senator van rechtswege


senator van rechtswege 1.0

((vooral) in België)

kind van het staatshoofd dat door meerderjarigheid en het afleggen van de eed recht heeft op lidmaatschap van de Senaat

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een senator van rechtswege…

is een prins of prinses; is een persoon

 • [Plaats van herkomst] heeft de Belgische nationaliteit
 • [Leeftijd] is 18 jaar of ouder; is meerderjarig
 • [Betrokkene] is een dochter of zoon van het staatshoofd

  Algemene voorbeelden


  Filip is 36 jaar, Senator van rechtswege en nog ongehuwd.

  De Standaard,

  Vanmiddag legt prinses Astrid als eerste vrouwelijk lid van het koningshuis de eed af als senator van rechtswege.

  De Standaard,

  Daarna telt de Senaat 73 leden, zonder dat er veel verandert: senatoren van rechtswege worden niet vergoed en tellen niet mee bij de bepaling van het quorum voor de stemmingen.

  De Standaard,

  Tenslotte zetelen in de senaat ook 10 "gecoöpteerde senatoren" (waardevolle politici die niet verkozen werden, kunnen op die manier alsnog "opgevist" worden) en - op heden drie - "senatoren van rechtswege", met name de kinderen van de Koning.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,