poortarts


poortarts 1.0

arts die in een ziekenhuis op de afdeling spoedeisende hulp binnenkomende patiënten onderzoekt en behandelt of doorverwijst naar de bevoegde arts-specialist

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een poortarts…

is een arts; is een persoon

 • [Plaats] werkt in een ziekenhuis op de afdeling spoedeisende hulp
 • [Activiteit of handeling] onderzoekt binnenkomende patiënten, stelt diagnoses, zorgt voor de nodige medische behandeling of verwijst door naar de bevoegde arts-specialist

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  De poortarts is de arts die op de spoedeisende hulp werkt. Als u zich zonder verwijzing door bijvoorbeeld de huisarts meldt bij de spoedeisende hulp, zal de poortarts u onderzoeken. De poortarts geeft in een zo kort mogelijke tijd een diagnose en de medische behandeling die nodig is.

  http://www.webziekenhuis.nl/Nieuwsflitsen/seh.html

  Arts spoedeisende hulp (poortarts) Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch. Functie-omschrijving * U bent de eerstverantwoordelijke bij opvang van patiënten op de SEH; * U bent in staat de werkzaamheden grotendeels zelfstandig te verrichten, waarbij u in intensief overleg met de medische specialist zorgdraagt voor de acute opvang, stabilisatie en evaluatie van de patiënt; * U werkt nauw samen met het verpleegkundig team van de afdeling Spoedeisende Hulp.

  http://www.brabantzorg.net/vacatures/arts_spoedeisende_hulp_poortarts/87775,

  Een poortarts is een arts die op een afdeling Spoedeisende Hulp werkt. In Nederland is de Spoedeisende Geneeskunde nog geen erkend specialisme. Pas in 2005 startte de 3-jarige opleiding tot Spoedeisende Hulparts (SEH-arts). De eerste artsen die deze opleiding hebben gevolgd zijn nu klaar. Zij krijgen, pas sinds kort, de (beschermde) titel "Spoedeisende Hulparts (SEH-arts)". In het Rivierenland Ziekehuis hebben we vanzelfsprekend goedgekwalificeerde mensen voor u klaar staan. We houden ons goed op de hoogte van deze nieuwe specialistische opleiding en zullen in de nabije toekomst, naast de poortarts, wellicht ook een SEH-arts op de afdeling SEH hebben.

  http://www.zrt.nl/index.php?page=27&profilepage=354,

  Anderzijds zijn er ook een aantal patiënten die (te) laattijdig door de huisarts verwezen worden en ook kan het gebeuren dat de aandoening niet altijd duidelijk is en door een poortarts in het ziekenhuis gemist wordt, wat ook weer voor de onnodige vertraging voor acute behandeling kan zorgen.

  http://www.mcharts.be/artsen/Documenten/Tijdingen/wtdec05.pdf,