schrikkelmaand


schrikkelmaand 1.0

de maand februari waarin de schrikkeldag valt; februarimaand in een schrikkeljaar

Semagram


Een schrikkelmaand…

is een maand; is een periode; is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een schrikkeljaar overeenkomstig onze telling van kalenderjaren
 • [Functie] dient om in overeenstemming te blijven met de werkelijke astronomische lengte van een jaar of de tijd die de aarde nodig heeft om eenmaal rond de zon te draaien
 • [Duur] duurt 29 dagen in plaats van de gebruikelijke 28
 • [Frequentie] komt iedere vier jaar voor
 • [Tijd] begint op 1 februari
 • [Gevolg of resultaat] compenseert dat een zonnejaar in werkelijkheid 365 dagen, 5 uur en 48 minuten duurt

Algemene voorbeelden


De schrikkeldag 29 februari gooit de klimatologische statistieken in de war. Gemiddeld valt er in de schrikkelmaand 58,1 mm neerslag tegen 55,8 in de overige februarimaanden. De zon schijnt in een schrikkelfebruari gemiddeld 89,1 uur tegen 85,7 uur in de andere februarimaanden.

http://www.knmi.nl/cms/content/32014/schrikkelklimatologie,

Februari is dit jaar een schrikkelmaand.

http://www.digibron.nl/search/detail/012df6bd35ea1aefbf82864f/schrikkeldiner,

schrikkelmaand 2.0

maanmaand die in een schrikkeljaar bij de twaalf andere maanden gevoegd wordt om te compenseren dat een jaar in werkelijkheid 365 dagen, 5 uur en 48 minuten duurt, zodat de maanjaren ook over langere termijn gelijk blijven lopen met de seizoenen

Semagram


Een schrikkelmaand…

is een maand; is een periode; is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een schrikkeljaar overeenkomstig een jaartelling op basis van maanmaanden
 • [Functie] dient om in overeenstemming te blijven met de werkelijke astronomische lengte van een jaar of de tijd die de aarde nodig heeft om eenmaal rond de zon te draaien
 • [Duur] duurt ongeveer 29 dagen
 • [Frequentie] komt zeven keer voor in negentien jaar
 • [Tijd] begint afhankelijk van de tijdsberekeningen in de betreffende cultuur
 • [Gevolg of resultaat] compenseert dat een zonnejaar in werkelijkheid 365 dagen, 5 uur en 48 minuten duurt

Algemene voorbeelden


De Joodse kalender is een maankalender, maar zodanig aangepast dat ook het zonnejaar in grote lijn wordt gevolgd. Het Joodse jaar kent twaalf maanden als het een gewoon jaar is en dertien maanden in het geval van een schrikkeljaar. Iedere maand heeft 29 of 30 dagen. Dat aantal hangt samen met de omloop van de maan om de aarde die 29,5 dag duurt. Iedere Joodse maand begint en eindigt met nieuwe maan. Twaalf (maan)maanden tellen 354 dagen. Het zonnejaar – dat is gebaseerd op de omloop van de aarde om de zon – heeft circa 365 dagen. Dus is er een tekort van elf dagen van het maanjaar ten opzichte van het zonnejaar. Om te voorkomen dat de Joodse feestdagen, die seizoensgebonden zijn, gaan schuiven door het zonnejaar wordt zeven keer in de negentien jaar een schrikkelmaand toegevoegd aan het Joodse jaar. Dat gebeurt in het derde, zesde, achtste, elfde, veertiende, zeventiende en negentiende jaar.

http://www.ljgamsterdam.nl/nl/joodse-kalender

Elke maanmaand begint op de dag van de nieuwe maan; de volle maan is het dan op de 15e van die maand. De maancyclus duurt 29 à 30 dagen, gemiddeld 29 en een halve dag. Een kleine rekensom leert dat een jaar van 12 maanden dus 354 dagen telt. Aangezien de aarde er 365 en een kwart dag over doet om dezelfde positie ten opzichte van de zon te bereiken, 'missen' er dus 11 en een kwart dagen per jaar. De Chinezen lossen dit op door ongeveer om de drie jaar een schrikkelmaand in te voegen (7 keer in 19 jaar). Het invoegen van een extra maand gebeurt niet lukraak, maar volgens berekening. De plaats van die schrikkelmaand is namelijk afhankelijk van de stand van de zon en daarvoor hanteren de Chinezen ook een zonnekalender.

http://www.beleven.org/feesten/kalenders/chinese_kalender.php,