scheidsrechter


scheidsrechter 1.0

iemand die door partijen in een geschil wordt aangewezen of aanvaard met het doel een schikking of regeling te treffen die voor beide partijen bindend zal zijn; arbiter

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een scheidsrechter…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] treft een schikking of regeling die voor beide partijen bindend zal zijn
 • [Bevoegdheid] wordt aangewezen of aanvaard door de partijen in een geschil

  Algemene voorbeelden


  De contracterende partijen verbinden er zich toe om alle geschillen in verband met de taxireglementering, van welke aard ook, te beslechten door arbitrage. Het geschil wordt geregeld door drie scheidsrechters.

  http://www.aptu.be/aptuconventie.htm

  Elk der partijen bij een geschil betrokken duidt één scheidsrechter aan welke gekozen kan worden uit een lijst van kandidaten die in bijlage wordt aangehecht. Deze kiezen op hun beurt - binnen de week na kennisname en aanvaarding van hun opdracht - uit dezelfde lijst een scheidsrechter die als voorzitter optreedt.

  http://www.aptu.be/aptuconventie.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een onpartijdige scheidsrechter

  Twee studies, twee verschillende cijfers, twee andere conclusies. Wie heeft gelijk? Het VVSG-bestuur beseft dat een onpartijdige scheidsrechter nodig is. Het vraagt dat de federale regering "een expert" belast met de opmaak van een studie terzake.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • als scheidsrechter

  De Ombudsdienst mag niet als scheidsrechter optreden in geschillen waarmee bedragen van meer dan 2500 euro geïndexeerd, gemoeid zijn.

  http://voorwaarden.telenet.be/start.htm

  De leden van de arbitragecommissie kunnen enkel in aanmerking komen om eventueel als voorzitter-scheidsrechter te worden aangeduid, maar geenszins als scheidsrechter aangeduid door één van de partijen.

  http://www.aptu.be/aptuconventie.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  scheidsrechter 2.0

  iemand die voor zijn beroep of uit liefhebberij bij de uitoefening van een tak van sport toeziet op de naleving van de regels; iemand die een sportwedstrijd fluit; arbiter

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een scheidsrechter…

  is een persoon

  • [Uiterlijk] draagt vaak een tenue
  • [Activiteit of handeling] draagt zorg voor de naleving van de (spel)regels; fluit
  • [Betrokkene] heeft soms, afhankelijk van de tak van sport, een assistent, zoals een lijnrechter, grensrechter of assistent-scheidsrechter
  • [Instrument] maakt gebruik van een fluitje
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep of uit liefhebberij

  Algemene voorbeelden


  De scheidsrechter is de baas op het veld. De scheidsrechter leidt het spel. Hij zorgt ervoor dat de regels nageleefd worden.

  http://www.redcross.be/nl/vooru/voru2142.htm

  Een scheidsrechter die z'n hobby goed wil uitvoeren, moet daar ontzettend veel tijd en energie insteken. Dan blijft er weinig ruimte over in je privé-leven. Ik denk dat ik per seizoen gemiddeld zo'n 20.000 kilometer moest reizen.

  Meppeler Courant,

  Indien een toeschouwer het speelveld betreedt dan dient de scheidsrechter het spel te onderbreken, de toeschouwer te laten verwijderen en het spel te hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.

  http://www.knvb.nl/knvb1/pdf/Spelregels_Zaalvoetbal.pdf,

  De scheidsrechter mag op geen enkele wijze het spel beïnvloeden of opmerkingen maken aan het adres van een speler; hij mag hem enkel op zijn plichten als speler wijzen indien dit nodig is.

  http://home.pi.be/~hfaes/Regl_2003.htm,

  De scheidsrechter moet erop toezien dat er geen voorwerpen op de vloer van de baan of binnen de begrenzingen van de baan geplaatst worden.

  http://www.squashweb.nl/

  Ricardo "Finito" Lopez behield moeiteloos zijn WBC-wereldtitel in het strogewicht. De Mexicaan versloeg in Palm Springs (Californië) zijn uitdager Myung-Sup Park uit Zuid-Korea. De scheidsrechter stopte het ongelijke gevecht al na twee minuten en tweeëntwintig seconden in de eerste ronde.

  De Standaard,

  De scheidsrechter stuurde twee spelers uit het veld. Eerst verdween doelman Ceballos van de thuisclub na 25 minuten wegens hands. Romario moest de arbiter attenderen op de overtreding. Even later kreeg Barcelona-verdediger Ferrer rood na een grove overtreding op Radchenko.

  NRC,

  Beide ploegen legden een meer dan acceptabel niveau op de grasmat. Opvallend was ook het goede fluiten van scheidsrechter Van der W. uit Delfzijl.

  Meppeler Courant,

  Een door de scheidsrechters toegekend doelpunt wordt zo spoedig mogelijk op het scorebord vermeld.

  http://members. tripod. lycos. nl/pacelli/index. html

  Één assistent-scheidsrechter, die tot taak heeft de scheidsrechter te assisteren bij het leiden van de wedstrijd.

  http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

  Een scheidsrechter heeft maar één gele kaart bij zich, die hij tijdens de wedstrijd aan vele spelers kan tonen.

  Televisie, psychiaters, computers en andere griezelverhalen, Piet Grijs,

  Het was Schepers die de laatste bal in handen kreeg. De kleine spelmaker dribbelde verdedigd naar binnen en schoot mis, en keek vruchteloos richting scheidsrechters. Het is een ongeschreven wet dat referees in slotseconden niet voor een fout fluiten.

  Meppeler Courant,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bepalen
  • beslissen
  • besluiten
  • bestraffen
  • eisen
  • fluiten
  • ingrijpen
  • (iets) toekennen
  • waarschuwen

  De scheidsrechter bepaalt dat een gebeurtenis op of af de baan één van de beide spelers verstoorde. Een speler die appelleert omdat hij of zij werd afgeleid moet dit onmiddellijk na dit voorval doen.

  http://www.vsf.be/spelregels%20squash.pdf

  Indien er sprake is van een lichte botsing, waardoor de verdediger bestraft zou moeten worden, maar die geen gevolg heeft voor het spelverloop, kan de scheidsrechter beslissen het spel door te laten gaan (voordeelregel).

  http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

  Wanneer bestraffing in het nadeel is van de niet-overtredende partij, kan de scheidsrechter besluiten een overtreding niet te bestraffen ("voordeelregel").

  http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

  Als een speler beweert geblesseerd te zijn en de scheidsrechter niet van mening is dat er een blessure is opgetreden, dan zal de scheidsrechter eisen dat het spel wordt verder gezet; of dat een game wordt afgestaan, de pauze wordt aanvaard en dat vervolgens het spel wordt hervat of de wedstrijd wordt afgestaan.

  http://www.vsf.be/spelregels%20squash.pdf

  Als een speler een duidelijk zichtbare bloeding heeft, dan zal de scheidsrechter eisen dat deze speler de baan onmiddellijk verlaat. De scheidsrechter zal niet toelaten dat het spel wordt voortgezet terwijl het bloeden zichtbaar is.

  http://www.vsf.be/spelregels%20squash.pdf

  Een tegenstander hinderen. Bijvoorbeeld: duwen, omver lopen, pootje haken en hinderlijk van links aanvallen. De scheidsrechter fluit en wijst met de ene arm in de speelrichting van de ploeg waartegen een fout begaan werd en wijst met de andere hand met gestrekte wijsvinger naar de plaats waar de fout begaan werd.

  http://www.braxgata.be/alg_hockeyregels.htm

  Bij de aanvang van de vijfde ronde kreeg hij één rechtse en drie linkse uppercuts van Portoricaan Hector Camacho te verwerken. De vijfvoudige wereldkampioen raakte nog wel recht maar tijdens een nieuwe offensief van Camacho greep de scheidsrechter in. Na zijn technisch k.o. verklaarde Leonard zijn zwaarste nederlaag ooit geleden te hebben en nooit meer terug te keren naar de ring.

  De Standaard,

  Als de speler stopt met spelen ten gevolge van een licht contact met het racket van de tegenstander, die alle moeite deed om uit de weg te gaan, dan zal de scheidsrechter een let toekennen.

  http://www.vsf.be/spelregels%20squash.pdf

  Wanneer de scheidsrechter constateert dat spelers van beide partijen zich op dezelfde, onjuiste afstand bevinden, bestraft hij de speler van de aanvallende partij. Wanneer de verdedigende partij in het aanvalsvak deze overtreding voor de tweede keer bij dezelfde vrije worp maakt, kent de scheidsrechter een strafworp toe.

  http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

  Van wangedrag is ook sprake indien beide ploegen om beurten het spel ophouden. De scheidsrechter waarschuwt beide aanvoerders gelijktijdig zodra hij deze speelwijze van beide ploegen constateert.

  http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

  met adjectief ervoor


  • rechtvaardige scheidsrechters
  • strenge scheidsrechters

  Het team van Overmarsen heeft de zeskamp, die zaterdag op een zonovergoten korfbalterrein in Zuidwolde werd afgewerkt, gewonnen [...]. Freddy de Lange en Rony Huls waren de strenge maar rechtvaardige scheidsrechters.

  Meppeler Courant,

  • professionele scheidsrechters

  Wie het balspel van nabij volgt, heeft af en toe het gevoel dat de ref door een acute vlaag van blindheid wordt bevangen. De feiten bewijzen trouwens dat spelleiders inderdaad soms niet aan de verleidingen kunnen weerstaan [...]. Goed gehonoreerde, professionele scheidsrechters die hun toekomst op het spel zetten als ze in de fout gaan, zouden het gevaar voor onfrisse praktijken kunnen indijken.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  ( Vaak gebruikt in combinatie met een kwalificerend adjectief, zoals 'goed', 'matig', 'slecht', 'zwak', enz.)
  • de fluitende scheidsrechter
  • de fluitende scheidsrechters

  Voor beide teams stond er weing meer op het spel, maar van een boeiend duel was geen sprake. Ook de vaak ten onrechte fluitende scheidsrechter was daar debet aan.

  Meppeler Courant,

  Met name in die eerste wedstrijd speelden de Meppelers meer tegen zichzelf; door te reageren op de matig fluitende scheidsrechters en te blijven praten kwam men nimmer in het spel.

  Meppeler Courant,

  Romario wachtte op het fluitje, Koeman stond stil, Wouters aarzelde, maar Bebeto ging door en mocht scoren van de matig fluitende scheidsrechter uit Costa Rica, die bijna zes minuten langer liet doorspelen.

  NRC,

  Maar daarna stak de bijzonder slecht fluitende scheidsrechter de thuisclub de helpende hand toe. Op matchpoint gaf hij namelijk een duidelijke bal binnen de lijnen uit, waardoor Van Dorsten de opslag terug kreeg.

  Meppeler Courant,

  Dat de winst uiteindelijk naar Hurry Up ging hadden de handballers van Meppel AZ grotendeels aan zichzelf te wijten. In de loop van de tweede helft gingen ze zich steeds meer ergeren aan de inderdaad zwak fluitende scheidsrechters. Deze irritatie kwam het spel en de concentratie aan Meppeler zijde echter niet ten goede en zorgde voor een fiks aantal 2-minutenstraffen. Hurry Up profiteerde daar goed van.

  Meppeler Courant,

  ( Vaak gebruikt in combinatie met een kwalificerend adjectief, zoals 'goed', 'slecht', 'uitstekend', enz.)
  • de leidende scheidsrechter

  Spits Bert Meertens werd door de uitstekend leidende scheidsrechter J.A. Dijkema uit het veld gestuurd, nadat hij tegen zijn tweede gele kaart van de middag opliep.

  Meppeler Courant,

  Musselkanaal-spits Draaier liet zich heel theatraal vallen binnen de zestien meter, maar de goed leidende scheidsrechter gaf terecht geen penalty.

  Meppeler Courant,

  Na een paar kleine overtredingen gaf de slecht leidende scheidsrechter van deze avond de eerste gele kaart aan Koen van Woerkum.

  http://www.fcbergeijk.nl/verslag_totelos_119.html,

  in voorzetselgroep


  • een gele (krijgen) van de scheidsrechter
  • een rode kaart (krijgen) van de scheidsrechter

  Rijkaard keek zelfs niet naar zijn slachtoffer om toen deze per brancard van het veld werd gedragen. Hij accepteerde onverschillig de gele kaart van scheidsrechter Uilenberg, kennelijk in de wetenschap dat hij eigenlijk een rode kaart had moeten krijgen.

  NRC,

  De Surinaamse doelman kreeg op 16 november tijdens de rust een rode kaart van scheidsrechter Van Driessche, omdat hij Patrick Goots in de gang naar de kleedkamers zou hebben geslagen.

  De Standaard,

  • het fluitje van de scheidsrechter

  Terwijl de elftallen het veld op komen, klateren twee duizend paar handen tegen elkaar. Alles wordt overstemd door een donderende 100.000 klapper en imponerende lichtkogels die als bliksemschichten de lucht doorkruisen. Een paar minuten later het snerpende fluitje van de scheidsrechter. Forward - Zuidwolde begint.

  Meppeler Courant,

  Aan beide zijden dreven de spelers langs de achterlijn van het veld en in het doel. Toen snerpte het fluitje van de scheidsrechter, het publiek begon te schreeuwen, het water spatte wild op, alsof er een school robben door de sluizen was geglipt en opdook in het kanaal.

  Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

  • het fluitsignaal van de scheidsrechter

  Na het fluitsignaal van de scheidsrechter voor het nemen van de strafschop moet de strafschopnemer deze binnen 4 seconden nemen.

  http://www.knvb.nl/knvb1/pdf/Spelregels_Zaalvoetbal.pdf,

  Eigenlijk wist niemand bij FC Meppel hoe er nu precies moest worden gereageerd op het gelijke spel (1-1) tegen ONS. Aanvoerder Adriaan de Jonge stak na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Kemkers triomfantelijk beide armen in de lucht, andere spelers konden zich wel voor het hoofd slaan.

  Meppeler Courant,

  • de beslissing van de scheidsrechter
  • beslissingen van de scheidsrechter
  • een fout van de scheidsrechter
  • de mening van de scheidsrechter
  • het oordeel van de scheidsrechter
  • het startsein van de scheidsrechter
  • toestemming van de scheidsrechter
  • een waarschuwing van de scheidsrechter
  • fouten van de scheidsrechters

  De Uefa liet gisteren al weten dat het Roemeense protest weinig zal uithalen. "Volgens de statuten van Uefa is een beslissing van de scheidsrechter onherroepelijk", zo liet een woordvoerder van Uefa weten. "Aan die beslissing kan niks worden veranderd."

  De Standaard,

  "Amateurs vereenzelvigen zich altijd met profs", stelt de official. "In het betaald voetbal zie je spelers bijvoorbeeld elke beslissing van een scheidsrechter aanvechten. Dus gebeurt dat bij de amateurs ook. Als we schoner voetbal willen, moeten ze daar bij de profs mee beginnen."

  NRC,

  Enkele beslissingen van de scheidsrechter haalden Puurs uit het ritme zodat Herentals uiteindelijk won met 13-15.

  De Standaard,

  Een speler wordt niet verantwoordelijk gehouden voor enige fout van de scheidsrechter bij het correct spotten van een bal.

  http://members.chello.nl/~r.vanjaarsveld/,

  Na de wedstrijd tekende Apple DAC protest aan tegen vermeende fouten van de scheidsrechters in de derde set.

  Meppeler Courant,

  Er moet een let worden gegeven, tenzij, naar de mening van de scheidsrechter, geen van de spelers werd gehinderd, in welk geval de verbeterde afroep geldt.

  http://www.vtv.be/reglementen/pdf/02REG_p16_tennisspelregels.PDF

  Een onsportieve fout is een persoonlijke fout begaan tegen een speler welke, naar het oordeel van de scheidsrechter geen legitieme poging was om alleen de bal te spelen volgens de geest en bedoeling van de spelregels.

  http://www.volic.org/home.htm

  Een uurtje later werden op de Wheem kracht en techniek wederom aan elkaar gekoppeld, en wel bij het Open Kampioenschap Touwtrekken van Zuidwest-Drenthe. Al voor het startsein van scheidsrechter Piet Wijhe helden de ploegmaten schuin achterover om bij de start onmiddellijk alle kracht op het touw te kunnen zetten.

  Meppeler Courant,

  Bij een speeltijdonderbreking - time out - mag alleen met de toestemming van een scheidsrechter het speeloppervlak vanuit de wisselruimte door meer personen betreden worden.

  http://members. tripod. lycos. nl/pacelli/index. html

  Van wangedrag is ook sprake indien beide ploegen om beurten het spel ophouden. De scheidsrechter waarschuwt beide aanvoerders gelijktijdig zodra hij deze speelwijze van beide ploegen constateert. Volharden beide ploegen na de waarschuwing van de scheidsrechter in deze speelwijze, dan staakt de scheidsrechter de wedstrijd.

  http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • scheidsrechter en grensrechters
  • scheidsrechter en assistent-scheidsrechter
  • spelers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters

  Vroeger waren scheidsrechter en grensrechters concurrenten. Dan kon een grensrechter zijn scheidsrechter benadelen om de kans te krijgen zelf de volgende wedstrijd te mogen fluiten.

  NRC,

  Ook wordt nagegaan of Torino twee jaar geleden bij een wedstrijd in de Europa Cup tegen AEK Athene prostituées heeft ingeschakeld om scheidsrechter en grensrechters te beïnvloeden.

  NRC,

  Voor de communicatie tussen scheidsrechter en assistent-scheidsrechter kan gebruik worden gemaakt van een vlag, een vlag met ingebouwde zoemer (trilvag) en/of een microfoon en "oortje" (headset).

  http://www.knkv.nl/knkv-corporate/regelgeving/bestuursbesluiten/rvw-4-22-bestuursbesluit-algemene-regeling-voor-scheidsrechtersofficials-2011-2012/

  Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden, dan dient de wedstrijd onmiddellijk te worden onderbroken. d) Spelers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters dienen zich terug te trekken in de kleedgebouwen. e) De scheidsrechter meldt de reden van de (tijdelijke) onderbreking van de wedstrijd aan de beide aanvoerders.

  http://www.seoenschede.nl/site/files/downloads/20112012/Informatie_en_afsprakenboek_2011_2012.pdf

  voorafgegaan door als


  • als scheidsrechter

  Mario van der Ende is aangewezen als scheidsrechter bij de eerste wedstrijd om de Europese Super Cup op 1 februari tussen Arsenal en AC Milan.

  NRC,

  De Nederlandse voetbalbond moet Dick Jol opnieuw aanstellen als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Dat is het oordeel van voorzitter Willems van het gerechtshof in Amsterdam. De rechtbank deed donderdag uitspraak in het hoger beroep van het kort geding dat Jol tegen de KNVB aanspande.

  De Standaard,

  De juiste plaats om een squashwedstrijd als scheidsrechter en als marker te leiden is vanaf het midden van de achtermuur, zo dicht mogelijk bij die muur, boven de uitlijn op de achtermuur, en bij voorkeur vanaf een zitplaats.

  http://www.squashweb.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen