schijnduiker


schijnduiker 1.0

brede, horizontaal in een oeverkant geplaatste, doodlopende buis waarin men een muskusratval plaatst; afgesloten koker met rattenval

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een schijnduiker…

is een duiker; is een stoffelijke zaak

  • [Deel] bestaat uit een doodlopende buis met daarin een val
  • [Functie] dient om muskusratten te vangen
  • [Plaats] wordt in waterkanten geplaatst
  • [Positie] wordt horizontaal geplaatst en boven het waterniveau

Algemene voorbeelden


De schijnduiker is een pvc buis van Ø 30 cm en 60 cm lang die aan de achterzijde wordt afgesloten middels een hard pvc deksel. De buis wordt horizontaal in de oeverkant geplaatst waarbij de voorzijde boven het reguliere waterpeil uitsteekt. In de buis wordt een fuik geplaatst. De buis wordt gemonteerd aan een houten of kunststof plaat.

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Brief/brief2004-15310-bijlage.pdf,

Tijdens de werkzaamheden zal aandacht worden besteed aan het bestrijden van muskusratten. Zo zullen er langs de te verbeteren kadetrajecten enkele schijnduikers worden aangebracht. Een schijnduiker is een soort buis die doodloopt, waarin een muskusrattenval kan worden aangebracht.

http://waterkaart.hunzeenaas.nl/kaart/Kaart-to.aspx?oid=8&lid=118

De schijnduiker heeft tot doel het aantrekken (lokken) van muskusratten teneinde ze aan de populatie te onttrekken. De schijnduiker wordt op een dusdanige locatie geplaatst dat hij een aantrekkelijke vestigingsmogelijkheid voor muskusratten vormt, zodat op overige locaties geen of minder graafschade aan de oevers zal plaatsvinden. De schijnduiker kan tot op zekere hoogte ook als preventieve maatregel tegen graverij worden gezien/ingezet.

http://www.wpm.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/126024/a18rattenpreventierapport.pdf,