stadhuis


stadhuis 1.0

gebouw dat dient als centrale plaats waar de administratieve diensten van een stad werken, waar de gemeenteraad vergadert en waar het college van B en W of het schepencollege zetelt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een stadhuis…

is een gebouw

 • [Uiterlijk] is vaak een fraai historisch gebouw met een aantal monumentaal ingerichte vertrekken
 • [Attribuut] is meestal aan de voorzijde versierd met een of meerdere vlaggen, vooral de vlag van het land, in België ook die van het gewest, vaak ook de vlag met het gemeentewapen en die van de Europese Unie
 • [Samenstelling] bevat onder andere kantoren voor het college van B en W of voor het schepencollege en voor de ambtenaren, loketten voor het publiek, een raadszaal, een trouwzaal en vaak een aantal ruimtes voor publieke bijeenkomsten
 • [Functie] dient voor het uitoefenen van de bestuurlijke en administratieve taken in de stad; dient voor de vergaderingen van het college en van de gemeenteraad; wordt gebruikt voor het verstrekken van administratieve diensten aan de inwoners van de gemeente, zoals het verlenen van geboorteakten en overlijdensakten, inschrijving in het bevolkingsregister, het sluiten van huwelijken en het verlenen van uiteenlopende getuigschriften en vergunningen; wordt gebruikt als ruimte voor allerlei publieke bijeenkomsten en plechtigheden en voor het houden van tentoonstellingen
 • [Plaats] bevindt zich meestal op een vrij centrale plaats in de stad
 • [Aantal of hoeveelheid] komt in elke stad slechts op een plaats voor
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door de burgemeester en door de wethouders of de schepenen, en door de ambtenaren van de stad, soms ook door de politie; staat ook ten dienste van de bevolking van de stad

Algemene voorbeelden


Aan het stadhuis hingen Belgische en Franse driekleuren.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Ik wilde mooie tekeningen maken en grote schilderijen, daarmee in het stadhuis hangen, waaraan de mensen zich zouden vergapen en zeggen: 'Weet jij wel wie dat heeft gemaakt! Het zoontje van de Hongaarse weduwe!'

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

Als je dan tenslotte de trap van het vliegtuig naar China opklimt, de definitieve handtekening bij de notaris plaatst, het jawoord mompelt in het stadhuis of voor de rechter, bevind je je alweer in een heel andere positie.

Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een gotisch stadhuis
 • een historisch stadhuis
 • een monumentaal stadhuis
 • het 18de-eeuwse stadhuis
 • het Amsterdamse stadhuis
 • het Bossche stadhuis
 • het nieuwe stadhuis
 • het oude stadhuis
 • het voormalige stadhuis

Historisch heeft Walle iets te bieden: middeleeuwse kerken, versterkte torens, gotisch stadhuis, oud hospitaal, begijnhof.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

In het monumentale stadhuis, een erfenis uit de Pruisische tijd, ontmoet ik de chefs 'internationale coöperatie' van de gemeente en provincie Szczecin.

NRC,

Zo is er een grote braderie in het centrum van de stad, staan op de kade oude scheepsmotoren opgesteld en zijn in het oude en nieuwe stadhuis twee exposities ingericht.

Meppeler Courant,

Deze bruisende stad herbergt de tweede grootste markt van België, de Grote Markt, oorspronkelijk het abdijplein, met in het midden het 18de-eeuwse stadhuis, gebouwd rond de middeleeuwse hallentoren.

http://www.toerismelimburg.be/

In het voormalige stadhuis van Maassluis is thans het Nationaal Sleepvaart Museum gevestigd.

http://www.digitalestadmaassluis.nl/sleepvaartmuseum/index.html

In Alkmaar zijn twee trouwzalen beschikbaar in het prachtige historische stadhuis: de Polderkamer heeft 50 zitplaatsen en ca. 30 staanplaatsen; de Raadzaal heeft 75 zitplaatsen en ca. 40 staanplaatsen.

http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

Op zijn tafel in het Bossche stadhuis liggen twee dikke naslagwerken over de fameuze schilder. Wethouder van Katwijk, die de sector toerisme in zijn portefeuille heeft, bladert er graag in.

http://www.jeroenboschjaar.nl/frameset2.html

Wij nodigen u uit de huwelijksvoltrekking (aanvang 10.30 uur) in de Schipperszaal van het Amsterdamse stadhuis (Stopera) bij te wonen.

René/Renate. Twee postscripta, Jeroen Brouwers,

met voorzetselgroep


 • het stadhuis in Maastricht

Want pal voor het stadhuis in Maastricht staat een standbeeld van de legendarische pater prof. Pieter Johan Minckelers.

NRC,

 • het stadhuis van Den Haag
 • het stadhuis van Gent

Het burgerlijk huwelijk werd gesloten in het stadhuis van Den Haag.

http://www.nos.nl/prinses_juliana/index_2.html?paginas/biografie/,

Naar aanleiding van deze "plechtigheid" zullen milieu-NGO's uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland een ludieke protestactie opzetten voor het stadhuis van Gent.

http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=516

in voorzetselgroep


 • een hoorzitting in het stadhuis
 • de infobalie in het stadhuis
 • een zitdag in het stadhuis

Elke eerste vrijdag van de maand houdt de federale ombudsman een zitdag in het stadhuis van Ieper, van 9u30 tot 12u in de schepenzaal (eerste verdieping).

http://www.ieper.be/nl/

De infobalie in het stadhuis en de stadswinkel behoren eveneens tot het Edison-team.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

Bij ministerieel besluit van 23 april 2001 werden 131 monumenten in de Brugse binnenstad geplaatst op het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten [...]. Op 30 mei 2001 werden alle eigenaars uitgenodigd op een hoorzitting in het stadhuis.

http://www.brugge.be/jaarverslag/jv2001/2001_6.pdf,

 • naar het stadhuis
 • naar het stadhuis gaan
 • naar het stadhuis trekken
 • de gang naar het stadhuis

Ik heb hem althans vandaag nog niet als een idioot aan m'n deur weten bellen om samen naar het stadhuis te gaan voor de inzegening van ons huwelijk.

De droogte, Herman Brusselmans,

De vroegere klasgenoten van An trokken naar het stadhuis om het rouwregister te tekenen.

De Standaard,

Willen de aanstaande echtgenoten die vermogensvermenging geheel of gedeeltelijk voorkómen, dan moeten zij vóór hun gang naar het stadhuis een speciale regeling treffen: huwelijksvoorwaarden maken.

http://www.notarislelystad.nl/

Ze gingen zo langzamerhand richting CBR en als de zaken gingen zoals ze nu gingen — soepel, honderd procent, makkelijker dan gedacht — kon hij meteen de bus nemen naar het stadhuis om zijn examen te verzilveren.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Na ons huwelijk – we reden in een taxi naar het stadhuis en aten 's middags een ijsje tussen de bronzen leeuwen in het Lezamapark, de enige festiviteit waaraan we ons bezondigden – betrokken we een tweekamerflat in een buitenwijk, niet ver van de Rïo de la Plata.

Voel maar, Jan Brokken,

 • op het stadhuis
 • op het stadhuis werken
 • een ontvangst op het stadhuis
 • ontvangen worden op het stadhuis
 • ter inzage liggen op het stadhuis

We zijn ontvangen op het stadhuis en hebben daar duidelijk gemaakt dat wij voor een hoop herrie zouden zorgen als er niet naar ons geluisterd werd.

De heiligen zijn dood, René Stoute,

Enkele pas afgestudeerde studenten hebben de Leuvense burgemeester Tobback een woedende brief gestuurd waarin ze protesteren tegen de sollicitatieprocedure voor medewerkers voor de persdienst. Daarbij werden twee mensen aangenomen die al op het stadhuis werkten.

De Standaard,

Het reglement openbaarheid van bestuur ligt voor iedere burger ter inzage op het stadhuis.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=1

Twee, drie keer per week kwam monsieur Burat me verzekeren dat ze op het stadhuis lelijk verveeld zaten met mijn brief in verband met de faktuur voor de levering van drinkwater.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Na afloop van de meeting was er een feestelijke ontvangst op het stadhuis.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

"Dat kasteel in het woud?' vroeg ik. "Van wie is dat?' Hij wist het niet. "Kasteel?' zei hij. "Maar het is hier nu allemaal Verviers geworden'. Hij grinnikte. "Je staat hier in de stad'. "Daar zullen ze het dan ook wel weten, op het stadhuis'.

Berthold 1200, Paul Koeck,

"Heel onze groep had een valse identiteitskaart. Ik was toen, in veertig, tweeëntwintig, de leeftijd om naar Duitsland te moeten gaan werken. We kregen een pas waarop we enkele jaren ouder waren zodat we buiten de jaren vielen. Die bezorgde je vader ons, hij werkte op het stadhuis."

De groene jager, Roger Pieters,

 • ten stadhuize

Naar mijn mening is de gang van zaken rondom het Parktheater tekenend voor de werkwijze ten stadhuize: radiostilte op radiostilte, een bestuursmoraal van macht om de macht. Een krachteloze raad zit er bij en kijkt er naar!

http://www.marcelvanbussel.nl/marjanne-stas-de-theatercrisis-is-tekenend-voor-werkwijze-ten-stadhuize/2290/,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 6 december 2007 om 20.00 uur ten stadhuize.

http://www.alkmaar.nl/eCache/24107/raadsagenda_6_december_2007,

 • de burgerzaal van het stadhuis
 • de gevel van het stadhuis
 • de hal van het stadhuis
 • de ingang van het stadhuis
 • de inkomhal van het stadhuis
 • de ontvangstzaal van het stadhuis
 • de pui van het stadhuis
 • de raadszaal van het stadhuis
 • de toren van het stadhuis
 • de trappen van het stadhuis
 • de trouwzaal van het stadhuis
 • de zaal van het stadhuis
 • het balkon van het stadhuis
 • het bordes van het stadhuis
 • het schoon verdiep van het stadhuis

Met beide handen de rok optillend als een vrouw die de trappen van het stadhuis beklimt klauterde ik op de stoel.

Mottenballen en parfum, Tessa de Loo,

Toen demonstranten probeerden de trouwzaal van het stadhuis binnen de dringen, werden zij door agenten tegen gehouden.

NRC,

De balie en een glazen voorportaal zijn verdwenen uit de ontvangstzaal van het stadhuis.

De Standaard,

Ze klommen op de toren van het stadhuis en ontrolden er een spandoek: Stad in nood/Ville en Péril.

De Standaard,

Het Prado toont in hal 61 een enorm doek van Pieter Paul Rubens met een Driekoningen-motief, dat oorspronkelijk de raadszaal van het stadhuis in Antwerpen verluchtte.

De Standaard,

Het protokol dat daarbij van toepassing is, dagtekent uit de 13de eeuw en werd voor het eerst schriftelijk vastgelegd in 1538. Het bepaalt onder meer dat de burgemeester de eregasten niet aan de ingang van het stadhuis verwelkomt, maar boven op de trap.

De Standaard,

Het ochtendprogramma heeft plaats in de burgerzaal van het stadhuis in Deventer en wordt voortgezet op het partyschip De Hanzestad.

Meppeler Courant,

De baliebedienden leidden 1249 bezoekers rond op 't schoon verdiep van het stadhuis.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

De identificatieformulieren liggen gratis ter beschikking in het Politiekantoor, Rijselsestraat 133 en bij de stedelijke informatiedienst in de inkomhal van het stadhuis.

http://www.ieper.be/nl/

Welke jongen heeft er een cameljas, ja, welke man? Noem er eens één, dat zal je niet meevallen. Dat is maar voor weinigen weggelegd, dat is voor de bevoorrechten. De burgemeester zag ik ermee op het bordes van het stadhuis bij de ontvangst van Sinterklaas en laatst een chique heer in een sportauto.

Het samenzijn, Jan Meyers,

Over de hoofden van de kolkende menigte heen, werden alle politieagenten van onze stad zomaar, alsof zij zakken tarwe waren in de handen van daarvoor betaalde dokwerkers, van hand tot hand overgeleverd en doorgegeven en op de pui van het stadhuis op een aanzwellende hoop gegooid.

Pagadders, Leo Geerts,

Door de voorruit zag hij de verregende gevel van het stadhuis.

De stenen toren, Jo Claes,

In de immense zaal van het stadhuis van Luxor (buitentemperatuur 35°C, binnen airconditioning) verdwijnt Jacq bijna.

Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

De stad werd bevlagd. En tegen de avond scheen de zon en toen pas. Aan het balkon van het stadhuis verscheen de eerste. Donkere. Donkerder dan grijze, bijna zwarte vlag.

Calvados, Elvis Peeters,

Toen ik de aankondiging van het huwelijk, dat twee weken later zou plaatsvinden, op het officiële mededelingenbord in de hal van het stadhuis zag hangen, irriteerden onze namen me.

De gelukkige, Mensje van Keulen,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


stadhuis 1.1

stedelijke bestuurlijke en administratieve dienst die gevestigd is in het stadhuis; gezamenlijke stadsdiensten

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een stadhuis…

is een dienst; is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   Ik nam de hoorn op, ik vormde het eerste nummer, dat van het stadhuis en ik schakelde mijn bandopnemer in.

   Berthold 1200, Paul Koeck,

   Een buitenlander kan in Frankrijk een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen als hij kan aantonen dat hij logies krijgt van een ingezetene. Die laatste ondertekent dan een certificaat dat door het stadhuis wordt bekrachtigd.

   De Standaard,

   Een laatste peiling over Het Huwelijk door het Amsterdamse stadhuis uitgevoerd, leert dat de Oranjekoorts nu snel toeneemt.

   De Telegraaf,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • bij het stadhuis

   Kan de werkloosheid ook worden bestreden door werklozen buiten de markt om te dwingen zich om half negen 's morgens bij het stadhuis te melden om vandaar te worden afgemarcheerd naar een werkplaats in ruil voor een loon dat ongeveer gelijkstaat met de uitkering?

   NRC,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   stadhuis 1.2

   bestuurscollege van een stad

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een stadhuis…

   is een bestuur; is een groep

     Algemene voorbeelden


     Het initiatief werd overgenomen door het stadhuis en de politieke slagkracht van de hele beweging nam vanaf dat moment af.

     http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

     'Het hoeft geen betoog dat gestructureerde interne communicatie tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur, ambtelijk management en professionele staf op basis van het voorliggende document nauwelijks mogelijk is. In versterkte mate geldt dit voor de communicatie tussen stadhuis en maatschappij,' aldus het Nationaal Centrum Bestuurlijke Ontwikkelingen.

     Meppeler Courant,

     De sector en het stadhuis hebben toch hetzelfde doel, namelijk het bereiken van een groter en een breder publiek.

     Rotterdams Dagblad,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • Het Antwerpse stadhuis
     • Het Rotterdamse stadhuis
     • het transparante stadhuis

     'En we hebben al een toezegging van het Rotterdamse stadhuis dat we als serieuze gegadigden voor snel vervoer rond Rotterdam worden gezien', zegt Ruud Zeegers, de general-manager van het team.

     http://www.schuttevaer.nl/

     Door de combinatie van het aanbieden van informatie - in De Digitale Stad kan bijvoorbeeld de bestuursinformatie van de gemeente Amsterdam worden ingezien - en de mogelijkheid van debat kunnen de lokale democratie en openbaar bestuur worden vernieuwd, zo luidt het perspectief. Maar is dat ook zo? Het transparante stadhuis, zoals de Amsterdamse gemeente-ambtenaar Reineke van Meerten het noemde, is een mooi streven, maar het is niet eenvoudig te realiseren.

     NRC,

     Hij kocht een fax en zond de exemplaren naar zijn vroegere klanten, naar redacties van kranten, uitgeverijen, politieke partijen, het Antwerpse stadhuis en iedereen met een beetje invloed in de maatschappij, als hij hun faxnummer kon achterhalen.

     Walvis, Tom Naegels,

     Vaste verbindingen


     uit het stadhuis houden

     1. uitsluiten van deelname aan het stadsbestuur

      De euforie draaide uit op een sisser: de grootste partij werd door een coalitie uit het stadhuis gehouden.

      De Standaard,

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     stadhuis 1.3

     politieke macht in een stad

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een stadhuis…

     is macht

       Combinatiemogelijkheden


       als object bij een werkwoord


       • het stadhuis overnemen

       De eerste daad van de Zajedno-oppositie die onlangs het stadhuis van Belgrado overnam, was de verwijdering van de communistische vijfpuntige ster boven de toren en het aanbrengen van het wapenschild van de Karadjordjevic-dynastie.

       De Standaard,

       Wanneer ze vertelt dat de actie vooralsnog geen massale steun krijgt in Granada, en veel mensen nog moeten worden geïnformeerd, zeg ik dat het stadhuis overnemen dan toch niet zo makkelijk zal zijn.

       http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/06/spaanse-revolutie-gaat-lokaal-cordoba-jaen-en-granada