praatje


praatje 1.0

informeel gesprek over uiteenlopende zaken, die over het algemeen onbelangrijk zijn

Semagram


Een praatje…

is een gesprek

 • [Toestand algemeen] is informeel
 • [Onstoffelijke inhoud] gaat over uiteenlopende zaken, die over het algemeen onbelangrijk zijn

  Hoofdsemagram: gesprek


  Algemene voorbeelden


  Een vrouw heeft kanker en ligt ziek thuis. De praatjes en het weer is het enige dat ze nog heeft.

  De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een praatje aanknopen met (iemand)

  Terwijl Suze erover nadacht of zij een praatje zou aanknopen met de schoolkinderen, zat de meester drie uur lang in zijn auto.

  Verleidingen, Rudolf Geel,

  • een praatje beginnen met (iemand)

  Ze begint een praatje met de kaasvrouw en vraagt naar een recept.

  De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

  • een praatje maken met (iemand)

  Hij begrijpt best dat de verzorgsters nu geen tijd meer hebben om even een praatje te komen maken.

  Meppeler Courant,

  Maak gerust een praatje, men is van harte bereid u te woord te staan.

  http://www.lichtzone.nl/

  ((vooral) in België)
  • een praatje slaan met (iemand)

  Af en aan lopen en een praatje slaan met kennissen en buren was trouwens de hele avond de favoriete bezigheid van het publiek, tot Boudewijn de Groot op kwam.

  De Standaard,

  Als ik al mensen ontmoette die een praatje wilden slaan, dan waren het supporters.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een gemoedelijk praatje

  Het publiek heeft zijn plaatsje uitgekozen en slaat in afwachting van de voorstelling een gemoedelijk praatje met elkaar tot we plots brutaal de mond worden gesnoerd door een luid opklinkende knal.

  http://www.urbanmag.be/theaterfestival03/,

  • een gezellig praatje

  Maar het is ook heel aangenaam een gezellig praatje te maken met de plaatselijke bevolking.

  http://www.cvo-godelieve.be/Opleidingen/Talen/Fr_PG_Talen.htm

  • een kort praatje

  Altijd als hij op weg naar school langs de Oosterbegraafplaats fietste, maakte hij een kort praatje met zijn vader.

  NRC,

  • losse praatjes

  Geen losse praatjes met zo'n gezelschap, maar serieuze discussies.

  De Standaard,

  • een oppervlakkig praatje

  Ach, ze hadden een fles wijn gekraakt bij het eten, ze hadden gelachen om hun sympathieke gast, hij had wat romantische melodietjes uit de nooit bespeelde piano getoverd, ze hadden oppervlakkige praatjes over koetjes en kalfjes gevoerd.

  De Openbaring, Tom De Cock,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • een praatje bij de koffie

  Een praatje bij de koffie kan er niet af, er moet productie gedraaid worden.

  NRC,

  Voorzetsel: met

  • een praatje met iemand

  Om een uur of halfelf maakte hij een praatje met de nachtportier.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  Zij doen boodschappen voor bewoners die slecht ter been zijn [...], helpen met handwerken, maken een praatje met eenzame bewoners.

  Meppeler Courant,

  In het café, waar niets te beleven is dan een praatje met de eigenares over winterschotels.

  Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

  Ze kon er dan natuurlijk niet direct over beginnen, maar bij het eerstvolgende ontbijt maakte ze wel een praatje met de Hongaar.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  Voorzetsel: op

  • een praatje op straat
  • een praatje op het strand

  Ik maak wel eens een praatje op het strand met die patiënt van jou.

  Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

  Hadden we elkaar daar op het Bommeer niet getroffen, dan waren we nooit verder gekomen dan een terloops praatje op straat.

  Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

  Voorzetsel: over

  • een praatje over de heg

  Soms hadden we even een kort praatje over de heg.

  Meppeler Courant,

  • een praatje over het weekeinde
  • een praatje over het weer
  • een praatje over koetjes en kalfjes

  Winkelen in Ruinerwold is een sociaal gebeuren. Even een praatje over het weer, het laatste nieuws uitwisselen, vragen naar de gezondheid van een familielid.

  Meppeler Courant,

  Op spijbelopvangschool 't Dak voor 25 voortijdig schoolverlaters begint de maandag niet met wiskunde of een overhoring Frans, maar met een kop koffie, een shaggie en een praatje over het weekeinde.

  NRC,

  Ze hadden oppervlakkige praatjes over koetjes en kalfjes gevoerd.

  De Openbaring, Tom De Cock,

  Voorzetsel: voor

  • een praatje voor het raam

  We komen niet bij mekaar over de vloer, maar het is een dotje, ze zwaait altijd of maakt een praatje voor het raam.

  Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

  in voorzetselgroep


  • zin hebben in een praatje

  Ze had zin in een praatje en waarover praat je liever dan over zo'n klein ding, nietwaar?

  't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

  • verlegen zitten om een praatje

  Tom accepteerde de sigaret en gaf de jonge agent, die duidelijk om een praatje verlegen zat, vuur.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  • binnenlopen voor een praatje
  • binnenvallen voor een praatje
  • langskomen voor een praatje

  De buurvrouwen vallen vaak binnen voor een praatje.

  Bas, Annie Van Keymeulen,

  Medewerkers kunnen [...] gewoon eens langskomen voor een praatje.

  http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

  Een vriend van mij, die bij een verzekeringsmaatschappij aan het Kipdorp werkte, liep voor een praatje de winkel binnen.

  Emmeke, Jan Lampo,

  • tijd voor een praatje

  Tijd voor een praatje heeft hij niet, want het werk gaat voor.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • koffie en een praatje
  • een kopje koffie en een praatje

  Iedere maandagmorgen kunnen senioren hier terecht voor koffie en een praatje.

  Trouw,

  Ik denk aan een bezoekje over en weer, onder het genot van een kopje koffie en een praatje.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  praatje 2.0

  bewering die iets slechter of lelijker voorstelt dan het in werkelijkheid is; gerucht; roddel

  Semagram


  Een praatje…

  is een bewering

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] berust niet volledig op de waarheid
  • [Onstoffelijke inhoud] bevat onjuiste informatie, die iets slechter of lelijker voorstelt dan deze in werkelijkheid is
  • [Waardering] wordt niet gewaardeerd

   Algemene voorbeelden


   Toen de praatjes regelrechte beschuldigingen werden, had ik de stad kunnen verlaten.

   Wij, heksen, Roger Pieters,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • de ronde doen

   Hij stoorde zich trouwens niet aan de praatjes die over moeder en hem de ronde deden.

   Wij, heksen, Roger Pieters,

   • in de wereld komen

   Zie je, zo komen de praatjes in de wereld, als ik zo'n losse gedachte tegen iemand zou uitspreken, ging het spoedig als definitief rond.

   NRC,

   als object bij een werkwoord


   • praatjes geven

   Het hek dat niet open wilde, lichten die 's nachts spontaan in de knipperstand schoten of gordijnen die overdag dichtzoefden, zodra iemand aanbelde. Je begrijpt, dat gaf praatjes in de buurt.

   de Volkskrant,

   • praatjes rondstrooien

   Zulke praatjes heeft niemand nog ooit over mij rondgestrooid.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   • praatjes tegenspreken

   Maupassant [...] sprak deze praatjes niet tegen, ten eerste omdat hij een hekel had aan zijn echte (?) vader, Gustave de Maupassant, en ten tweede omdat het gerucht natuurlijk zijn literaire prestige verhoogde.

   Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

   • praatjes verspreiden

   Ook in andere landen worden praatjes verspreid over verwilderde fretten.

   http://home.wanadoo.nl/de.fret/verwilder.htm

   • praatjes voorkomen

   'We hebben juist een openbare verkoop gehouden omdat we praatjes wilden voorkomen', aldus lichtte dijkgraaf Harm Jager de transactie toe.

   Meppeler Courant,

   met koppelwerkwoord


   • een praatje zijn

   Enerzijds kon de beschuldiging van Hadewych best wel een praatje zijn, anderzijds moest het consistorie waakzaam blijven.

   http://harryperton.isdit.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=96423

   met adjectief ervoor


   • afschuwelijke praatjes

   Al die afschuwelijke praatjes over Surinamers die ik altijd tegenspreek als ik ze hoor.

   De schaamte voorbij, Anja Meulenbelt,

   • giftige praatjes

   Je hebt mijn zoons geest vernield en hem met giftige praatjes tegen mij opgezet.

   Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

   • rancuneuze praatjes

   't Kan ook wezen dat Klein staatssecretaris is geworden omdat een staatssecretaris nog meer verdient dan een professor,' meende Spijskaart, wel de meest vraatzuchtige kankeraar die daar zat. Van zijn rancuneuze praatjes werd gelukkig slechts zijdelings notitie genomen.

   Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

   • vreemde praatjes

   Bovendien deden er vreemde praatjes de ronde over hoe zij Simon gestrikt zou hebben en hoe lelijk ze hem de laatste maanden tijdens zijn ziekte behandeld zou hebben.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: over

   • een praatje over iemand

   Het was niet zozeer dat ik uitzag naar het samenzijn met mijn moeder, die me recentelijk de stuipen op het lijf had gejaagd met haar gezeur over carrière maken en haar praatjes over Thea, maar ik wist dat ik even weg moest uit St. Louis, al was het maar voor een dag, om afstand te kunnen nemen van wat twee heel enerverende weken waren geweest.

   De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

   Kerstmis e.d. haat ik alleen vanwege de (goed bedoelde) uitnodigingen van familie, vrienden en buren, om dingen te komen eten die ik niet lust en te luisteren naar praatjes over mensen die er niet bij zijn.

   Wat doen we met moeder met de feestdagen, Harriet Freezer,

   Voorzetsel: van

   • een praatje van (iemand)

   Hij had Endymion de Spoker nooit gekend en aan de praatjes van Heva had hij nooit geloof gehecht.

   Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

   Lakens waartussen flink gevreeën is, als je de praatjes van die vrouwen geloven mag.

   NRC,

   Dat ze nu in Milaan bij een of andere couturier zit, zijn praatjes van haar moeder.

   De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

   in voorzetselgroep


   • geloof hechten aan praatjes

   Hij had Endymion de Spoker nooit gekend en aan de praatjes van Heva had hij nooit geloof gehecht.

   Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

   • naar praatjes luisteren

   Delaruelle had tijd noch zin om naar praatjes te luisteren.

   Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

   met telwoord ervoor


   • veel praatjes

   Over Irma deden in die tijd veel praatjes de ronde.

   Zwarte lampen, Marion Bloem,

   met aanwijzend voornaamwoord


   • dergelijke praatjes

   Mensen strooien nu eenmaal graag geruchten rond, hoe kun je die verzinsels geloven? [...]. Dergelijke praatjes hebben effect op sommigen, op anderen helemaal niet.

   Tijgersporen, Shaoyi Zhou,

   • zulke praatjes

   Zulke praatjes heeft niemand nog ooit over mij rondgestrooid.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • praatjes en roddels

   In de voetbalwereld ga je niet af op praatjes en roddels, maar op concrete feiten.

   Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   praatje 3.0

   bewering die iets beter of mooier voorstelt dan het in werkelijkheid is; opschepperig verhaal; grootspraak; ook: onzinnig verhaal; flauwekul

   Semagram


   Een praatje…

   is een bewering

   • [Onstoffelijke inhoud] bevat onjuiste informatie, die iets beter of mooier voorstelt dan deze in werkelijkheid is; bevat onzinnige informatie; is flauwekul
   • [Waardering] wordt niet gewaardeerd

    Algemene voorbeelden


    Zjoeganov viel uiteindelijk af omdat (aldus Limonov) zijn princiepen van rubber zijn en hij een valse kommunist is met zijn praatjes dat investeringen van westerse kapitalisten welkom blijven.

