slapende vennootschap


slapende vennootschap 1.0

vennootschap zonder activiteit en vermogen, die kan ontstaan doordat een bedrijf simpelweg stil komt te liggen, maar die soms bewust gebruikt wordt om aansprakelijkheid te ontlopen; vennootschap die alleen nog op papier bestaat, maar waar geen activiteiten meer plaatsvinden

Semagram


Een slapende vennootschap…

is een vennootschap

   Algemene voorbeelden


   Het gaat hier om zogenaamde "slapende vennootschappen" die geen substantiële aktiviteit meer hebben. Een vennootschap wordt als slapend beschouwd wanneer ze in de drie vorige boekjaren een gemiddelde omzet realizeerde die, met inbegrip van de financiële opbrengsten, lager was dan 5 % van het gemiddeld bedrag van haar activa in die jaren.

   De Standaard,

   Volgens de minister is Veerman France SAS "een lege bv die vanaf het begin geen activiteiten heeft verricht. Een slapende vennootschap die helemaal niets doet".

   http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2005/augustus/31/lege-bv-minister-veerman-is-niet-leeg-10618721,

   De beursgenoteerde holding SCF vereenvoudigt haar structuren en gaat over tot integratie met de E5-Modewinkels [...]. Tevens zullen een aantal slapende vennootschappen op termijn verdwijnen.

   http://www.e5-mode.be/nl/watise5/Pers.html#bemart,

   In het recente verleden heeft de regering herhaaldelijk gesleuteld aan de aftrek van vroegere verliezen door een vennootschap. Vroeger waren die verliezen slechts gedurende vijf jaar aftrekbaar. Dan werden ze zonder beperking in de tijd recupereerbaar, maar werd in jaarlijkse maxima voorzien. Vorig jaar werden die maxima weer afgeschaft, maar gingen de overgedragen verliezen van slapende vennootschappen verloren. Momenteel bereidt de regering een aantal maatregelen voor die de handel in verliesvennootschappen helemaal zullen doen stilvallen.

   De Standaard,