tolk


tolk 1.0

iemand die, voor zijn beroep of als vrijwilliger, het gesprokene vertaalt en optreedt als tussenpersoon voor mensen die elkaar niet verstaan

Semagram


Een tolk…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt voor een bedrijf of organisatie of werkt freelance
 • [Functie] treedt op als tussenpersoon en zorgt ervoor dat mensen die elkaars taal niet spreken, elkaar toch kunnen verstaan
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] moet goed kunnen luisteren, snel interpreteren en snel de juiste vertaling vinden
 • [Activiteit of handeling] vertaalt gesproken tekst, meestal simultaan
 • [Belanghebbende of begunstigde] vertaalt voor mensen die elkaars taal niet spreken

Combinatiemogelijkheden


met substantief erachter


 • een tolk Duits
 • een tolk Turks-Nederlands

Daar liet men mij twee uur wachten voor ik naar een kamer werd gebracht waar drie mannen zaten, naar het bleek twee rechercheurs en een tolk Duits.

Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

Voor het eerst kreeg de trucker de kans, met de hulp van een bekwame tolk Turks-Nederlands, zijn onschuld te bepleiten.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • tolk en vertaler
 • vertaler en tolk

Nadat hij in 1991 zijn monniksschap opgaf, bleef Hans werken als Dharma tolk en vertaler, zich specialiserend in Tibetaans Boeddhistische filosofie.

http://www.maitreya.nl/

Als leraar, vertaler en tolk Spaans probeer ik samen met een Spaanse vriend in het door ons opgerichte vertaal-, tolk- en bemiddelingsbureau EUNESPA (EUropa - NEderland - SPAnje) een inkomen te verwerven.

http://www.sdnl.nl/jurilet2.htm

Vaste verbindingen


een beëdigd tolk


 1. Vormvariant: een beëdigde tolk

  tolk die een eed heeft afgelegd en die bevoegd is om in rechterlijke en notariële zaken als tolk op te treden

  Een vertegenwoordiger van het consulaat-generaal woonde het proces bij en had gezorgd voor een beëdigde tolk Arabisch-Nederlands, omdat V.O. onvoldoende Frans sprak om te converseren met de gerechtelijke tolk.

  De Standaard,

licentiaat tolk


 1. ((vooral) in België,verouderend)
  titel die iemand behaalt na het voltooien van de tolkenopleiding aan de hogeschool; in de huidige bachelor-masterstructuur: master tolk

  Synoniem: master tolk

  Het HIVT reikt aan de afgestudeerden een diploma uit van licentiaat vertaler of licentiaat tolk.

  http://www.ha.be/hivt/

master tolk


 1. titel die iemand behaalt na het voltooien van de tolkenopleiding aan de hogeschool

  Synoniem: licentiaat tolk ((vooral) in België,verouderend)

  Licentiaat of master tolk met Nederlands als basistaal.

  http://www.vmc.be/coc/detail.aspx?id=10982

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


tolk 1.1

doventolk; iemand die voor zijn beroep of als vrijwilliger voor dove mensen gesproken taal omzet in gebarentaal of geschreven tekst; gebarentolk of schrijftolk

Semagram


Een tolk…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] zet als gebarentolk gesproken taal om in gebarentaal en zet als schrijftolk gesproken taal om in schrijftaal

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief erachter


  • een tolk gebarentaal

  Een tolk gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is en gevraagd wordt tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen.

  http://home.wxs.nl/~euroterp/nbtg/nbtg2.html,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen