rentebedenktijd


rentebedenktijd 1.0

(financiële sector)

periode waarin men zelf het gunstige moment kan kiezen om de rente van een lening bij een zo laag mogelijke rentestand vast te zetten voor een deel van of voor de hele looptijd van een lening

Semagram


Een rentebedenktijd…

is een bedenktijd; is een tijd

  • [Functie] dient om zelf het gunstige moment te kiezen om het rentepercentage van een lening vast te leggen
  • [Duur] heeft een contractueel bepaalde duur, vaak één of twee jaar
  • [Frequentie] heeft een frequentie bepaald in een contract
  • [Tijd] gaat vooraf aan een rentevaste periode of ligt aan het einde hiervan
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met de keuzevrijheid om zelf een moment met de dan geldende rentestand te bepalen en daarmee de te betalen rente vast te leggen, hetzij voor een deel van of voor de hele looptijd van de lening
  • [Object betroffen] heeft betrekking op leningen

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


Rentebedenktijd (vooraf) [...] In een aantal gevallen kunt u bij zulke rentevaste periodes gebruik maken van een rentebedenktijd. Eén van de opties is om aan het begin van een rentevaste periode een zogenaamde instapperiode in te lassen [...]. Zo'n periode duurt 1 of 2 jaar, waarin u al een bepaalde vaste rente betaalt. Maar tijdens deze periode mag u zelf het moment kiezen waarop de echte rentevaste periode ingaat. Zo hebt u dus zelf invloed op de rente die u in de rentevaste periode gaat betalen.

http://www.allesoverhypotheken.nl/165/rentebedenktijd-vooraf.html,

Rentebedenktijd (achteraf) [...] Vaak kunt u bij zulke rentevaste periodes gebruik maken van een rentebedenktijd [...]. Over het algemeen beslaan de laatste 2 jaar van deze periode de rentebedenktijd. Tijdens deze periode kunt u zelf aangeven wanneer u de rente voor de volgende periode wilt vastzetten. Mocht na een periode van 10 jaar bijvoorbeeld uw rentebedenktijd ingaan, maar de rente op dat moment erg hoog zijn, dan kunt u wachten tot deze daalt.

http://www.allesoverhypotheken.nl/165/rentebedenktijd-vooraf.html,

Rentebedenktijd is een periode waarin je zelf kan kiezen wanneer de hypotheekrente moet ingaan, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Meestal is de rentebedenktijd aan het einde van je rentevast periode. Zo heb je bijvoorbeeld 1 of 2 jaar om te bepalen wanneer je de nieuwe hypotheekrente opnieuw vastzet. Maak je daar geen gebruik van? Dan ontvang je het gebruikelijke verlengingsvoorstel. Rentebedenktijd is duurder. Hypotheken met rentebedenktijd van 2 jaar zijn zo'n 0,2% duurder dan hypotheken met dezelfde rentevaste periode zonder rentebedenktijd.

http://www.independer.nl/hypotheek/faq/rentevormen-en-soorten/wat-houdt-een-rentebedenktijd-in.aspx,

Met het kiezen voor rentebedenktijd kunt u in de laatste 2 jaar van uw rentevaste periode zelf bepalen wanneer uw nieuwe rente ingaat. U krijgt dan automatisch bericht dat u uw rente kunt vastzetten. Dit bericht krijgt u 2 maanden voordat uw rentevaste periode afloopt. In een nieuwe rentevaste periode kunt u ook weer voor rentebedenktijd kiezen.

https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/einde-rentevastperiode/rentebedenktijd.html,