stamtijd


stamtijd 1.0

deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen waarin een werknemer steeds aanwezig moet zijn; bloktijd

Semagram


Een stamtijd…

is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met de verplichte aanwezigheid van een werknemer

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  De periode waarin een werknemer altijd aanwezig moet zijn wordt de bloktijd, kerntijd of stamtijd genoemd. Deze kan bijvoorbeeld lopen van 9.30 tot 16.30 uur. Enkele uren voor en na de bloktijd, waarin de werknemer zelf zijn werktijden kan bepalen, noemt men glijtijden, flexibele tijden, variabele tijden of randtijden.

  publicaties.minienm.nl/.../flexibele-arbeid-en-verkeer-en-vervoer.pdf,

  Werktijdenregeling: variabele werktijden met een stamtijd tussen 09:30 uur tot 16:00 uur. Dit dient in overleg met de leidinggevende geregeld te worden.

  dspace.library.uu.nl/bitstream/.../Scriptie%20Michael%20Dokter.pdf?...1,

  De stamtijd van het ATR-systeem ligt tussen 09.00 en 15.30 uur. De werknemer kan in overleg met de leidinggevende binnen de stamtijd ontsparen.

  http://www.cnvtata.nl/documenten/CAO%202013.pdf,

  De werknemer start tussen 7 en 9.30 uur en stopt tussen 15 en 19 uur. De stamtijd loopt van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur. Zonder uitdrukkelijke andere afspraak wordt de werknemer verwacht aanwezig te zijn op deze momenten.

  http://www.ciso.be/PB%20glijtijden.htm,

  Glijdende uren zijn bedoeld om de werknemer te bevoordelen, zodat hij kan kiezen wanneer hij begint en stopt met werken, en eventueel ook wanneer hij pauze(s) neemt. "Om de aanwezigheid van de werknemers in de onderneming gedurende een bepaald tijdsblok te verzekeren, kan de werkgever in de uurroosters kern- of stamtijden voorzien: dit zijn tijdsblokken gedurende dewelke de werknemers verplicht aanwezig moeten zijn." "Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de werknemer de dagtaak mag aanvatten tussen 7 uur en 9 uur 's morgens en eindigen tussen 16 uur en 18 uur 's avonds, met een verplichte aanwezigheid van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur."

  http://www.jobat.be/nl/artikels/glijdende-werkuren-wettelijk-niet-toegelaten/

  Stamtijden zijn de uren waarop je op het werk aanwezig moet zijn. De glijtijd is de periode waarbinnen je zelf je tijdstip van aankomst en vertrek kan kiezen, rekening houdend met de goede werking van de afdeling en het feit dat je gemiddeld over één maand 7.36 uur per dag gewerkt moet hebben.

  http://secretariaat-talen.deboeck.com/public/modele/secretariaat-talen/content/JA/Onthaalbrochure.pdf,

  stamtijd 2.0

  grondvorm van een werkwoord, in het Nederlands bijvoorbeeld de infinitief, de onvoltooid verleden tijd in de eerste persoon en het voltooid deelwoord, waarvan men met behulp van regels andere werkwoordsvormen kan afleiden; werkwoordsvorm als afleidingsbasis

  Semagram


  Een stamtijd…

  is een tijd

  • [Aantal of hoeveelheid] verschilt soms in aantal per taal
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] bevat de basisvorm van waaruit andere (tijds)vormen van een werkwoord kunnen worden afgeleid

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Tot nog toe hebben we slechts 7 vormen van het werkwoord gezien, namelijk de infinitivus en de vervoeging van het werkwoord in de tegenwoordige tijd. Om andere tijden te vormen moeten we nieuwe vervoegingen leren en nieuwe stamtijden. Maar wat zijn stamtijden? Laten we dit aan de hand van een voorbeeld bekijken: monere, een E-conjugatie werkwoord dat waarschuwen betekent. Om de infinitivus en de 6 vormen van de tegenwoordige tijd te vormen gaan we uit van de zogenaamde infinitivusstam, te weten: mone-. De reden voor de naam is eenvoudig: neem de infinitivus, haal de uitgang -re er af en voilá je hebt één van de stammen. De infinitivusstam is de eerste van de 3 stamtijden. Nu de tweede stamtijd: monui = ik heb gewaarschuwd. Om de vorm monui te construeren, moeten we -i achter de zogenaamde perfectumstam plaatsen. De perfectumstam is in dit geval monu-. De perfectumstam is de tweede van de drie stamtijden. Hij wordt zo genoemd omdat hij kan worden afgeleid van een vorm uit het perfectum (zie volgende paragraaf). Rest ons nog de derde stamtijd te introduceren: de supinumstam [...]. Wat belangrijker is: het Latijnse voltooid deelwoord wordt van de supinumstam afgeleid: monitus = gewaarschuwd.

   https://nl.wikibooks.org/wiki/Latijn/Les_6,

   Ik dacht aan stamtijden, naamvallen en onregelmatigheden, aan eindeloze uit het hoofd te leren woordenlijsten, aan raadselachtige natuurkundeproeven en scheikundige verbindingen.

   Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • Latijnse stamtijden

   Mijn boekentas heb ik in de gang gegooid. De Latijnse stamtijden kunnen wachten.

   De handschoen, Michel Dedain,