stadionverbod


stadionverbod 1.0

(openbare orde en veiligheid [openbare orde],recht,voetbal [balsport])

verbod om een voetbalstadion te bezoeken; verbod om een voetbalstadion te betreden dat door een voetbalbond, de rechter of een voetbalclub wordt opgelegd aan iemand die zich eerder misdragen heeft in een voetbalstadion; toegangsverbod tot een voetbalstadion

Semagram


Een stadionverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om voetbalsupporters ongehinderd en veilig naar een wedstrijd in een voetbalstadion te laten kijken
 • [Plaats] geldt op lokaal, landelijk en/of internationaal niveau
 • [Duur] is vaak tijdelijk voor een vastgestelde periode, maar kan ook permanent zijn
 • [Handelende persoon] wordt opgelegd door een voetbalbond, de rechter of door het bestuur van een betaaldvoetbalorganisatie (bvo), soms ook door een bestuur van een amateurvoetbalclub
 • [Ondervinder] wordt opgelegd aan iemand die zich eerder misdragen heeft in een voetbalstadion
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt opgelegd omdat iemand die zich eerder misdragen heeft in een voetbalstadion, vooral voor het gebruiken van lichamelijk of verbaal geweld, maar bv. ook voor het afsteken van vuurwerk
 • [Legitimiteit] geldt volgens het reglement van een voetbalbond, de door de rechter gehanteerde rechtsregels of door het huisreglement van een voetbalclub, meestal een betaaldvoetbalorganisatie (bvo), soms ook een amateurvoetbalclub

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Het fenomeen "stadionverbod" is geen bedenksel van de betaald voetbalorganisatie (bvo) Go Ahead Eagles. Het is een uitvloeisel van gemaakte afspraken tussen de Koninklijke Nederlands Voetbalbond (KNVB), de bvo's, de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie om een mogelijkheid te hebben en een aanpak te creëren in het kader van bestrijding van voetbalvandalisme.

https://www.ga-eagles.nl/wp-content/uploads/2013/11/images_pdf_gedragsregels_Stadionverboden.pdf,

Een stadionverbod is één van de maatregelen die genomen kan worden om voetbalvandalisme te bestrijden. De bvo Go Ahead Eagles kan op grond van het zogeheten huisrecht personen de toegang tot het stadion ontzeggen.

https://www.ga-eagles.nl/wp-content/uploads/2013/11/images_pdf_gedragsregels_Stadionverboden.pdf,

De bekendste straffen zijn de gevangenisstraf en de geldboete. Recent maken ook de zogenaamde alternatieve straffen (dienst aan de gemeenschap, cursussen volgen, …) een grote opgang. Tenslotte zijn er in het strafrecht ook vele bijzondere straffen (verbeurdverklaring, afzetting, ontzetting uit bepaalde burgerlijke en politieke rechten, bekendmaking van de uitspraak, verval van het recht tot sturen, beroepsverboden, stadionverboden , …) en beveiligingsmaatregelen (internering, terbeschikkingstelling van de regering, …).

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

De stadionverboden staan los van het strafrechtelijk proces van het OM dat nog loopt. "Het kan zijn dat verdere stadionverboden zullen volgen naarmate het onderzoek naar de rellen vordert'', liet de KNVB weten.

https://www.bnr.nl/meernieuws/10209495/stadionverbod-voor-kuiprelschoppers,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gelden
 • van kracht blijven
 • van kracht zijn

De stadionverboden voor de duur van vijf jaar zijn opgelegd vanwege het betreden van het speelveld in Den Bosch. Vier personen hebben zich daarnaast schuldig gemaakt aan vernielingen. Voor hen geldt een stadionverbod van zeven jaar.

https://www.telegraaf.nl/sport/2858092/stadionverbod-voor-elf-fans-fc-twente,

Het stadionverbod geldt niet slechts voor voetbalwedstrijden van Roda JC, maar voor alle voetbalwedstrijden in onder meer de eredivisie.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:534,

De meldplicht geldt voor alle wedstrijden van jouw club in de reguliere competities (Amstel Cup, KPN Eredivisie / Eerste Divisie, Champions League, UEFA Cup, Intertoto, Johan Cruijff Schaal) gedurende de tijd dat je een stadionverbod hebt. De meldplicht geldt niet voor vriendschappelijke wedstrijden. Let op!: je stadionverbod blijft wel van kracht tijdens vriendschappelijke wedstrijden.

http://www.hellmond.nl/melding.html

Aan de hand van de binnengekomen meldkaarten controleert de KNVB of je je daadwerkelijk aan de overeenkomst houdt. Als dit niet het geval is, blijft het stadionverbod voor de volledige periode onvoorwaardelijk van kracht.

http://www.hellmond.nl/melding.html

Een stadionverbod op basis van de standaardvoorwaarden is van kracht in, en eventueel rond een stadion met bijbehorende gebouwen en terreinen (ook toegangen en/of toegangswegen). Het verbod is vóór, tijdens en in veel gevallen ook na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement van kracht op de plaats waar de voetbalwedstrijd of het voetbalevenement wordt gehouden en waaraan een BVO of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB deelneemt.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

als object bij een werkwoord


 • een stadionverbod doorgeven

In alle gevallen dat een BVO een stadionverbod doorgeeft, gaat de KNVB binnen een week over tot invordering en blokkering van de clubkaart van de betrokkene, tenzij er onvoldoende bewijs is of als het stadionverbod van korte duur is.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

 • het stadionverbod handhaven

In beginsel heeft elke persoon met een landelijk stadionverbod vanaf één jaar de mogelijkheid met de KNVB een meldingsovereenkomst aan te gaan. Dit gaat in overleg met de club. De club behoudt altijd het recht het lokale stadionverbod voor het eigen stadion te handhaven.

http://www.hellmond.nl/melding.html

 • een stadionverbod hebben

In het stadion werden twee Utrecht-supporters aangehouden. Eén beledigde een agent, de ander had een stadionverbod.

Meppeler Courant,

De meldplicht geldt voor alle wedstrijden van jouw club in de reguliere competities (Amstel Cup, KPN Eredivisie / Eerste Divisie, Champions League, UEFA Cup, Intertoto, Johan Cruijff Schaal) gedurende de tijd dat je een stadionverbod hebt. De meldplicht geldt niet voor vriendschappelijke wedstrijden. Let op!: je stadionverbod blijft wel van kracht tijdens vriendschappelijke wedstrijden.

http://www.hellmond.nl/melding.html

Eerder op de dag werden vier zwaar beschonken Engelse voetbalfans aangehouden op het Eurostar-treinstation in Brussel. In Oostende werden drie Britten, die een stadionverbod hebben, met de eerste de beste boot teruggestuurd. Hetzelfde gebeurde in Zeebrugge, waar twee Engelse risicosupporters het land probeerden binnen te komen met een Britse chauffeur die niet op de zwarte lijst stond.

NRC,

 • een stadionverbod krijgen

De supporter van VVV-Venlo die onlangs een stadionverbod kreeg voor het tonen van zijn blote billen, is stomverbaasd over de uitleg van de club. Niet alleen zou hij zijn broek hebben laten vallen; hij zou ook racistische teksten hebben gebruikt.

https://www.1limburg.nl/blotebillen-supporter-stomverbaasd-geen-racist?context=section-8250,

De mogelijkheid om een omgevingsverbod op te leggen, beleeft vanavond zijn primeur rond de wedstrijd NEC-RKC. Overigens wordt de maatregel louter van kracht voor 'nieuwe' boosdoeners. Vandalen die al eerder een stadionverbod kregen, vallen niet onder het wijkverbod.

De Telegraaf,

Het project Helden rond de Velden heeft drie doelen: het terugdringen van de voetbalcriminaliteit, het creëren van een prettige sfeer in en rond het stadion en het voorkomen dat jongeren met een stadionverbod in herhaling vervallen. Het project is van Cambuur, de politie Midden Friesland en de gemeente Leeuwarden samen. Het Buro, dat gespecialiseerd is in intensieve begeleiding van probleemjongeren, voert het uit. Het Buro zelf houdt zich ondertussen bezig met jongeren die een stadionverbod hebben gekregen en geeft desgewenst begeleiding bij werk, scholing en hulpverlening.

De Telegraaf,

"Wij pleiten al langer voor een voetbalwet zoals in Engeland. Kom je het veld op, dan krijg je een enorme boete, een strafblad en een stadionverbod. Je bent verplicht je tijdens een wedstrijd te melden. Scheelt een heleboel agenten in het stadion. Maar de Tweede Kamer wil niet aan zo'n wet. We hebben al wetten, denken ze daar."

Het Parool,

 • een stadionverbod opleggen

Een stadionverbod op grond van de standaardvoorwaarden kan worden opgelegd als een persoon, die in het bezit is van een toegangs- of seizoenskaart, een voetbalgerelateerde overtreding begaat op een wedstrijddag, in of in de directe omgeving van het stadion. Wie een toegangs- of seizoenskaart koopt, gaat akkoord met de standaardvoorwaarden. Bij overtreding van deze standaardvoorwaarden zal de KNVB een stadionverbod opleggen.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

Een strafrechtelijk stadionverbod met meldingsplicht kan door de rechter als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Naast het strafrechterlijk verbod kan de KNVB een civielrechterlijk stadionverbod opleggen.

Het Parool,

FC Utrecht heeft vijf supporters een stadionverbod opgelegd. De fans hadden zich in Zwolle bij de oefenwedstrijd FC Zwolle-FC Utrecht misdragen.

De Telegraaf,

Vooralsnog staat de KNVB geen enkel reglement ter beschikking om supporters van een club uit een stadion te weren, aldus vanmorgen een woordvoerder van de KNVB naar aanleiding van het dreigement van Ajax-voorzitter Van Praag Feyenoord-supporters een stadionverbod op te leggen.

NRC,

 • een stadionverbod overtreden

Een persoon die een stadionverbod heeft en zich toch in en/of rondom een stadion ophoudt, riskeert een tweede (mogelijk langer) stadionverbod en een nieuwe (hogere) geldboete. Daarnaast kan een persoon die zijn stadionverbod overtreedt, hiervoor ook strafrechtelijk worden vervolgd en een gevangenisstraf van zes maanden krijgen.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

Als een stadionverbod voor de eerste keer wordt overtreden, wordt een geldboete opgelegd van €900,- euro, voor de tweede keer € 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding volgt een geldboete van € 2000,-.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

 • een stadionverbod overwegen

De Ajax-voorzitter zei dat de liederen hem niet zijn opgevallen. Daarom wil hij eerst vernemen wat er precies gezongen is. Pas daarna overweegt hij eventueel een stadionverbod. "Maar daarover heb ik natuurlijk alleen niets te zeggen. Dat is een zaak van het bestuur."

NRC,

 • stadionverboden uitvaardigen

De Utrechtse eredivisionist legde de fans verboden op in lengte variërend van 12 tot 36 maanden en stelde hen aansprakelijk voor de schade. Utrecht vaardigde tot nu toe 46 stadionverboden uit. Overtreders krijgen een boete van minimaal 1000 gulden.

De Telegraaf,

 • het, hun stadionverbod verkorten

Toepassing van een civielrechtelijke meldingsplicht verdraagt zich niet met de grondrechten en is daarom niet mogelijk. Tussen club en supporter kan wel een overeenkomst gesloten worden dat het opgelegde stadionverbod verkort wordt op voorwaarde dat de supporter zich periodiek op een af te spreken locatie meldt, bij voorkeur op het plaatselijke politiebureau.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Door de meldingsovereenkomst kunnen supporters die een stadionverbod hebben (vanaf één jaar) middels goed gedrag de duur van hun stadionverbod "verkorten". In overleg met o.a. politie, de club en de KNVB, wordt het voor jou mogelijk de helft van je onvoorwaardelijke stadionverbod om te laten zetten in een voorwaardelijk stadionverbod.

http://www.hellmond.nl/melding.html

met adjectief ervoor


 • een landelijk stadionverbod
 • het lokale stadionverbod

De KNVB kan een landelijk stadionverbod opleggen op basis van een melding van het Openbaar Ministerie, van een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) en/of van onszelf. Dit kan op grond van onze standaardvoorwaarden of op basis van de volmacht die de BVO's aan ons hebben gegeven.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

Ter ondersteuning van het repressieve beleid staat de KNVB een verdere intensivering voor van het cameratoezicht in voetbalstadions. Daarnaast wordt een actieve rol verwacht van (mede)supporters, stewards, particuliere beveiligingsdiensten, politie en justitie. Opgespoorde daders kunnen behalve op een landelijk stadionverbod rekenen op duizend gulden boete en verwijdering als lid van hun supportersvereniging.

http://www.knvb.nl/knvb1/yearlyreport20002001/yearlyreport1.sps,

De KNVB eiste van de club maatregelen na de ongeregeldheden op het veld tijdens de kampioenswedstrijd in en tegen Eindhoven. Supporters van FC Den Bosch kwamen aan het slot van die wedstrijd het veld op. De afgelopen weken hebben 18 fans voor deelname aan de ongeregeldheden een stadionverbod gekregen, van wie tien een landelijk stadionverbod.

Brabants Dagblad,

In beginsel heeft elke persoon met een landelijk stadionverbod vanaf één jaar de mogelijkheid met de KNVB een meldingsovereenkomst aan te gaan. Dit gaat in overleg met de club. De club behoudt altijd het recht het lokale stadionverbod voor het eigen stadion te handhaven.

http://www.hellmond.nl/melding.html

 • je onvoorwaardelijk stadionverbod
 • een voorwaardelijk stadionverbod

Door de meldingsovereenkomst kunnen supporters die een stadionverbod hebben (vanaf één jaar) middels goed gedrag de duur van hun stadionverbod "verkorten". In overleg met o.a. politie, de club en de KNVB, wordt het voor jou mogelijk de helft van je onvoorwaardelijke stadionverbod om te laten zetten in een voorwaardelijk stadionverbod.

http://www.hellmond.nl/melding.html

 • een tijdelijk stadionverbod
 • een levenslang stadionverbod

Ook voor hooligans moet er meer gebruik gemaakt worden van snelrecht. Specifieke sancties zoals tijdelijk of levenslang stadionverbod, moeten ruimer toegepast worden.

http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • het opgelegde stadionverbod

Toepassing van een civielrechtelijke meldingsplicht verdraagt zich niet met de grondrechten en is daarom niet mogelijk. Tussen club en supporter kan wel een overeenkomst gesloten worden dat het opgelegde stadionverbod verkort wordt op voorwaarde dat de supporter zich periodiek op een af te spreken locatie meldt, bij voorkeur op het plaatselijke politiebureau.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Het "exploot" (door de deurwaarder aan jou uitgereikt) heeft je geïnformeerd over de mogelijkheid tot het aangaan van een meldingsovereenkomst (ook wanneer je beroep aantekent tegen het opgelegde stadionverbod kun je de overeenkomst aangaan).

http://www.hellmond.nl/melding.html

met voorzetselgroep


Voorzetsel: met

 • een stadionverbod met meldingsplicht

Een strafrechtelijk stadionverbod met meldingsplicht kan door de rechter als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Op 1 april 1999 is de richtlijn Voetbalvandalisme en -geweld (nr. 1999R003) van het Openbaar Ministerie (OM) van kracht geworden. Het justitieel optreden is daarin bepaald tot alle vormen van fysiek geweld, tegenwerking van politie en veiligheidsdiensten, bedreiging, discriminatie, vuurwerk- en wapendelicten en ernstige vormen van verbale agressie. First offenders krijgen een transactie aangeboden of een voorwaardelijke gevangenisstraf (met als bijkomende voorwaarde een stadionverbod met meldingsplicht) en een geldboete.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Voorzetsel: op

 • een stadionverbod op basis van de standaardvoorwaarden

Een stadionverbod op basis van de standaardvoorwaarden is van kracht in, en eventueel rond een stadion met bijbehorende gebouwen en terreinen (ook toegangen en/of toegangswegen). Het verbod is vóór, tijdens en in veel gevallen ook na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement van kracht op de plaats waar de voetbalwedstrijd of het voetbalevenement wordt gehouden en waaraan een BVO of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB deelneemt.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

Voorzetsel: van

 • een stadionverbod van zeven jaar
 • een stadionverbod van 9 à 10 maanden

De stadionverboden voor de duur van vijf jaar zijn opgelegd vanwege het betreden van het speelveld in Den Bosch. Vier personen hebben zich daarnaast schuldig gemaakt aan vernielingen. Voor hen geldt een stadionverbod van zeven jaar.

https://www.telegraaf.nl/sport/2858092/stadionverbod-voor-elf-fans-fc-twente,

Tussen club en supporter kan wel een overeenkomst gesloten worden dat het opgelegde stadionverbod verkort wordt op voorwaarde dat de supporter zich periodiek op een af te spreken locatie meldt, bij voorkeur op het plaatselijke politiebureau. De maximale duur van het civiele stadionverbod is vier jaar. Gemiddeld wordt een stadionverbod van 9 à 10 maanden opgelegd.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Voorzetsel: voor

 • het stadionsverbod voor het eigen stadion

In beginsel heeft elke persoon met een landelijk stadionverbod vanaf één jaar de mogelijkheid met de KNVB een meldingsovereenkomst aan te gaan. Dit gaat in overleg met de club. De club behoudt altijd het recht het lokale stadionverbod voor het eigen stadion te handhaven.

http://www.hellmond.nl/melding.html

 • stadionverboden voor de duur van vijf jaar

De stadionverboden voor de duur van vijf jaar zijn opgelegd vanwege het betreden van het speelveld in Den Bosch.

https://www.telegraaf.nl/sport/2858092/stadionverbod-voor-elf-fans-fc-twente,

 • een stadionverbod voor Feyenoordfans
 • een stadionverbod voor mensen die lichamelijk of verbaal geweld gebruiken

De voorzitters van Ajax en Feyenoord, Van Praag en Van den Herik, overleggen volgende week over maatregelen tegen supporters die zich verbaal misdragen. Beide voorzitters noemen de tegen Van Gaal gebezigde teksten maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar. "We zijn het er ook over eens dat we de zaak collectief, groots moeten aanpakken", aldus Van Praag. Hij suggereerde in het weekeinde een stadionverbod voor Feyenoord-fans.

NRC,

Van Gaal zei "altijd voorstander te zijn geweest van een stadionverbod voor mensen die lichamelijk of verbaal geweld gebruiken". Volgens de trainer wordt er tot nu toe "veel te tolerant" opgetreden door politie en justitie.

NRC,

Voorzetsel: zonder

 • het (civielrechtelijk) stadionverbod zonder meldingsplicht

Een met succes toegepaste maatregel tegen zich misdragende supporters is het (landelijk) civielrechtelijk stadionverbod zonder meldingsplicht [...]. Volgens een richtlijn van de KNVB kan deze door clubs dan wel landelijk door de KNVB worden opgelegd op basis van informatie-uitwisseling tussen OM, clubs en KNVB.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

in voorzetselgroep


 • een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf met stadionverbod

Op 1 april 1999 is de richtlijn Voetbalvandalisme en - geweld (nr. 1999R003) van het Openbaar Ministerie (OM) van kracht geworden. Het justitieel optreden is daarin bepaald tot alle vormen van fysiek geweld, tegenwerking van politie en veiligheidsdiensten, bedreiging, discriminatie, vuurwerk- en wapendelicten en ernstige vormen van verbale agressie. [...]. Recidivisten kunnen een onvoorwaardelijke of deels voorwaardelijke (met stadionverbod) gevangenisstraf krijgen.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

 • jongeren met een stadionverbod
 • mensen met een stadionverbod
 • relschoppers met een stadionverbod
 • supporters met een stadionverbod

Het project Helden rond de Velden heeft drie doelen: het terugdringen van de voetbalcriminaliteit, het creëren van een prettige sfeer in en rond het stadion en het voorkomen dat jongeren met een stadionverbod in herhaling vervallen.

De Telegraaf,

Wie zich ondanks een verbod toch in de 'verboden zone' bevindt, wordt aanvankelijk gesommeerd het gebied te verlaten. Bij herhaling volgen een proces-verbaal en een boete of dagvaarding. Voor mensen met een stadionverbod die zelf in de buurt van de stadions wonen, komt een aparte regeling. "We kunnen hen natuurlijk niet verbieden om zich tijdens wedstrijden in hun eigen woning op te houden", aldus een politiewoordvoerster.

De Telegraaf,

Als eerste voetbalgemeente in ons land heeft Nijmegen een convenant gesloten met politie, OM en de eredivisieclub NEC om relschoppers met een stadionverbod ook de toegang te verbieden tot een gebied in een straal van circa twee kilometer rond het Goffertstadion.

De Telegraaf,

Door een aantal deelnemende landen (w.o. Duitsland en Engeland) zijn maatregelen genomen in de vorm van een uitreisverbod voor bij de politie en justitie bekende supporters (met een stadionverbod).

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Een gebiedsverbod moet voorkomen dat supporters met een stadionverbod voor en na wedstrijden buiten het stadion heibel veroorzaken.

Het Parool,

 • ondanks een stadionverbod

Ook zijn inmiddels 'virtuele verdragen' gesloten tussen onder andere Chelsea- en Feyenoord-hooligans om de Duitse supporters aan te pakken. Er wordt uitgebreid geïnformeerd naar manieren om ondanks een stadionverbod kaartjes te vergaren.

de Volkskrant,

 • beroep aantekenen tegen het stadionverbod

Het "exploot" (door de deurwaarder aan jou uitgereikt) heeft je geïnformeerd over de mogelijkheid tot het aangaan van een meldingsovereenkomst (ook wanneer je beroep aantekent tegen het opgelegde stadionverbod kun je de overeenkomst aangaan).

http://www.hellmond.nl/melding.html

 • de duur van het (civiele) stadionverbod
 • de duur van hun stadionverbod
 • de hoogte van een stadionverbod
 • de termijn van je stadionverbod

Tussen club en supporter kan wel een overeenkomst gesloten worden dat het opgelegde stadionverbod verkort wordt op voorwaarde dat de supporter zich periodiek op een af te spreken locatie meldt, bij voorkeur op het plaatselijke politiebureau. De maximale duur van het civiele stadionverbod is vier jaar.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Door de meldingsovereenkomst kunnen supporters die een stadionverbod hebben (vanaf één jaar) middels goed gedrag de duur van hun stadionverbod "verkorten".

http://www.hellmond.nl/melding.html

Bij bepaling van de hoogte van het stadionverbod houdt de bond zich over het algemeen vrij strak aan de Richtlijn termijn stadionverbod. Een supporter die een stadionverbod krijgt, kan daartegen binnen twee weken een beroepschrift indienen bij de commissie stadionverboden van de KNVB.

http://www.voetbaladvocaat.com/stadionverbod/

Als je je schuldig maakt aan wangedrag in relatie tot voetbal, dan vervalt de overeenkomst met onmiddellijke ingang. Hiervan word je schriftelijk door de KNVB op de hoogte gesteld. De termijn van je stadionverbod blijft dan onverminderd van kracht. Je kunt geen rechten ontlenen aan de periode waarin je je al gemeld hebt.

http://www.hellmond.nl/melding.html

Vanaf het moment dat je het contract ondertekent en terugstuurt, verplicht je jezelf, tijdens elke uit- en thuiswedstrijd van jouw club, gedurende de helft van de nog resterende termijn van je stadionverbod (te bepalen door de KNVB), te melden op een door de KNVB te bepalen tijdstip en locatie (politiebureau).

http://www.hellmond.nl/melding.html

 • handhaving van stadionverboden
 • het uitdelen van stadionverboden

Voor een adequate handhaving van stadionverboden is een sluitende toegangscontrole van groot belang.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

In het seizoen 1995/1996 is op initiatief van de KNVB en de BVO's gestart met de introductie en gefaseerde invoer bij clubs van een clubkaartsysteem. Dit systeem houdt in dat door middel van scanning van de persoonsgebonden clubkaart (met pasfoto van de eigenaar) de kaartverkoop en het toegangsbeheer wordt geregeld, waarbij de nadruk ligt op supportersscheiding en handhaving van stadionverboden.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Ajax laat weten zo snel mogelijk de namen van de daders van de politie te willen horen, zodat de club kan overgaan tot het uitdelen van stadionverboden.

De Telegraaf,

 • vanwege een stadionverbod

Zes jaar heeft het geduurd, maar nu staat het honk er. "Iedere Ajax-supporter is welkom, ook een boer uit Friesland of Limburg," zegt Sjaakie. Hij zit niet in het stadion. "Niet vanwege een stadionverbod maar omdat mijn kaart gewoon is geweigerd."

Het Parool,

met substantief ervoor


 • het aantal stadionverboden
 • de commissie stadionverboden
 • Richtlijn termijn stadionverbod

Het zogenoemde 'knuffelproject' van voetbalclub FC Groningen, waarbij oud-hooligans jonge supporters begeleiden, neemt de Groningse politie veel werk uit handen. Exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar feit is dat het korps door de nieuwe aanpak aanzienlijk minder manschappen hoeft in te zetten rond de wedstrijden van de eredivisionist, aldus de gemeente Groningen maandag. Ook is het aantal aanhoudingen en stadionverboden fors gedaald.

Reformatorisch Dagblad,

Een persoon die een stadionverbod en/of geldboete opgelegd heeft gekregen, kan hiertegen in beroep gaan bij onze commissie stadionverboden. Deze commissie dient een beroep te ontvangen binnen 14 dagen na de datum waarop het deurwaardersexploot aan de betrokkene is uitgereikt. Een beroep dat te laat ontvangen is, is niet-ontvankelijk. In dat geval zal de commissie stadionverboden het beroep niet inhoudelijk beoordelen.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

Bij bepaling van de hoogte van het stadionverbod houdt de bond zich over het algemeen vrij strak aan de Richtlijn termijn stadionverbod. Een supporter die een stadionverbod krijgt, kan daartegen binnen twee weken een beroepschrift indienen bij de commissie stadionverboden van de KNVB.

http://www.voetbaladvocaat.com/stadionverbod/

met telwoord erachter


 • 46 stadionverboden

De Utrechtse eredivisionist legde de fans verboden op in lengte variërend van 12 tot 36 maanden en stelde hen aansprakelijk voor de schade. Utrecht vaardigde tot nu toe 46 stadionverboden uit. Overtreders krijgen een boete van minimaal 1000 gulden.

De Telegraaf,

met bezittelijk voornaamwoord


 • je stadionverbod
 • hun stadionverbod

De meldplicht geldt voor alle wedstrijden van jouw club in de reguliere competities (Amstel Cup, KPN Eredivisie / Eerste Divisie, Champions League, UEFA Cup, Intertoto, Johan Cruijff Schaal) gedurende de tijd dat je een stadionverbod hebt. De meldplicht geldt niet voor vriendschappelijke wedstrijden. Let op!: je stadionverbod blijft wel van kracht tijdens vriendschappelijke wedstrijden.

http://www.hellmond.nl/melding.html

Zoals ook in het "exploot" is vermeld, verplicht je jezelf gedurende je stadionverbod vóór, tijdens en na de wedstrijd niet op te houden bij of rondom het stadion of daar waar supporters aankomen of zich verzamelen.

http://www.hellmond.nl/melding.html

Als je je schuldig maakt aan wangedrag in relatie tot voetbal, dan vervalt de overeenkomst met onmiddellijke ingang. Hiervan word je schriftelijk door de KNVB op de hoogte gesteld. De termijn van je stadionverbod blijft dan onverminderd van kracht. Je kunt geen rechten ontlenen aan de periode waarin je je al gemeld hebt.

http://www.hellmond.nl/melding.html

Door de meldingsovereenkomst kunnen supporters die een stadionverbod hebben (vanaf één jaar) middels goed gedrag de duur van hun stadionverbod "verkorten".

http://www.hellmond.nl/melding.html

met ander, nevengeschikt substantief


 • een stadionverbod en geldboete
 • een stadionverbod of geldboete

Een persoon die een stadionverbod en/of geldboete opgelegd heeft gekregen, kan hiertegen in beroep gaan bij onze commissie stadionverboden.

https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

 • aanhoudingen en stadionverboden
 • arrestatie, boete of stadionverbod
 • een boete, een strafblad en een stadionverbod

Het zogenoemde 'knuffelproject' van voetbalclub FC Groningen, waarbij oud-hooligans jonge supporters begeleiden, neemt de Groningse politie veel werk uit handen. Exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar feit is dat het korps door de nieuwe aanpak aanzienlijk minder manschappen hoeft in te zetten rond de wedstrijden van de eredivisionist, aldus de gemeente Groningen maandag. Ook is het aantal aanhoudingen en stadionverboden fors gedaald.

Reformatorisch Dagblad,

We adviseren bij arrestatie, boete of stadionverbod altijd een advocaat in te schakelen.

https://www.f-side.nl/voetbalwet/

"Wij pleiten al langer voor een voetbalwet zoals in Engeland. Kom je het veld op, dan krijg je een enorme boete, een strafblad en een stadionverbod. Je bent verplicht je tijdens een wedstrijd te melden. Scheelt een heleboel agenten in het stadion. Maar de Tweede Kamer wil niet aan zo'n wet. We hebben al wetten, denken ze daar."

Het Parool,

Vaste verbindingen


civielrechtelijk stadionverbod

 1. Vormvariant: civiel stadionverbod

  door een voetbalbond aan een voetbalsupporter opgelegd verbod om een voetbalstadion te betreden, nadat het openbaar ministerie (OM), een betaaldvoetbalclub of personeel van de bond zelf melding heeft gemaakt van misdragingen door die persoon

  In Nederland bestaan twee soorten stadionverboden. Het civielrechtelijke stadionverbod en het stafrechtelijke stadionverbod. Het civielrechtelijke stadionverbod wordt opgelegd door de KNVB naar aanleiding van een melding van het openbaar ministerie of de club. De KNVB baseert zijn stadionverboden op de standaardvoorwaarden.

  http://www.voetbaladvocaat.com/stadionverbod/

  Tussen club en supporter kan wel een overeenkomst gesloten worden dat het opgelegde stadionverbod verkort wordt op voorwaarde dat de supporter zich periodiek op een af te spreken locatie meldt, bij voorkeur op het plaatselijke politiebureau. De maximale duur van het civiele stadionverbod is vier jaar.

  http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

  Een met succes toegepaste maatregel tegen zich misdragende supporters is het (landelijk) civielrechtelijk stadionverbod zonder meldingsplicht [...]. Volgens een richtlijn van de KNVB kan deze door clubs dan wel landelijk door de KNVB worden opgelegd op basis van informatie-uitwisseling tussen OM, clubs en KNVB.

  http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

strafrechtelijk stadionverbod

 1. door de rechter aan een voetbalsupporter opgelegd verbod om een voetbalstadion te betreden bij wijze van voorwaarde bij een voorwaardelijke straf

  In Nederland bestaan twee soorten stadionverboden. Het civielrechtelijke stadionverbod en het strafrechtelijke stadionverbod. [...]. Het strafrechtelijke stadionverbod wordt opgelegd door de (straf)rechter in de vorm van voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Houdt een veroordeelde zich niet aan die voorwaarde dan zal de voorwaardelijke straf ten uitvoer worden gelegd. Een voorwaardelijke straf wordt niet ten uitvoer gelegd tenzij een veroordeelde de voorwaarde overtreedt. In het geval van een strafrechtelijk stadionverbod overtreedt de veroordeelde de voorwaarde als hij zich in een stadion begeeft.

  http://www.voetbaladvocaat.com/stadionverbod/

  Een strafrechtelijk stadionverbod met meldingsplicht kan door de rechter als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd. Men moet zich dan tijdens de wedstrijden van de eigen club melden bij de politie en men mag zich twee uur voor en twee uur na de wedstrijd niet ophouden bij het stadion.

  http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen