positieve actie


positieve actie 1.0

((vooral) in België)

geheel van maatregelen om de positie van een bepaalde groep te verbeteren

Algemene voorbeelden


Positieve actie en voorkeursbehandeling van allochtonen zijn niet de goede strategieën om ongelijkheden weg te nemen.

NRC,