pijn


A - gevoel

pijn 1.0

onaangenaam tot ondraaglijk lichamelijk gevoel dat dof, zeurend of stekend kan zijn en plaatselijk of overal in het lichaam kan voorkomen; lichamelijk lijden; zeer

Semagram


Pijn…

is een gevoel

 • [Functie] is een waarschuwingssignaal van het lichaam bij een te sterke prikkeling; geeft aan dat er iets mis is met het lichaam en/of de psyche
 • [Plaats] doet zich voor ergens in of aan het lichaam
 • [Duur] kan kort duren (acute pijn), maar kan ook aanhoudend of chronisch aanwezig zijn (chronische pijn)
 • [Verloop] gaat meestal over als de oorzaak van de pijn weggenomen wordt, bijvoorbeeld wanneer een wond genezen is
 • [Intensiteit] kan licht zijn, maar ook zeer hevig en zelfs ondraaglijk
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is zeurend, stekend, kloppend of drukkend
 • [Behandeling of bewerking] kan bestreden worden door de oorzaak weg te nemen; kan bestreden worden met pijnstillende medicijnen, bijvoorbeeld paracetamol
 • [Ondervinder] komt voor bij mensen en dieren
 • [Lichaamsdeel] kan op meer plaatsen in het lichaam gevoeld worden, maar kan ook beperkt zijn tot een bepaalde plaats of een bepaald lichaamsdeel
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt veroorzaakt door prikkeling van een of meer pijnzenuwen; prikkeling van pijnzenuwen kan worden opgewekt door verwonding of beschadiging van weefsels door ziekte, een ontstekingsreactie, hitte of kou; bij het prikkelen van pijnzenuwen gaat een signaal via het ruggenmerg naar de hersenen, waar de bewustwording van de pijn plaatsvindt; kan ook ontstaan zonder aanwijsbare oorzaak
 • [Waardering] wordt als zeer onaangenaam ervaren
 • [Toepassingsgebied of bereik] geeft lichamelijk ongemak, maar kan ook leiden tot psychisch en algeheel onbehagen

Algemene voorbeelden


Pijn is een van de belangrijkste mechanismen die het lichaam beschermt tegen schadelijke invloeden. Het gevolg van pijn is dat wij dusdanig handelen teneinde de pijn te minimaliseren.

http://www.tlichtpuntje.f2s.com/frame.htm

Als ik pijn voel tijdens het hardlopen, loop ik dat er uit als ik gewoon doorloop? Dat kunt u in veel gevallen wel vergeten. Lichte spierpijn kunt u eruit lopen: als het lichaam warm gelopen is, zijn de afvalstoffen opgeruimd en is de pijn weg. Maar pijn is in de meeste gevallen een signaal dat er iets mis is. Pijn in de schenen bijvoorbeeld, kunt u er in het begin ook wel uitlopen, maar dat zal bijna altijd leiden tot een ernstige (overbelastings)blessure.

http://www.lexthoen.nl/

Pijn is lastig, vervelend, zeer irritant en in sommige gevallen bijna niet uit te houden.

http://www.clusterhoofdpijn.nl/

Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging, of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • pijn doen
 • pijn hebben
 • pijn lijden
 • pijn voelen
 • de pijn verbijten
 • de pijn verdragen
 • de pijn verlichten
 • de pijn verdoven
 • de pijn verlichten
 • de pijn verminderen
 • de pijn verzachten

Ontgoocheld klaagde ik dat die schoenen pijn deden en zeker te klein waren.

De Standaard,

Wat kan ik doen als mijn baby pijn heeft bij het tandjes krijgen?

http://www.ouder-kindzorg.nl/

Ik hoop daarom dat kabinet en Tweede Kamer zich niet verliezen in macro-economische filosofieën maar zo snel mogelijk bereiken dat zieke mensen niet onnodig pijn lijden en gemiddeld wat langer blijven leven.

http://www.nijenrode.nl/nl/

Ze had een tweede kramp, veel vlugger dan het hoorde. Ditmaal gilde ze niet. Ze verbeet de pijn. Het zweet stroomde van haar gezicht en haar ogen puilden uit. Tien minuten later kwam de baby.

Bedorven vlees, John Vermeulen,

Warmte door middel van fango, infrarood, hotpacks, enz..., worden gebruikt als voorbehandeling op massage van de nekschouderspieren, dit om de verkrampte spieren te ontspannen en de hierdoor veroorzaakte pijn te verlichten.

http://www.vzw-whiplash.net/index.htm

Vergeet niet dat een dier pijn voelt en dat verwerkt zoals een mens.

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant12/pagina1.html,

met adjectief ervoor


 • acute pijn
 • afschuwelijke pijn
 • branderige pijn
 • chronische pijn
 • constante pijn
 • doffe pijn
 • erge pijn
 • felle pijn
 • fysieke pijn
 • heftige pijn
 • helse pijn
 • hevige pijn
 • intense pijn
 • lichamelijke pijn
 • onbestemde pijn
 • ondraaglijke pijn
 • onnodige pijn
 • plotselinge pijn
 • reumatische pijn
 • scherpe pijn
 • verschrikkelijke pijn
 • vreselijke pijn

Acute pijn treedt plotseling op en is meestal hevig. Vaak is er een duidelijke relatie met een weefselbeschadiging. Als je de oorzaak kunt wegnemen verdwijnt de pijn. Spoedige behandeling voorkomt dat de pijn chronisch wordt. Bij acute pijn roep je 'au', soms huil je, je bloeddruk stijgt, ademhaling of pols gaat sneller. Je probeert de pijn te verminderen door over de zere plek te wrijven of je houdt je hand onder de kraan.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

Van chronische pijn bestaat nog geen definitie. Meestal zegt men: pijn die er langer dan 6 maanden is. De kenmerken verschillen nogal met die van acute pijn. Misschien is er wel een weefselbeschadiging, maar het letsel is niet duidelijk te zien. De klachten verdwijnen niet als het letsel is genezen. Nu heeft pijn ook niet meer die signaalfunctie. Er zijn psychologische en sociale factoren die hier een ingewikkelde rol kunnen gaan spelen.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

Een doffe pijn in mijn borstkas, alsof iemand er met zijn volle gewicht de hele nacht op was gaan staan; een herkenbare pijn die opduikt telkens als ik te weinig slaap heb gehad en die pas tegen de middag verdwijnt.

De Oceanen, Jan Roets,

Een maagzweer veroorzaakt een knagende, branderige pijn, die verergert tijdens en na het eten.

http://home.tiscali.be/jantje/index.html

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een aanhoudende pijn
 • een brandende pijn
 • een kloppende pijn
 • een knagende pijn
 • een schrijnende pijn
 • een snijdende pijn
 • een stekende pijn
 • een uitstralende pijn
 • een vlammende pijn
 • een voortdurende pijn
 • een zeurende pijn

Nekklachten komen veel voor. Patiënten geven vaak aan last te hebben van een stijve nek, een zeurende of brandende pijn net onder de schedel of ter hoogte van de nek-schouderlijn.

http://www.chiropractie.nl/

Wondinfectie. Deze verraadt zich door roodheid, zwelling, kloppende pijn, en warm aanvoelen van de operatiewond.

http://www.nvvn.org/

De snelle dikke pijnvezels geven scherpe acute stekende pijn aan, bijvoorbeeld bij een snijwond.

http://www.tlichtpuntje.f2s.com/frame.htm

Uitstralende pijn is pijn die niet in het hart zelf gevoeld wordt, maar in bv. de borst, de kin of de arm.

http://www.tlichtpuntje.f2s.com/frame.htm

met voorzetselgroep


 • pijn aan iets
 • pijn in iets
 • pijn op iets

Ik heb zoveel pijn aan mijn rechterpols dat ik amper een racket kan vasthouden of iemand de hand kan geven.

De Standaard,

De pijn wordt de helft minder en hij wordt niet meer wakker met pijn in de nek.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Hij was in een diepe slaap verzonken waaruit hij af en toe werd gewekt door een drukkende pijn op zijn borst.

Het land in mij, Naima el Bezaz (ed.),

met onbepaald voornaamwoord


 • geen pijn
 • minder pijn
 • meer pijn
 • veel pijn
 • wat pijn

Ik voel geen pijn meer.

De Standaard,

Mijn hoofd doet minder pijn en gloeit niet meer zo erg als gisteren.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Ik heb af en toe nog wat pijn in de nek en in de rug.

