producent


producent 1.0

iemand die handelsgoederen produceert voor zijn beroep; ook: bedrijf dat handelsgoederen produceert

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een producent…

is een persoon of een bedrijf

 • [Activiteit of handeling] produceert goederen bestemd voor de handel
 • [Belanghebbende of begunstigde] levert zijn producten aan de consument, aan de distributiesector of aan andere producenten die zijn producten als grondstof gebruiken of verder afwerken
 • [Product of vrucht] produceert meestal consumptiegoederen of grondstoffen daarvoor
 • [Organisatie en organisatiewijze] werkt meestal als zelfstandige ondernemer
 • [Gebied] werkt meestal in de industrie of in de landbouw

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een Amerikaanse producent
 • een Aziatische producent
 • een belangrijke producent
 • een Belgische producent
 • een biologische producent
 • een Britse producent
 • een buitenlandse producent
 • een Duitse producent
 • een Europese producent
 • een externe producent
 • een Franse producent
 • een grote producent
 • een individuele producent
 • een Italiaanse producent
 • een Japanse producent
 • een kleine producent
 • een lokale producent
 • een marktgerichte producent
 • een Nederlandse producent
 • een onafhankelijke producent
 • een plaatselijke producent
 • een toonaangevende producent

Procter Gamble en Mölnclycke zijn de toonaangevende producenten op de Europese luiermarkt.

NRC,

Tussen de omschakelende landbouwers en omschakelende consumenten enerzijds en de bestaande biologische producenten en consumenten anderzijds, kan een dynamiek en wederzijdse bevruchting/ondersteuning ontstaan.

http://www.wervel.be/prijs_van_bio.htm,

Want die kleine producenten van kwaliteitskoffie leggen zich er op toe om koffieplanten te telen die misschien minder, maar wel veel betere bonen voortbrengen.

http://www.koffiekan.be/html/default.dhtml?page=producten.dhtml=01646071

met voorzetselgroep


 • een producent van aardewerk
 • een producent van aardappelen
 • een producent van aardbeien
 • een producent van aardolie
 • een producent van aluminium
 • een producent van apparaten
 • een producent van audioapparatuur
 • een producent van auto's
 • een producent van beeldjes
 • een producent van bestrijdingsmiddelen
 • een producent van bouwmaterialen
 • een producent van brandstoffen
 • een producent van buizen
 • een producent van chocolade
 • een producent van computers
 • een producent van computerspellen
 • een producent van consumentenelektronica
 • een producent van dakramen
 • een producent van databanken
 • een producent van diamant
 • een producent van drukwerk
 • een producent van elektriciteit
 • een producent van elektronica
 • een producent van energie
 • een producent van frisdranken
 • een producent van fruit
 • een producent van games
 • een producent van gas
 • een producent van gebruiksgoederen
 • een producent van geluidsdragers
 • een producent van geneesmiddelen
 • een producent van ggo's
 • een producent van goederen
 • een producent van groenten
 • een producent van halffabrikaten
 • een producent van halfgeleiders
 • een producent van hardware
 • een producent van herenkleding
 • een producent van insuline
 • een producent van junkfood
 • een producent van kantoorartikelen
 • een producent van kernenergie
 • een producent van kledingtextiel
 • een producent van koffie
 • een producent van komkommers
 • een producent van landbouwmachines
 • een producent van levensmiddelen
 • een producent van luxegoederen
 • een producent van medicijnen
 • een producent van melk
 • een producent van merkartikelen
 • een producent van meststoffen
 • een producent van meubels
 • een producent van motoren
 • een producent van olijfolie
 • een producent van onderdelen
 • een producent van oplospoedersoep
 • een producent van programmatuur
 • een producent van quorn
 • een producent van rookwaren
 • een producent van rundvlees
 • een producent van schoonmaakmiddelen
 • een producent van software
 • een producent van spraaktechnologie
 • een producent van staaldraad
 • een producent van streekproducten
 • een producent van suikergoed
 • een producent van televisietoestellen
 • een producent van veevoeders
 • een producent van verpakkingen
 • een producent van vleesvervangers
 • een producent van voedingsmiddelen
 • een producent van wijn

Binnen de verwerkende nijverheid is het economisch klimaat op dit ogenblik dan ook verschillend al naargelang de productie van de binnenlandse of de buitenlandse vraag afhankelijk is: bij de producenten van gebruiksgoederen bleef het vertrouwen de laatste maanden van 2000 op een hoog peil, in de exportgerichte sector van de producenten van halffabrikaten liep het daarentegen terug.

http://www.ethibel.org/pdf/KBC_studie_NL.pdf,

De verliezen in de landbouwsector, geschat op twintig miljard peseta's (4,35 miljard frank), treffen vooral de producenten van aardbeien, olijfolie en melk.

De Standaard,

Terwijl we het vanzelfsprekend vinden dat er wereldwijd tientallen producenten van aardolie zijn, of auto's, of huishoudtoestellen, of GSMs, blijkt deze overvloed aan producenten niet te bestaan voor software!

http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

met ander, nevengeschikt substantief


 • producent en afnemer
 • producent en consument
 • producent en distributeur
 • producent en exporteur
 • producent en gebruiker
 • producent en handelaar
 • producent en importeur
 • producent en invoerder
 • producent en leverancier
 • producent en uitvoerder
 • producent en verdeler
 • producent en verkoper
 • producent en verwerker

Tevens zal er een evolutie ontstaan naar kortere ketens waarbij er een directer contact tussen producent en consument zal tot stand gebracht worden.

http://www.vilt.be/duurzamelandbouw/index.html

Het is zonneklaar dat het initiatief van Electrabel uitsluitend is ingegeven door de zorg zijn dominante positie in België als producent en leverancier van elektriciteit te betonneren en de komst van buitenlandse concurrenten onmogelijk te maken, in het vooruitzicht van de vrijmaking van de Europese elektriciteitsmarkt.

De Standaard,

Vaste verbindingen


de primaire producent

 1. de producent die het basisproduct levert en zo aan het begin van de productieketen staat

  Ook voor deze vormen van varkenshouderij dient een goed controlesysteem opgezet te worden. De primaire producent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het eindprodukt, indien dit produkt één of meerdere bewerkingen heeft ondergaan. Hij is wél aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde grondstof, voorzover dat vlees is.

  http://www.nvv.nl/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


producent 1.1

gebied waar bedrijven gevestigd zijn die een bepaald handelsgoed produceren

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


 • een producent van champignons
 • een producent van diamant
 • een producent van exportdruiven
 • een producent van landmijnen
 • een producent van wapens

Nederland is de grootste producent van verse champignons in Europa en exporteert deze vooral naar Duitsland en Groot-Brittannië.

http://www.delocht.nl/default.htm

De streek geldt immers als Zuid-Afrika's grootste producent van exportdruiven.

http://www.vbsf.be/AlpienInfo_2002frame.htm

Hij wees erop dat België een belangrijke producent van kleine handwapens is en nog kort voor de Iraakse bezetting van Koeweit in augustus 1990 aan Irak leverde, dat Belgische chemische bedrijven voor Irak werkten en dat Iraakse atoomspecialisten in België een opleiding kregen.

http://www.kurdishinstitute.be/NL/newsletter/33/pleidooivooriraktribunaal.htm

producent 1.2

iemand die onstoffelijke zaken, zoals cultuur, onderwijs, taal of geschriften tot stand brengt; instelling die onstoffelijke zaken, zoals cultuur, onderwijs, taal of geschriften tot stand brengt

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een producent…

is een persoon of bedrijf

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • een producent van cultuur
   • een producent van een discours
   • een producent van ideeën
   • een producent van kennis
   • een producent van leefvormen
   • een producent van onderwijs
   • een producent van waanvoorstellingen
   • een producent van wetenschappelijke publicaties
   • een producent van woordstructuren

   Maar er bestaan landen waar professoren in vakken die ook andere mensen van nut zijn, zoals de medicijnen, de exacte vakken, talen, rechten, enz., hoger gehonoreerd worden dan theologen, marxistische filosofen, sociologen, makro-economen, andragologen, psychologen, polemologen, sociaal geografen en soortgelijke producenten van "opmerkingen', "inleidende opmerkingen', "enige opmerkingen', "voorlopige opmerkingen', "argumenten', "prolegomena', "verkenningen', "voorlopige verkenningen', "kanttekeningen' (inleidende, voorlopige, enz.) en zo meer.

   Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

   De maatschappij bepaalt hoe we de wereld zien, en de zelfkennis van de mens kan dus niet de vorm van een wiskundige natuurwetenschap aannemen, maar moet in een kritische theorie van de samenleving bepaald worden, die als onderwerp de mens heeft als producent van al zijn historische leefvormen.

   http://www.flwi.ugent.be/cevi/docwebi/HN.htm

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   producent 1.3

   iemand die door zijn activiteit ongewenste nevenproducten of verschijnselen voortbrengt; iets wat door zijn werking een ongewenst nevenproduct of een ongewenst verschijnsel doet ontstaan

   Betekenisbetrekking


   onduidelijk
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • een producent van afval
   • een producent van genderverschillen
   • een producent van kernafval
   • een producent van mest

   Zo is er de plicht tot afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, zijn er mogelijkheden om producenten van afval verantwoordelijk te maken voor de verwijdering, geldt er een stortverbod buiten inrichtingen en is in de wet de voorkeursvolgorde van verwijdering vastgelegd.

   http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

   De producenten van bedrijfsafvalstoffen houden een afvalstoffenregister waarin onder meer de aard, oorsprong, samenstelling, hoeveelheid, bestemming en wijze van nuttige toepassing of verwijdering van de afvalstoffen worden vermeld.

   http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

   Overheidsbeleid en nationalisme, twee typische kenmerken van de moderne staat, kunnen dus zowel product als producent van genderverschillen worden genoemd.

   http://www.let.uu.nl/hist/info/VVG/nl/dossiers/icks.html,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   producent 1.4

   iets wat op natuurlijke wijze stoffen of goederen bevat of voortbrengt, zowel een dier, een plant als een levenloos iets

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.4

   Algemene voorbeelden


   Planten zijn de primaire producenten, en het is niet ondenkbaar dat het uitsterven van planten een belangrijke invloed heeft op het functioneren van ecosystemen.

   http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgie/convention/wouters.htm,

   Recent is een aardappel voorzien van een gen, afkomstig van een spin voor het produceren van zijde. Die zijde is licht van gewicht, maar heeft tegelijkertijd een hoge sterkte. Dat maakt het materiaal interessant voor allerlei toepassingen. Door het gen in te bouwen in een aardappel kan er veel meer zijde worden gemaakt dan wanneer je de spin als producent zou inzetten.

   http://www.c3.nl/evv/c3-evbiotechnologie.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • een producent van boter
   • een producent van kaas
   • een producent van melk
   • een producent van voedingsmiddelen

   Zo is de koe een van de meest constante verschijningen uit de Friese geschiedenis en daarmee niet alleen een producent van melk, boter en kaas, maar ook van Friese identiteit.

   http://www.11en30.nu/global/nl/Artikel/8

   Mononucleaire fagocyten zijn de belangrijkste producenten van de cytokinen interleukine 1, tumornecrotiserende factor-a (TNF), interleukine-6 en interferon-a.

   http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

   Daarnaast gaat heel wat aandacht naar het dier als producent van voedingsmiddelen, de veterinaire wetgeving en deontologie inbegrepen.

   http://www.dgk.rug.ac.be/acbasiopldierenarts.htm#Doelstelling,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   producent 2.0

   iemand die de zakelijke leiding heeft bij de productie van films, theatervoorstellingen, televisieprogramma's of muziekopnamen

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een producent…

   is een persoon

   • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met de zakelijke leiding en de organisatie van de niet-artistieke aspecten bij het maken van films, theatervoorstellingen, televisieprogramma's of muziekopnamen
   • [Bevoegdheid] heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij een productie en bepaalt het eindresultaat van de creatie, zoals de definitieve vorm van een film na knippen en monteren, en de uiteindelijke geluidskwaliteit bij muziekopnamen
   • [Organisatie en organisatiewijze] werkt als zelfstandig ondernemer of in dienst van een productiehuis
   • [Gebied] werkt in de filmindustrie, de muziekindustrie, de theaterwereld en de televisiewereld

   Algemene voorbeelden


   Ze ging in op het voorstel van een gerenommeerde producent die haar een remake, als speelfilm, van Gravers wilde laten regisseren.

   De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een onafhankelijke producent

   Ook staat in de richtlijn dat ten minste 10% van de programma's afkomstig moet zijn van onafhankelijke producenten, d.w.z. niet mag zijn geproduceerd door de omroeporganisatie die het programma uitzendt.

   http://www.minocw.nl/cultuur/mediabeleid.html,

   met voorzetselgroep


   • een producent van audiovisuele werken
   • een producent van B-films
   • een producent van fonogrammen
   • een producent van geluidswerken
   • een producent van programma's

   De legendarische producent van B-films, Roger Corman, verkoopt zijn filmmaatschappij Concorde-New Horizons aan producer Elliot Kastner.

   De Standaard,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • producent en acteur
   • producent en arrangeur
   • producent en regisseur

   De Franse acteur, producent en regisseur Alain Delon is eregast op het komende Internationale Filmfestival van Berlijn, van 9 tot 20 februari.

   NRC,

   Eens even rekenen, een scène of twintig herschrijven, wat modderworstelen met de producent en de regisseur, nog een keer herschrijven, dan het geklaag van de acteurs, nóg een keer herschrijven, volgt de paniek vlak voor het draaien, een paar laatste dialogen omgooien en het is allemaal achter de rug.

   De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

   Vaste verbindingen


   uitvoerend producent

   1. iemand die vanwege een productiehuis belast is met de dagelijkse leiding van een productie

    Jan Florizoone, uitvoerend producent van de Samson Gert Kerstshow, is een tevreden man.

    De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen