stelen


stelen 1.0

( Met betrekking tot stoffelijke zaken)
geld of goed zonder weten van de eigenaar wegnemen met de bedoeling het zich onrechtmatig toe te eigenen

Semagram


Stelen…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Officieel worden bij de politie jaarlijks 140.000 aangiften gedaan, maar dit getal zegt weinig over het echte aantal fietsdiefstallen [...]. De uitkomst van het onderzoek was dat er jaarlijks 800.000 à 900.000 fietsen gestolen worden.

   NRC,

   Sinds 1994 zijn 50.000 dergelijke documenten uit de gemeentehuizen gestolen.

   De Standaard,

   De zaak kwam aan het rollen nadat een vrouw [...] de verdachte snapte toen hij haar tas probeerde te stelen. De politie hield de man vervolgens nauwlettend in de gaten, waarna hij op heterdaad kon worden betrapt.

   De Telegraaf,

   Jeugdige criminelen die betrapt zijn moeten bijvoorbeeld zelf graffiti verwijderen of werken in de winkel waar ze wat hebben gestolen.

   Brabants Dagblad,

   Mensen die van corruptie worden verdacht, hebben volgens Quatrano niets meer te vrezen. "De verdachte wordt zeker niet bang van het idee van een proces, waarin pas na tien of vijftien jaar een definitieve uitslag volgt," zegt hij [...]. "De omstandigheden zijn zodanig veranderd dat wie zin heeft, weer kan gaan stelen."

   NRC,

   Of nu weer dat idee dat je Internetverbinding gedeeltelijk afgesloten kan worden als je die gebruikt om te stelen. Dat is ook weer zoiets. Ben je eindelijk anoniem en word je niet lastiggevallen, denk je. Kan je opeens het Internet niet meer gebruiken om te stelen. Alleen maar omdat je niet naar die waarschuwingen luistert. Dat is dus fascistisch van die communistische kapitalisten.

   http://blog.iusmentis.com/2009/01/09/wat-is-stelen-niet-gastpost/,

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een bedrag stelen
   • geld stelen
   • 300 dollar stelen

   Uit een geldautomaat in het warenhuis [...] is in de nacht van woensdag op donderdag een bedrag van 280.000 gulden gestolen. De dief heeft zich vermoedelijk de avond tevoren laten insluiten en is donderdagmorgen met zijn buit de winkel uitgelopen.

   NRC,

   Vier keer is er [...] geld uit de kleedkamer gestolen.

   NRC,

   Hackers die wel schade veroorzaken of informatie of geld stelen worden vaak crackers (criminele hackers) genoemd.

   NRC,

   In hun eigen wagen moesten ze mee naar het hoofdkwartier van de geheime politie, waar ze zich moesten uitkleden en hun bezittingen afgeven. "De ondervragers suggereerden dat we hen zouden betalen. We gaven 200 dollar [...]," vertelde Michel. "Later stelden we vast dat ze nog eens 300 dollar [...] hadden gestolen uit onze zakken."

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   • voor 480.000 frank aan materiaal stelen
   • voor 480.000 frank aan sieraden stelen
   • voor 480.000 frank aan sigaretten stelen
   • voor duizenden guldens aan materiaal stelen
   • voor duizenden guldens aan sieraden stelen
   • voor duizenden guldens aan sigaretten stelen

   In de ene vrachtwagen zat omgerekend 650.000 frank baar geld en materiaal. In de andere werd voor 480.000 frank aan materiaal gestolen.

   De Standaard,

   De tweede melding kwam tegen 03.00 uur. Het betrof een snelkraak in een winkel in Lith. Er werd voor duizenden guldens aan sigaretten en sigaren gestolen.

   Brabants Dagblad,

   Vaste verbindingen


   ergens niet met stelen aan zijn gekomen


    Zie: ergens niet met stelen aan zijn gekomen

   iets of iemand kan iemand gestolen worden


    Zie: iets of iemand kan iemand gestolen worden

   om te stelen


    Zie: om te stelen

   stelen als de raven


    Zie: stelen als de raven

   zijn naam niet gestolen hebben


    Zie: zijn naam niet gestolen hebben

   stelen 2.0

   ( Met betrekking tot onstoffelijke zaken zoals bestanden, informatie, een identiteit enz.)
   een niet-stoffelijke zaak zonder weten van de eigenaar weten te verkrijgen en zich onrechtmatig toe-eigenen

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   Stelen…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Mensen die regelmatig online muziek stelen, geven gemiddeld tweemaal zoveel uit aan online muziek als mensen die zeggen nooit een p2p-site te hebben bezocht, aldus een Brits onderzoek.

     http://www.funx.info/index.php?option=com_content&view=article&id=300:illegale-downloaders-geven-meest-uit-aan-muziek&catid=45:onderzoek&Itemid=87,

     Jij had het over stelen op het internet, ik niet. Deze pc mag alleszins op illegale bestanden worden gecontroleerd.

     http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?p=2696840&sid=15876c35b1129c9b7821aaa4013b3733,

     In 25 procent van de gevallen is diefstal van portefeuilles, agenda's of de post in de VS de manier geweest om de identiteit te stelen. Echter, de helft van de mensen had geen idee hoe degenen die hun identiteit misbruikten aan hun gegevens was gekomen.

     http://digitaalbestuur.nl/opinie/het-nieuwe-stelen,

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • een geheim stelen
     • geheimen stelen

     Ze doen zich voor als toeristen, bezoekers of zakenlui op zoek naar mogelijkheden om te investeren. Maar in honderden gevallen blijkt dat die buitenlanders er op uit zijn om onze militaire, nationale, economische, wetenschappelijke en technologische geheimen te stelen.

     De Standaard,

     Koning Poefke stelt de bierwet op en wil bier schenken aan koning Cactus van achter het drakenland. Die wil echter het geheim stelen.

     http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_Poefke,

     • gegevens stelen
     • informatie stelen

     Ook e-winkels blijken nauwelijks informatie te verstrekken over wat ze met jouw persoonsgegevens doen. Zelfs als men wel garandeert ze niet te 'misbruiken', dan nog ben je niet zeker. Jouw gegevens staan immers op een server en als die niet goed beveiligd is, dan kan de uitbater zoveel garanderen als hij maar wil. Vroeg of laat breekt iemand in en die zou wel eens alle persoonlijke gegevens kunnen stelen en er dan mee aan de gang gaan.

     http://www.diskidee.nl/cursus/cursus35.html,

     Hackers zijn vaak tieners die uit nieuwsgierigheid in computersystemen inbreken en er genoegen in scheppen systeembeheerders te slim af te zijn. Soms gaat het om vandalen die bewust schade aanrichten of criminelen die vertrouwelijke informatie stelen.

     NRC,

     stelen 3.0

     ( Met betrekking tot onstoffelijke zaken die uitdrukken wat iemand heeft bedacht, zoals een naam, een idee, de inhoud van een tekst enz.)
     overnemen wat iemand anders heeft bedacht en als eigen vinding voorstellen; plagiëren

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

     Semagram


     Stelen…

     is een handeling

       Algemene voorbeelden


       Hybrid III. Zijn naam lijkt gestolen uit een sciencefictionboek maar de beroemdste crashtestdummy raakt gedateerd. Op letsels die airbags veroorzaken, is hij niet voorzien.

       De Morgen,

       De eerste die een idee registreert is degene die het bezit, en hij kan het octrooi niet alleen gebruiken tegen degenen die zijn idee stelen maar ook tegen iedereen die later op hetzelfde idee komt. Het maakt niet uit of u kunt aantonen dat u zelfstandig op het idee gekomen bent, en dat u zelfs niet van het bestaan van het octrooi af wist. U bent schuldig aan octrooischending, en in het ergste geval kunt u daarvoor in de gevangenis belanden.

       http://www.nosoftwarepatents.com/nl/m/basics/whatis.html,

       Daar ligt inderdaad 'het geheim van de schrijver': want niet wát je schrijft maar hóe je schrijft is zo verschrikkelijk essentieel. Iemand kan je plot stelen, maar het nooit zo neerzetten zoals jij, omdat iedereen een eigen stijl heeft.

       http://www.hetmanuscript.org/inspiratie.html,

       Sting heeft een "redelijk goed jaar" achter de rug. Niets moest, alles kon [...]. "Elke komponist steelt,'' zegt hij. "Het is zoals een auto bouwen uit tweedehands-onderdelen [...]. Er is niets nieuws meer geweest in de muziek sinds de 12 noten toonladder in 1907. Maar je kan wel een nieuwe kijk hebben op een oud muzikaal idee." "Ik heb in het kreatieve domein nog nooit iemand vervolgd. Songs zijn er voor iedereen. Niemand van ons is onschuldig. Dat hij die nog nooit iets gestolen heeft, opstaat."

       De Standaard,

       stelen 4.0

       ( Met betrekking tot een zoen of kus)
       vlug en zonder toestemming nemen
       Slechts aangetroffen in de onderstaande verbindingen.

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

       Semagram


       Stelen…

       is een handeling

         Vaste verbindingen


         een kus stelen


          Zie: een kus stelen

         een zoen stelen


          Zie: een zoen stelen

         stelen 5.0

         voor zich winnen
         Slechts aangetroffen in de onderstaande verbinding.

         Betekenisbetrekking


         metafoor
         Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

         Semagram


         Stelen…

         is een handeling

           Vaste verbindingen


           iemands hart stelen


            Zie: iemands hart stelen

           stelen 6.0

           zich aandacht toe-eigenen
           Slechts aangetroffen in de onderstaande verbinding.

           Betekenisbetrekking


           metafoor
           Betrokken betekenissen 1.0 : 6.0

           Semagram


           Stelen…

           is een handeling

             Vaste verbindingen


             de show stelen


              Zie: de show stelen