reclameverbod


reclameverbod 1.0

verbod op het maken van reclame voor iets; verbod op reclame voor iets wat als ongewenst en schadelijk wordt beschouwd, bijvoorbeeld tabakswaren, alcohol, bepaalde geneesmiddelen, bepaalde financiële producten of sekslijnen

Semagram


Een reclameverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om consumenten ervan te weerhouden om bepaalde, als schadelijk beschouwde producten te gebruiken
 • [Legitimiteit] wordt bij wet geregeld
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op iets wat als ongewenst en schadelijk wordt beschouwd, zoals tabakswaren, alcohol, bepaalde geneesmiddelen, bepaalde financiële producten en sekslijnen

  Hoofdsemagram: verbod


  Algemene voorbeelden


  Het ziet er niet zonder meer naar uit dat een totaal verbod op tabaksreclame het verbruik verder doet dalen. Vergeten wij niet dat studies over het rookgedrag na reclameverbod aantonen dat er geen verband is tussen reclame en consumptie.

  De Standaard,

  Een reclameverbod moet consumenten behoeden voor bijzonder risicovolle beleggingen. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de toezichthouder op de financiële markten, AFM, gaan samen aan een dergelijk verbod werken.

  https://www.gelderlander.nl/economie/reclameverbod-schadelijke-belegging-op-komst~a8297787/,

  Het weren van blote reclame zal seksuele perversie niet doen verdwijnen, zoals het verbieden van propaganda machtsmisbruik niet zal uitschakelen en een reclameverbod voor Luxemburgse banken oneerlijk geldgewin niet zal stoppen.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • gelden
  • er komen
  • van kracht worden

  Reclame voor tabaksproducten, elektronische dampwaar (e-sigaret en onderdelen daarvan, navulverpakking, patroon, reservoir met en zonder nicotine) en voor roken bestemde kruidenproducten op internet is verboden. Alleen het op sobere wijze tonen van de producten (reguliere presentatie) voor de verkoop is in webwinkels toegestaan. Het reclameverbod geldt voor alle websites, dus ook voor websites van speciaalzaken. De uitzondering op het reclameverbod voor de fysieke speciaalzaak geldt dus niet voor de website.

  https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/reguliere-presentatie-van-tabaksproducten-en-aanverwante-producten-in-verkooppunten/presentatie-tabak-en-e-sigaretten-in-webwinkels

  Zo wil Nederland de verkoop van sigaretten en roltabak aan jongeren onder de 18 jaar verbieden. Daarnaast komen er strengere regels voor tabaksreclame. Er zou een reclameverbod voor sigaretten komen in gelegenheden waar veel jongeren komen, zoals discotheken.

  De Standaard,

  Er dient een wettelijk reclameverbod te komen op alle vormen van reclame en sponsoring van tabak, evenals een verbod op het toevoegen van verslavende stoffen en van smaakmakers die aanzetten tot roken.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  Sigarettenfabrikanten zelf zullen inventieve manieren moeten vinden om hun rookwaar onder de aandacht van de rokers te brengen. Zij mogen vanaf 1 januari niet meer adverteren in kranten of tijdschriften. Eerder dit jaar werd het reclameverbod (niet in tabaksspeciaalzaken maar wel op radio, televisie, billboards, bushokjes en internet) al grotendeels van kracht, alsmede het verbod op sponsoring.

  NRC,

  als object bij een werkwoord


  • een reclameverbod instellen
  • het reclameverbod ontduiken
  • het reclameverbod openbreken
  • het reclameverbod opheffen
  • het reclameverbod steunen

  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet een aantal praktische bezwaren in het voorstel van het ministerie van Financiën om de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de bevoegdheid te geven voor bepaalde risicovolle producten een reclameverbod te kunnen instellen.

  https://www.nvb.nl/nieuws/2163/reclameverbod-staat-haaks-op-europese-benadering.html,

  Overwegende dat elke vorm van televisiereclame voor sigaretten en andere tabaksprodukten moet worden verboden, met inbegrip van indirecte vormen van reclame waarin het tabaksprodukt niet rechtstreeks wordt genoemd, maar getracht wordt het reclameverbod te ontduiken door het gebruik van merknamen, symbolen of andere kenmerken van tabaksprodukten of van bedrijven wier alom bekende of voornaamste activiteiten de produktie of verkoop van dergelijke produkten behelzen.

  http://www.cvdm.nl/documents/eurrichtlijn.pdf

  De Europese Commissie wil het reclameverbod openbreken en een proefproject starten met vrije publiciteit voor geneesmiddelen voor astma, diabetes en aids.

  http://www.europa.s-p-a.be/europa/standpunt/actueel.asp?iID=36,

  Op 26 juni 2012 oordeelde de rechtbank in Den Haag in hoger beroep dat de e-sigaret geen geneesmiddel was, noch onder de tabakswet viel en dus vrij verkocht mocht worden. Het reclameverbod werd opgeheven en het product kwam onder het toezicht van de NVWA, de warenwet.

  https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/hoe-schadelijk-is-de-elektronische-sigaret,

  Politieke idealen en persoonlijke daden liepen in het debat niet altijd gelijk op. Agalev steunde het reclameverbod, terwijl menig groen kamerlid rookt en de partij zelfs soft-drugs wil legaliseren.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een algemeen reclameverbod
  • een totaal reclameverbod
  • een volledig reclameverbod

  Het Duitstalige deel van de fractie vindt in meerderheid dat de richtlijn juridisch niet deugt. Zij denken dat de tabaksrichtlijn zal sneuvelen bij het Europese hof van justitie. Dat overkwam onlangs een tabaksrichtlijn waarin een algemeen reclameverbod voor rookwaar werd geregeld.

  http://www.verslavingsinfo.rotterdam.nl/default.asp?ref=http://www.verslavingsinfo.rotterdam.nl/show_publicatie.asp?IO_Id=319,

  In het jaar 2002 moet het aantal rokers in Vlaanderen, zowel bij vrouwen als bij mannen en specifiek bij jongeren, met 10% gedaald zijn. I. Wetgevende maatregelen 1. Het rookverbod in openbare plaatsen (scholen en andere ruimten waar jongeren verblijven). 2. De beschikbaarheid voor jongeren verkleinen d.m.v. een verbod op de verkoop via automaten en het bepalen van een minimum aantal sigaretten per pakje (20 stuks). 3. Het voeren van een prijzenbeleid. 4. Een totaal reclameverbod. II. Acties van de Vlaamse overheid Het aanstellen van een expertengroep. III. Deskundigheidsbevordering.

  http://www.vig.be/

  Terwijl het totaal marktaandeel tussen Belga en Marlboro nauwelijks verschilt, stellen we vast dat viermaal meer jongeren onder de 18 jaar het meest geadverteerde merk roken. Om te overleven moet de industrie zich tot de jongerenmarkt richten. Wat is nu het effect van een volledig reclameverbod? Hierover bestaan verscheidene studies, maar wellicht het overtuigendst is het rapport van Clive Smee van het Britse Ministerie van Volksgezondheid, "Effects of tobacco advertising on tobacco consumption".

  De Standaard,

  • een consequent reclameverbod

  Op andere terreinen is het moeilijker strijden, zuchten gezondheidswerkers. Zo is er nauwelijks vooruitgang in de strijd tegen tabaksgerelateerde ziekten zoals longkanker. "Met onze preventiecampagnes kunnen we moeilijk opboksen tegen de tabaksindustrie. Een consequent reclameverbod - een federale materie - is daarbij veel belangrijker."

  De Standaard,

  • het mogelijke reclameverbod

  Frans Thevelin van de Ieperse Rally reageert het felst op het mogelijke reclameverbod. Hij zegt dat ongeveer een derde van zijn budget geleverd wordt door de tabakssponsor Marlboro. "Dat wetsvoorstel is een vervelende zaak", zegt hij. "Tabaksreclame is heel belangrijk voor onze sport, niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de teams."

  De Standaard,

  • een wettelijk reclameverbod

  Er dient een wettelijk reclameverbod te komen op alle vormen van reclame en sponsoring van tabak, evenals een verbod op het toevoegen van verslavende stoffen en van smaakmakers die aanzetten tot roken.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: met

  • landen met (een) reclameverbod

  Het is geweten dat de Britse regering tegen een reclameverbod is, maar toch heeft ze moeten toegeven dat zo'n reclameverbod effectief is. Na bestudering van de gegevens in 4 landen met reclameverbod kwam ze tot de volgende vaststelling: een daling van het verbruik in die landen, variërend tussen 4 en 9 %. Omdat roken bijzonder schadelijk is, omdat het aantal rokers terug stijgt, omdat reclame zich vooral tot jongeren richt en omdat de huidige wetgeving weinig efficiënt is, heeft een overweldigende meerderheid van de leden van de Commissie Volksgezondheid van de Kamer op 5 juni ingestemd met een volledig verbod op reclame en sponsoring op tabakswaren.

  De Standaard,

  Voorzetsel: op

  • een reclameverbod op radio en tv
  • een reclameverbod op alle vormen van reclame en sponsoring van tabak

  CDA'er Hans Hillen, die kan rekenen op een zetel in de nieuwe Eerste Kamer, verzet zich tegen een beperking op alcoholreclame, die mede door zijn eigen partij in het regeerakkoord is aangekondigd. "Ik voel niets voor het steunen van een symbolische maatregel", zegt Hillen. Hij is voorzitter van de koepelorganisatie Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), waarin adverteerders en reclamebureaus samenwerken. Het CMC is tegen een reclameverbod op radio en tv tot negen uur 's avonds.

  https://www.trouw.nl/home/cda-er-hillen-wil-geen-verbod-alcoholreclame~a440068f/,

  Er dient een wettelijk reclameverbod te komen op alle vormen van reclame en sponsoring van tabak, evenals een verbod op het toevoegen van verslavende stoffen en van smaakmakers die aanzetten tot roken.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  Voorzetsel: tot

  • een reclameverbod tot negen uur 's avonds

  CDA'er Hans Hillen, die kan rekenen op een zetel in de nieuwe Eerste Kamer, verzet zich tegen een beperking op alcoholreclame, die mede door zijn eigen partij in het regeerakkoord is aangekondigd. "Ik voel niets voor het steunen van een symbolische maatregel", zegt Hillen. Hij is voorzitter van de koepelorganisatie Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), waarin adverteerders en reclamebureaus samenwerken. Het CMC is tegen een reclameverbod op radio en tv tot negen uur 's avonds.

  https://www.trouw.nl/home/cda-er-hillen-wil-geen-verbod-alcoholreclame~a440068f/,

  Voorzetsel: voor

  • een reclameverbod voor schadelijke financiële producten
  • het reclameverbod voor geneesmiddelen die alleen op recept te krijgen zijn
  • een reclameverbod voor rookwaar
  • een reclameverbod voor sigaretten
  • het reclameverbod voor tabaksproducten
  • een reclameverbod voor tabakswaren
  • een reclameverbod voor verslavingsmiddelen

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bereidt een reclameverbod voor schadelijke financiële producten voor.

  https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/feb/consultatie-reclameverbod,

  Opnieuw wordt een geneesmiddelenfabrikant voor de rechter gedaagd wegens ontduiking van het reclameverbod voor geneesmiddelen die alleen op recept te krijgen zijn.

  Trouw,

  Het Duitstalige deel van de fractie vindt in meerderheid dat de richtlijn juridisch niet deugt. Zij denken dat de tabaksrichtlijn zal sneuvelen bij het Europese hof van justitie. Dat overkwam onlangs een tabaksrichtlijn waarin een algemeen reclameverbod voor rookwaar werd geregeld.

  http://www.verslavingsinfo.rotterdam.nl/default.asp?ref=http://www.verslavingsinfo.rotterdam.nl/show_publicatie.asp?IO_Id=319,

  Zo wil Nederland de verkoop van sigaretten en roltabak aan jongeren onder de 18 jaar verbieden. Daarnaast komen er strengere regels voor tabaksreclame. Er zou een reclameverbod voor sigaretten komen in gelegenheden waar veel jongeren komen, zoals discotheken.

  De Standaard,

  Een paar weken geleden, bij de discussie over het reclameverbod voor tabaksproducten, waren de reclamejongens nog vol vuur op de barricaden voor de verdediging van de "vrije meningsuiting".

  De Standaard,

  Kamer stemt in met reclameverbod voor tabakswaren.

  De Standaard,

  "De Kamer gaat veel te makkelijk om met verboden. Hard rijden wordt beteugeld via verborgen camera's. Vandaag praten we al over een reclameverbod op tabakswaren, en morgen zeker over een verbod op alcohol."

  De Standaard,

  De groenen leggen het accent op meer preventie. Dat gaat van de terugdringing van de auto en de bevordering van gezonde voeding tot een reclameverbod voor alle legale verslavingsmiddelen.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • instemmen met een reclameverbod

  Kamer stemt in met reclameverbod voor tabakswaren.

  De Standaard,

  • de uitzondering op het reclameverbod

  Reclame voor tabaksproducten, elektronische dampwaar (e-sigaret en onderdelen daarvan, navulverpakking, patroon, reservoir met en zonder nicotine) en voor roken bestemde kruidenproducten op internet is verboden. Alleen het op sobere wijze tonen van de producten (reguliere presentatie) voor de verkoop is in webwinkels toegestaan. Het reclameverbod geldt voor alle websites, dus ook voor websites van speciaalzaken. De uitzondering op het reclameverbod voor de fysieke speciaalzaak geldt dus niet voor de website.

  https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/reguliere-presentatie-van-tabaksproducten-en-aanverwante-producten-in-verkooppunten/presentatie-tabak-en-e-sigaretten-in-webwinkels

  • een referaat tegen het reclameverbod
  • tegen een reclameverbod zijn

  PS-kamerlid uit Doornik, François Dufour, ging naar het spreekgestoelte en gaf een amusant referaat tegen het reclameverbod; tegen een reclameverbod zijn

  De Standaard,

  Wat is nu het effect van een volledig reclameverbod? Hierover bestaan verscheidene studies, maar wellicht het overtuigendst is het rapport van Clive Smee van het Britse Ministerie van Volksgezondheid, "Effects of tobacco advertising on tobacco consumption". Het is geweten dat de Britse regering tegen een reclameverbod is, maar toch heeft ze moeten toegeven dat zo'n reclameverbod effectief is.

  De Standaard,

  • doel van het reclameverbod
  • ontduiking van het reclameverbod
  • overtreders van het reclameverbod
  • uitbreiding van het reclameverbod

  De Belgische Senaat keurde deze week een wetsvoorstel goed dat publiciteit voor de zogeheten roze telefoons verbiedt. De Kamer zal zich binnenkort over het wetsvoorstel uitspreken. Doel van het reclameverbod is vooral om minderjarigen te beschermen, die nu te gemakkelijk toegang zouden krijgen tot de sekslijnen. Overtreders van het reclameverbod riskeren een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en/of een boete van 20.000 tot 200.000 franc (ruim 1000 tot 10.000 gulden).

  NRC,

  Opnieuw wordt een geneesmiddelenfabrikant voor de rechter gedaagd wegens ontduiking van het reclameverbod voor geneesmiddelen die alleen op recept te krijgen zijn.

  Trouw,

  "Dat is weer een overwinning van de Groenen. Het wordt tijd dat ze die eens op de vingers tikken." Zo reageert een opgewonden Frans Thevelin, organisator van de autorally 24 Uren van Ieper, op het nakende verbod op tabaksreclame. Zijn collega-organisator Guido Hoeven van Marktrock in Leuven is gematigder. "Het verbod zou een gat in ons budget slaan, maar het betekent zeker niet het einde van Marktrock." Maar de meeste organisatoren van evenementen en sportmanifestaties én de reclamesector vrezen vooral een uitbreiding van het reclameverbod naar andere producten.

  De Standaard,

  • acties voor het reclameverbod
  • de grens voor het reclameverbod

  Wat de andere componenten van de globale strategie van tabakspreventie betreft, speelt het VIG een beetje de rol van waakhond. Dat komt neer op standpuntbepaling, reacties en aanklachten, lobbying… Dat laatste gebeurt veelal binnen het kader van de Nationale Coalitie tegen Tabak, vermits de wetgeving tot de federale bevoegdheid behoort. Denk maar aan onze acties voor het reclameverbod en het tabakspreventiefonds.

  http://www.vig.be/

  Met de beperkingen die ze oplegt voor reclame voor sterke dranken, zegt de Belgische overheid de volksgezondheid te willen beschermen en wil ze alcoholmisbruik helpen voorkomen. Voor de Europese Commissie gaat die motivatie niet op. In een mededeling zegt ze dat de Belgische overheid met het verbod haar doel ruimschoots voorbij schiet en vooral aanstuurt op een belemmering van de handel in sterke dranken. Door de grens voor het reclameverbod op tien graden te leggen, ontsnappen bierbrouwers aan de maatregel.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een uitstalverbod en reclameverbod

  Volgens de NSO blijkt uit het Nationaal Preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis van VWS de definitie van tabaksspeciaalzaken wil veranderen. Voor alle tabaksspeciaalzaken gaat een uitstal- en reclameverbod gelden met uitzondering van een handjevol 'superspeciaalzaken'. Hiervoor moet de wettelijke definitie van tabaksspeciaalzaken gewijzigd worden en dat heeft verstrekkende gevolgen voor een groot aantal tabakswinkelier. Deze krijgen daardoor te maken met een uitstal- en reclameverbod en worden op die manier bedreigd in hun bestaansrecht. En dat tast de sociale de buurtfunctie van deze winkels aan, aldus de mening van NSO.

  https://www.foodclicks.nl/nieuws/nso-kabinet-breekt-buurtfunctie-tabak-en-gemakszaken-af.html,