politieschool


politieschool 1.0

school waar men een opleiding kan volgen voor een functie bij de politie; school voor politiefunctionarissen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een politieschool…

is een school

 • [Functie] dient voor opleiding tot een functie bij de politie
 • [Activiteit of handeling] verzorgt een opleiding voor werk bij de politie
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor aspirant-politiemensen
 • [Voorwaarde] is alleen toegankelijk wanneer men slaagt voor een toelatingsexamen; stelt bepaalde lichamelijke eisen, vooral inzake lengte en gewicht, aan kandidaten

Algemene voorbeelden


Het is onzinnig dat het cijfer voor touwklimmen op de politieschool tien jaar later nog steeds belangrijker is dan geschiktheid voor een baan bij de recherche, terwijl deskundigheid er niet toe doet.

NRC,

In overleg met het opleidingscentrum van de politie onderzoekt het departement voor Sociale Zaken, nog steeds in het raam van het emancipatiebeleid, waarom opvallend vele vrouwen afhaken bij de selectieproeven in de politieschool.

De Standaard,

politieschool 1.1

opleiding aan een politieschool

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


De politieschool…

is een opleiding

   Algemene voorbeelden


   Er komt gelukkig ook steeds meer twijfel of het bijvoorbeeld wel logisch is dat politiemensen eerst op onze kosten de politieschool aflopen en daarna lid worden van een vakbond die ze verbiedt om ooit meer dan 36 uur per week het geleerde nuttig in praktijk te brengen.

   http://www.nijenrode.nl/nl/

   Het gebeurt dat de ronde man wordt afgelost door een gebrilde jonge academicus die recht van de politieschool komt, zich voorneemt eindelijk eens orde op zaken te stellen en dus prompt alles in de war stuurt.

   De Standaard,