doventolk


doventolk 1.0

iemand die, voor zijn beroep of als vrijwilliger, gesproken tekst in gebarentaal of geschreven tekst weergeeft en omgekeerd, en optreedt als tussenpersoon tussen doven en niet-doven
Hoewel het woord vaak voorkomt, is het strikt genomen onjuist; de correcte term is gebarentolk of schrijftolk.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een doventolk…

is een tolk; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] vertolkt gesproken tekst in gebarentaal of geschreven taal, en omgekeerd
 • [Belanghebbende of begunstigde] is een hulp voor doven, slechthorenden en doofstommen

  Hoofdsemagram: tolk


  Algemene voorbeelden


  Meedoen aan een discussie-avond: voor mensen die een spraakhandicap hebben, is wat langer geduld gewenst. Een doventolk zorgt ervoor dat ook dove mensen mee kunnen praten.

  http://www.cg-raad.nl/organisatie/index.html

  Tegenwoordig is het zo dat doven, net als ieder ander, op tal van plaatsen in de samenleving hun posities innemen. Het onderwijs aan doven heeft daar enorm aan toe bijgedragen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de doventolk. Deze zorgt ervoor dat dove studenten in allerlei vormen van onderwijs steun krijgen bij het volgen van de lessen op school. Dat is overigens niet de enige taak van doventolken. Ze kunnen ook ingezet worden voor losse opdrachten zoals bij bezoeken aan een arts, advocaat, aan de rechtbank maar ook bij een tupperware-party.

  Meppeler Courant,

  De doventolk maakt voornamelijk gebruik van de gebarentaal. Voor moeilijke woorden, namen en plaatsnamen wordt het vinger(spel)alfabet gebruikt. De gezichtsuitdrukking speelt daarbij ook een belangrijke rol.

  Meppeler Courant,