sanitaire hulp


sanitaire hulp 1.0

((vooral) in België)

iemand die voor zijn beroep in een ondersteunende rol verzorgende taken verricht inzake dagelijks toilet en hygiëne bij een gezin in moeilijkheden, bejaarden e.d., veelal in opdracht van een instelling voor sociale hulpverlening

Algemene voorbeelden


Ook de tijd dat een sanitaire hulp voor bejaarden in de vertrekken van de werkgever moest aanwezig zijn om 's nachts aan elke oproep van de residenten te kunnen beantwoorden, werd om die reden gevonnist arbeidstijd te zijn.

http://books.google.nl/books?id=2l5iSqwYbgUC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=%22sanitaire+hulp%22&source=bl&ots=ixiH1FdeNx&sig=4VjImjsLkUMjCb4438mmRzakIhQ&hl=en&sa=X&ei=LMagUKPOEOnF0QXi94GADQ&ved=0CCgQ6AEwAjiYAg#v=onepage&q=sanitaire%20hulp&f=false,

In artikel 4, § 1, van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, wordt het woord « zorgkundige, » ingevoegd voor de woorden « gezins- en sanitaire hulp ».

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2012-03-29&numac=2012022119,