De Standaard,

'Tante Adèle is dood. Ze heeft een infarct gehad. Ja, zoals allemaal. Pa, Romain, mama. Veel pijn zal het niet gedaan hebben, de dokter zegt dat het direct voorbij was. Hartaderbreuk feitelijk. Vrijdag wordt ze begraven.'

Altrapsodie, Geert Van Istendael,

Vaste verbindingen


gegeneraliseerde pijn


  Zie: gegeneraliseerde pijn

lokale pijn


  Zie: lokale pijn

met pijn en moeite


  Zie: met pijn en moeite

plaatselijke pijn


  Zie: plaatselijke pijn

Spreekwoorden


wie mooi wil zijn, moet pijn lijden


  Zie: wie mooi wil zijn, moet pijn lijden

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • aangezichtspijn
 • aanrakingspijn
 • aderpijn
 • angorpijn
 • arbeidspijn
 • armpijn
 • artrosepijn
 • bandenpijn
 • barenspijn
 • beenpijn
 • bekkenbodempijn
 • bekkenpijn
 • borstpijn
 • botpijn
 • bovenarmpijn
 • bovenbuikpijn
 • bovenbuikspijn
 • brandpijn
 • buikpijn
 • buikspierpijn
 • cafeïneonttrekkingshoofdpijn
 • darmpijn
 • draagpijn
 • drukpijn
 • elleboogpijn
 • enkelpijn
 • fantoompijn
 • fibromyalgiepijn
 • flankpijn
 • galpijn
 • geboortepijn
 • gelaatspijn
 • gewrichtspijn
 • groeipijn
 • haarpijn
 • hartpijn
 • herniapijn
 • hielpijn
 • hongerpijn
 • hoofdpijn
 • ingewandspijn
 • ischiaspijn
 • jichtpijn
 • kaakpijn
 • kankerpijn
 • katerpijn
 • keelpijn
 • kiespijn
 • kleinpijn
 • kloppijn
 • kniepijn
 • koliekpijn
 • koppijn
 • kraampijn
 • lagerugpijn
 • lendenpijn
 • lichaamspijn
 • liespijn
 • littekenpijn
 • luierpijn
 • maagpijn
 • menstruatiepijn
 • middenpijn
 • migrainepijn
 • moeheidspijn
 • napijn
 • navelpijn
 • nekpijn
 • nek-schouderpijn
 • neuspijn
 • nierpijn
 • obstipatiepijn
 • onderbuikpijn
 • onderbuikspijn
 • onderrugpijn
 • ongesteldheidspijn
 • ontstekingspijn
 • oogpijn
 • oorpijn
 • openbillenpijn
 • operatiepijn
 • oppervlaktepijn
 • opstartpijn
 • ovulatiepijn
 • peespijn
 • polspijn
 • postamputatiepijn
 • prostaatpijn
 • rekpijn
 • reumapijn
 • rotpijn
 • rugpijn
 • scheenpijn
 • schouderpijn
 • skeletpijn
 • spierpijn
 • spookpijn
 • startpijn
 • stresspijn
 • tandpijn
 • teenpijn
 • tendinitispijn
 • uitstralingspijn
 • voetpijn
 • voorhoofdspijn
 • weeënpijn
 • wondpijn
 • zadelpijn
 • zenuwpijn
 • zeurpijn
 • zwelpijn

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • pijnaanval
 • pijnacceptatie
 • pijnarts
 • pijnassociatie
 • pijnbaan
 • pijnbehandelcentrum
 • pijnbehandeling
 • pijnbeheersing
 • pijnbeïnvloeding
 • pijnbelasting
 • pijnbeleid
 • pijnbeleven
 • pijnbeleving
 • pijnbestrijdend
 • pijnbestrijder
 • pijnbestrijding
 • pijnbewustzijn
 • pijnbijten
 • pijnblokkade
 • pijnboodschap
 • pijnbrein
 • pijnbron
 • pijncentrum
 • pijncomponent
 • pijnconsulent
 • pijncontrole
 • pijncorrectie
 • pijncriterium
 • pijncyclus
 • pijndagboek
 • pijndeel
 • pijndempend
 • pijndemping
 • pijndiagnostiek
 • pijndoend
 • pijndokter
 • pijndoorgifte
 • pijndrempel
 • pijnduivel
 • pijnervaring
 • pijnexperiment
 • pijnexpert
 • pijnfase
 • pijnflits
 • pijngebied
 • pijngedachte
 • pijngedeelte
 • pijngedrag
 • pijngeheugen
 • pijngehuil
 • pijngeleidend
 • pijngeleiding
 • pijngenot
 • pijngerelateerd
 • pijngeschiedenis
 • pijngeschreeuw
 • pijngevoel
 • pijngevoelens
 • pijngevoelig
 • pijngevoeligheid
 • pijngewaarwording
 • pijngezicht
 • pijngolf
 • pijngrens
 • pijngrimas
 • pijngroef
 • pijngroep
 • pijnhantering
 • pijnhoofd
 • pijnimpuls
 • pijnindruk
 • pijninformatie
 • pijninhibitie
 • pijnintensiteit
 • pijnjunkie
 • pijnkant
 • pijnklacht
 • pijnklachten
 • pijnkliniek
 • pijnkramp
 • pijnkreet
 • pijnladder
 • pijnlichaam
 • pijnliga
 • pijnlijdend
 • pijnlijder
 • pijnlokalisatie
 • pijnlust
 • pijnmechanisme
 • pijnmediator
 • pijnmedicatie
 • pijnmeetinstrument
 • pijnmelding
 • pijnmeting
 • pijnmodel
 • pijnniveau
 • pijnonderdrukkend
 • pijnonderdrukker
 • pijnonderdrukking
 • pijnonderzoek
 • pijnonderzoeker
 • pijnontvanger
 • pijnontvankelijkheid
 • pijnopstoot
 • pijnovergevoeligheid
 • pijnpaspoort
 • pijnpatiënt
 • pijnpatroon
 • pijnperceptie
 • pijnperiode
 • pijnpil
 • pijnplaag
 • pijnplaats
 • pijnplakker
 • pijnpleister
 • pijnplek
 • pijnpoli
 • pijnpolikliniek
 • pijnpomp
 • pijnpoort
 • pijnprikkel
 • pijnprobleem
 • pijnproblematiek
 • pijnproces
 • pijnprojectie
 • pijnpsycholoog
 • pijnpunt
 • pijnreactie
 • pijnreceptor
 • pijnreductie
 • pijnreflex
 • pijnregistratie
 • pijnregressie
 • pijnremmend
 • pijnremming
 • pijnresistentie
 • pijnrisico
 • pijnschaal
 • pijnscheut
 • pijnschok
 • pijnscore
 • pijnsensatie
 • pijnsensor
 • pijnsignaal
 • pijnslavin
 • pijnsoort
 • pijnspecialist
 • pijnsteek
 • pijnstelsel
 • pijnstillend
 • pijnstiller
 • pijnstilling
 • pijnstimulatie
 • pijnstoornis
 • pijnstoot
 • pijnsymptoom
 • pijnsyndroom
 • pijnsysteem
 • pijnteam
 • pijntherapeut
 • pijntherapie
 • pijntoename
 • pijntolerantie
 • pijntransmissie
 • pijntype
 • pijnuitstraling
 • pijnverdovend
 • pijnverdover
 • pijnverdoving
 • pijnvereniging
 • pijnverhaal
 • pijnverlichtend
 • pijnverlichter
 • pijnverlichting
 • pijnvermijdend
 • pijnverminderend
 • pijnvermindering
 • pijnveroorzakend
 • pijnverschijnsel
 • pijnversterker
 • pijnvervoerend
 • pijnverwerking
 • pijnverzachtend
 • pijnverzachter
 • pijnverzachting
 • pijnvezel
 • pijnvol
 • pijnvorm
 • pijnvrij
 • pijnwaarneming
 • pijnwerkgroep
 • pijnzenuw
 • pijnzenuwvezel
 • pijnzijde
 • pijnzin
 • pijnzone

pijn 2.0

gevoel van lijden dat betrekking heeft op de geest of de emotie; geestelijk lijden; psychische pijn; leed; smart; verdriet

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Semagram


Pijn…

is een gevoel

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een gevoel van emotioneel onbehagen, bijvoorbeeld droefheid, verdriet, gekweldheid, eenzaamheid of onmacht
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] ontstaat door groot verdriet, trauma, of teleurstelling, bv. het overlijden van een dierbare
 • [Symptoom] kan gepaard gaan met lichamelijke gevoelens, bijvoorbeeld een beklemmend gevoel in de hartstreek
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op de geest, het hart en de ziel

Algemene voorbeelden


Het enige dat ik voel is intens verdriet. Pijn die maakt dat ik heel hard zou willen schreeuwen als ik niet zo zeker wist dat het dan alleen nog maar erger wordt.

http://www.amsterwitched.nl/

Misschien was de pijn van een scheiding beter te verdragen dan de zwaarte van een last die eeuwig meegetorst moet worden.

Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

Het verlangen zelf wordt het summum van geluk, want zodra de droom werkelijkheid wordt, kan zij verloren gaan en is er de pijn van het afscheid.

NRC,

De bonden verwijten Berlusconi dat hij met zijn bezuinigingsmaatregelen de pijn niet eerlijk verdeelt en alleen de zwaksten treft, de pensioentrekkers.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • pijn doen
 • iemand pijn doen

Mijn hart doet pijn, maar misschien is het niet aan mijn hart dat ik de pijn voel maar aan mijn ziel.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Zijn er mensen die mij pijn gedaan of beledigd hebben, en die ik nog niet vergeven heb?

http://www.adventtijd.nl/

met adjectief ervoor


 • emotionele pijn
 • geestelijke pijn
 • psychische pijn

Een gevoel van onbehagen door honger neemt af als we eten. Men zou zich kunnen afvragen hoe dat dan zit met andere gevoelens van onbehagen; verdriet, woede en eenzaamheid bijvoorbeeld. We spreken dan over emotionele pijn.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Bij haar veelvuldige contacten met terminale patiënten werd het haar duidelijk dat er bij deze mensen nog vele andere aspecten waren waaraan vaak te weinig aandacht werd besteed: de angst van de patiënt om alleen te sterven, de geestelijke pijn veroorzaakt door de lichamelijke aftakeling, het besef binnenkort afscheid te moeten nemen van allen en alles wat de patiënt dierbaar is.

http://www.pnat.be/palzorg.shtml

Zelfverwonding kan een manier zijn om met intense psychische of emotionele pijn om te gaan.

http://www.eetstoornis.be/zelfverwonding1.htm

met voorzetselgroep


Voorzetsel: om

 • pijn om iets

Pijn om het gemis, verdriet om de verveling, de leegte van zijn bestaan.

De hyacint, Lidewey de Vries,

Vandaag, na een half leven, besef ik wel dat het door tango veroorzaakte levensgevoel vaak nauw verweven is met een zachte of innige vorm van een naamloos verdriet of pijn om het leven zelf. Noem het spleen, melancholie of een sfeervol huwelijk tussen verdriet en vreugde.

http://users.pandora.be/sueno/tekst/kvt.01.html

 • pijn aan iemands hart
 • pijn aan iemands ziel
 • pijn in iemands hart
 • pijn in iemands ziel

Mijn hart doet pijn, maar misschien is het niet aan mijn hart dat ik de pijn voel maar aan mijn ziel.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Het doet pijn in ons hart dat zoveel mensen op een of andere manier slachtoffer werden tijdens de oorlog en dat er nog steeds zoveel zijn die nog ongeheelde wonden hebben.

De Telegraaf,

met ander, nevengeschikt substantief


 • pijn en verdriet

Gepest worden is heel vernederend. Het veroorzaakt veel pijn en verdriet.

http://www.pesten.net/index_scholieren.html

Vaste verbindingen


kiezen voor de korte pijn


  Zie: kiezen voor de korte pijn

met pijn in het hart


  Zie: met pijn in het hart

Spreekwoorden


beter de korte pijn dan de lange


  Zie: beter de korte pijn dan de lange

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • besparingspijn
 • bestaanspijn
 • crisispijn
 • gewetenspijn
 • hartenpijn
 • hartpijn
 • hellepijn
 • levenspijn
 • liefdespijn
 • loslaatpijn
 • verlatenheidspijn
 • verlatingspijn
 • zielenpijn

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • pijnpunt

B - den

pijn 1.0

oude benaming voor een kegeldragende naaldboom van het geslacht Pinus; pijnboom; den
Alleen nog gebruikt als eerste lid in een aantal samenstellingen.

Semagram


Een pijn…

is een boom

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • pijntje

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen