stapelhuis


stapelhuis 1.0

((vooral) in België)

gebouw waar handelsgoederen worden opgestapeld en bewaard in afwachting van hun distributie; pakhuis

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een stapelhuis…

is een gebouw

 • [Omvang concreet] is meestal erg groot
 • [Constructie] bevat grote opslagruimtes
 • [Functie] dient voor het opstapelen en bewaren van grote hoeveelheden handelsgoederen in afwachting van hun distributie
 • [Plaats] bevindt zich vaak op een plaats waar goederen in grote hoeveelheid worden aangevoerd, zoals een haven

Algemene voorbeelden


Harry draaide van de kade weg en reed langs de oude stapelhuizen naar de ingang van de tunnel.

Lucky Strike, Gie Bogaert,

Music City zou het stapelhuis van Turn en Taxis aan de Havenlaan renoveren tot muziekcentrum en een goederenloods deels afbreken en vervangen door een concertzaal voor 12.000 toeschouwers.

De Standaard,

Hij werkte zwetend aan stuur en versnellingen en gleed elegant over het bruggetje, nam de korte bochten niet al te traag en daverde daarna door de wirwar van stapelhuizen, loskaden, treinsporen, douanehokjes, schoorstenen en futuristische installaties.

Pagadders, Leo Geerts,

stapelhuis 2.0

huis dat deel uitmaakt van een groep huizen die zeer dicht bij elkaar staan en vaak elk meerdere woningen bevatten, zodat ze 'opeengestapeld' lijken; opeengestapelde huizen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Stapelhuizen…

zijn huizen; zijn gebouwen

 • [Toestand algemeen] staan zeer dicht bij elkaar of bestaan uit meerdere kleine "opeengestapelde" woningen

  Algemene voorbeelden


  Is de compacte stad de redding voor het platteland, of gaan we de laatste resten groen in de steden ook nog bebouwen met te kleine stapelhuizen?

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,