schrijftolk


schrijftolk 1.0

iemand die voor zijn beroep het gesprokene simultaan omzet in schrift

Semagram


Een schrijftolk…

is een persoon

  • [Attribuut] gebruikt een speciaal toetsenbord, een zogenaamd veyboard, waarmee men lettergrepen kan typen
  • [Activiteit of handeling] zet het gesproken woord simultaan om in tekst, en typt wat er gezegd wordt. De tekst verschijnt op een scherm, en kan door de klant gelezen worden. Schrijftolken schrijven bijvoorbeeld ook de ondertiteling via teletekst van livetelevisieprogramma's.
  • [Wijze] typt lettergrepen in de plaats van losse letters, om de spreeksnelheid bij te houden
  • [Belanghebbende of begunstigde] helpt slechthorenden en doven, en vooral plotsdoven en mensen die op latere leeftijd doof geworden zijn en die de gebarentaal niet goed beheersen
  • [Omstandigheid] kan ingeschakeld worden in het onderwijs, op het werk, of voor privéaangelegenheden

Algemene voorbeelden


Daar waar een tolk gebarentaal het gesproken woord vertaalt in gebarentaal (en vice versa), vertaal ik als schrijftolk het gesproken woord in de schriftelijke vorm.

http://www.letterval.nl/index.php?section=4&subsection=1

Het gebruik van het gehoor in de communicatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zoals mensen die slechthorend, doofblind, prelinguaal doof, plots- of laatdoof zijn. Deze mensen hebben recht op tolkvoorzieningen, zoals een schrijftolk, een tolk gebarentaal of een tolk Nederlands met gebaren.

http://www.letterval.nl/index.php?section=4&subsection=1