maand


maand 1.0

periode van 28 tot 31 opeenvolgende dagen die een van de 12 cycli vormt waarin een kalenderjaar wordt onderverdeeld en die, onder een eigen naam, als tijdseenheid wordt gebruikt om een datum te bepalen samen met de dag; kalendermaand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een maand…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit opeenvolgende dagen
 • [Geheel] is een deel van het kalenderjaar
 • [Functie] dient als hulpmiddel bij tijdsindeling en datering
 • [Herkomst of oorsprong] is oorspronkelijk de omlooptijd van de maan om de aarde. De indeling van een jaar in maanden zoals wij die kennen gaat terug op de gregoriaanse kalender, een aanpassing van de Romeinse, juliaanse kalender
 • [Duur] duurt 28, 29, 30 of 31 dagen: februari duurt 28 (in een schrikkeljaar 29) dagen, januari, maart, mei, juli, augustus, oktober en december duren 31 dagen en april, juni, september en november 30 dagen
 • [Frequentie] komt 12 keer voor in een jaar
 • [Tijd] begint om middernacht (0 uur) aan het begin van de eerste dag van de maand en eindigt om middernacht (24 uur) aan het einde van de laatste dag van de maand
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een eigen naam
 • [Voorbeeld of specimen] is meer bepaald januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november of december

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een droge maand
 • een hete maand
 • een koude maand
 • een mooie maand
 • een natte maand
 • een prachtige maand
 • een winterse maand

Juli, augustus, oktober en november 1995 waren uitzonderlijk droge maanden.

De Standaard,

Augustus is een hete maand in Bodrum, waarbij de temperaturen steeds verder lopen. Dat merkt u meteen als u op het vliegveld Bodrum Milas Airport uit het vliegtuig stapt of het vliegveld verlaat. De hitte komt als een klap aan in het gezicht.

http://www.bodrum.nl/augustus-hete-maand-in-bodrum/,

De maand maart was een koude maand. De hele maand waren er dagen dat er sneeuw viel en was er ijs op de sloten.

http://gjroest.blogspot.nl/2013/04/fotografische-momenten-in-een-koude.html,

Augustus [...]. Na de zomermaand juli opnieuw een mooie maand met veel zon en weinig regen.

http://www.bilderhof.nl/seizoen%202013.htm,

Augustus 1992 was ook een uitzonderlijk natte maand.

De Standaard,

April is een prachtige maand, vooral als het weer zo mee zit.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

De koudste of meest winterse maand van het jaar is december niet - het gebeurt vrij zelden dat er in december al sneeuw ligt - maar wel de donkerste.

De Standaard,

 • een moeilijke maand
 • zware maanden

September is een moeilijke maand voor de Europese monetaire unie. In veel landen mort de bevolking tegen haar regering wegens de onpopulaire maatregelen die de begroting op het spoor van de Maastricht-normen moet houden.

De Standaard,

We hebben de afgelopen negen zware maanden succesvol afgesloten.

NRC,

 • de hele maand
 • de volledige maand
 • een hele maand
 • een volledige maand

De gewezen Britse premier Edward Heath wordt morgen tachtig jaar. Dat viert hij de hele maand met een uitgelezen schare gasten.

De Standaard,

In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever resp. reiziger zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,2% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.

http://www.sskshuttle.nl/index2.htm

Normaal valt er in een hele maand zo'n 65 liter neerslag.

De Standaard,

De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag tot en met de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand zal gelden.

http://www.freelancevormgever.nl/voorwaarden.html

 • de laatste maand
 • de laatste maanden

December 1933 was de koudste laatste maand sinds de gemiddelde maandtemperaturen worden bijgehouden.

Meppeler Courant,

Het is de laatste maand van het laatste jaar van de eeuw en alles is als vanouds. Haastige voorbijgangers, de lage grauwe lucht boven de stad, de donkere dagen voor Kerstmis.

http://www.wereldwijd.be/archief/assyr.htm,

De DA-drogisten verrassen hun klanten de laatste maanden van dit jaar op een bijzondere voordeelactie.

Meppeler Courant,

 • verleden maand
 • voorbije maand
 • vorige maand
 • de eerstvolgende maand
 • de voorbije maand
 • de vorige maand

Met een score van 6 uit 8 hielp hij zijn land verleden maand in Luzern aan de zilveren medailles op het WK voor teams.

NRC,

De gemeenteraad besloot vorige maand gronden aan te kopen voor uitbreiding van het industrieterrein.

Meppeler Courant,

Facebook verloor voorbije maand miljoenen gebruikers. Vooral in de Verenigde Staten doet Facebook het niet goed.

http://www.facebook-zoeken.nl/facebook-verloor-voorbije-maand-miljoenen-gebruikers/,

De gerechtsdeurwaarder is met ingang van de eerstvolgende maand na het bereiken van de 65-jarige leeftijd van rechtswege ontslagen.

http://www.timver.nl/index2.html

Blijkbaar [...] wordt er, in afwachting van septembernieuws, op nagenoeg alle aandelen winst genomen [...]. Wie de voorbije maand naar winnaars zocht, vond die voor een keertje trouwens niet onder de categorie "rentegevoelige en defensieve aandelen".

De Standaard,

Ik had de voorbije maanden alle colleges bijgewoond en hard gewerkt, dat ik de nakende examens zonder angst tegemoet zag.

Emmeke, Jan Lampo,

 • een nieuwe maand

Leerlingen mogen, nadat ze zijn aangemeld, de school bezoeken vanaf de datum dat ze vier jaar zijn. Vaak wordt gekozen voor de eerste maandag van de nieuwe maand na hun 4e verjaardag.

http://www.odaschool.nl/schoolgids.html

Per fiets op weg [...] hoorden we het testen van het luchtalarm. De eerste maandag van een nieuwe maand.

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de komende maand
 • de komende maanden
 • de resterende maand
 • de resterende maanden
 • de volgende maand
 • de volgende maanden
 • de voorafgaande maand
 • de voorafgaande maanden
 • de voorgaande maand
 • de voorgaande maanden

Hij huurde een kamer vanaf de eerste van de komende maand.

Franklin, Thomas Lieske,

In de aanvraag kondigde men aan in september 1997 te willen starten met een project voor de dan resterende maanden van 1997 en voor 1998.

http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/Jaarverslag99.pdf,

De betaling van de uitkering gebeurt maandelijks tussen de derde laatste dag van de lopende maand en de vijfde dag van de volgende maand.

http://socialsecurity.fgov.be/alles_wat_u_wilde_weten/2001/allyouwa2001_n-new.pdf,

De zorgtoeslag wordt uitbetaald in de voorafgaande maand. Het bedrag voor januari kunt u dus eind december op uw bankrekening verwachten.

http://www.nibud.nl/inkomsten/tegemoetkomingen/zorgtoeslag.html

De Duitse industriële produktie nam in november met slechts 0,1 procent toe ten opzichte van de voorafgaande maand.

De Standaard,

De detailhandelsprijzen exclusief rentebetalingen op hypotheken stegen in augustus met 0,3% ten opzichte van de voorgaande maand.

http://www.rabobank.nl/info/execute/nieuws/artikel?node_id=234951=297003,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • afgelopen maand
 • de afgelopen maand
 • de afgelopen maanden

De afgevlakte curve klom voor het eerst sinds 1994 weer omhoog (zie grafiek). Ze staat voor februari op -16,5 punten. Het cijfer voor januari was nog -17,1 punten. Afgelopen maand verbeterde het conjunctuurklimaat vooral in de industrie.

De Standaard,

Het KNMI registreerde de afgelopen maand slechts 5 vorstdagen.

NRC,

De rente van de Europese Centrale Bank is voor Ierland aan de lage kant, zodat aanvullend beleid nodig is. De afgelopen maanden is de Ierse economie echter verder verhit, zo merkt de Commissie op.

Het Financieele Dagblad,

in voorzetselgroep


 • binnen tweeënhalve maand
 • binnen de tien maanden
 • binnen enkele maanden

Wie de nieuwe lijsttrekker wordt, staat nog niet vast. Daar komt binnen tweeënhalve maand duidelijkheid over.

De Standaard,

Vanwege een sterke terugval in het regionale werkloosheidscijfer, is er een kans dat het verloop drastisch zal toenemen, van 8% vorig jaar tot 12% in de komende zes maanden en tot 16% binnen de tien maanden.

http://www.hrintelligenceblog.com/?p=730,

Binnen enkele maanden is al een van de drie jaren verstreken, zonder konkreet initiatief.

De Standaard,

 • gedurende een maand
 • gedurende één maand
 • in een maand
 • in één maand
 • tijdens een maand
 • tijdens één maand

Mannen als verzorgers in het gezin is een tema dat zelden aan bod komt in de media. Dat blijkt uit een onderzoek waarin dagbladen van zeven lidstaten van de Europese Unie gedurende een maand (juni 1994) over dat onderwerp doorgelicht werden.

De Standaard,

'Wat ik hier in een jaar verhuur, zou ik in de stad in een maand moeten betalen.'

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Waarom twee afschrijvingen in één maand? In de maand oktober zijn mijn abonnementskosten twee keer afgeschreven, in het begin van de maand en op het einde. Ik had even afgewacht, want het kon natuurlijk ook zo zijn dat de laatste afschrijving in de maand oktober, al voor november diende, maar in november is het ook gewoon weer afgeschreven.

https://forum.t-mobile.nl/mijn-factuur-and-betalingen-425/waarom-twee-afschrijvingen-a-a-n-maand-224274/,

De gemiddelde neerslag die tijdens een maand valt wordt weergegeven. De temperatuur wordt weergegeven met een (rode) lijngrafiek. De lijn verbindt eigenlijk 12 punten, namelijk de gemiddelde maandtemperaturen.

http://www.rekenenmetaardrijkskunde.nl/downloads/e_werken_met_klimaatgegevens_opdrachten.pdf,

 • halverwege de maand
 • halverwege deze maand
 • halverwege vorige maand

Veel mensen hebben halverwege de maand weinig tot geen geld op hun rekening en toch is dat juist het geliefde moment voor banken en bedrijven om geld automatisch af te schrijven. Waarom niet aan het eind van de maand, wanneer de meeste mensen hun geld krijgen gestort?

http://www.goeievraag.nl/vraag/financien-werk/financien/overig/banken-bedrijven-halverwege-maand-automatische.352088,

Het is mei. Halverwege deze maand hebben we de IJsheiligen, waarna het risico op vorst zo goed als verdwenen is.

http://www.landleven.nl/Tuin/Algemeen/2014/4/Tuintips-voor-mei-1508366W/,

Halverwege vorige maand stelde het statistiekbureau nog dat Nederland in januari 0,6 procent meer had uitgevoerd dan in dezelfde maand van 2013.

http://www.nd.nl/artikelen/2014/april/11/cbs-stelt-eerder-exportcijfer-stevig-bij,

 • in de maand van
 • in de maand voor
 • in de maand voorafgaand aan

Het kindgebonden budget eindigt in de maand van de 18e verjaardag.

https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/kinderbijslag_voor_kind/kindgebonden_budget/begin_en_eind/

Termijnen iedere 15e van de maand te betalen, te beginnen in de maand voor aanvang van de opleiding.

http://www.sivas.nu/therapeuten/agenda/,

Indien de deelnemer hiermee akkoord gaat, kan de inleg per kwartaal of andere combinatie van maanden worden afgeschreven. In dit geval zal afschrijving plaatsvinden in de maand voorafgaand aan het kwartaal of andere combinatie van maanden waarin de trekkingen plaatsvinden.

http://www.bankgiroloterij.nl/organisatie/Reglement-print.htm,

 • eerder in de maand
 • laat in de maand
 • later in de maand
 • midden in de maand
 • vroeg in de maand

Meestal moet u 'tegen het einde van de maand' opzeggen. Dat betekent dat uw contract altijd aan het eind van een maand eindigt, ook al zegt u eerder in de maand op.

http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=34660,

Opvallend hoog was de maximumtemperatuur in De Bilt van 22,0 graden op 22 oktober 2012 en 21,8 graden op 22 oktober 2013. Zo laat in de maand was het in ruim honderd jaar slechts één keer eerder nog zachter geweest.

http://www.knmi.nl/cms/content/26141/warmte_in_oktober,

In maart is de komeet best 's morgens zichtbaar rond 6 uur, later in de maand echter steeds beter 's avonds en vanaf half mei wordt ze weer 's morgens best zichtbaar.

http://www.cevi.be/pp/tom/vcg/Clubnieuws/Blad/197/hale.htm,

Weet u al langer dan een maand van te voren dat u gaat vertrekken? Wij horen het graag zo vroeg mogelijk, zodat we uw woning eerder kunnen aanbieden aan nieuwe kandidaat-huurders. U kunt zelfs een bonus verdienen als: [...] De einddatum van uw huurcontract midden in de maand valt. Dit houdt in dat de opzegdatum dient te liggen tussen de 10e en 20e van de maand.

http://www.wooninvest.nl/huurder/huur-opzeggen

In het geval u maandelijks niet de mogelijkheid hebt om een deel van uw geld te sparen, kunt u ook eens kritische kijken naar uw uitgaven. Misschien is het wel mogelijk om grote uitgaven later in de maand te betalen. Hierdoor kunt u voorkomen dat u vroeg in de maand in het rood schiet.

http://financieel.infonu.nl/lenen/59231-rood-staan-is-erg-duur.html,

 • na de maand waarin

Indien de factuur later wordt ontvangen, wordt deze uiterlijk op de vijftiende dag na de maand waarin de desbetreffende levering of de dienst is verricht in afschrift aan het exploot gehecht en aan de schuldenaar toegezonden.

http://www.timver.nl/index2.html

 • per maand

Bij de zuivelfabriek [...] wordt jaarlijks ruim vierenhalf miljoen kilo kaas gemaakt [...]. Eén woensdag per maand leggen alle veertig medewerkers echter hun werk neer. Dan wordt er speciale koosjere kaas gemaakt. Zo'n honderdduizend kilo per jaar.

Meppeler Courant,

Bij mannen vertonen migraineaanvallen een vergelijkbare samenhang met leeftijd. Ongeveer de helft van de triptanen-gebruikers gebruikt tussen de 4 en de 24 DDD's per jaar. Dat komt grofweg overeen met eenmaal per kwartaal tot tweemaal per maand.

http://www.sfk.nl/bezoekers/infogeneesmiddelen/2003/2003-12.htm,

 • sedert die maand
 • sedert enkele maanden

Op grond van het voorgaande, in onderlinge samenhang bezien, houdt de Raad het ervoor dat betrokkene en [echtgenoot] sedert februari 2004 hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning zodat sedert die maand aan het eerste criterium van een gezamenlijke huishouding is voldaan.

http://jure.nl/ecli:nl:crvb:2009:bh7901,

Mede dankzij de relanceplannen boekten de twee grootste lidstaten, Duitsland en Frankrijk, zelfs een licht herstel t.o.v. het eerste kwartaal. Sedert enkele maanden klimmen diverse vertrouwensindicatoren uit een diep dal.

http://www.plan.be/press/communique-845-nl-34-67-de+economische+groei+zou+0+4+pct+bedragen+in+2010+en+1+9+pct+in+2011+na+een+krimp+van+3+1+pct+dit+jaar,

 • sinds deze maand
 • sinds die maand

De regeling ging eind maart in, maar pas sinds deze maand worden overtreders bestraft.

Rotterdams Dagblad,

Hoe diep de crisis in de sector is blijkt duidelijk als de jongste cijfers afgezet worden tegen die van juli 2009. Sinds die maand is het aantal bouwplaatswerknemers met totaal 37.789 teruggenomen.

http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/31505/werkgelegenheid-bouw-zakte-vorige-maand-verder-in,

 • tegenover dezelfde maand
 • tegenover vorige maand

De voorbije maand november werden er 27.895 voertuigen ingeschreven in België. Tegenover dezelfde maand vorig jaar is dat een stijging van 18,5 procent.

De Standaard,

De jaar-op-jaargroei bedraagt in juni 8,2 procent. Bij de analisten lag de consensus op 9,3 procent. Toch zijn de productiecijfers geen verrassing na de zwakke productiecijfers van Frankrijk en Duitsland. De industriële productie daalde zelfs met 0,1 procent tegenover vorige maand.

http://www.debeurs.nl/Forum/Topic/1254245/8/DD-AEX-12-08-Wachten-op-de-politiek.aspx,

 • tot de maand waarin

Je kunt studiefinanciering aanvragen tot de maand waarin je 30 wordt.

http://www.duo.nl/particulieren/mbo-er/studiefinanciering/weten-hoe-het-werkt.asp

De totale looptijd van de schuld in maanden, gerekend vanaf 1 januari 2018 tot de maand waarin de schuld geheel moet zijn afgelost.

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20121115/amendement_van_het_lid_klaver_over/document3/f=/vj4mk2ilm2wx.pdf,

 • vanaf deze maand
 • vanaf die maand

De openbare basisschool [...] gaat vanaf deze maand, iedere tweede zaterdag, oud papier inzamelen.

Meppeler Courant,

Van 1992 tot september 2010 was hij werkzaam voor het actualiteitenprogramma NOVA, en vanaf die maand voor Nieuwsuur, de opvolger van NOVA.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Twan_Huys,

 • voor een maand

Oktober 1990 vertrok de kaukasologe voor een maand naar de bergen. Maar van het beschrijven van de taal kwam weinig terecht.

