publicdomainsoftware


publicdomainsoftware 1.0

(media, communicatie en telecommunicatie; ICT)

software die voor iedereen gratis toegankelijk is en die vrij gebruikt mag worden; software waarbij de ontwikkelaar afstand heeft gedaan van auteursrechten en creatierechten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Publicdomainsoftware…

is software

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is software die voor iedereen gratis toegankelijk is en die vrij gebruikt mag worden; is software waarbij de ontwikkelaar afstand heeft gedaan van auteursrechten en creatierechten
  • [Recht] wordt niet beschermd door het auteursrecht; mag kosteloos gebruikt worden en mag ook verder worden ontwikkeld en aangepast
  • [Gelijkenis] lijkt op vrije software en freeware
  • [Onderscheid of tegenstelling] verschilt van vrije software die wel beschermd wordt door het auteursrecht; verschilt van freeware die de gebruiker alleen het recht geeft de software kosteloos te gebruiken en te verspreiden in ongewijzigde vorm

Algemene voorbeelden


Publicdomainsoftware is over het algemeen software die door de ontwikkelaars in het publiek domein is geplaatst, waarbij dus afstand is gedaan van de auteurs- of creatierechten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Publicdomainsoftware,

In tegenstelling tot publicdomainsoftware wordt freeware volledig beschermd door auteursrechten. In tegenstelling tot vrije software wordt de broncode van freeware over het algemeen niet beschikbaar gesteld en geeft de auteur de gebruiker niet het recht de programmatuur aan te passen of aangepaste versies verder te verspreiden.

http://www.johfrael.nl/wiki/index.php/Freeware,

Licko was zeer geïnteresseerd in computers en begon al vroeg te experimenteren en te programmeren. In 1984 kochten Vanderlans en Licko na een introductiecursus een eerste Mac met 128K geheugen. Licko begon vervolgens met het ontwerpen van lageresolutielettertypes met het programma FontEditor dat als publicdomainsoftware aangeboden werd. De eerste lettertypes die ze ontwierp waren de Emperor, Emigre en de Oakland voor gebruik op de matrixprinter.

http://www.letterfontein.nl/hetgebruik.html