slavenhandelaar


slavenhandelaar 1.0

iemand die voor zijn beroep handelde in slaven zoals gangbaar voor de afschaffing van de slavernij; handelaar in slaven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een slavenhandelaar…

is een handelaar; is een persoon

  • [Plaats] bood slaven te koop aan op slavenmarkten
  • [Tijd] was actief tot de afschaffing van de slavernij in de negentiende eeuw
  • [Activiteit of handeling] transporteerde en verkocht mensen
  • [Betrokkene] handelde in mensen
  • [Waardering] werd en wordt zeer negatief gewaardeerd

Algemene voorbeelden


De mannen en vrouwen die het ongeluk hadden om in handen van een slavenhandelaar te vallen werden wreed uit hun vertrouwde omgeving weggerukt. De oorzaken waardoor iemand in slavernij kon geraken waren divers; krijgsgevangenschap, schulden en simpelweg het als slaaf geboren worden waren redenen om iemand zijn of haar vrijheid te onthouden.

http://www.voc-kenniscentrum.nl/themas.html

Een andere veelbeproefde manier om de huidige Nederlanders verantwoordelijk te stellen voor de slavenhandel van een handvol verre voorouders bestaat uit het zaaien van verwarring met behulp van een eenvoudige semantische truc [...]. De truc zit erin dat 'Nederland' hier in twee totaal verschillende betekenissen wordt gebruikt: de eerste keer verwijst de term 'Nederland' naar een kleine groep Nederlandse slavenhandelaren uit de vorige eeuw, de tweede keer verwijst de term naar alle nu levende Nederlanders.

http://www.libertarian.nl/artikelen/slavernij.htm

De Hollandse slavenhandelaars waren niet bepaald zachtzinnig. Nederland was het laatste land dat de slavernij afschafte.

De Standaard,

Het beeld van de Arabische slavenhandelaren is ook een stereotype: de handelaren aan de Oost-Afrikaanse kust hadden wel Arabische namen en sommigen hadden voorouders op het Arabische schiereiland, maar velen van hen waren geboren in de Swahili-samenleving van Zanzibar.

http://www.africaserver.nl/wozow/tentoonstelling/index.html

slavenhandelaar 2.0

iemand die mensen rekruteert, transporteert of huisvest om ze met misleiding, dwang of geweld tewerk te stellen als goedkope of onbetaalde werkkrachten of ze te exploiteren op een andere wijze die het recht op vrijheid schendt, zoals door verplichte prostitutie of door verkoop aan iemand als eigendom; mensenhandelaar
Zie ook : mensenhandelaar

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een slavenhandelaar…

is een handelaar; is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een crimineel
  • [Activiteit of handeling] rekruteert, transporteert of huisvest mensen die worden tewerkgesteld als goedkope of onbetaalde arbeidskrachten, of die worden geëxploiteerd door prostitutie of verkoop aan iemand als eigendom
  • [Betrokkene] handelt in mensen
  • [Waardering] wordt zeer negatief gewaardeerd

Algemene voorbeelden


Bijna drieduizend Chinese vrouwen en kinderen zijn in de afgelopen twee jaar "bevrijd" uit de handen van hun bezitters nadat ze waren ontvoerd en verkocht door slavenhandelaren. Dit heeft een blad in Zuid-China gisteren gemeld [...]. De politie in de provincie Guangxi zou [...] zestig criminele organisaties hebben opgerold die zich hebben beziggehouden met de handel in vrouwen en kinderen.

NRC,