slachtofferhulp


slachtofferhulp 1.0

hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, ongelukken en rampen, zowel individueel door hulpdiensten, advocaten of psychologen e.d., als grootschalig door organisaties voor noodhulp

Semagram (extra betekenisinformatie)


Slachtofferhulp…

is een handeling

 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan slachtoffers van misdrijven, ongelukken en rampen
 • [Handelende persoon] wordt gegeven door hulpdiensten zoals de politie en brandweer, door psychologen en juristen, door organisaties voor noodhulp zoals het Rode Kruis enz.
 • [Object betroffen] heeft vooral betrekking op de redding van mensen, het verschaffen van medische zorg, voedsel of onderdak, psychologische of juridische bijstand e.d.

  Algemene voorbeelden


  Deze voertuigen [...] beantwoorden aan de diversiteit van taken die de brandweer uitvoert (slachtofferhulp, brandbestrijding, verkeersongevallen, bescherming van bezittingen, enz.).

  http://www.typischtransport.nl/news/1962/Renault-Trucks-levert-nieuwe-brandweervoertuigen.,

  In de strafrechtspleging dient meer aandacht te worden gegeven aan de positie van het slachtoffer van delicten. Behalve aan slachtofferhulp kan gedacht worden aan een verdere versterking van de rol van het slachtoffer in het strafproces.

  http://www.e-stem.nl/

  Hij drong er bij de regering van Myanmar op aan meer hulpverleners toe te laten tot de getroffen zones om de lokale overheden bij te staan in hun slachtofferhulp. Intussen is de officiële dodental zondag opgelopen tot 28.458 doden en 33.416 vermisten.

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/273083/2008/05/12/Louis-Michel-wil-naar-Myanmar.dhtml,

  5,9 Miljoen euro voor slachtofferhulp in Haïti. Vlaanderen heeft gisterenavond massaal gereageerd op de oproep om geld te storten voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

  http://www.mediawatchers.be/1/nl/4/35909/59miljoeneurovoorslachtofferhulpinhati.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief ervoor


  • dienst Slachtofferhulp
  • Bureau Slachtofferhulp

  De dienst Slachtofferhulp heeft als taak het ondersteunen van slachtoffers van misdrijven en andere schokkende gebeurtenissen zoals een dodelijk verkeersongeval of zelfdoding. Ze doet dat door gesprekken te voeren, advies te geven, praktische informatie en bijstand aan te bieden. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij de dienst Slachtofferhulp terecht. Ze biedt hulp aan slachtoffers, naast- of nabestaanden en getuigen.

  http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/adres/slachtoffer/kinderwerking_slachtofferhulp_brochure.pdf

  In bijna elke stad/gemeente is een Bureau Slachtofferhulp, ze staan in het telefoonboek.

  http://home.wish.net/~jipschijndel/

  slachtofferhulp 1.1

  instantie of persoon die zich toelegt op hulpverlening aan slachtoffers

  Algemene voorbeelden


  Naast een individueel aanbod vangt slachtofferhulp ook groepen op. Wanneer men in groep, door bv. een overval of ongeval, samen slachtoffer wordt, biedt slachtofferhulp een informatievergadering of groepsdebriefing aan. Tijdens een debriefing wordt samen stilgestaan bij wat gebeurd is, bij welke de effecten zijn van het slachtofferschap en wat de noden van de groep en groepsleden zijn. Een informatievergadering is vooral gericht op het geven van informatie omtrent het verwerkingsproces en de juridische en verzekeringstechnische gevolgen van de feiten.

  http://www.steunpunt.be/

  Bij de aanpak van gebleken problemen/situaties kunnen naast de directeur van de school de volgende personen mogelijk een meer expliciete rol spelen, b.v. [...] externe deskundigen als slachtofferhulpen, schoolmaatschappelijk werk.

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilwYXZva3uAhUB7aQKHSRfBqc4ChAWMAB6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fscholenopdekaart.nl%2Fapi%2Fv1%2Fbijlage%2F9443%2F37364fca-5ecc-414c-afab-b6f4a25d0132%2F&usg=AOvVaw1GuLo7db6nwOMd7mcF1Wqy,

  Spilfiguren bij de algemene coördinatie moeten de provinciale coördinatoren worden. Die leveren fantastisch werk: ze organiseren overleg tussen gerecht, politie en slachtofferhulp.

  De Standaard,

  Tijdens het informele gedeelte en bij het vertrek zijn voor de nabestaanden factsheets beschikbaar o.a. identificatieproces, slachtofferhulpen.

  https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2015/02/10/094-131.pdf,

  Een bulterriër heeft [...] in Almere een hondje doodgebeten dat werd uitgelaten door twee jonge meisjes [...]. De bulterriër was naar buiten gelopen en kon door zijn eigenares niet meer tegen gehouden worden, toen hij de andere hond zag. Te hulp gesnelde passanten konden evenmin ingrijpen. De kinderen, zwaar overstuur, zijn opgevangen door slachtofferhulp.

  http://www.bouvierkennel.nl/kranten/pers2003/p17.htm,