    De Standaard,

    Kinderen die niet meer willen accepteren dat ik ze niet elke avond met een praatje in bed kan leggen.

    Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • praatjes hebben
    • praatjes voor twee, tien hebben

    Ze toont David haar mobiele telefoon, stoere toon, ze heeft alweer praatjes voor twee.

    Een soort Engeland, Robert Anker,

    Een wereld vooral van een verlegen man die kon luisteren als geen ander, maar die praatjes had voor tien als het moment van schrijven nakend was.

    NRC,

    • praatjes krijgen

    Hij krijgt praatjes. Hij roept opeens tegen een van die grote jongens, soms zonder duidelijke aanleiding: 'En weet je wat jij bent? Je bent zo dik als een moeder met een baby in d'r buik!'

    Nooit meer uitslapen: kleine kroniek van het moderne gezinsleven, Ewoud Sanders,

    • praatjes verkopen

    Je vindt me gewoon een vieze oude man die geen praatjes moet verkopen.

    Walvis, Tom Naegels,

    • praatjes vertellen

    'Het probleem is', begon Ikke, terwijl hij zijn aansteker uitknipte en in zijn zak stak, maar de Satraap onderbrak hem ongeduldig: 'Vertelt u geen praatjes, meneer.'

    Pagadders, Leo Geerts,

    met adjectief ervoor


    • flauwe praatjes

    De Londense politie niet in actie te brengen zijnde hadden zij zich vervolgens gewend tot David Steel, doch als gij deze figuur wel eens hebt ontmoet zal het U niet verbazen dat deze liberale leider (sic!) slechts enige flauwe praatjes te verkopen had.

    Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

    • gladde praatjes

    Ondanks de gladde praatjes van de rechercheurs waren de beide agenten weinig mededeelzaam.

    Meppeler Courant,

    • holle praatjes

    Het zijn de holle praatjes van een cultuurbolsjewiek en de juffrouw van de naailes, in één persoon verenigd.

    Averechts, Gerrit Komrij,

    • kleffe praatjes

    Geen kleffe praatjes maar oprechte complimentjes.

    De Morgen,

    • loze praatjes

    Terwijl hij geprobeerd had zijn zoon tot een waardig erfgenaam van Enghuizen op te voeden, had dat bezinksel uit de moerassen zijn jongen gek gemaakt met loze praatjes over poëzie en filosofie.

    Het overspelige gras, Louis Ferron,

    • malle praatjes

    Charlatan, een kwakzalver [...] die met allerlei malle praatjes en snoeverijen het gewone volk op de markt zijn zalf aansmeert, waarmee hij zogenaamd allerlei kwalen genezen kan, maar dat pakt meestal slecht uit.

    NRC,

    • mooie praatjes

    Al die mooie praatjes dat de buurt er voordeel van zou hebben. Voorlopig hadden ze een bron van onrust in huis gehaald.

    Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

    • smerige praatjes

    'Hou je nou nog eens op met je smerige praatjes die iedereen allang heeft gehoord!'

    Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

    • snelle praatjes

    De slachtoffers blijken niet opgewassen tegen die snelle praatjes van gladde verkopers en uit een Amerikaans onderzoek blijkt zelfs dat sommigen zich tot zesmaal toe op dezelfde manier in de luren laten leggen.

    De Standaard,

    • stoere praatjes

    Hij wil wel meedoen met alle stoere praatjes en spelletjes, maar kan het niet.

    Nooit meer uitslapen: kleine kroniek van het moderne gezinsleven, Ewoud Sanders,

    • vlotte praatjes

    Wil ik verslaggever blijven, zo houd ik mij voor, dan zal ik er toch voor moeten zorgen een aantal vlotte praatjes bij de hand te hebben om het ijs te breken.