NRC,

met voorzetselgroep


 • een maand per jaar
 • één maand per jaar

Gedurende één maand per jaar bent u geen contributie verschuldigd. Dit betreft de langste zomervakantie maand (juli of augustus).

http://www.zwemschooldedolfijnassen.nl/onze-zwemlessen/abc-zwemmen,

Als er één maand per jaar is waarin erg veel (en ongezond) wordt gegeten, dan is het de maand december wel.

http://www.health-spot.nl/gezond-de-feestdagen-door/,

 • de eerste maand van dit jaar
 • de eerste maand van het derde kwartaal
 • de eerste maand van vorig jaar
 • elke maand van dit jaar
 • elke maand van het derde kwartaal
 • elke maand van vorig jaar
 • de laatste maand van dit jaar
 • de laatste maand van het derde kwartaal
 • de laatste maand van vorig jaar

De meeste Aziatische landen zijn sterker uit de Azië-crisis van 1998 te voorschijn gekomen. Korea is daarvan een goed voorbeeld. In de eerste maand van dit jaar stegen de koersen daar met meer dan 10%.

Het Financieele Dagblad,

De vraag naar uitzendkrachten was elke maand van het derde kwartaal hoger dan in de vergelijkbare maanden van vorig jaar.

De Standaard,

De prijs van woningen is in december hersteld van de zwakte die de woningmarkt in oktober en november kenmerkte. Dit blijkt uit nog niet gepubliceerde gegevens van het kadaster over december. In de laatste maand van vorig jaar steeg de prijs van een gemiddeld woonhuis naar 438.000 gulden.

NRC,

 • maanden tot jaren duren
 • enkele maanden tot drie jaar duren

Onderzoekers van het Brusselse Pasteur-Instituut ontwikkelden een veelbelovende techniek om muizen te vaccineren tegen tuberculose, een van de meest verspreide en dodelijke infectieziekten, die de jongste jaren aan een nieuwe opgang bezig is. De stap naar mensen is nog niet gezet; dat kan nog maanden tot jaren duren.

De Standaard,

Toch moet u alle gluten vermijden om de dunne darm de kans te geven te herstellen, dit kan enkele maanden tot 3 jaar duren.

http://www.vhan.nl/

met substantief erachter


 • de maand januari
 • de maand december

De hele maand januari wordt beschouwd als overgangsperiode om de klanten aan het nieuwe systeem voor drukwerk te laten wennen.

De Standaard,

Niet minder dan de helft van deze toename werd gedurende de maand december verwezenlijkt.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/visserij/jaarvis2002.html,

met telwoord ervoor


 • de eerste drie maanden van het jaar
 • de eerste zes maanden van het jaar
 • de laatste drie maanden van het jaar
 • de laatste zes maanden van het jaar
 • twee maanden

De eerste drie maanden van het jaar zijn cruciaal voor een touroperator. De boekingen die hij dan binnenrijft, moeten soms tot de helft van de jaaromzet opleveren.

De Standaard,

Het aantal rechte naderingen over het centrum van Amsterdam, gevolgd door landingen op baan 22 en baan 24, bedroeg in het verslagjaar 5.399 [...]. In de laatste drie maanden van het jaar nam echter het gebruik van deze banen sterk toe.

http://www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

Solvay, een chemiemultinational [...], boekte de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 6 miljard frank [...]. In 1995 kwam Solvay na 12 maanden uit op een nettowinstrecord van 12,4 miljard frank.

De Standaard,

 • zoveel maanden

Voor de ambtenaar die is geboren in de periode van 1 januari 1950 tot en met 31 december 1964, gaat het [...] verlof zoveel maanden eerder in dan de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, als het aantal jaren dat de ambtenaar voor 1 januari 2000 een of meer functies [...] zonder wezenlijke onderbreking heeft vervuld

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-236.xml,

met dat-zin


 • de maand dat
 • in de maand dat

In de maand januari is het atelier gesloten en vindt geen verkoop plaats. Dat is de maand dat de nieuwe ideeën uitgewerkt worden en de nieuwe collectie genaaid wordt.

Meppeler Courant,

Ieder jaar wordt in de maand dat de leerling jarig is een jaarrapport geschreven. Dit rapport wordt door de groepsleerkracht met de ouders besproken.

http://home-4.worldonline.nl/~t381355/frame.html,

met onbepaald voornaamwoord


 • alle maanden
 • elke maand
 • iedere maand

Volgens Verbree willen klanten uit Nederland en België tegenwoordig het hele jaar mosselen op hun bord. Om concurrentie uit met name Ierland het hoofd te bieden, gaan de Nederlandse handelaren voortaan alle maanden leveren.

De Telegraaf,

De eerder genoemde kalender wordt gratis verspreid onder belangstellenden. Elke maand is geïllustreerd met een veelzeggende foto.

De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

Een werkgever die voor een welbepaald kwartaal voor meer dan 6.197,34 EUR bijdragen heeft aangegeven, is verplicht het daaropvolgende kwartaal, uiterlijk de 5de van iedere maand volgend op dat laatste kwartaal, een voorschot te storten van 30% van de totale bijdragen die verschuldigd waren voor het voorlaatste vervallen kwartaal.

http://socialsecurity.fgov.be/overzicht/2003/index.htm,

 • enige maanden
 • enkele maanden
 • verscheidene maanden

Het nieuwe jaar is alweer enige maanden gestart, maar hier dan weer bericht over jullie dansvereniging.

www.plesjati.nl/docs/Op%20de%20Maat%202005-03.pdf,

Slechts enkele maanden ver in ons nieuwe werkjaar hebben we alweer vier activiteiten georganiseerd.

http://users.tijd.com/delink/,

Voor deze sambal neemt u een jonge gandaria. Dit is een Indonesische vrucht, die verscheidene maanden van het jaar te krijgen is in veel speciaalzaken, of bij de groenteman.

http://indonesiepagina.nl/gerecht/733/sambal_gandaria_i.php,

overig


 • begin deze maand
 • begin vorige maand
 • eind deze maand
 • eind vorige maand
 • midden deze maand
 • midden vorige maand

De Franstalige versie van Kuifje, stoomt af op zijn Parijse première in september. De opnames voor het album werden begin deze maand afgerond. Het verschijnt op 16 september, dat is drie dagen voor de eerste voorstelling in Parijs.

http://www.musicalsite.be/ReportTintin.asp,

Alle werknemers [...] zijn eind vorige maand via een brief van de directie op de hoogte gesteld van de herstructurering.

NRC,

De kwestie komt midden deze maand opnieuw aan de orde, zoals dat elke twee maanden gebeurt.

NRC,

 • de maand daarna
 • de maand daarop
 • de maand daarvoor
 • de maand ervoor

De huurtoeslag is altijd een voorschot voor de huur van de maand daarna; in december ontvang je dus de huurtoeslag voor de huur van januari 2014.

http://www.vestide.nl/Je-ontvangt-huurtoeslag-voortaan-op-je-eigen-rekening/

In juni 2001 vlogen de vier Apaches daar hun laatste missie. In de maand daarop keerden de gevechtshelikopters terug in Nederland.

http://www.luchtmacht.nl/main/taakenorganisatie/taak/rechtsorde.html

Tegelijkertijd liet de Duitse recherche weten dat het aantal aanvallen op buitenlanders in juni meer dan verdrievoudigd is vergeleken met de maand daarvoor.

NRC,

De inflatie op jaarbasis in de Europese Gemeenschap lag in augustus op 3,5 procent. Dat betekent geen verandering ten opzichte van de maand ervoor.

NRC,

 • een maand geleden

België telt nu 494.682 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er liefst 15.534 minder dan een maand geleden, eind januari.

De Standaard,

Vaste verbindingen


de donkere maanden

 1. laatste maanden in het jaar waarin de dagen kort zijn en het weer vaak somber

  Wie in de donkere maanden van het jaar nog wat nostalgie van de zomertuin wil ervaren, heeft zeker bloemen gezaaid die later kunnen gedroogd worden.

  De Standaard,

  Nu schijnt de zon in de zomer meestal meer dan in de koudere maanden en dus zouden enorme accu's nodig zijn om een voorraadje aan te leggen voor de donkere maanden.

  Meppeler Courant,

de lopende maand

 1. de maand die bezig is te verlopen; de huidige maand

  In Europa steeg de termijnprijs voor de lopende maand van Noordzee olie naar 18,55 dollar per vat.

  NRC,

  De betaling van de uitkering gebeurt maandelijks tussen de derde laatste dag van de lopende maand en de vijfde dag van de volgende maand.

  http://socialsecurity.fgov.be/alles_wat_u_wilde_weten/2001/allyouwa2001_n-new.pdf,

een cruciale maand

 1. maand met belangrijke of doorslaggevende gebeurtenissen of beslissingen

  De onenigheid tussen de partners is tekenend voor de slechte sfeer tussen de partners en legt een hypotheek op de kansen voor het sociaal akkoord, in het najaar. September wordt hiervoor een cruciale maand.

  De Standaard,

  "Er zullen voor RTL-5 nieuwe programma's worden gemaakt die veel geld kosten [...]. Volgens medewerkers van de commerciële zender gaat RTL5 niettemin "cruciale maanden" tegemoet.

  NRC,

een drukke maand; een hectische maand

 1. maand met veel bezigheden

  "Hier op de zaak komt er om de haverklap iemand binnenlopen, dan kan ik me niet echt goed concentreren." Juni en juli zijn drukke maanden.

  http://werk.net/

  Slechts enkele maanden ver in ons nieuwe werkjaar hebben we alweer vier activiteiten georganiseerd. Het waren voor ons dan ook hectische maanden.

  http://users.tijd.com/delink/,

een goede maand

 1. maand die geschikt is voor enig doel

  September is de goede maand om doordragers te planten.

  http://www.milieuvriendelijktuinieren.nl/nieuwsbr/2003_2.htm,

  Zinniz wordt vooral in de zomer verkocht. 'Het verschil tussen goede maanden als mei en juni en de slechte maanden oktober en november is bij normaal bier ongeveer een factor 1,5.'

  Het Financieele Dagblad,

een kalme maand; een stille maand

 1. maand die rustig verloopt, zonder dat er veel te doen is of zonder stoornis

  De maand juli was al bij al een kalme maand voor de strandredders. Dat blijkt uit cijfers van de IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.

  http://www.focus-wtv.tv/video/juli-kalme-maand-voor-strandredders-zegt-ikwv,

  Vijf zaken in december, voornamelijk veediefstal. Een stille maand.

  NRC,

een lange maand; lange maanden

 1. maand die lang duurt voor het gevoel

  Onze sneeuwklokjes staan al flink boven de grond met duidelijk zichtbare witte knopjes. Ik kan niet denken dat ik dit ooit eerder zo vroeg zag. Soms wel in oktober kwamen ze al met groene puntjes boven de grond, maar lange maanden bleef dat zo en was groei nauwelijks waarneembaar.

  Meppeler Courant,

  Dertien lange maanden hebben we gesmeekt om water.

  De Standaard,

een slechte maand

 1. maand die niet aan de verwachtingen voldeed in enig opzicht

  Vooral bedrijven zonder terras in binnensteden hebben een slechte maand achter de rug.

  Meppeler Courant,

  Juni was een slechte maand voor de verkoop van nieuwe wagens in de 17 landen.

  De Standaard,

medio deze maand; medio volgende maand

 1. in het midden van of halverwege de genoemde periode

  De drankjes zijn vanaf medio volgende maand verkrijgbaar.

  De Telegraaf,

  Gehoopt werd op een volgende gespreksronde medio deze maand, maar volgens de Chinese premier Wen Jiabao, op bezoek in de Verenigde Staten, is de tijd er nog niet rijp voor.

  http://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/verreoosten/bgasia/wen031210.html,

om de maand; om de andere maand

 1. de ene maand wel en de daaropvolgende niet; elke twee maanden; eens in de twee maanden; tweemaandelijks

  Tevens leek het me leuk om eens in de zoveel tijd, elke maand of om de maand, een spellendag te organiseren met bordspellen, gezelligheid, drankjes en wat eten.

  http://www.bordspelmania.eu/spelers-gezocht/topic10668.html,

  Je kunt dan elke maand, om de andere maand of elk kwartaal een massage boeken tegen een sterk gereduceerd uurtarief.

  http://www.nirbhaya.nl/kosten/

over de maand februari; over de maand september

 1. voor de termijn die zich uitstrekt over de genoemde kalendermaand

  Gisteren hebben gerenommeerde economische instituten als het Ifo (München) en het HWWA (Hamburg) gewaarschuwd dat er nu al tekenen van economische stagnatie in West-Duitsland zijn. Het Ifo baseert zich daarbij op zijn conjunctuurtest over de maand februari en een enquête onder industriële werkgevers.

  NRC,

  De export over de maand september 2004 was met 50.500 ton iets hoger dan het exportcijfer over de maand september 2003 (44.500 ton).

  http://www.aardappelinfo.nl/?pid=117_DataSource=343

van maand tot maand

 1. op een wijze of volgens een tijdschema of tempo waarbij telkens een periode centraal staat, die loopt van de ene kalendermaand tot de volgende; met de nadruk meer op het aspect van de continuïteit: de ene maand telkens na de andere zonder onderbreking of uitzondering; onafgebroken; iedere maand opnieuw

  De almanak omvat een van maand tot maand volledige opgave van de voorspelbare hemelverschijnselen die met bescheiden optische middelen waarneembaar zijn.

  NRC,

  Ook de inflatie is op dit moment onder controle, al kan het percentage van maand tot maand met tienden veranderen.

  NRC,

  Het ledenaantal verschilt van maand tot maand door de constante wijziging van het personeelsbestand.

  http://www.brugge.be/jaarverslag/jv1999.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


maand 1.1

een maand, beschouwd als een tijd die men met zekere activiteiten of op een specifieke wijze doorbrengt

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een maand doorbrengen

In april 2009 en november 2010 mocht ik een maand doorbrengen in het schrijvershuis van Adriaan Roland Holst in Bergen. Ik zag het als een voorrecht dat het Fonds voor de Letteren [...] me tweemaal de gelegenheid gaf om in dit karaktervolle huis te werken.

http://www.annievangansewinkel.nl/pagina.cfm?pag_titel=schrijfretraites&pag_uuid=72D07197-DABA-490C-A674F64B712D0025

Samen met familie een weekend, midweek, week of maand doorbrengen in de natuur. Rust en ontspanning voeren hier de boventoon.

http://www.villadelphia215.nl/index.php?pages_id=2&t=Het-Park,

met adjectief ervoor


 • een fijne maand
 • een leuke maand
 • een onvergetelijke maand

Een fijne maand om voordat de zomervakantie begint voordelig een maand genieten op onze camping. Vaak heeft juni prachtig droog voorjaarsweer.

http://www.campingmiddendrenthe.nl/camping-drenthe-maand-arrangementen/

In september 2013 nam ik voor 4 weken deel aan het blauwaapjes project in Tzaneen (Zuid-Afrika) [...]. Het was een onvergetelijke maand met zoveel intense en mooie momenten!

http://www.jobstop.be/getuigenissen/item/361-stephanie-blauwaapjes-in-zuid-afrika,

December is een leuke maand die in het teken van familie, gezelligheid en eten staat.

http://www.petcomfort.nl/nl/nieuws/artikel/december_feest/51,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een inspannende maand
 • een spannende maand

Mei is een bijzonder inspannende maand voor bestuur en uitvoeringsorganisatie. Het jaarverslag en de jaarrekening 2009 moeten worden afgerond.

https://www.nedlloydpensioenfonds.nl/.../727-nedlloyd-pensioenkrant-1..,

Was op 1 maart eindelijk het héle zuiden van Nederland bevrijd, voor het oosten en noorden van het land begon de bevrijdingsoperatie [...] eerst op 1 april [...]. Maart en april waren spannende maanden.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


maand 2.0

periode van ongeveer dertig opeenvolgende dagen, gerekend vanaf een willekeurig tijdstip tot dezelfde dag in de volgende kalendermaand; ruimer ook: periode van ongeveer vier weken

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een maand…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit opeenvolgende dagen
 • [Geheel] is een deel van het jaar
 • [Functie] dient als hulpmiddel bij tijdsindeling
 • [Duur] duurt ongeveer 30 dagen
 • [Tijd] begint op een willekeurige dag

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een extra maand

Bovendien, als het me niet beviel en ik zegde op binnen zes maanden, kostte me dat maar één extra maand.

Het Parool,

 • de eerstkomende maanden

'Het komend halfjaar heb ik geen werk meer voor je.' 'Dat lieg je,' zeg ik. 'Ja. Maar ga toch maar naar huis. Bel als je me nodig hebt, maar laat de eerstkomende maanden je gezicht hier niet meer zien. Jij moet heel andere dingen doen dan met je neus in de manuscripten zitten.'

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

De openbare verkoop wordt in de eerstkomende maanden, twee, drie maanden voorbereid.

http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,

 • een halve maand
 • een hele maand

Bovendien wijst de konjunktuurenquête die de Nationale Bank eind 1995 bij aannemers verrichtte, op het krimpend orderboekje van de gemiddelde aannemer. Zijn "verzekerde aktiviteitsduur" was toen gedaald tot zes maanden, een halve maand minder dan begin 1995.

De Standaard,

Net als andere 'dumbphones' is de lange accuduur een pluspunt: 30 dagen. Een hele maand voordat de batterij leeg is, het lijkt wel science-fiction.

https://www.bright.nl/anti-smartphone-voor-wie-liever-een-tablet-gebruikt,

De kruisvaarders, een militaire missie van het westerse christendom, belegerden de stad al een hele maand.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

 • de laatste maand
 • de laatste maanden

Ook de moeder geeft in de laatste maand nog wat antistoffen aan de baby door die de baby kan beschermen tegen kinderziektes, bacteriën en griepvirussen.

http://www.allesoverkinderen.nl/ne_ontwikkelingvrucht_trim3.htm

De laatste maanden ben ik enorm bezig met de zin van het leven, de eindigheid van het leven en de oneinigheid van het eeuwige leven. Het beheerst mijn hele leven.

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/4278/de-laatste-maanden-ben-ik-enorm-bezig-met-de-zin-van-het/,

met adjectief erachter


 • 1 maand geldig
 • 1 maand houdbaar
 • 1 maand oud
 • 1 maand werkloos
 • 1 maand zwanger
 • 6 maanden geldig
 • 6 maanden houdbaar
 • 6 maanden oud
 • 6 maanden werkloos
 • 6 maanden zwanger
 • een maand geldig
 • een maand houdbaar
 • een maand oud
 • een maand werkloos
 • een maand zwanger
 • één maand geldig
 • één maand houdbaar
 • één maand oud
 • één maand werkloos
 • één maand zwanger
 • zes maanden geldig
 • zes maanden houdbaar
 • zes maanden oud
 • zes maanden werkloos
 • zes maanden zwanger

De offerte kunt u dan binnen 5 werkdagen thuis verwachten en is 1 maand geldig.

http://www.magisenmagis.nl/index.html

Na opening zijn deze producten in de koelkast nog ongeveer een maand houdbaar.

http://www.voedingscentrum.nl/

Als de baby zes maanden oud is, is zijn rugje meestal reeds goed recht.

http://www.babybelgie.com/reference/bebe.htm

Om opgenomen te kunnen worden als werkzoekende moet in ieder geval aan de volgende criteria worden voldaan: · ouder zijn dan 40 jaar · langer dan 6 maanden werkloos zijn.

http://www.jobrotary.nl/default.html

Op 10 september is mevrouw Poulders bij hem op consultatie geweest en toen was ze één maand zwanger.

Naakte zielen, Luc Deflo,

Zij is zes maanden zwanger, van hun eerste kind.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de komende maand
 • de volgende maand
 • de voorafgaande maand
 • de voorgaande maand

Als het systeem goed onderhouden wordt - dat is overigens geen garantie op Internet - bevat het de meest actuele gegevens, zodat je van tevoren weet dat de toren van Pisa de komende maanden voor publiek gesloten is wegens de zoveelste restauratiepoging.

De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

3 maanden [...]. Aan de reactie van de baby is te zien dat hij wel iets moois wat er voor hem wordt gehouden zou willen pakken, maar met zijn motoriek is hij hier nog helemaal niet klaar voor. De volgende maand gaat hij naar dingen toe met zijn armen en handjes.

http://www.mijnkinderarts.nl/baby/geestelijke-ontwikkeling/algemeen.htm,

Hoe te beginnen met Lueva. Geen voorafgaand hormonaal anticonceptivum [in de voorafgaande maand]. De eerste tablet dient op de eerste dag van de natuurlijke menstruatiecyclus van de vrouw te worden ingenomen (dag 1 is de eerste dag van haar menstruatiecyclus).

bijsluiters.fagg-afmps.be/DownloadLeafletServlet?id=108547,

Bij het meten van het actuele alcoholgebruik een jaar na de behandeling, bleek zelfs 81% de voorgaande maand geen alcohol gebruikt te hebben.

http://www.solutions-center.nl/Portals/1/media/Persbericht%2060%20procent%20drinkt%20geen%20druppel%20meer%20na%20behandeling%20SolutionS%20-%20kopie.pdf,

in voorzetselgroep


 • binnen een maand
 • binnen drie maanden
 • binnen de drie maanden
 • binnen enkele maanden

De helft van de patiënten is binnen een maand hersteld, maar soms zijn de gevolgen zo ernstig dat het tot arbeidsongeschiktheid leidt.

http://www.chiropractie.nl/

Deze overheid beslist binnen drie maanden te rekenen van de datum waarop het plan werd ingezonden en zij geeft de belanghebbende kabelmaatschappij kennis van haar beslissing.

http://www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/tv/audio_nl.pdf

Indien de belastingplichtige niet akkoord gaat met de gevestigde aanslag, moet hij bezwaar aantekenen bij de directeur der belastingen binnen de drie maanden na ontvangst van de aanslag.

http://www.advocatenkantoor-mattijs.be/rechtsinfo/fiscaal_recht.html

De ziekte van Creutzfeldt-Jacob is een uiterst zeldzame, maar dodelijke, degeneratieve hersenaandoening. Het duurt doorgaans meerdere jaren voor de besmette personen zichtbare symptomen vertonen, zoals motorische stoornissen en dementie. Eens het zover is, volgt de dood binnen enkele maanden, hoogstens 1 jaar.

http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

 • gedurende een maand
 • gedurende één maand
 • in een maand
 • in één maand
 • tijdens een maand
 • tijdens één maand

Kauwtabletten voor honden [...]. Snelle en effectieve vlooienbestrijding gedurende een maand • Start het doden van vlooien binnen 30 minuten • 100% effectief binnen 4 uur • Effectief voor maar liefst 4 weken.

http://www.rhp.nu/uploads/pdf/Vetvisuals/Dermatologie/9633%20Elanco%20detailaid%20NL-BE_okt11.pdf,

Inmiddels is het een maand geleden dat ik vertrok vanuit Nederland. Gek hoe je in een maand kan wennen aan een totaal andere wereld.

http://elisegruber.waarbenjij.nu/,

Mijn reisverslagen en ervaringen tijdens een maand in Thailand.

https://nl-nl.facebook.com/1MaandInThailandThailandVanNoordNaarZuid,

 • na een maand

Pas na betaling van losgeld kwam hij na een maand weer vrij.

NRC,

Als je na een maand nog niet afgevallen bent, dan doe je waarschijnlijk iets niet goed. Misschien eet je toch te veel of niet op de juiste manier.

http://www.opdieet.nl/dieeten.htm

 • over een maand
 • over enige maanden
 • over enkele maanden

Het proces wordt morgen hervat en duurt waarschijnlijk tot donderdag. De uitspraak is pas over een maand.

NOS Nieuws,

De bouwvergunningen zijn bijna rond zodat over enige maanden met de bouw kan worden begonnen.

NRC,

De dokter uit Luik was een vriend geworden. "Jij hebt opnieuw iets nodig om in te geloven', zei hij. Toen dacht ik aan de bijbel. Ik vroeg me af: "Waar is mijn zelfverzekerdheid in feite op gebouwd?' "Misschien had mijn dokter wel gelijk'. We praatten er nooit meer over. "En sterf ik toch over enkele maanden'. Ik besloot na te denken over wie ik was, waar ik vandaan kwam.

Berthold 1200, Paul Koeck,

 • sedert een maand
 • sinds een maand
 • sedert enige
 • sedert enkele maanden
 • sinds enige
 • sinds enkele maanden

Sedert een maand gebeurt het af en toe dat deze zekering defect gaat. Dit kan op gelijk welk moment gebeuren, zowel bij het opstarten als tijdens de werking.

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/187023-ultra-snelle-zekeringen-en-solid-state-relays/,

De eerste zes weken voelde ik me goed: minder spierpijnen, meer energie, m.a.w ik voelde weer zoals vroeger. Doch sinds een maand is alle fut weer verdwenen.

http://www.kuleuven.ac.be/sarcoidose/mieke.htm

Had ik u trouwens al verteld dat ik sedert enige maanden bij een diëtiste loop [...]. En dat de diëtiste dacht dat de weegschaal stuk was. Dat ik dus vier kilo was aangekomen!

http://www.tchonselersdijk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=227:van-de-voorzitter&catid=49:clubblad-oktober-2011,

De Russische markt bood [...] een alternatief, maar sinds enkele maanden zijn ook daar de prijzen ingestort.

De Standaard,

 • voor een maand

Hij vertrok kort daarop voor een maand naar zee, om te klussen bij een tante die een bakkerijtje had.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

met voorzetselgroep


 • een maand per jaar

Zij zijn vaak twaalf tot vijftien weken op tournee en brengen slechts een maand per jaar bij hun trotse ouders door.

De Standaard,

 • de eerste maand van de strijd
 • de eerste maand van de therapie
 • de eerste maand van mijn leven
 • de eerste maand van de zwangerschap
 • de derde maand van de strijd
 • de derde maand van de therapie
 • de derde maand van mijn leven
 • de derde maand van de zwangerschap
 • de laatste maand van de strijd
 • de laatste maand van de therapie
 • de laatste maand van mijn leven
 • de laatste maand van de zwangerschap

Over de eerste maand van verbeten strijd in Normandië wordt over de gehele 108e Batterij vermeld: 'Niet minder dan tien leden van de batterij, inclusief majoor E.B. Rogers, sneuvelden en 31 werden er gewond.'

Meppeler Courant,

De inschrijving bij het kraamcentrum moet zo snel mogelijk gebeuren, in ieder geval niet later dan in de derde maand van de zwangerschap.

http://www.zvn.nl/index.html

Tijdens de laatste maand van de therapie wordt tevens een ambulante therapie in het thuismilieu opgestart.

http://www.eetstoornis.be/pr_belastende%20ervaringen.htm

Wat zou ik doen met de laatste maanden van mijn leven?

De bondgenoot, Marcella Baete,

De weeënvoorspeller meet de elektrische signalen van de baarmoeder met twee elektroden [...]. Deborah Withington, directeur van Jopejo: "De voorspellingen zijn heel precies. We zoeken nu uit [...] hoe betrouwbaar de voorspellingen zijn vroeger in de zwangerschap. We brengen het daarom eerst op de markt voor vrouwen in de laatste maand van hun zwangerschap."

Algemeen Dagblad,

 • een maand voor (zekere gebeurtenis, datum of periode)
 • een maand na (zekere gebeurtenis, datum of periode)
 • in de maanden na (zekere gebeurtenis, datum of periode)

Reserveren is mogelijk vanaf een maand voor de première van de voorstelling van je keuze.

http://www.muziektheater.nl/

Moet uw rijbewijs binnenkort vernieuwd worden? Dan raden wij u aan om zeker een maand voor deze datum persoonlijk naar de sector Publiekszaken te komen.

http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het bevallingsverlof.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

De banken claimen een bedrag van ruim 70 miljoen gulden aan rente over hun kredieten in de maanden na het faillissement.

NRC,

Anders dan in Nederland, in de maanden na haar dood, toen de straten vol waren van haar verschijning, zag ik op reis nooit iemand die mij aan Floor deed denken.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

met substantief ervoor


 • een paar maanden

Een paar maanden bleef hij met het vraagstuk rondlopen.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Ze had geologie gestudeerd, en deed in Tucson mee aan een onderzoeksproject dat bijna was afgerond: een inventarisatie van meteoren die op Antarctica waren gevonden. 'Zodra dat klaar is, ga ik mijn ouders opzoeken,' zei ze. 'Daar ben ik wel een paar maanden mee bezig.'

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Het boek verscheen een paar maanden voordat hun dochter werd geboren.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

met substantief erachter


 • een maand de tijd
 • een maand tijd

Als u het niet eens bent met de afschrijving, hebt u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken.

http://www.deventer.nl/Frm/Frm-Welkom.html

De taxatieambtenaar mag alle boeken, documenten en formulieren vragen die hij nodig acht om je aangifte te controleren. Hij kan hiertoe ter plaatse komen of mondeling of schriftelijk om inlichtingen te vragen. In het laatste geval heb je een maand tijd om schriftelijk te antwoorden.

De Standaard,

met telwoord ervoor


 • één tot twee maanden
 • twee maanden
 • zes maanden

Het oorzakelijk verband tussen het eten van een voedingsmiddel en het optreden van een migraine-aanval is niet altijd even duidelijk, en kan het best worden aangetoond met een uitlokkingstest. Dit betekent dat de patiënt gedurende één tot twee maanden geen preventieve geneesmiddelen mag nemen.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art_id=516,

We waren gisteren precies zes maanden getrouwd.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

En ik was veertien jaar en twee maanden oud en zo weerloos als de pest.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

 • zoveel maanden

En kijk, zoveel maanden na hun eerste ontmoeting kwam dat meisje opnieuw bij hem op bezoek.

Wees maar niet bang, Christophe Vekeman,

met onbepaald voornaamwoord


 • enige maanden
 • enkele maanden
 • verscheidene maanden

Het kaakbot groeit vanzelf weer aan en de onstane holte groeit vanzelf dicht, al kan dit wel enige maanden duren.

http://www.afscheen.cistron.nl/

Na de paring wachten ze soms enkele maanden voor ze de eieren leggen.

http://www.explorian.com/ned/nature/class/consult/preview_list.asp?ID=740

In het begin kreeg het mannetje enkele waarschuwende tikken op zijn neus, maar enkele dagen later werden er al paringen geconstateerd! Nu is het hopen dat we over verscheidene maanden jonge tijgertjes mogen verwelkomen.

http://superzt.ucoz.com/forum/115-2557-1,

 • ettelijke maanden

Er zullen vast wel klanten zijn geschrokken, toen ze na ettelijke maanden hun telefoon weer eens gebruikten en deze afgesloten bleek.

Het Parool,

'In werkelijkheid,' leraarde Zorba, 'duurde de plundering van Korinthos ettelijke maanden.'

In liefdes naam, Greta Seghers,

Carignon, die al ettelijke maanden in voorarrest zat, kreeg een striemende vermaning van de voorzitter van de rechtbank die hem verweet de belangen van kiezers en zijn plichten verkwanseld te hebben.

De Standaard,

overig


 • een maand duren
 • zeven maanden duren

Het zal nog zeker een maand duren, voordat er wat aan gedaan wordt.

Meppeler Courant,

Het duurt ongeveer zeven maanden voordat een tabaksplant volgroeid is.

http://www.studiant.be/g2jp/html/tabak.htm

 • drie maanden wachten

Eén speciaal effect kostte ons bijvoorbeeld vijf dagen, maar we hebben ook soms drie maanden gewacht op één bepaald beeld.

De Standaard,

 • een maand geleden

Precies een maand geleden, op 17 december, begon de gijzeling in de residentie van de Japanse ambassadeur in Lima.

De Standaard,

 • een maand lang
 • een maand later

De politie van Raamsdonk en de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van landbouw troffen de dieren zaterdagmorgen vroeg aan in een afgesloten stal met uitgeschakelde ventilatoren. De 428 dieren zouden een maand lang nauwelijks te eten en te drinken hebben gehad.

Meppeler Courant,

Vale gier. Deze grote aasgier komt voor in het zuid-oosten van het Middellandse Zeegebied [...]. De jongen verlaten de horst na 3 maanden en zijn een maand later zelfstandig.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

Vaste verbindingen


de eerste maanden

 1. de eerstvolgende maanden

  Het Tilburgse eten was het beste dat hij de afgelopen weken voorgezet had gekregen. En bier en wijn smaakten hem opperbest. Nee, de eerste maanden zou hij zich niet meer buiten de Ringbanen wagen.

  http://www.cubra.nl/jandejong/bereisderoel.htm

de jongste maanden

 1. ( (vooral) in België)
  de meest recente maanden; de laatste maanden; de afgelopen maanden

  Voor velen was hij een illustere onbekende. Daar kwam de jongste maanden razendsnel verandering in.

  De Standaard,

  Het nieuws van de jongste maanden is niet zo negatief. In Bosnië is de verschrikkelijkste oorlog die Europa sinds de jaren vijftig kende, stilgevallen. In Tsjetsjenië zwijgen de wapens. Natuurlijk zijn er nog conflicthaarden.

  De Standaard,

een dikke maand

 1. ( informeel)
  ruim een maand; iets meer dan een maand

  Synoniem: een goede maand

  Daarna was hij een dikke maand uit de roulatie wegens een achillespeesblessure.

  Meppeler Courant,

  Een dikke maand voor de loting was de maximum toegelaten capaciteit (51.000) van het Parkstadion al volgeboekt.

  De Standaard,

een goede maand

 1. ruim een maand; iets meer dan een maand

  Natuurlijk raak ook ik wel eens geïrriteerd door dat overhypen en het scheppen van torenhoge internetverwachtingen, of van een enkele internet-guru die van de daken schreeuwt na een goede maand dat het allemaal weer als vanouds en Walhalla is.

  http://www.iab.nl/column180903.phtml,

  Vijf proffen "gebuisd" omdat ze niet goed les geven. En dat op een goede maand voor het begin van de examens.

  De Standaard,

een kleine maand

 1. bijna een maand; iets minder dan een maand

  Een kleine maand later, op 11 maart, maakt de organisatie de drie winnaars bekend tijdens een rechtstreekse televisieuitzending via de BRTN, vanuit het Lunatheater in Brussel.

  NRC,

  Ze zijn volop bezig met de oogst, een kleine maand vroeger dan anders.

  De Standaard,

een lange maand; lange maanden

 1. een maand die lang duurt voor het gevoel

  In de tergend lange maanden van plannen en voorbereiden die aan die eerste opname voorafgingen, voelde hij zich nu eens schuldig dan weer opgewonden bij de gedachte aan de daken die hij her en der had opgelicht en de kinderen die hij uit hun huizen had geplukt.

  De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

een volle maand

 1. een volledige maand

  De val kostte Ballerini ruim twee maanden inaktiviteit. "Eerst een volle maand plat. De hele tijd in bed [...]. De revalidatie nam nog eens anderhalve maand in beslag."

  De Standaard,

  Dit zijn tenminste kerstmarkten met al die leuke huisjes. Zoiets kan bij ons niet, want voor een of twee dagen is zoiets veel te duur. Hier staat een kerstmarkt een volle maand en dan loont het de moeite.

  http://www.marktkalender.nl/kerstmis/aachen/

een maand tevoren

 1. een maand daarvoor; in, tijdens de maand daarvoor

  Van de ondernemer was het wel netter geweest wanneer hij de consument bijvoorbeeld een maand tevoren op de hoogte had gesteld [...] en hem daarbij in de gelegenheid had gesteld zijn abonnement te wijzigen.

  http://www.sgc.nl/commissie.asp?commissie=13=4=1

  Opgave vooraf is noodzakelijk, dat kan telefonisch bij één van de kerkraadsleden of door je naam in te schrijven op de opgave-lijst die al een maand tevoren in de kerkzaal hangt.

  http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be/

een maand van gesprekken; een maand van tests; een maand van omzwervingen; maanden van aarzelen

 1. de maand, respectievelijk de maanden waarop plaatsvindt wat in de van-bepaling wordt genoemd

  Na een maand van gesprekken en psychologische tests kreeg hij een contract aangeboden.

  http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/35/2/18loopbaankoensweers.html,

  Toen de schrijver in 1961 eens gevlucht was, keerde hij, na een maand van vruchteloze omzwervingen, honger en koude, op eigen initiatief terug naar het heropvoedingskamp, vol verlangen naar de dagelijkse twee scheppen tarwepap.

  De Standaard,

  Na een maand van vermoedens, versprekingen, onverklaarbare absenties, en witte plekken in zijn agenda, een maand van ernstige continuiteitsproblemen kortom, weet ze nu waarom.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  Na maanden van aarzelen besloten de politie en het leger op 26 oktober 1993 om het tweetal te arresteren.

  NRC,

luttele maanden

 1. slechts een klein aantal maanden; weinig maanden

  De premier, die zich wegens haar daadkracht in de luttele maanden van haar bewind de bijnaam 'IJzeren Dame van Bulgarije' heeft verworven, maakte op 13 januari duidelijk dat van de BSP weinig heil te verwachten zal zijn: "Als de BSP alleen gaat regeren kan Bulgarije een mafiastaat worden."

  NRC,

  Het grote voorbeeld is Japan, waar de nieuwe telefoon met kleurenschermpje in luttele maanden geïntegreerd is geraakt in het dagelijks leven.

  Het Parool,

sinds een maand of wat

 1. ( informeel)
  sinds ongeveer een maand

  Sinds een maand of wat gebruik ik 1x daags 25 mg.

  https://www.mijnmedicijn.nl/depressie-antidepressiva-tca/amitriptyline/2,

  BVN, het televisiesstation voor het buitenland dat het beste van de Vlaamse- en Nederlandse tv uitzendt, is sinds een maand of wat ook te zien op het Westelijk halfrond: Canada, de Verenigde Staten, Mexico en het Caraïbisch gebied, dwz. ook de Antillen.

  http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/01/05/Med/04.html,

maanden aan een stuk

 1. telkens weer opnieuw gedurende een hele maand; maanden na elkaar zonder onderbreking

  Hale-Bopp nadert de Aarde niet dichter dan 190 miljoen km, dat is verder dan de zon. Maar in ruil daarvoor zal de heldere komeet enkele maanden aan een stuk met het blote oog te bewonderen zijn.

  http://www.cevi.be/pp/tom/vcg/Clubnieuws/Blad/197/hale.htm,

  'Hoe is het met Léon François?' 'Op vervroegd pensioen na een reeks ziekteverloven, nadat hij maanden aan een stuk twaalf uur per dag had gewerkt om de bezwarende stukken uit de dossiers van het NBD te halen dat intussen in allerijl werd ontbonden.'

  Drugs, Jef Geeraerts,

maanden; maanden en maanden

 1. een groot aantal maanden; talloze maanden

  Er zijn van die dingen waar je alleen maar hartelijk om kunt lachen. Bijvoorbeeld de gang van zaken bij de opstelling van het regeerakkoord over het hoger onderwijs. Je ziet het voor je. Drie wat oudere heren die al maanden aan het vergaderen zijn.

  NRC,

  Die plaatsen zijn al maanden en maanden vooraf besproken.

  Gras, Clem Schouwenaars,

  Ik was zo blij toen ik je zag. Het was net alsof ik zonder het te weten al maanden en maanden op dat ene moment had gewacht.

  De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


maand 2.1

een maand, beschouwd als een tijd die men met zekere activiteiten of op een specifieke wijze doorbrengt

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een maand doorbrengen

De acteur bekende en moest onder meer een maand doorbrengen in een afkickkliniek.

http://www.vrouwonline.nl/gossip/nieuwtjes/ex-vrouw-charlie-sheen-opgepakt.html,

Als de jonge lammergieren 100 dagen oud zijn, worden ze uit het fokstation gehaald en gaan ze op transport naar hun nieuwe leefgebied in de Alpen. Van te voren is hoog in een afgelegen dal een nis gezocht en ingericht als kunstnest. Hier zullen de geplaatste jonge vogels een maand doorbrengen totdat ze vliegvlug zijn.

http://www.bergsport-bpa.be/oud/horizon_blad-2010aprmeijun.pdf,

met adjectief ervoor


 • een fantastische maand
 • een zalige maand

Ook heb ik ooit een zalige maand de 'beach bum' uitgehangen op een Thais tropisch eiland. Na een aantal maanden te hebben rondgereisd door Zuidoost-Azië was het simpele rieten hutje op het strand van een eiland en het aanlummelen aldaar voldoende.

http://traveltickles.wordpress.com/2011/10/05/ode-aan-het-lanterfanten/,

Morgen beetje rustig dagje voordat we ons naar het vliegveld begeven, we vertrekken om 19:45 uur [...]. We hebben een fantastische maand gehad hier in het Zuid-Westen van Amerika.

http://annemarie-toninamerika.reismee.nl/reisverhaal/239457/dag-32-san-francisco/,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een vermoeiende maand

De 'blok' is steeds een bijzonder vermoeiende maand. De examens komen alsmaar dichterbij en de stress neemt stilaan de overhand.

http://www.hbvl.be/ontspanning/wedstrijden/701/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


maand 3.0

bepaalde, veelal op zeker tijdstip terugkerende periode van ongeveer 30 dagen waarin men overeenkomstig een gebruik of na aanwijzing door een bevoegd gezag iets gedenkt, viert, vereert of onder de publieke aandacht brengt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een maand…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om iets te gedenken, te vieren, te vereren of onder de publieke aandacht te brengen
 • [Frequentie] keert meestal jaarlijks terug
 • [Handelende persoon] wordt vaak ingesteld door een bevoegd gezag

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de internationale maand van iets
  • de internationale maand voor iets
  • de nationale maand van iets
  • de nationale maand voor iets

  Met Bridges Enschede 2013 beleven Enschede, Twente en de Euregio dit jaar de Internationale Maand voor Kunst, Wetenschap en Technologie. Gedurende de hele maand juli wordt een tentoonstellingsprogramma met installaties, short movies, architectuur, muziek en interessante workshops georganiseerd met het centrale thema verbindingen tussen kunst en wetenschap. Hoogtepunt en afsluiting van de maand is het internationale wetenschappelijke congres.

  http://www.twentsewelle.nl/nieuws/symposium-bridges-enschede,

  Maart is internationale maand van de darmkanker. Ook in Nederland wordt in maart extra aandacht besteed aan deze ziekte.

  http://www.bevolkingsonderzoekzuid.nl/newsitem145436/maart-internationale-darmkankermaand,

  Oktober is de nationale maand van de geschiedenis. Dit jaar heeft als thema: 'arm en rijk.'

  http://www.maandvandegeschiedenis.nl/42371/nl/catharinakerk-in-eindhoven,

  met voorzetselgroep


  • de maand van de filosofie
  • de maand van de gebitsverzorging
  • de maand van de spiritualiteit

  April is de Maand van de Filosofie. Mens en techniek staan centraal in de Maand van de Filosofie 2014.

  http://www.filosofie.nl/Maandvandefilosofie/index.html,

  Door in de Maand van de Gebitsverzorging controles aan te bieden, maakt u vanzelf ook vervolgafspraken voor gebitsreinigingen in de maanden daarna.

  http://www.gebitscontrole.nl/praktijk/communicatie/maand-van-de-gebitsverzorging,

  Over drie weken, op vrijdag 10 januari, start de Maand van de Spiritualiteit 2014. De Maand duurt t/m 9 februari en heeft als thema Lichter Leven.

  http://www.zinweb.nl/zinlog/2013/12/20/maand-van-de-spiritualiteit-2014,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  maand 4.0

  (wetenschap; natuurkunde en astronomie)

  periode waarin de maan haar baan om de aarde voltooit en opnieuw dezelfde positie tegenover een referentiepunt inneemt; maanmaand

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een maand…

  is een periode

  • [Deel] bestaat uit opeenvolgende dagen
  • [Geheel] is een deel van het jaar
  • [Functie] dient als hulpmiddel bij tijdsindeling
  • [Duur] duurt, afhankelijk van de wijze van berekening, ongeveer 27 tot 29 dagen
  • [Tijd] begint op de dag dat de maan haar baan om de aarde volledig heeft voltooid
  • [Gebruiker] wordt onder meer gebruikt door aanhangers van de joodse of de islamitische godsdienst

  Algemene voorbeelden


  Een maand was oorspronkelijk gedefinieerd als de tijdsduur tussen twee opeenvolgende nieuwe manen. 1 maanmaand = 29,5 dagen.

  http://www.urania.be/astronomie/dossiers/de-tijd/Dag-maand-een-week,

  De Hebreeuwse kalender is in maanmaanden ingedeeld. Eén maanmaand telt 29 of 30 dagen. Om de feestdagen in dezelfde seizoenen te houden komt het voor dat er schrikkeljaren zijn met één extra maand op het einde van de winter.

  http://www.pienternet.be/ArabischeCultuur/Jodendom,

  Vaste verbindingen


  siderische maand

  1. periode van ongeveer 27 dagen waarin de maan haar baan om de aarde voltooit en gemeten ten opzichte van de sterrenachtergrond weer in dezelfde positie staat

   Een siderische maand is de periode waarin de Maan een ronde om de Aarde draait ten opzicht van (een vast punt aan) de sterrenhemel. Dit duurt 27,321661 dagen.

   http://www.maanstanden-info.nl/,

   Een siderische maand is de tijd die de Maan nodig heeft om één volledige omloop om de Aarde te voltooien en weer dezelfde positie tussen de sterren in te nemen. Een siderische maand duurt 27,321662 dagen en wordt iedere 1000 jaar zo'n 0,16 seconden langer.

   http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html#siderischemaand,

   Een siderische periode wordt steeds gemeten ten opzichte van de sterrenachtergrond. Voor de maan bedraagt de siderische omloopstijd, siderische maand genoemd, ongeveer 27,3 dagen. Omdat de maan in dezelfde zin rond de aarde wentelt als de aarde rond de zon, beweegt de maan aan de hemel in dezelfde richting ten opzichte van de sterrenachtergrond als de zon, dit wil zeggen tegen de schijnbare dagelijkse beweging in.

   http://www.urania.be/astronomie/sterrenkunde/hemelmechanica/aarde-maan,

   De Siderische maand wordt gemeten aan de hand van de sterren. Een maand is dan pas voorbij als de maan een volledige omloop heeft gehad om de aarde, op basis van vaste sterren. Om dit in het echt te kunnen zien moet je op een avond naar de heldere hemel kijken. Je ziet de maan staan en je herkent een patroon, bijvoorbeeld "de Leeuw". Dit rekenen we als dag 1. Als je nu 5 dagen later naar de heldere hemel kijkt, dan zie je dat de maan anders staat en dat het patroon, "de Leeuw", verschoven is. 26 dagen nadat je voor het eerst gekeken hebt naar de heldere hemel, kijk je weer naar de heldere hemel en zie je de maan staan. Opvallend is, dat het patroon, "de Leeuw", precies hetzelfde staat; je zou dus kunnen zeggen dat het plaatje aan de hemel precies hetzelfde is.

   http://www.sciencespace.nl/article/view.do?supportId=4830

  synodische maand

  1. periode van ongeveer 29 dagen waarin de maan haar baan om de aarde voltooit gemeten ten opzichte van de zon, en haar opeenvolgende schijngestaltes volledig doorloopt

   Synoniem: lunatie

   Een synodische maand of lunatie is de tijd tussen twee nieuwe manen, ofwel een volledige revolutie van de maan om de aarde ten opzichte van de zon. De synodische maand duurt ongeveer 29,530588 kalenderdagen, dat wil zeggen: 29 dagen, 12 uren, 44 minuten en 2,8 seconden. In een synodische maand doorloopt de maan precies één maal alle schijngestaltes. Dit is de bekendste maand en ook de maand die in lengte het dichtst in de buurt ligt van onze kalendermaand.

   http://www.maanstanden-info.nl/,

   Een synodische maand is de tijd die de Maan nodig heeft om eenmaal volledig zijn fasen te doorlopen, dus van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan. De synodische maand is langer dan de siderische maand, doordat tegen de tijd dat de Maan een omloop rond de Aarde voltooid heeft, de Aarde zo'n 8% van haar baan om de Zon heeft afgelegd, waardoor de Maan nog circa twee dagen extra moet bewegen om in dezelfde fase uit te komen. Een synodische maand duurt 29,530589 dagen en wordt iedere 1000 jaar zo'n 0,19 seconden langer.

   http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html#siderischemaand,

  maand 5.0

  hoeveelheid van iets anders dan tijd, die bepaald of berekend wordt naar de tijdsduur van een maand

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een maand…

  is een hoeveelheid

  • [Aantal of hoeveelheid] heeft betrekking op een hoeveelheid die past binnen of beantwoordt aan de tijdsduur van een maand

   Combinatiemogelijkheden


   met substantief erachter


   • een maand huur
   • een maand salaris
   • een maand stage
   • één maand huur
   • één maand salaris
   • één maand stage

   Als je het contract aangaat, vraagt de verhuurder meestal een waarborg ter waarde van één maand huur.

   http://www.kuleuven.ac.be/huisvesting/pdf/brochures/opkot_2003.pdf

   Er zitten ongeveer 21 werkbare dagen in een maand salaris.

   http://www.goeievraag.nl/vraag/financien-werk/carriere-werk/salaris-ong-2300-brutto-26.259331,

   Als je schoonheidsspecialiste wil worden, loop je het best eerst een maand stage in een schoonheidssalon.

   http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden12/art12_5_18.html,

   • een maand uitstel
   • een maand vertraging

   Stadswacht, D66 en GPV-RPF vroegen een maand uitstel om meer gegevens op tafel te krijgen over de verkeersdrukte, met name over het vrachtverkeer door de straat, en de geluidhinder.

   Meppeler Courant,

   De reorganisatie van het politiekorps Kop van Overijssel (Kovo) heeft opnieuw een maand vertraging opgelopen.

   Meppeler Courant,

   • een maand celstraf
   • een maand hechtenis
   • een maand rijontzegging
   • een maand schorsing
   • één maand celstraf
   • één maand hechtenis
   • één maand rijontzegging
   • één maand schorsing

   Hij bleek nog twee maanden celstraf te moeten uitzitten voor eerder gemaakte overtredingen.

   Meppeler Courant,

   Een dergelijke overtreding kan bestraft worden met een geldboete van de tweede categorie, zijnde maximaal € 2250,- of maximaal een maand hechtenis.

   http://www.eimink.nl/Schoolinfo/Protocollen/Protocolverlof.aspx

   De politierechter veroordeelde hem tot negen maanden rijontzegging, waarvan vijf voorwaardelijk, een boete van 2.000 gulden en 40 uur onbetaalde arbeid.

   Meppeler Courant,

   Ze kreeg één maand schorsing zonder wedde.

   Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

   Vaste verbindingen


   dertiende maand

   1. extra salaris ter grootte van een maandloon, dat veelal aan het einde van het jaar wordt uitbetaald

    De onderhandelingen over een cao Verpleging en Verzorging zijn al gaande, die voor de Thuiszorg beginnen eind van deze maand en die voor de Ziekenhuizen starten volgende maand. Daarin eisen de bonden opnieuw 4% meer loon, plus een ophoging met 2% van de eindejaarsuitkering. Zo moet in enkele jaren een volledige dertiende maand wordt opgebouwd.

    http://www.pggm.nl/Over_PGGM/PGGM_in_het_nieuws/Vakbonden_belanden_in_pensioenspiraal.asp#1,

    De variabele beloning legde de werknemers in het economische topjaar 1990 geen windeieren. De winstdelingsregeling bedroeg toen 3,5 maandsalaris. Daar kwam nog een dertiende maand bij en vakantiegeld, zodat in totaal 18 maandsalarissen werden uitbetaald.

    NRC,

   een maand effectief; een maand voorwaardelijk

   1. ( recht en misdaad)
    een maand effectieve of voorwaardelijke straf

    De politierechter veroordeelde hem, conform de eis, tot een boete van 1500 gulden en een rijontzegging van zes maanden, waarvan één maand voorwaardelijk.

    Meppeler Courant,

    Op 28 november vorig jaar werd hij in beroep tot twee jaar gevangenis waarvan acht maanden effektief veroordeeld, drie jaar onverkiesbaarheid en 20.000 Franse frank boete in de omkoopzaak OM-Valenciennes.

    De Standaard,