stroom


stroom 1.0

( Gezegd van iets vloeibaars, of iets abstracts of concreets dat met een vloeistof wordt vergeleken)
beweging of stroming in een bepaalde richting; stroming
In abstracte zin komt de betekenis soms neer op 'het verloop van een proces in een bepaalde volgorde', zoals in werkstroom en stroomschema.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een stroom…

is een beweging

 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op iets vloeibaars, zoals zeewater, of op iets concreets of abstracts dat geen vloeistof is, maar er wel mee wordt vergeleken, zoals lucht of een proces

  Algemene voorbeelden


  Als de stroom stevig is, en er geen kracht op het anker staat omdat de wind de andere kant op blaast, dan is de kracht op de ankerboeilijn door al dat zeewier zo groot dat het anker uit de grond kan worden getrokken.

  http://www.wadvaarders.nl/hoe_en_wad/ankeren.htm,

  Internationale bedrijven blijken moeilijk bij te sturen: het roer gaat wel om maar de stroom is te sterk.

  http://www.riskcompliance.nl/news/bedrijven-en-corruptie-het-roer-gaat-om-maar-de-stroom-is-zo-sterk-dat-de-koers-nauwelijks-verandert/,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • kenteren

  Zodra de stroom kenterde vertrokken we in een heftige regenbui richting Saint-Quay Port D'Armor.

  https://joepvangool.wordpress.com/,

  • staan

  Er staat een sterke stroom van wel 7 km per uur, dus we komen niet zo snel vooruit.

  http://marcellabouke.reismee.nl/reisverhaal/23469/van-maastricht-tot-revin/,

  met adjectief ervoor


  • de biologische stroom

  Mijn mening is dat je beter kunt emanciperen mét de biologische stroom mee in plaats van tégen de biologische stroom in.

  https://www.pedagogiek.nu/de-ontmannelijking-van-de-man/100221,

  • de, een krachtige stroom
  • de, een sterke stroom
  • tegengestelde stromen

  Glazenwasser Gerrit woont bij de watervallen. Hij is een waterspin met stevige poten en een ijzeren wil. [...]. Water wil altijd naar beneden, als het kan. Gerrit wil omhoog, tegen de sterke stroom in. [...]. Gerrit glijdt uit, hij verliest zijn greep op het oppervlak en wordt door de krachtige stroom meegevoerd.

  (onbekend)

  Er staat een sterke stroom van wel 7 km per uur, dus we komen niet zo snel vooruit.

  http://marcellabouke.reismee.nl/reisverhaal/23469/van-maastricht-tot-revin/,

  Als je in het water valt, zwem dan nooit naar eventuele kribben, daar zijn draaikolken of tegengestelde stromen.

  http://zid.nrz.nl/Html/Veel%20gestelde%20vragen.htm#Aanvang

  in voorzetselgroep


  • met de stroom meedrijven
  • met de stroom meevaren

  Een aanwijzing van de plaats waar het slachtoffer zich bevindt, kunnen zeker de luchtbellen zijn die hij (zelfs onbewust) uitademt. Die luchtbellen drijven onder het opstijgen naar het wateroppervlak met de stroom mee en komen dan ook een eind stroomafwaarts van de drenkeling boven.

  http://www.redderaanzee.wobra.be/

  Een dag of 12 na de bevruchting zijn er talloze kleine vissenlarfjes. Die drijven met de stroom mee naar de voedselrijke en beschutte 'kinderkamers' voor de kust van Denemarken en Nederland.

  http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

  Aan de overkant van de baai zag ze de lichtjes van een klein bootje dat met de stroom meevoer.

  De wolvenlus, Nicholas Evans,

  • op de stroom meebewegen
  • op de stroom meedobberen

  De floaters zijn eigenlijk lange buigzame pijpen die op de stroom van de oceaan meebewegen.

  https://change4more.wordpress.com/2018/05/04/hoe-nederlandse-pioniers-de-oceaan-op-grote-schaal-willen-opruimen/,

  De minste aanleidingen waren genoeg om mijn bewoners die aan de buitenkant fatsoenlijk waren, die meedobberden op de stroom en nimmer de nek uitstaken, uit het evenwicht te brengen.

  Sterk water, Marijke Libert,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • wind en stroom

  Als wind en stroom dezelfde kant op staan, zijn de golven lager dan op stilstaand water. Staan wind en stroom tegen elkaar in, dan zullen hogere golven ontstaan.

  http://www.hwsv-harlingen.nl/index2.html

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  stroom 2.0

  water dat door een bedding stroomt en een beek of rivier vormt; beek; rivier

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een stroom…

  is een waterloop

  • [Samenstelling] bestaat uit stromend water
  • [Begrenzing] wordt begrensd door oevers
  • [Container] stroomt door een bedding
  • [Richting] stroomt in de richting van de zee of of oceaan, of in de richting van een ander water, bv. een meer
  • [Onderscheid of tegenstelling] kan zo groot en breed zijn als een rivier of zo klein en smal als een beek

  Algemene voorbeelden


  De mediashow gaat door in het presidentieel paleis, bovenop de Ngaliema-heuvel die uitkijkt over de stroom en de hoofdstad.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • kronkelen
  • meanderen
  • wassen

  Er hangt een kaart. In het noorden een gebergte. Dan, daaronder, het laagland, waardoorheen een machtige stroom kronkelt.

  https://www.trouw.nl/nieuws/wat-de-mens-vermag~ba0d34a4/,

  Roeg! is deze week in het Geeserstroomgebied bij Gees. [...]. Het gebied is heringericht en dat betekent onder meer dat de stroom nu weer meandert, zoals honderden jaren geleden, en dat de waterstand omhoog is gebracht.

  https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/Roeg/aflevering/21715,

  Frankrijk heeft 300.000 kilometer waterweg. Langs 16.000 kilometer is een alarmeringssysteem aangebracht dat extreme stijgingen meldt. Dat is weliswaar veel, maar het overgrote deel van de rivieren en stromen kan dus flink wassen voordat iemand alarm slaat.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • een brede stroom
  • een machtige stroom
  • een tamme stroom

  Als het weer lichter begint te worden zien de mannen een monding van een vrij brede stroom.

  http://www.gironet.nl/home/oddevre/amsterdam/volksverhaal.htm

  Met een rivierboot voert de maatschappij de liefhebbers van roeispaan en Waals water een eind de Maas op, tot in Waulsort. Daar stappen ze over in de lange smalle vaartuigen om op de brede, tamme stroom de 13 kilometer af te leggen naar Anseremme.

  De Standaard,

  Er hangt een kaart. In het noorden een gebergte. Dan, daaronder, het laagland, waardoorheen een machtige stroom kronkelt.

  https://www.trouw.nl/nieuws/wat-de-mens-vermag~ba0d34a4/,

  • de eeuwigdurende stroom

  Opeens wordt de egomanie van mensen die in fragiele metalen hulzen rond de wereld suizen, het gokspel tegen de zwaartekracht, tastbaar. Schiphol als onze Ganges, de eeuwigdurende stroom, die alle leven in zijn wateren meedraagt.

  NRC,

  • de Zeeuwse stromen

  Van kiellegging tot en met stapelloop moesten op elke werf bij de bouw van een schip dezelfde handelingen worden verricht. Toch was er een opvallend verschil in de bouwmethodes in het Maasmondgebied en langs de Zeeuwse stromen met die in Amsterdam, de Zaanstreek en verder naar het noorden.

  http://www.bataviawerf.nl/valreep.htm

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • vervuilde stromen

  In het gedicht waarmee ik mijn boek begin, vergelijk ik de geweldloze opvoeding met bergriviertjes die vervuilde stromen en zeeën nieuw leven geven.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • aan de stroom

  Het logo, dat gebruikt wordt sinds januari 1998, bestaat uit een beeld en een woord en is gecreëerd uitgaande van typische Dendermondse karakteristieken. [...]. Het beeldmerk bevat centraal een golvende blauwe lijn die een suggestie is van het Ros Beiaard en de ligging van Dendermonde aan de stroom benadrukt.

  http://www.dendermonde.be/stad/wapen/wapen.htm

  • langs de stroom
  • langs stromen

  Als het om water gaat, is Parijs wel behoorlijk wat meer dan "Eau de Javel", want ook in recente grootse architectuurprojecten waarmee de voormalige president François Mitterrand zijn stempel op de Franse hoofdstad drukte, ontbreekt het zelden aan water. Nu eens langs de stroom, zoals de nieuwe "Grande Bibliothèque" of het "Institut du Monde Arabe", dan weer aan de Rue des Fossés Saint-Bernard.

  De Standaard,

  Van kiellegging tot en met stapelloop moesten op elke werf bij de bouw van een schip dezelfde handelingen worden verricht. Toch was er een opvallend verschil in de bouwmethodes in het Maasmondgebied en langs de Zeeuwse stromen met die in Amsterdam, de Zaanstreek en verder naar het noorden.

  http://www.bataviawerf.nl/valreep.htm

  met achterzetsel


  • de stroom op

  En toch gingen we telkens opnieuw al roeiend de stroom op, vloekend als we de wind tegen hadden of als we tegen de stroming op moesten roeien.

  http://www.gsmeets.be/

  met ander, nevengeschikt substantief


  • de rivieren en stromen

  Frankrijk heeft 300.000 kilometer waterweg. Langs 16.000 kilometer is een alarmeringssysteem aangebracht dat extreme stijgingen meldt. Dat is weliswaar veel, maar het overgrote deel van de rivieren en stromen kan dus flink wassen voordat iemand alarm slaat.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  stroom 3.0

  hoeveelheid water of een hoeveelheid van een andere min of meer vloeibare stof die zich voortbeweegt; zich voortbewegende vloeibare massa

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een stroom…

  is een massa

  • [Vorm] is niet vastomlijnd
  • [Snelheid of tempo] beweegt zich variërend van langzaam tot snel voort
  • [Intensiteit] beweegt zich variërend van kalm tot krachtig voort
  • [Toepassingsgebied of bereik] betreft alleen vloeibare stoffen

  Algemene voorbeelden


  Druppels zijn de vloek van het bestaan ​​van elke wijndrinker. Hij ontkurkt een fles wijn, tikt hem in de richting van het glas en een druppel, of zelfs een stroom, loopt langs de zijkant van de fles.

  https://dut.sciences-world.com/physicist-develops-drip-free-wine-bottle-53521,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • naar beneden storten

  Een brede stroom water stortte met oorverdovend geraas naar beneden.

  De bondgenoot, Marcella Baete,

  met adjectief ervoor


  • een brede stroom

  Een brede stroom water stortte met oorverdovend geraas naar beneden.

  De bondgenoot, Marcella Baete,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een golvende stroom
  • gulpende stromen

  Het meisje kijkt naar de melk, die met een golvende stroom de schaal vult.

  https://www.cultuurarchief.nl/opinie/melkmeisje-van-johannes-vermeer.htm

  Het kaarsvet is in gulpende stromen langs de kaarsen naar beneden gelopen, over de kandelaar op de witte, groendooraderde schouwplaat, en hangt in pegels boven de kachel als is het een verzinnebeelding van onze gestolde lust.