    Het morele verval, Bob den Uyl,

    • zoete praatjes

    Als reactie zullen de kerken de eerste dagen hun deuren 's nachts openen; later worden ze weer gesloten zodra de bisschop eenmaal zijn zoete praatjes heeft rondgestrooid.

    http://www.antenna.nl/ravage/2001_2002/0105a8.htm,

    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • een gelikt praatje

    De nieuwe politicus heeft prognoses om te zien wat de kiezersmarkt wil, en past zijn gelikte praatje daarbij aan.

    http://squat.net/eurodusnie/articles/dusnieuws/2002/veilig.htm,

    • gewiekste praatjes

    Er vallen ongemakkelijke stiltes tussen de gelieven in spe die dwangmatig worden gevuld met gewiekste praatjes voor de vaak.

    NRC,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • praatjes van (personen)

    Dat de financiële markt tegenwoordig weinig boodschap meer heeft aan de praatjes van politici en centrale bankiers, werd deze week nog maar eens bewezen.

    De Standaard,

    Ga nooit alléén af op de praatjes van snelle verkopers of aanprijzingen uit een mooi foldertje, maar laat je goed informeren door een deskundige.

    http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten/voeding/

    met telwoord ervoor


    • meer praatjes

    'Door al dat gelees,' zei ze, 'krijg je nog meer praatjes; je kletst en tatert mij nu al de oren van het hoofd.'

    Het geheim van Eberwein, Boudewijn Büch,

    • veel praatjes

    Silas verloste LeBron en zijn teamgenoten van guard Ricky Davis die nogal veel praatjes had en voor teveel afleiding zorgde in de kleedkamer en tijdens trainingen.

    http://www.basketballweert.nl/Solskin/site/insidethenba/031224InsidetheNBA.html,

    Vaste verbindingen


    een praatje voor de vaak

    1. een bewering die iets beter of mooier voorstelt dan het in werkelijkheid is; een smoes

     Synoniem: smoes

     Misschien is het maar een praatje voor de vaak om de bevolking te paaien.

     Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

     Zo heeft iedere bons bij de Vara een arsenaal met praatjes voor de vaak klaarliggen voor mensen die onverhoopt langskomen met ideeën.

     Averechts, Gerrit Komrij,

     Er vallen ongemakkelijke stiltes tussen de gelieven in spe die dwangmatig worden gevuld met gewiekste praatjes voor de vaak.

     NRC,

    zonder praatjes

    1. niet opdringerig; bescheiden

     Synoniem: bescheiden

     Gerda was gewoon een ontzettend lief, tof mens zonder praatjes en Gerda bleef.

     Mevrouw mijn moeder, Yvonne Keuls,

    Spreekwoorden


    praatjes vullen geen gaatjes

    Zie: praatjes vullen geen gaatjes

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    praatje 4.0

    (informeel)

    korte, gesproken tekst over een bepaald onderwerp, vaak met een min of meer informeel karakter en eventueel begeleid door beeldmateriaal; presentatie met een min of meer informeel karakter

    Semagram


    Een praatje…

    is een presentatie; is een tekst

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft vaak een meer informeel karakter

     Algemene voorbeelden


     In dit praatje wil ik ingaan op wat computermodellen ons kunnen leren over (de verwerving van) klemtoonsystemen.

     http://www.fon.hum.uva.nl/rob/FonetischeVereniging/Projecten2000.html

     Jos presenteerde 'zijn' boeken en hield daar een praatje bij.

     NRC,

     Het scherm gaat na een halfuur op, het praatje is afgelopen, Jacq trekt zich terug en de journalisten stappen in de bus.

     Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • een praatje doen

     De mensen die speelgoed komen ontlenen kan men aanspreken, een praatje doen over de vereniging, mensen warm maken.

     http://users.skynet.be/bk244116/download/documenten/om-armen3.pdf

     • een praatje houden

     Jacques hield daar een zeer warm grappig praatje. Dat was een eis die mijn moeder hem en de andere sprekers had gesteld, want zij wilde berustende vrolijkheid en geen gelamenteerde elegieën.

     Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

     'Ze willen dat we allemaal een praatje van tien minuten over ons onderzoek houden,' zei Frits.

     Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

     Toen zij hoorde dat ik een praatje zou houden over IVF zei ze oprecht verbaasd: "IVF? Hebben ze het daar dan nog steeds over?"

     http://www.freya.nl/,

     met adjectief ervoor


     • een officieel praatje

     Tijdens het officiële praatje door Van Olst passeert een groot aantal sponsoren de revue.

     Meppeler Courant,

     met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


     • een inleidend praatje

     Burgemeester drs. G.J.M. Cox hield het bekende inleidende praatje en vanuit de zaal kwamen vragen over de plaats van het gemeentehuis, het aantal ambtenaren en de leefbaarheid van de kleine kernen.

     Meppeler Courant,

     • inspirerende praatjes

     Gunther Schuller verluchtte het concert, dat hij ook dirigeerde, met leerzame, inspirerende praatjes.

     NRC,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: over

     • een praatje over (iets)

     Na een inleidend praatje over de verwerking van melk en melkprodukten kregen de dames twee bekertjes melk om te proeven.

     Meppeler Courant,

     De heer Van de Berg hield eerst een praatje over haarverzorging.

     Meppeler Courant,

     De heer Werners hield een praatje over zijn werk als hoofdvertegenwoordiger van sperma voor koeien bij Pon.

     Meppeler Courant,

     Voorzetsel: van

     • een praatje van (iemand)

     Vanavond wordt het volksfeest officieel geopend door burgemeester Gerrit Hensens, daarbij voorafgegaan door een praatje van volksfeest-voorzitter Rijnsburger.

     Meppeler Courant,

     Die bewering werd [...] ongenadig onderuit geschoffeld in het volgende praatje van Hans Galjaard.

     Mare,

     Voorzetsel: voor

     • een praatje voor de radio

     Zijn praatjes voor de radio ontaardden in een scheldpartij tegen politieke rivalen.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • met een praatje inleiden

     Hij leidde met een praatje de diverse nummers in.

     Meppeler Courant,

     overig


     • een praatje vooraf

     Hoe Kemperman in zijn praatje vooraf ook zijn best had gedaan het publiek ervan te overtuigen dat het plan 'duidelijk en uitvoerbaar' is, uit de woorden van de diverse sprekers klonk hierover louter ongeloof door.

     Meppeler Courant,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • dia's en een praatje

     De heer Kampherbeek leidde de aanwezigen door middel van dia's en een praatje door het doolhof van de nieuwe of vernieuwde verkeersregels die al van kracht zijn of nog worden.

     Meppeler Courant,

     • een lezing of praatje
     • lezingen en praatjes

     De bundel lezingen en praatjes die Bourdieu de afgelopen jaren in Amerika, Japan, Berlijn en Amsterdam hield, en die hij nu aanprijst als raisons pratiques lijkt echter een bredere strekking te hebben.

     NRC,

     Toch kon ik André niet teleurstellen toen hij op een ochtend bij mij kwam met het verzoek of ik in zijn plaats een lezing of praatje over astrologie zou willen houden bij zijn vrienden in Amsterdam.

     De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

     Vaste verbindingen


     een praatje bij een plaatje

     1. een presentatie met (gesproken) tekst en beeldmateriaal

      In vergelijking met series als die van David Attenborough, die altijd een thematische aanpak heeft waardoor de gesproken tekst samenhang heeft, is Regenwouden van India meer van het type "een praatje bij een plaatje".

      NRC,

      Fel veroordeelt hij populaire lezingen 'een praatje bij een plaatje' en het gebrek aan inzet van volksuniversiteiten om de arbeiders aan zich te binden.

      http://www.Volksuniversiteit.nl/info.htm

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen