september


september 1.0

negende maand van het jaar

Semagram


September…

is een maand;is een periode;is een tijd

 • [Deel] bestaat uit 30 dagen
 • [Geheel] maakt deel uit van het jaar en is een zomermaand en, vanaf 21 september, een herfstmaand
 • [Rang of hierarchische positie] is de negende maand van het jaar op de gregoriaanse kalender
 • [Duur] duurt 30 dagen
 • [Ordening of volgorde] wordt voorafgegaan door de maand augustus en gevolgd door de maand oktober
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de maand waarin de herfst begint en in België de maand van de opening van het parlementair jaar in het Vlaams Parlement

Algemene voorbeelden


Op 11 september 2001 slaagden terroristen erin het World Trade Center in New York te herleiden tot een hoop puin.

http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

Na 11 september 2001 ging president Bush naar een moskee. In Nederland waren er in verhouding erg veel aanvallen op moskeeën, maar onze elites leven nog met het idee dat moslims als ze hier langer wonen wel van hun geloof zullen afvallen en dat daarmee één groot probleem is opgelost.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Toen ik op de avond na mijn laatste enquêtedag, de twintigste september, het verdiende geld over verschillende enveloppen met daarop de namen van mijn schuldeisers verdeeld had, hield ik exact honderd gulden over.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

Per 1 september 1998 kunnen minderjarigen, geboren in Frankrijk uit buitenlandse ouders, vanaf de leeftijd van 16 jaar - op voorwaarde dat zij tenminste vijf jaar in Frankrijk wonen en daar ook woonachtig zijn - een verklaring afleggen ter verkrijging van de Franse nationaliteit.

http://www.amb-pays-bas.fr/cons/consulair_nieuws.htm

Hoewel de moorden strikt genomen geen inbreuk vormen op het wapenbestand dat het Ira sedert 1 september 1994 in acht neemt, knagen ze toch aan het vredesproces.

De Standaard,

Volgens Cohen is het belangrijk dat goed gekeken wordt naar het verloop van de acties, aangezien het een nieuwe methode is om wapenbezit tegen te gaan. Hij erkent dat het een privacy-gevoelig onderwerp is, maar vindt dat dat niet opweegt tegen de veiligheid van de burger. De ervaringen in Rotterdam, waar het preventief fouilleren al sinds september gebeurt, zijn volgens hem een succes.

Haarlems Dagblad,

Het Rotterdams vervoerbedrijf RET gaat in september 2004 de Chipkaart OV invoeren als betaalmiddel.

http://www.bof.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_2003_9.html,

Bijna alle terroristen van 11 september waren Saoedi's.

http://www.indymedia.nl/nl/2003/04/11389.shtml,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • aanstaande september

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • afgelopen september

met voorzetselgroep


 • in september van dat jaar
 • in september van dit jaar
 • in september van vorig jaar
 • 5 september om 15.00 uur
 • 11 september om 16.00 uur enz.

in voorzetselgroep


 • half september
 • in september
 • midden september
 • na september
 • per september
 • rond september
 • sedert september
 • sinds september
 • tegen september
 • tot september
 • vanaf september
 • van september
 • vóór september
 • de derde, laatste enz. week van september
 • de derde, laatste enz. dag van september
 • de eerste zaterdag, zondag enz. van september

met substantief ervoor


 • begin september
 • eind september
 • de maand september
 • (vorig) jaar september

met telwoord ervoor


 • 1 september
 • 2 september
 • 3 september
 • 4 september
 • 5 september
 • 6 september
 • 7 september
 • 8 september
 • 9 september
 • 10 september
 • 11 september
 • 12 september
 • 13 september
 • 14 september
 • 15 september
 • 16 september
 • 17 september
 • 18 september
 • 19 september
 • 20 september
 • 21 september
 • 22 september
 • 23 september
 • 24 september
 • 25 september
 • 26 september
 • 27 september
 • 28 september
 • 29 september
 • 30 september
 • één september
 • vijf september
 • elf september
 • de tweede september
 • de derde september
 • de vijfde september
 • de elfde september
 • de twintigste september

met telwoord erachter


 • september '84
 • september '97
 • september 1984
 • september 1998
 • september 2001
 • september 2009

met aanwijzend voornaamwoord


 • september dat jaar
 • september dit jaar

overig


(Met bijwoord ervoor.)
 • medio september

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen