risicowedstrijd


risicowedstrijd 1.0

wedstrijd tussen twee teams met een agressieve en fanatieke schare supporters waarvan men vreest dat ze met elkaar slaags zullen raken voor, tijdens of na de wedstrijd en waarvoor strenge veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden; wedstrijd met een verhoogde kans op supportersgeweld

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een risicowedstrijd…

is een wedstrijd

   Algemene voorbeelden


   Bij de risicowedstrijd NAC-PSV was de volgende dag vanzelfsprekend veel politie op de been.

   NRC,

   De KNVB, de clubs en de lokale driehoek (politie, OM en gemeentebestuur) voeren periodiek overleg waarin onder meer risicowedstrijden worden vastgesteld.

   http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

   Risicowedstrijden worden zoveel mogelijk op zondagmiddag 14.30 uur gepland.

   http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

   Bij risicowedstrijden wordt recherchecapaciteit beschikbaar gesteld om de opsporings- en vervolgingsfase zo effectief mogelijk te maken.

   http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

   Niet minder dan 250 politiemensen waren rond de risicowedstrijd in touw.

   Meppeler Courant,

   Het OM overlegt voorafgaand aan een risicowedstrijd met politie, gemeente en BVO over de te volgen strategie en overlegt met de rechtbank over zittingsdata voor snelrechtprocedures.

   http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,