Jammer genoeg weet ik de vindplaats niet meer, maar een tijd terug las ik iemand geciteerd die ongeveer dit zei: 'Elke man weet diep in zijn hart verdomd goed dat hij er geen pest van terecht heeft gebracht, van het leven, van de ontwikkeling van zijn talenten.'

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

iemand haten als de pest; iets haten als de pest

 1. iemand of iets heel erg haten

  Hij was de geest die het liefst over de wateren zweefde en alles wat maar in de richting wees van werk haatte als de pest.

  Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

  Ze willen privacy, maar ook openbaarheid; ze kunnen lief zijn voor elkaar, maar elkaar ook haten als de pest.

  http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

iemand mijden als de pest; iets mijden als de pest; iemand schuwen als de pest; iets schuwen als de pest

 1. iemand of iets heel erg mijden; iemand of iets heel erg schuwen

  Ze is altijd zo negatief, die zus van me. Als het even kan mijd ik haar als de pest.

  Lachen; Marlene Dietrich; Plattegrond van de oppervlakte, Dave Goldstein,

  De schrijver poseert als brullende leeuw die klauwt naar iedereen die te dicht komt, als mensenhater die sociale aangelegenheden als de pest mijdt.

  De Standaard,

  Proust, die twee eminente medici in zijn naaste familie had, schuwde dokters als de pest.

  De Standaard,

kleine pest

 1. lichte vorm van pest bij mensen die weerstand hebben opgebouwd tegen de pest, met tijdelijke symptomen als koorts, rillingen, opgezette lymfeklieren, hoofdpijn en uitputting; pestis minor

  Synoniem: pestis minor ( specialistisch)

  Dan is er ook nog de pestis minor. Deze wordt ook wel de kleine pest genoemd en is een lichte vorm van de pest, die voorkomt bij mensen die weerstand tegen de ziekte hebben opgebouwd. Verschijnselen zijn o.a. koorts, rillingen, opgezette lymfeklieren, hoofdpijn en uitputting. De verschijnselen verdwijnen na een week spontaan.

  http://www.scholieren.com/werkstukken/29259

krijg de pest!

 1. verwensing

  Hij neemt een aanloop en maakt een duik. Hij komt keihard op het asfalt terecht. 'Krijg de pest,' roept hij: 'Het heeft nog gevroren ook!'

  http://www.fortunecity.com/campus/economics/35/algmop.htm

pneumonische pest

 1. ( specialistisch)
  vorm van pest met longontstekingachtige symptomen, die ontstaat door inademing van pestbacillen of door uitzaaiing naar de longen via het bloed; longpest

  Synoniem: longpest

  De derde vorm van pest: pneumonische pest, is het gevolg van een infectie door een aërosol of door hematogene uitzaaiing naar de longen en is de meest waarschijnlijke vorm van pest die zich voordoet bij een aanslag.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/epibul/38/ziektebeelden.htm

septicemische pest; septische pest

 1. ( specialistisch)
  zeldzame vorm van pest als gevolg van verspreiding van de pestbacterie in het bloed, waarbij inwendige bloedingen optreden die de huid van het slachtofer zwart doen lijken, hetgeen mogelijk de bijnaam zwarte dood opleverde

  Septicemische pest is zeldzaam en kan primair zijn, of secundair na een bacteriëmie en sepsis als gevolg van bubonische of pneumonische pest.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/epibul/38/ziektebeelden.htm

  Septische pest is een infectie die zich via het bloed verspreidt. Zelfs voordat andere symptomen van builenpest of longpest optreden, kan de patiënt al overlijden.

  http://www.merckmanual.nl/mmhenl/sec17/ch190/ch190n.html

Siberische pest

 1. ernstige infectieziekte die bij dieren en mensen voorkomt en veroorzaakt wordt door de miltvuurbacterie en die zich kenmerkt door een steenpuistachtige huidaandoening en vaak ook longontsteking en een vergrote of ontstoken milt; miltvuur; antrax

  Synoniem: antrax; miltvuur

  Voor hem is de conclusie het belangrijkst en die luidt: "Sinds Sverdlovsk krijgt miltvuur de weinig aantrekkelijke naam van 'Siberische pest'."

  http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAABS=9412,

stinken als de pest

 1. heel erg stinken

  'Deze morgen om zes uur stonden er tien Mangyan in mijn kamer,' zei Christer. 'Ze denken dat ik, omdat ik journalist ben, al hun problemen kan oplossen. Ze stonken als de pest... Ze smeren zich met urine in tegen insecten...'.

  De antropoloog die geen mensen wilde bestuderen, Peter Mondalo Diaz,

zich verspreiden als een pest

 1. zich zeer snel verspreiden

  In Holland is graaf Willem II vermoord, de katharen verspreiden zich als een pest over Europa, Brugge is in opstand gekomen tegen graaf Gwijde van Dampierre.

  De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


pest 2.0

zeer besmettelijke ziekte bij dieren, bijvoorbeeld varkenspest of vogelpest
In toepassing op verschillende ziektes die zich snel verspreiden en die moeilijk te bestrijden zijn.

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


De pest…

is een ziekte

 • [Overdraagbaarheid] is een zeer besmettelijke ziekte die zich snel verspreidt en die moeilijk te bestrijden is
 • [Behandeling of bewerking] is moeilijk te bestrijden en wordt daarom vaak bestreden door ruiming en destructie van grote hoeveelheden dieren; ook wordt vaak preventief geruimd en vernietigd
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt veroorzaakt door een virus, bacterie, schimmel of een ander micro-organisme
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld varkenspest of vogelgriep

Algemene voorbeelden


Het tv-journaal vertoonde de destructie van een miljoen door pest aangetaste varkens en overtollige legkippen.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

De pest in je stal, betekent volledig van nul herbeginnen. Je eigen kweekzeugen, het resultaat van jaren zorgvuldig werken, worden van de ene dag op de andere vernietigd.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • uitbreken

Inmiddels is het aantal besmette bedrijven in de Gelderse Vallei, waar de pest twee weken geleden uitbrak, opgelopen tot 38, er zijn nog 32 bedrijven verdacht [...]. Van verdachte bedrijven in het Zeeuwse Breskens en het Gelderse Laren is nog onduidelijk of er vogelpest heerst.

NRC,

De redactie vernam dat de getroffen varkenshouder samenwerkte met een bedrijf waar de pest uitbrak en dat zijn varkens rechtstreeks contact hadden met besmette dieren. De varkenskoorts schuift dus langzaam op richting België.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


pest 3.0

iets dat hoogstvervelend, hoogstonaangenaam of zeer schadelijk is; iets vervelends; plaag

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een pest…

is een zaak

   Algemene voorbeelden


   De Brugse tekenaar Benoît is naar Schaarbeek verhuisd. 'Het toerisme is een pest geworden,' luidde zijn laatste oordeel.

   Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo De Haes,

   Nicotine is een pest. In alle openbare gebouwen zou het roken moeten worden verboden voor de kunstwerken.

   De Standaard,

   Ik herinner me de dag dat hij een nest kattenjongen had ontdekt, enkele weken oud. Ze waren een pest in de leegstaande stallen.

   Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

   Vaste verbindingen


   de pest zijn voor iets; de pest zijn voor iemand; de pest zijn van iets

   1. zeer schadelijk voor iets of iemand

    Particratie is de pest van de politiek, en speelt meestal in het nadeel van de vrouwen. Het is deze pest die middelmatige individuen in staat stelt zich te positioneren en zich te handhaven.

    http://www.vrijheid.bewoner.antwerpen.be/a.htm

    "In de huidige situatie bestaat de indruk dat er veel wordt gefraudeerd. Dat is de pest voor degenen die echt van de bijstand afhankelijk zijn."

    NRC,

   dat is juist de pest

   1. dat is juist het vervelende

    "Dat is juist de pest", zegt de LIFFE-directeur. "Handelaren hebben op de werkplek geen enkele uitlaatklep. Spanning moeten ze altijd binnenhouden. Omdat het hun anders geld kost."

    NRC,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   pest 4.0

   (pejoratief)

   hoogstvervelend of schadelijk persoon; vervelend persoon; plaag

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een pest…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Ach, wie houdt er ook van de oude man, hij is een pest, hij heeft geen plaats meer in deze wereld.

     http://www.eco.rug.nl/~brakman/brakman/engel.html

     Vaste verbindingen


     een pest zijn voor iets; een pest zijn voor iemand

     1. een schadelijk of vervelend persoon zijn voor iets of iemand

      Geen beste maatjes zijnde (Pasolini schreef ooit over Fo: "Hij is een pest voor het theater, maar hij is en blijft Fo."), stootten zij toch door naar dezelfde fundamenten van onze zichzelf als welvoegelijk omschrijvende maatschappij: de hypocrisie van een moraal die seksualiteit tot zonde verheft om er de ware vunzigheden als corruptie, uitbuiting, politiek machtsspel en oorlogsindustrie beter achter te kunnen verbergen.

      http://vooruit.be/en/event/241

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen