professional


professional 1.0

iemand die een vak, kunst of sport beoefent voor zijn beroep; beroepsmatige beoefenaar

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een professional…

is een persoon

 • [Oorzaak, reden of aanleiding] beoefent een vak, kunst of sport voor zijn beroep; voorziet in zijn levensonderhoud met wat hij doet

  Algemene voorbeelden


  Gedurende enkele jaren wordt een professional van de regionale brandweer binnen het vrijwilligerskorps gedetacheerd.

  Meppeler Courant,

  Ondanks de grote zelfstandigheid van wetenschappers, die als "professionals" zijn ondergebracht in vakgroepen, kan men in veel opzichten de universiteit het best zien als een bijna klassiek, ambtelijk apparaat.

  NRC,

  De studenten worden opgeleid tot kritische professionals, die hun beroep met enthousiasme en creativiteit uitoefenen.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

  Professionals als onderzoekers, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers etc. vinden hier alle voor hen relevante informatie van de Nierstichting.

  http://www.nierstichting.nl/main.html

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een ervaren professional
  • een hoogopgeleide professional
  • een medische professional
  • een zelfstandige professional

  Supervisie is het, onder begeleiding van een ervaren professional, eventueel samen met andere vakgenoten de eigen deskundigheid vergroten.

  http://www.changemomentum.nl/v/verbeteren.htm

  Ook informatie die voorheen alleen voor medische professionals toegankelijk was, is nu verkrijgbaar voor de patiënt.

  http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

  In scholen werken relatief hoogopgeleide professionals.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

  De gegoede burgerij kreeg versterking in de vorm van een snel groeiende groep van academici, hoge ambtenaren, zelfstandige professionals zoals artsen, juristen, bankiers en verzekeraars en grote ondernemers.

  http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • professionals en amateurs
  • vrijwilligers en professionals

  Voor het derde achtereenvolgende jaar werd dit weekend in de fraaie Congreshal van het Nationaal Sportcentrum Papendal het dansfestijn 'De Holland Masters' gehouden. Een internationale wedstrijd voor professionals en amateurs met een grote internationale jury georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Dansleraren.

  Meppeler Courant,

  Gemeenten zouden, via vrijwilligers of professionals moeten aanbieden om eenmaal in de 4 a 5 jaar een bezoek te brengen aan 75-plussers. Daarmee kan naast voorlichting over gemeentelijke voorzieningen, vroegtijdig vormen van verwaarlozing en vereenzaming gesignaleerd worden.

  http://www.anbo.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  professional 2.0

  iemand die zeer ervaren, bedreven en kundig is in wat hij doet; iemand die handelt of werkt zoals een professional doet; iemand die professioneel is

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een professional…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Pas de combinatie van kennis uit de schoolbanken en praktijkervaring maakt iemand tot een professional.

    http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

    Liften en roltrappen zijn bijvoorbeeld bevoorrechte plaatsen voor gauwdieven, die zich tegenover een gemakkelijk toegankelijke tas bevinden. Een professional zal zich even gemakkelijk van uw tas bedienen zoals u zich bedient in de rayon van een supermarkt.

    http://www.federalepolitie.be/nl.htm?home.htm~main

    Vaste verbindingen


    een echte professional

    1. iemand die zeer professioneel te werk gaat

     Synoniem: een ware professional

     "De meeste bagagedieven en tasjesrovers kennen we wel. We weten ook dat ze elke keer weer wat anders verzinnen om de aandacht van de reizigers af te leiden van hun spullen. Die dieven zijn échte professionals."

     De Telegraaf,

    2. iemand die zeer zakelijk handelt en zich niet inlaat met emoties bij wat hij doet

     Synoniem: een ware professional

     Die laatste uitdrukking, "een echte professional", wordt in Spanje al jaren aangehaald om de koningin te typeren, sinds Juan Carlos deze beschrijving het eerst gebruikte. Zij is er duidelijk niet gelukkig mee, omdat het ook een gebrek aan gevoelsmatige banden kan betekenen.

     De Standaard,

     Hij is een ware professional, toegewijd en serieus. Maar in de wedstrijden stapelt hij kennelijk zijn emoties zo hoog op dat het soms tot een emotionele uitbarsting komt.

     NRC,

    young urban professional

    1. ( De term was vooral gebruikelijk in de jaren tachtig van de twintigste eeuw.)
     jonge carrièremaker met een hoge levensstandaard en een trendgevoelige levensstijl

     Synoniem: yup; yuppie

     In de jaren tachtig deed een nieuw fenomeen zijn intrede: de yup (young urban professional). Ofwel jonge carrièrejagers, gezegend met een gezonde dosis materialisme.

     de Volkskrant,

    fun loving urban professional

    1. iemand die wel carrière wil maken, maar werken niet langer vooropstelt en in zijn arbeidsonderhandelingen veel vrije tijd en goede secundaire arbeidsvoorwaarden eist

     Synoniem: flup ( weinig gebruikt)

     Maar de yup is ingehaald door de flup: de fun loving urban professional, die werken niet langer voorop stelt. 'Het doel van de flup is een compleet en uitgebalanceerd leven te leiden'.

     de Volkskrant,