quote


A - citaat

quote 1.0

iets wat men citeert; iets wat aangehaald wordt; iets wat men schriftelijk of mondeling, als bewijs, getuigenis of voorbeeld aanhaalt; citaat; aanhaling

Semagram


Een quote…

is een uiting

   Hoofdsemagram: citaat


   Algemene voorbeelden


   Die jeugd... watjes en mietjes, vindt Arno. Ook de jongelui met gitaar, microfoon of platendraaier hebben geen ballen meer aan hun lijf. Rap en techno haalde hij ff onderuit. Dé quote: "Techno? Dat is muziek voor coiffeurs. Ik ben daar niet tegen, maar het heeft geen ballen meer. En dat vind ik spijtig."

   http://gentsefieste.kapingamarangi.be/gentsefieste.php?itemid=667

   Niet alle politici zijn even gelukkig met de media-aandacht die hun job met zich meebrengt en menig journalist hekelt het lange wachten op een zoektocht naar quotes.

   http://home.planetinternet.be/~ld907264/verhofstadt/verhofstadt_deel_4.htm,

   In het licht van de discussie over de uitruil tussen exploratie en exploitatie, is het onder omstandigheden aan te bevelen wanneer een overheid rechten verstrekt in de vruchten van het intellect. Deze overwegingen worden duidelijk verwoord in de quote waarmee deze studie begint.

   http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een fraaie quote

   Het knuffelen van vluchtelingen, altijd leuk voor de camera's, gaat hem nog niet heel gemakkelijk af. Maar dat hij zich in het hart van een heus oorlogsgebied bevindt, interesseert hem naar eigen zeggen niets. De mensen hier lopen zelf zo veel gevaar, maakt hij duidelijk, daarbij telt het zijne niet. Hetgeen weer een fraaie quote oplevert. Tussen die arme sloebers en de mensen van CNN is het prima toeven.

   de Volkskrant,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   quote 2.0

   (internet)

   leesteken, het teken ' of '', aan het begin en einde van een zin of een woord, dat dient om aangehaalde woorden te onderscheiden; aanhalingsteken
   Wordt vooral gebruikt als term op het internet.

   Semagram


   Een quote…

   is een leesteken; is een teken

     Algemene voorbeelden


     Met "quotes" worden op het Internet aanhalingstekens bedoeld. De term quote is een Engels woord en betekent vertaald naar het Nederlands eveneens citaat. Wanneer je in een zoekmachine met twee woorden tussen quotes zoekt dan betekent dat dat je naar exact die combinatie zoekt.

     http://www.jeroen.com/woordenboek/quotes

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • dubbele quotes
     • enkele quotes

     Gecombineerde of uitgebreide zoekmogelijkheden kunnen als volgt worden ingedeeld: phrase search (zoeken op zinsdeel): indien men wil zoeken op meerdere woorden die vlak na elkaar moeten voorkomen. Meestal plaatst men die woorden dan tussen dubbele quotes, bv. "verdrag van Maastricht". Near search: twee woorden moeten dicht bij elkaar voorkomen in de originele tekst (de meeste robots nemen een maximaal verschil van 5 woorden).

     http://mailserv.cc.kuleuven.ac.be/se_help_nl.html#zoekmethode

     Ikzelf gebruik altijd dubbele quotes voor strings etc. ($var = "hoi") En enkele quotes voor array-keys ($_SERVER['REMOTE_ADDR']). Dit vind ik gewoon fijner werken.

     http://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/dubbele-en-enkele-quotes/622/

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     B - quotum

     quote 1.0

     vereiste of wettelijk toegestane hoeveelheid van iets, vooral van iets wat geproduceerd of verbruikt wordt; quotum

     Semagram


     Een quote…

     is een hoeveelheid

       Hoofdsemagram: quotum


       Algemene voorbeelden


       Met inachtneming van de vorenstaande kanttekeningen is met name de quote van de overdrachtsuitgaven een belangrijke vingerwijzing voor de reikwijdte van de verzorgingsstaat.

       http://www.scp.nl/boeken/scrs/scr2000/nl/acrobat/scr2000h03.pdf,

       Bij beide varianten bestaat de mogelijkheid dat een animateur of sponsor zich verplicht een quote af te geven.

       De Telegraaf,

       VNO-voorzitter reageerde op prognoses die het Centraal Planbureau heeft gemaakt voor het opstellen van de begroting 1994. De arbeidsinkomensquote - de macro-economische maatstaf voor de winstgevendheid - "verslechtert met tenminste zes punten", aldus Rinnooy Kan. De quote komt met 90 procent weer op het niveau van de jaren zeventig.

       NRC,

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen