schurft


schurft 1.0

afbeelding

Bron: Cixia
( Publiek domein )

besmettelijke huidaandoening bij mensen en dieren, die wordt veroorzaakt door mijten en gepaard gaat met huiduitslag en jeuk; seksueel overdraagbare aandoening (soa)

Semagram


Schurft…

is een aandoening

 • [Oorzaak] wordt veroorzaakt door mijten
 • [Overdraagbaarheid] is besmettelijk; wordt overgedragen door lichamelijk contact, bv. door seks, of via kleding of beddengoed
 • [Symptoom] gaat gepaard met huiduitslag en jeuk

  Algemene voorbeelden


  Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmijt, een beestje dat onder een microscoop goed te zien is.

  http://www.nvog.nl/

  Tam konijn (m). heeft schurft en krijgt daarom van de dierenarts een injectie tegen de jeuk.

  http://www.a1.nl/homepages/dbalmelo/boekje_maart_2001.htm,

  Schurft, de medische term is scabies, is een infectie van de huid veroorzaakt door een schurftmijt. De vrouwtjes van de schurftmijt graven gangetjes in de opperhuid en leggen er hun eitjes in. De uitwerpselen, de afscheiding, de eitjes en bepaalde stofjes op het oppervlak van de mijt zorgen bij de menselijke huid voor een allergische reactie.

  http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/smartsite.dws?ch=web&id=31305

  Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn infecties die door seksueel contact (meestal gemeenschap) worden overgebracht. De belangrijkste zijn een Chlamydia, gonorroe, genitale wratten, Trichomonas, hepatitis B, herpes genitalis, syfilis (lues), besmetting met het HIV (het virus dat aids veroorzaakt), schaamluis en schurft.

  http://www.nvog.nl/

  Schurft wordt overgebracht door intiem lichamelijk contact, waaronder seksueel contact. Schurft is ook overdraagbaar via beddengoed en kleren.

  http://www.nvog.nl/

  Het spreekwoord zegt dat voorkomen beter is dan genezen. Maar dat is (jammer genoeg) niet altijd mogelijk. Want hoewel soa hoofdzakelijk worden doorgegeven door te vrijen, kan je toch ook op andere manieren een soa oplopen. Schaamluizen of schurft kan je bijvoorbeeld ook krijgen via langdurig huidcontact. Ze kunnen zelfs worden overgedragen via beddengoed of kleding.

  http://www.aidsteam.be/

  De volgende morgen werd ik wakker met een soort uitslag over mijn hele lichaam. Ik krabde alles kapot en de juffrouw van mijn klas stuurde me naar huis. Ik moest eerst maar eens naar de dokter, zei ze en ze keek er erg vies bij, misschien dacht ze dat het schurft was.

  Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

  Evenals mijn hospita liep ik onbedaarlijk te krabben aan de binnenzijde van mijn armen. Na een halve blik in mijn ellebogen was zijn schokkende diagnose schurft, waarna hij met stelligheid beweerde dat alleen warm bedcontact de mijt kon overbrengen. Daarbij had hij mij taxerend opgenomen.

  http://www.misdruk.nl/mt/archives/000565.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • schurft behandelen
  • schurft bestrijden
  • schurft krijgen

  Schurft wordt behandeld met een smeersel, crème of gel. Behalve het hoofd moet u het hele lichaam insmeren. Kleren, handdoeken en beddengoed moeten worden gewassen op minimaal 60 graden. Matras en kussen moeten worden gelucht.

  http://www.nvog.nl/

  Ze vertelt hoe het team in het Tanzaniaanse vluchtelingenkamp verbaasd was, hoe alles zorgvuldig was uitgezocht en brood- en broodnodig is. Tweeduizend kilo zeep, naar schatting achtduizend stukjes, hebben een actie in gang gezet om de schurft te bestrijden. 'Dat was zelfs nog erger dan een jaar geleden [...]. De kinderen worden afgeschrobd en ingezalfd. De oude vodden worden verbrand om de besmetting een halt toe te roepen'.

  Meppeler Courant,

  Wilco was blond en groot en zijn wangen waren bedekt met littekens van de schurft, zodat het leek alsof er een muis aan zijn wangen had geknabbeld. Hij had schurft gekregen van het koeien melken.

  De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

  in voorzetselgroep


  • behandelen tegen schurft

  Iedere geit is ontwormd en preventief behandeld tegen luizen en schurft.

  http://www.geocities.com/notelaars/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: op

  • schurft op handen
  • schurft op voeten

  Ongewassen kinderen, met schurft op handen en voeten vallen niet eens meer op. Als gevolg van het terrorisme, waar de wereldpers niet zo heeft over gesproken als ze nu doet, zijn er in de stad een groot aantal moeders met vaderloze kinderen, kinderen zonder ouders of kinderen waarvoor de ouders niet in staat zijn te zorgen, en deze kinderen leven op de straat.

  http://users.pandora.be/broederschapjoan/Ndrlnds/Ayacucho/algemeen.html,

  Vaste verbindingen


  de schurft aan iets hebben, krijgen; de schurft aan iemand hebben, krijgen

  1. (informeel)
   iets, iemand zeer vervelend vinden

   "Diep in mijn hart vind ik de maand december het ergste van het hele jaar.' "Ik weet niet waar ik meer de schurft aan heb, aan kerst of aan oudjaar.'

   Wat doen we met moeder met de feestdagen, Harriet Freezer,

   Vorig jaar kreeg Baerveldt de formele toestemming haar voornaam te wijzigen in Erzsébet, Hongaars voor Elisabeth. "Ik had de schurft aan mijn oude naam", zegt Baerveldt, die die naam dan ook niet wenst te noemen.

   NRC,

   'Jij zit anders in elkaar dan ik. Ik ben hier een paar maanden, maar ik heb nu al heimwee. Ook al heb ik de schurft aan Holland. Joop, wees blij dat je daar weg bent. Holland is een hypocriet, corrupt landje. En tegelijk een heilig domineeslandje. Ze weten 't altijd beter daar.'

   God's gym, Leon de Winter,

   'Heb je eigenlijk de Erflaters weleens gelezen?' vroeg Jan. Dat had ik. 'Wat vond je daar nou van?' Ik zei dat ik de stukken over Hugo de Groot, Hemsterhuis en Thorbecke heel goed had gevonden. 'Ik moet je bekennen dat ik steeds meer de schurft krijg aan dat echtpaar. Ik vind het meeste vaag gelul, moeilijke woorden over eenvoudige zaken. Dat artikel over Geert Groote bijvoorbeeld. Ik heb me werkelijk rot geërgerd.'

   Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

   Rotteveel zelf, een beige heer, overbelast door te veel meelspijzen en met akelig rode ogen van de ovengloed, verdacht haar al lang van malversante praktijken, en daarbij kwam nog dat hij ongelooflijk de schurft had aan de zoon, die thuis maar wat over boeken hing en parasiteerde op zijn knobbelige ouders.

   Een weekend in Oostende, Willem Brakman,

  de schurft inhebben

  1. (informeel)
   balen; de smoor inhebben

   In januari voelde ik me al weer een stuk beter en dus begon ik rottigheid te verzinnen en had ik al heel gauw ruzie met iedereen. Het einde van het liedje was dat ik weer overgeplaatst werd naar een ander tehuis. Daar had ik goed de schurft in, want eigenlijk had ik het best naar mijn zin nou er weer wat spanningen waren, 'conflicten' noemde de leiding dat.

   Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

   Ik ben naar huis gegaan. Ik had de schurft in.

   http://www.solidariteit.nl/nummers/60/Ik_lust_er_wel_pap_van.html,

   Wat is er nou aan de hand, makker? Waarom kijk je nou alsof je de schurft in hebt? Jaloers?

   De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

   'Mijn vader ving achterpoot weer [...], en bracht hem in z'n stationwagen naar een dennenbos, zo'n vijftien kilometer verderop. Na drie weken was achterpoot terug [...]. Mijn vader ving die mol weer,' zei Minderhout. 'Vraag niet hoe,' zei professor Edersheim schalks. 'Inderdaad, vraag niet hoe, want dat weet ik niet, maar hij ving hem weer en bracht hem naar de Hümmling [...].' 'Na een jaar was achterpoot terug,' zei professor Edersheim. 'Nee,' zei Simon, 'dat was 't hem nou juist, die mol kwam niet meer terug, en toen had mijn vader, die zo graag van die mol af had gewild, maar die te teergevoelig was om hem dood te slaan, enorm de schurft in.'

   Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  schurft 2.0

  schimmelziekte die schade veroorzaakt aan planten en vruchten, zoals aardappelen, appels en peren

  Semagram


  Schurft…

  is een plantenziekte

  • [Gevolg of resultaat] veroorzaakt schade aan planten en vruchten

   Algemene voorbeelden


   Schurft (Venturia spp.) vormt in de appelteelt een probleem gedurende het gehele teeltseizoen. De schimmel kan de opbrengst en kwaliteit van de appel aanzienlijk beïnvloeden.

   http://www.syngentacropprotection.nl/gewassen/fruit/appel/schurft.asp

   Topaz. Een nieuw ras, heel geschikt voor de biologische teelt omdat ze weinig gevoelig zijn voor de schimmelziekte schurft.

   http://boomgaardterlinde.nl/tl2/?D=20

   In samenwerking met diverse marktpartijen in de sector ontwikkelt en test de Sector Fruit nieuwe fruitrassen. Daarbij gaat het naast (eet)kwaliteit en houdbaarheid om resistentie en verminderde vatbaarheid voor de belangrijkste schimmelzieken in de boomgaard (schurft, vruchtboomkanker en meeldauw).

   http://www.ppo.dlo.nl/ppo/Sectoren/Bijen.htm

   De door chemische ingrepen gewijzigde stof strobilurine [...] mag voortaan in België en Duitsland als schimmeldodend middel worden gebruikt. In die landen brengt producent Basf de nieuwe schimmeldoder als eerste op de markt. Meeldauw, schurft en roestziekten krijgen zo een chemische vijand van biologische oorsprong.

   De Standaard,

   De partijkeuring kwam dit seizoen laat op gang omdat alle partijen pootaardappelen op ringrot getest moesten worden. De keurmeesters constateerden vooral in Noord-Holland en Friesland problemen met schurft. De oorzaak hiervan was de droge periode tijdens de knolzetting, eind mei, die zich vooral voordeed in het westen van het land.

   http://www.nak.nl/main.htm

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • tegen schurft behandelen

   Omdat Boskoop vooral in het primaire seizoen voor schurft gevoelig is, werd er bij het tweede schema op het einde van de ascosporenuitstoot nagekeken of er schurftinfecties waren. Dit was niet het geval en van dat ogenblik af, werd er niet meer tegen schurft gespoten, alle andere bespuitingen liepen gewoon door.

   http://www.agris.be/nl/fruit/proeven/rastoek.html,

   • resistent tegen schurft

   Topaz is resistent tegen schurft, maar gevoelig voor meeldauw.

   http://www.agris.be/nl/fruit/proeven/rastoek.html,

   Svatava moet chemisch gedund worden en heeft enige ruwschilligheid rond de steel. Het ras is resistent tegen schurft en vertoonde tot op heden geen meeldauwinfecties.

   http://www.agris.be/nl/fruit/proeven/rastoek.html,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen