piektijd


piektijd 1.0

periode met de hoogste intensiteit inzake gebruik, verbruik, aanwezigheid of vraag naar iets

Semagram


Een piektijd…

is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door een hoog aantal gebruikers, verbruikers, aanwezigen of afnemers van iets

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Al sinds begin deze eeuw heeft zowel de haven van Amsterdam als Rotterdam de beschikking gehad over een arbeidspool waaruit de bij de pool aangesloten bedrijven in de haven in piektijden werknemers kunnen putten. In tijden van grote drukte - zoals op dit moment in Amsterdam in de cacao-overslag - hebben de bedrijven wel profijt van de regeling.

  NRC,

  De relevante ECR-informatie is bijvoorbeeld de openstellingstijd van een winkel en de piektijden in het consumentenbezoek, alsmede de productcategorieën die consumenten in deze winkel op bepaalde dagen aanschaffen.

  http://www.psd-online.nl/

  In de non-food-sector is uitgegaan van een drempelarbeid van respectievelijk 3, 2 en 1 personen. Een complicerende factor is dat sommige servicepunten op piektijden door meerdere personen bemand worden, terwijl in rustige perioden soms voor meerdere afdelingen slechts één persoon ingezet kan worden.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/74/wd74.pdf,