revalidatiearts


revalidatiearts 1.0

arts die is gespecialiseerd in het herstel van een beperking die is ontstaan in het functioneren van een patiënt door een ziekte, een ongeval of een medische ingreep

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een revalidatiearts…

is een arts; is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in het herstel van een beperking die in het functioneren van een patiënt is ontstaan als gevolg van een ziekte, een ongeval of een medische ingreep

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  Ambulante hartrevalidatie [...]. Gedurende uw oefensessies wordt u voortdurend begeleid door een team van ervaren kinesisten. Lichamelijke klachten kan u altijd doorgeven aan de begeleidende kinesist. Bij ernstige klachten verwittigt men onmiddellijk de revalidatiearts. Alle apparatuur voor dringende medische hulpverlening is aanwezig in de revalidatiezaal. Gedurende het revalidatieproces evalueert men uw vorderingen met een inspanningsproef en zonodig past men uw oefenprogramma aan.

  http://www.virgajesse.be/indexhch.php

  Een grote groep patiënten komt uit de hoek van de revalidatieartsen. Het gaat met name om patiënten met chronische hand- en polsproblematiek. Daarnaast komen er via Orthopedie mensen met ingewikkelde handproblemen. Via Heelkunde zien we vooral patiënten die als gevolg van een ongeval polsproblemen hebben.

  http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,