  Hier ben ik, Donald Niedekker,

  in voorzetselgroep


  • in stromen

  Het kaarsvet is in gulpende stromen langs de kaarsen naar beneden gelopen, over de kandelaar op de witte, groendooraderde schouwplaat, en hangt in pegels boven de kachel als is het een verzinnebeelding van onze gestolde lust.

  Hier ben ik, Donald Niedekker,

  • met een stroom

  Het meisje kijkt naar de melk, die met een golvende stroom de schaal vult.

  https://www.cultuurarchief.nl/opinie/melkmeisje-van-johannes-vermeer.htm

  • via een stroom

  Als u elektriciteit via een stroom vloeistof wilt verzenden, wilt u een vloeistof gebruiken die meer geleidend is dan normaal water.

  https://wordssidekick.com/how-does-water-cannon-work-28052,

  met substantief erachter


  • een stroom lava
  • een stroom vloeistof
  • een stroom water
  • een stroom wijn

  In twee uur werkte de band langzaam maar zeer doelgericht, als een stroom lava, naar een onvermijdelijke climax toe. Net als lava was die climax verzengend: de gitarist en drummer schroefden het tempo telkens een stukje op.

  https://www.trouw.nl/cultuur-media/massive-attack-verzengend-als-lava~b7247512/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D8%26ved%3D2ahUKEwiI0_ux5sDjAhWEK1AKHaLuCmAQFjAHegQIBxAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.trouw.nl%252Fcultuur-media%252Fmassive-attack-verzengend-als-lava%7Eb7247512%252F%26usg%3DAOvVaw2q245Vf3-pIImVphuBoNe6,

  Als u elektriciteit via een stroom vloeistof wilt verzenden, wilt u een vloeistof gebruiken die meer geleidend is dan normaal water.

  https://wordssidekick.com/how-does-water-cannon-work-28052,

  Wanneer we zo eens nadenken over het leven, moet ik denken aan een stroom water, die alsmaar in beweging is en die de weg van de minste weerstand opzoekt.

  https://yoo.rs/het-leven-is-als-een-stroom-water-de-alsmaar-in-beweging-is-1501079385.html,

  Ze zegt van die wijn, waar haar gehemelte mee vergeleken wordt, dat die regelrecht stroomt naar haar Liefste. Wie zij is en wat zij is in haar liefde voor haar Liefste, is als een stroom wijn naar Hem toe.

  http://www.eindeloosgelukkig.nl/index.php/bijbelonderwijs/tijd-met-god-2014-2017/tijd-met-god-2014/1452-advent-de-begeerte-van-hem,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  stroom 3.1

  iets wat geen vloeistof is maar zich, net als een vloeistof, redelijk snel en vloeiend voortbeweegt; zich voortbewegende massa die met een vloeistof wordt vergeleken
  De grens met betekenis 4.0 is niet altijd scherp te trekken. Hier ligt de nadruk op de beweging en kan het ook om een klein stroompje gaan; bij betekenis 4.0 ligt de nadruk meer op de grote hoeveelheid.

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een stroom…

  is een massa

  • [Vorm] is niet vastomlijnd
  • [Snelheid of tempo] beweegt zich variërend van langzaam tot snel voort
  • [Intensiteit] kan kalm maar ook krachtig zijn
  • [Toepassingsgebied of bereik] betreft alles wat geen vloeistof is, maar er wel mee wordt vergeleken, bv. gas, gedachten, mensen of klanken

  Algemene voorbeelden


  Vroeger luisterde men uit liefde naar muziek, maar tegenwoordig brult ze overal en altijd, 'zonder zich af te vragen of we er wel zin in hebben', ze brult uit luidsprekers, in auto's, in restaurants, in liften, op straat, in wachtkamers, in gymnastiekzalen, in de koptelefoons van walkmans, een herschreven, gearrangeerde, ingekorte, gevierendeelde muziek, fragmenten pop, jazz en opera, een stroom waarin alles door elkaar loopt zonder dat je weet wie de componist is (de muziek die ruis is geworden is anoniem) en zonder dat je een begin of een einde kunt onderscheiden (de muziek die ruis is geworden kent geen vorm): het vuile water van de muziek waarin de muziek ophoudt te bestaan.

  Onwetendheid, Milan Kundera,

  Mensen begonnen hem te bezoeken op regelmatige basis, op zoek naar zijn leiding, met het verzoek zijn steun te vragen voor zijn gebeden, en zijn zegen smekend. Hoe meer hij hen hielp, des te meer er kwamen. Het druppelen om zijn deur werd een stroom.

  https://joodsleven.nl/Chassidische_verhalen/156-De%20onpopulaire%20tsaddiek.pdf

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • glijden
  • kronkelen
  • meanderen
  • op gang komen
  • ophouden

  Trillend brengt ze haar sigaret naar haar droge mond, gelukkig gaat de aansteker meteen aan. De eerste hijs en dan, nicotine. Een vertrouwde stroom glijdt richting longen.

  https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Roken-maakt-slank-maar-stoppen-straks-ook/5540,

  "We hebben heel lang geen westenwinden gehad en dat komt door de zogeheten straalstroom. Dat is een soort rivier van wind op zo'n tien kilometer hoogte. Daar merken we niet veel van. Dénken we." Als die 'rivier' vanaf de oostkust van Noord-Amerika straf oostwaarts loopt, tot boven Nederland, dan transporteert die rivier altijd wind en regen. Als die stroom echter meandert, oftewel kronkelt, dan worden de snelheid en kracht er uit gehaald.

  https://www.nu.nl/weekend/3951566/nederland-wordt-langzaam-net-zo-warm-als-zuid-frankrijk.html,

  Om kwart over één kwam de stroom moeders, kinderen en leerkrachten weer op gang.

  Blanco, Peter Terrin,

  Vanaf het middernachtelijk uur trekt er een lange stoet Duitse militairen aan de boerderij voorbij. In de ochtend is de stroom nog niet opgehouden.

  Meppeler Courant,

  als object bij een werkwoord


  • een stroom in goede banen leiden
  • een stroom wegwerken

  De stroom in- en uitstappende reizigers wordt door hem in goede banen geleid.

  http://www.b-rail.be/about/pdf/veilig05_09.pdf

  Als het zo druk wordt dat op de afrit van de snelweg al opstoppingen ontstaan, is er sprake van een gevaarlijke situatie. 'Zo erg is het in Meppel nu niet. In zulke gevallen wordt er een politieagent op de motorfiets naar het kruispunt gestuurd om het verkeer met de hand te regelen. De stroom wordt dan in de regel binnen korte tijd weggewerkt', aldus Neef.

  Meppeler Courant,

  • de stromen reguleren

  "Bij het beheersen van grote massa's mensen is het van belang dat er goede duidelijke informatie gegeven wordt. Daarmee kunnen je de stromen reguleren", zegt Van Kastel.

  http://www.vierdaagsenijmegen.nl/

  met adjectief ervoor


  • een aanzienlijke stroom
  • een chaotische stroom
  • een continue stroom
  • een gehaaste stroom
  • een grijze stroom
  • een massale stroom
  • een niet-aflatende stroom
  • een onafzienbare stroom
  • een onophoudelijke stroom
  • een onstuitbare stroom
  • een vertrouwde stroom

  Als hij intellectueel ingesteld is, zal de actieve broeder vele uren kunnen besteden aan het lezen van de aanzienlijke stroom van publicaties die zowel in de profane wereld als binnen de vrijmetselaarsobediënties zelf het maçonnieke fenomeen vanuit de meest uiteenlopende gezichtshoeken behandelt.

  http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

  We construeren een cultuur omdat we een stabiele wereld willen opbouwen in de chaotische stroom van indrukken, gewaarwordingen en gebeurtenissen die op ons af komt.

  http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

  Ik voeg me in de gehaaste stroom passanten die de ondergrondse ingaat.

  NRC,

  De satelliet heeft [...] waarnemingen gedaan van de zonnewind, een continue stroom gasdeeltjes die de zon van zich wegblaast, en van de holte die door deze wind geblazen wordt in het gas dat tussen de sterren zweeft.

  De Standaard,

  Ze herkende de continue stroom van dubbelgedachten, die Rosalie net als zij leek te hebben.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Achter de eerste hoogte naderde een eindeloze optocht lemmings het toneel. De hele weg was bedekt met een grijze stroom kleine figuurtjes die tot aan de horizon reikte...

  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22grijze+stroom%22&coll=ddd&page=1&sortfield=datedesc&identifier=ddd%3A010644578%3Ampeg21%3Aa0207&resultsidentifier=ddd%3A010644578%3Ampeg21%3Aa0207,

  Het departement betaalt niet voor de logistiek van het pausbezoek, maar helpt de massale stroom bezoekers opvangen, zoals het ook zou kunnen doen in geval van een gigantisch rockconcert.

  De Standaard,

  Dat de productie in de bouw een achteruitgang heeft laten zien van 1,5 procent was volgens de voorzitter te wijten aan de niet-aflatende stroom planologische bezwaarprocedures.

  Meppeler Courant,

  Wie praatte, urenlang, in een niet-aflatende stroom van woorden, waarin hij zichzelf nu en dan alleen een kleine pauze gunde om een kwak jenever door te slikken of een haal aan zijn sigaar te nemen, was uitsluitend hij, Voorlandt, alsof hij ziek was van zijn opgekropte zwijgzaamheid en nu overvloedig braakte.

  Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

  Voor studenten lijkt de opleiding politicologie [...] een niet-aflatende stroom 'inleidingen'.

  http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

  Ze behoorde tot de IG (Inlichtingen Groep), het hoogste van het hoogste in de pikorde van de Geheime Dienst. Het waren mensen die hun tijd grotendeels doorbrachten op ambassades, zich voordoend als diplomaten. Hun leven moest wel één onafzienbare stroom van recepties en cocktailuurtjes zijn, waar ze hun inlichtingen probeerden te vergaren.

  Crisis four, Andy McNab,

  Zodoende mocht ik me al gauw stamgast noemen van café De Tramhalte, een aan de Nieuwmarkt gelegen nachtlokaal dat gedreven werd door Tante Riekje, de om haar onophoudelijke stroom godslasteringen en obsceniteiten in alle Amsterdamse kringen vermaarde vertrouwelinge van de uit de maatschappelijke boot gestapte artistieke elite.

  Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

  Ruim tien jaar later zucht Nederland onder vergelijkbare economische omstandigheden: een oplopende jeugdwerkloosheid en een onstuitbare stroom saneringen.

  NRC,

  Trillend brengt ze haar sigaret naar haar droge mond, gelukkig gaat de aansteker meteen aan. De eerste hijs en dan, nicotine. Een vertrouwde stroom glijdt richting longen.

  https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Roken-maakt-slank-maar-stoppen-straks-ook/5540,

  • financiële stromen
  • galvanische stromen
  • logistieke stromen
  • magnetische stromen

  Meer dan tweederde van de totale financiële stromen van de OESO naar ontwikkelingslanden betreft particulier kapitaal.

  http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

  Naast Faraday was de Italiaanse natuurkundige Luigi Galvani (1737-1795) een van de grondleggers van de elektrotherapie. Galvanische stromen maken gebruik van laagfrequente gelijkstroom met een lage spanning (40 tot 60V).

  https://www.altgen.nl/behandelingen/elektrotherapie/

  De kerntaken van de Business Unit Logistiek van Groningen Seaports zijn: pro-actief logistieke stromen aantrekken naar de havens; de regie voeren over de logistieke stromen naar, in en vanuit de havens.

  http://www.groningen-seaports.com/nll/inside.htm

  Japanse onderzoekers hebben uitgevonden dat elektronen zich ordenen al naar gelang hun rotatie bij het verhitten van een kant van een gemagnetiseerde nikkel-ijzer staaf. Dit zogenaamde "spin-Seebeck"-effect is toepasbaar bij het ontwikkelen van magnetische batterijen voor spintronics-apparaten. Dit soort apparaten gebruikt magnetische stromen om overhitting van computerchips tegen te gaan.

  http://www.overgroen.nl/2008/10/spin-seebeck-effect.html,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een afnemende stroom
  • een vloeiende stroom
  • een wassende stroom

  Tegenover de afnemende stroom overheidsgelden staat een toevloed van particulier kapitaal in de vorm van obligaties, bankleningen en investeringen.

  NRC,

  Alle goederenstromen moeten op het juiste moment in één vloeiende stroom bijeenkomen in de juiste dosering.

  https://www.nrc.nl/nieuws/1993/08/19/just-in-time-7192956-a728934,

  De Nederlandse bevolking groeit de laatste jaren weer fors. Dat komt niet alleen door de wassende stroom immigranten, maar ook door een geboortegolf.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een stroom van dubbelgedachten
  • een stroom van gebeurtenissen
  • een stroom van gewaarwordingen
  • een stroom van goederen
  • een stroom van indrukken
  • een stroom van resultaten
  • een stroom van verlangen

  Ze herkende de continue stroom van dubbelgedachten, die Rosalie net als zij leek te hebben.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Rond mij bewoog de wereld zich slapper en behoedzamer, de stroom van dramatische gebeurtenissen waar anderen door werden gegrepen liet mij dobberend bij zachtglooiende oevers achter, mijn engelbewaarder was een regelrechte uitslover.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  We construeren een cultuur omdat we een stabiele wereld willen opbouwen in de chaotische stroom van indrukken, gewaarwordingen en gebeurtenissen die op ons af komt.

  http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

  Volgens Jupiter Media Metrix zijn webwinkels onvoldoende uitgerust om de stroom van retour gezonden goederen te analyseren.

  http://www.euronetizen.nl/EN_0106_NL.txt,

  Solzjenitsyn komt, merkwaardig genoeg, zélf te weinig aan het woord: hij reflecteert voor de camera nauwelijks op de stroom van indrukken die op hem afkomen.

  NRC,

  De stijging van de beursindex had [...] vooral te maken met de stroom van resultaten uit het Amerikaanse bedrijfsleven die overwegend positief waren.

  NRC,

  Zo geweldig is de stroom van verlangen om machtig meeslepend en groots zichzelf te wezen, dat hij tot in de top van de nog naakte notelaar klimt om daar voor de wolken, de vogels en de wind zijn liefde uit te zingen.

  Martha, Lut Ureel,

  • stromen van informatie
  • stromen van kennis

  Hoewel de techno-maatschappij nog steeds gekenmerkt wordt door aanzienlijke sociale ongelijkheid en door een onrechtvaardige verdeling van rijkdom, heeft zich daar bovenop een hele nieuwe problematiek ontwikkeld, namelijk de uitsluiting van grote aantallen personen en van groepen die irrelevant zijn voor de versnelling, die geen enkele rol spelen in de stromen van kennis en informatie en daarom afglijden naar de periferie van de netwerken.

  http://www.human.nl/hkc/hkc_frame.htm,

  • de stroom van het leven

  Bij de centra, of chakra's, worden zeven (hoofd-)niveaus onderscheiden, alle met hun eigen kenmerken en corresponderend met een bepaald gebied in het lichaam. [...]. In het kort vermelden we de centra, met de bijbehorende psychologische thema's: [...] 2. Het heiligbeencentrum, dat verband houdt met (zelf)vertrouwen, genieten en plezier hebben, contact maken, en natuurlijk seksualiteit. Hier vind je de 'stroom van het leven'.

  http://spiritueletherapie.vinden.nl/

  in voorzetselgroep


  • in de stroom
  • in een stroom
  • in één stroom

  De passagiers stromen uit de transithal achter het geüniformeerde meisje aan. Bob zit haar het dichtst op de hielen. Voor het uitzicht. Maar ineens stort Rembrandt zich op hem om weer assistentie te vragen bij het bestijgen van de vliegtuigtrap. Hebberig grijpt ze hem bij zijn arm, maar hij schudt haar met een grof gebaar van zich af om zijn plaats vooraan in de stroom niet kwijt te raken.

  De kus, Jan Wolkers,

  In Nederland wordt het energienetwerk beheerd door netbeheerders. Zij zorgen ervoor dat de leidingen in optimale staat verkeren, zodat de energie in een vloeiende stroom bij u geleverd kan worden.

  https://www.essent.nl/kennisbank/stroom-en-gas/energiemarkt/verschil-tussen-energietransport-en-energielevering

  Alle goederenstromen moeten op het juiste moment in één vloeiende stroom bijeenkomen in de juiste dosering.

  https://www.nrc.nl/nieuws/1993/08/19/just-in-time-7192956-a728934,

  met substantief ervoor


  • soorten stromen

  Hieronder zal eerst worden ingegaan op de veranderingen in de totale vervoerstromen. Daarna zal worden stilgestaan bij de veranderingen in de verschillende soorten stromen: woonwerkverplaatsingen, zakelijke reizen, zakelijke bezoeken en persoonlijke bezoeken.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  met substantief erachter


  • een stroom bedrijfsresultaten
  • een stroom figuurtjes
  • een stroom gasdeeltjes
  • een stroom godslasteringen
  • een stroom immigranten
  • een stroom kinderen
  • een stroom leerkrachten
  • een stroom moeders
  • een stroom obsceniteiten
  • een stroom overheidsgelden
  • een stroom particulier kapitaal
  • een stroom passanten
  • een stroom reizigers
  • een stroom sollicitanten
  • een stroom telefoontjes

  De stroom bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal begon deze week in de VS los te komen.

  NRC,

  Achter de eerste hoogte naderde een eindeloze optocht lemmings het toneel. De hele weg was bedekt met een grijze stroom kleine figuurtjes die tot aan de horizon reikte...

  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22grijze+stroom%22&coll=ddd&page=1&sortfield=datedesc&identifier=ddd%3A010644578%3Ampeg21%3Aa0207&resultsidentifier=ddd%3A010644578%3Ampeg21%3Aa0207,

  De satelliet heeft [...] waarnemingen gedaan van de zonnewind, een continue stroom gasdeeltjes die de zon van zich wegblaast, en van de holte die door deze wind geblazen wordt in het gas dat tussen de sterren zweeft.

  De Standaard,

  Zodoende mocht ik me al gauw stamgast noemen van café De Tramhalte, een aan de Nieuwmarkt gelegen nachtlokaal dat gedreven werd door tante Riekje, de om haar onophoudelijke stroom godslasteringen en obsceniteiten in alle Amsterdamse kringen vermaarde vertrouwelinge van de uit de maatschappelijke boot gestapte artistieke elite.

  Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

  De Nederlandse bevolking groeit de laatste jaren weer fors. Dat komt niet alleen door de wassende stroom immigranten, maar ook door een geboortegolf.

  NRC,

  Om kwart over één kwam de stroom moeders, kinderen en leerkrachten weer op gang.

  Blanco, Peter Terrin,

  Tegenover de afnemende stroom overheidsgelden staat een toevloed van particulier kapitaal in de vorm van obligaties, bankleningen en investeringen.

  NRC,

  De stroom particulier kapitaal naar de ontwikkelingslanden kan nog verder aangroeien.

  De Standaard,

  Ik voeg me in de gehaaste stroom passanten die de ondergrondse ingaat.

  NRC,

  De stroom in- en uitstappende reizigers wordt door hem in goede banen geleid.

  http://www.b-rail.be/about/pdf/veilig05_09.pdf

  De stroom sollicitanten gaat nu via de commissaris van de koningin naar de minister; dat systeem zou best aanpassing behoeven.

  Meppeler Courant,

  Ruim tien jaar later zucht Nederland onder vergelijkbare economische omstandigheden: een oplopende jeugdwerkloosheid en een onstuitbare stroom saneringen.

  NRC,

  "Een chaos", zegt ook een telefoniste van het call-centre dat kort geleden is ingehuurd, omdat de telefonistes van de universiteit de stroom telefoontjes niet konden verwerken.

  NRC,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  stroom 4.0

  zeer grote of overstelpende hoeveelheid; golf; overvloed
  De grens met betekenis 3.1 is niet altijd scherp te trekken. Hier ligt de nadruk op de grote hoeveelheid; bij betekenis 3.1. ligt de nadruk meer op de beweging en kan het ook om een kleine stroom gaan.

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 3.0 : 4.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een stroom…

  is een hoeveelheid

  • [Aantal of hoeveelheid] is een zeer grote of overstelpende hoeveelheid

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een stroom inperken

   Rond het goederenvervoer is in de loop der tijd een ware papierstroom ontstaan. Om deze stroom aanzienlijk in te perken hebben we i-Services ontwikkeld.

   http://www.vgl.nl/

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • een aanzwellende stroom

   De aanzwellende stroom klachten motiveerde de minister om de wet aan te passen die dateert van voor de Belgische onafhankelijkheid.

   De Standaard,

   Hulpverleners kijken aan tegen een aanzwellende stroom getuigenissen van mensen die sinds jaren verdrongen belevenissen kwijt willen aan een vertrouwenspersoon en dringend nood hebben aan intensieve professionele hulp.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een stroom van bedreigingen
   • een stroom van publicaties
   • een stroom van reacties
   • een stroom van platitudes
   • een stroom van verwensingen

   Franse socioloog Pierre Rosanvallon heeft het [...] over de nieuwe sociale kwestie: de groeiende kloof tussen boven- en onderlaag in onze samenleving. Aan de stroom van publicaties over deze nieuwe sociale kwestie voegt Dekeyser nu een journalistieke dimensie toe.

   De Standaard,

   Vanuit haar persoonlijke achtergrond pleit ze voor een krachtige internationale rol van haar land [...]. Op dat punt bevat haar boek nuttige observaties. Maar helaas raken ze enigszins bedolven onder een stroom van platitudes over de zaken waarop een president moet letten, variërend van de samenstelling van zijn staf tot de omgang met de media.

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/afgezaagde-tips-voor-president-hillary~bc986d1f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D5%26ved%3D2ahUKEwjA1tGhg7zjAhUEzaQKHZEDBbYQFjAEegQIBBAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.volkskrant.nl%252Fnieuws-achtergrond%252Fafgezaagde-tips-voor-president-hillary%7Ebc986d1f%252F%26usg%3DAOvVaw1QL83dJ9vltlZfASNXH9H-,

   Als hij intellectueel ingesteld is, zal de actieve broeder vele uren kunnen besteden aan het lezen van de aanzienlijke stroom van publicaties die zowel in de profane wereld als binnen de vrijmetselaarsobediënties zelf het maçonnieke fenomeen vanuit de meest uiteenlopende gezichtshoeken behandelt.

   http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

   Algauw verwijderde Vitoria al haar online accounts nadat ze werd bedolven onder een stroom van negatieve reacties.

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/164595/tiener-stopt-cavia-in-magnetron,

   'Het is na de moord op Pim Fortuyn niet meer goed mogelijk om aan de stroom van verwensingen en bedreigingen jegens politici schouderophalend voorbij te gaan', zegt advocaat-generaal Du Fossé.

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pechtold-doodsbedreigingen-moeten-we-niet-gewoon-gaan-vinden~b4e6bc18/,

   in voorzetselgroep


   • een stroom aan reacties

   Wat is jouw favoriete sportschool in Apeldoorn? Deze vraag stelden we onlangs aan jullie. We werden overweldigd door een stroom aan reacties waarin meer dan dertig sportscholen werden genoemd.

   https://indebuurt.nl/apeldoorn/gids/intensivive/

   • bedolven onder een stroom

   Algauw verwijderde Vitoria al haar online accounts nadat ze werd bedolven onder een stroom van negatieve reacties.

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/164595/tiener-stopt-cavia-in-magnetron,

   Vanuit haar persoonlijke achtergrond pleit ze voor een krachtige internationale rol van haar land [...]. Op dat punt bevat haar boek nuttige observaties. Maar helaas raken ze enigszins bedolven onder een stroom van platitudes over de zaken waarop een president moet letten, variërend van de samenstelling van zijn staf tot de omgang met de media.

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/afgezaagde-tips-voor-president-hillary~bc986d1f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D5%26ved%3D2ahUKEwjA1tGhg7zjAhUEzaQKHZEDBbYQFjAEegQIBBAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.volkskrant.nl%252Fnieuws-achtergrond%252Fafgezaagde-tips-voor-president-hillary%7Ebc986d1f%252F%26usg%3DAOvVaw1QL83dJ9vltlZfASNXH9H-,

   Wim Kok bedolven onder een stroom loftuitingen. In binnen- en buitenland is gisteren de loftrompet gestoken over premier Kok na zijn aankondiging dat hij zal opstappen. Kritiek was er ook.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2001/08/30/wim-kok-bedolven-onder-een-stroom-loftuitingen-7554880-a846189,

   met substantief erachter


   • een stroom bezoekers
   • een stroom ellende
   • een stroom faxen
   • een stroom getuigenissen
   • een stroom klachten
   • een stroom loftuitingen
   • een stroom mensen
   • een stroom toeristen

   Het departement betaalt niet voor de logistiek van het pausbezoek, maar helpt de massale stroom bezoekers opvangen, zoals het ook zou kunnen doen in geval van een gigantisch rockconcert.

   De Standaard,

   ACV-voorzitter Willy Peirens is zwaar aangeslagen door de bijna dagelijkse stroom ellende op de arbeidsmarkt.

   De Standaard,

   Ze voorziet hem van tijdschriften, kranten en de stroom faxen die vanaf zijn kantoor hun huis binnenspoelt.

   De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

   De aanzwellende stroom klachten motiveerde de minister om de wet aan te passen die dateert van voor de Belgische onafhankelijkheid.

   De Standaard,

   De stroom mensen die na de oorlog uit het voormalige Nederlands-Indië kwam, heeft zich op allerlei terreinen aangepast aan de hier heersende gewoonten, maar de pogingen van welmenende betuttelaars om ze aardappels te leren eten, en in water gekookte groente, mislukten.

   NRC,

   Van 21 september tot 12 januari wordt in het Rijksmuseum in Amsterdam het werk van Jan Steen geëxposeerd. Dat belooft weer een stroom toeristen richting Nederland te lokken.

   De Standaard,

   Wim Kok bedolven onder een stroom loftuitingen. In binnen- en buitenland is gisteren de loftrompet gestoken over premier Kok na zijn aankondiging dat hij zal opstappen. Kritiek was er ook.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2001/08/30/wim-kok-bedolven-onder-een-stroom-loftuitingen-7554880-a846189,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   stroom 5.0

   (natuur, milieu en energievoorziening)

   transport van elektrische lading door een geleider; ook: elektriciteit, elektrische energie als energiebron; elektrische stroom

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Stroom…

   is energie

   • [Functie] zorgt ervoor dat elektrische apparaten en lampen kunnen werken
   • [Ontstaan] ontstaat als er sprake is van elektrische spanning tussen twee punten, en er geladen deeltjes, zoals ionen of vrije elektronen, door een geleider van de minpool naar de pluspool kunnen stromen
   • [Vervaardiging] wordt geproduceerd uit verschillende soorten bronnen, namelijk kernenergie (op basis van uranium), fossiele energie (op basis van aardolie, aardgas of steenkool) of duurzame energie (op basis van wind, water, zon, biomassa of hydraulische krachten)
   • [Maatsoort] heeft een sterkte die wordt uitgedrukt in ampère; wordt in de betekenis van 'elektriciteit als energiebron' ook wel gemeten in wattage, die niet de stroomsterkte maar het elektrisch vermogen (stroomsterkte maal weerstand) aangeeft
   • [Transactie] wordt geleverd door een energiebedrijf, dat de stroomafnemer een rekening stuurt voor het gebruikte elektrische vermogen, gemeten in kilowattuur (kWh)
   • [Betrokkene] valt wat betreft infrastructuur (energienetwerk en elektriciteitsaansluitingen) onder de verantwoordelijkheid van een netbeheerder
   • [Instrument] wordt gemeten met een ampèremeter of een ampèretang
   • [Medium] beweegt zich voort via een geleider, bv. een stroomdraad
   • [Onderscheid of tegenstelling] verschilt van elektrische spanning, omdat die niet het transport van een elektrische lading betreft, maar de hoeveelheid energie die aan de elektrische lading wordt meegegeven
   • [Verscheidenheid] betreft gelijkstroom (die zich steeds in dezelfde richting voortbeweegt) of wisselstroom (die periodiek van richting wisselt)

   Algemene voorbeelden


   'Elektriciteit' wordt vaak kortweg 'stroom' genoemd. Dat komt omdat de elektronen door een elektrische draad heen 'stromen', net zoals water door een tuinslang stroomt.

   https://www.sciencespace.nl/het-allerkleinste/artikelen/4260/elektriciteit-wat-is-dat-eigenlijk

   De Nepalese schuldenlast, nu met 1,9 miljard dollar al torenhoog, zal verder stijgen. [...]. De stroom, op dit moment al vier keer zo duur als in India, zal voorlopig alleen maar duurder worden omdat de elektriciteitsmaatschappij zich zo zeer in de schulden steekt.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • dalen
   • lopen
   • uitvallen

   Haas noemt 'elektrische wisselvelden' en beveelt aan om eventueel een netvrijschakelaar te installeren. Dat is een toestel dat de spanning van een groep afschakelt, zodra de stroom tot bijna nul is gedaald.

   http://www.skepsis.nl/s-frames.html,

   Stroom 'loopt' door de bekabeling en als er stroom loopt, betekent dit dat er elektrische apparaten gebruikt worden. De hoeveelheid stroom die door de bekabeling loopt kan sterk variëren en is afhankelijk van de aangesloten apparaten en de gebruikte spanning.

   https://www.mastervolt.nl/elektriciteit-hoe-zit-dat-nou/

   Een opdrachtgever heeft ons gebeld met de melding er staat stroom op de kraan en het aanrechtblad. Na een deskundig onderzoek blijkt dat er een wasmachine een lekspanning gaf in de installatie. Er ontbrak een aardpen in de grond waar de spanning op kon wegvloeien.

   http://www.pene.nl/elektra/spanning-op-de-kraan-waterleiding/,

   Op het gebutste asfalt van Bagdad heerst volslagen anarchie. Verkeerslichten werken meestal niet, aangezien de stroom nog steeds verschillende keren per dag uitvalt.

   http://www.groene.nl/2003/0348/jb_bagdad.html,

   als object bij een werkwoord


   • de stroom afschakelen
   • de stroom afsnijden

   Aardlekschakelaars verhogen de veiligheid. Zij zorgen ervoor dat de stroom wordt afgeschakeld voordat een (te) gevaarlijke situatie ontstaat.

   http://www.vanmarum.nl/

   Het elektriciteitsbedrijf heeft de stroom weer eens afgesneden.

   NRC,

   • stroom afnemen
   • stroom leveren
   • stroom produceren
   • stroom verbruiken
   • stroom verkrijgen

   Het kan [...] niet zijn dat enkel de eindgebruikers die stroom afnemen via de distributienetten (huishoudens en KMO's) zouden betalen voor de universele dienstverplichtingen inzake sociale aspecten, milieu, REG en hernieuwbare energiebronnen.

   http://www.acw.be/standpunten/werknota's/elektriciteitsmarkt.html,

   De benzinemotor (merk: Faun) dreef een generator aan die de stroom leverde voor de tractiemotoren.

   http://users.bart.nl/~cjmdbr/werk.htm,

   De cellen produceren voldoende stroom voor circa 65% van het interne gebruik van het bezoekerscentrum.

   http://www.dekleineaarde.nl/

   Voor koelkasten of diepvriezers die weinig stroom verbruiken krijgt de consument een premie van 2.000 frank, voor een wasmachine 3.000 fr.

   De Standaard,

   Voor mensen met een caravan of camper is het mogelijk stroom te verkrijgen, maar voor de aansluitpunten is een zogenaamde eurostekker nodig.

   http://www.antilopen.nl/artikel.asp?id=697,

   • zijn stroom kwijt kunnen

   'Duurzame stroom? Het elektriciteitsnet is vol.' Voor wind- en zonne-energie is de animo nu zo groot, dat het elektriciteitsnet tekort dreigt te schieten. Geplande zonne- en windparken belanden op de wachtlijst, omdat ze hun stroom niet kwijt kunnen.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/18/duurzame-stroom-het-elektriciteitsnet-is-vol-a3650903,

   met adjectief ervoor


   • draadloze stroom
   • goedkope stroom
   • milieuvriendelijke stroom
   • propere stroom
   • reguliere stroom
   • rode stroom

   Samsung werkt aan een televisie die dankzij draadloze stroom van energie wordt voorzien: geen kabels meer nodig.

   https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4633211/samsung-werkt-aan-tv-met-draadloze-stroom,

   Bedrijven en fabrieken zijn altijd al minder geïnteresseerd geweest in groene dan in goedkope stroom.

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-nederland-een-kolenland-blijft~bb27d8d4/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D11%26ved%3D2ahUKEwjx48Dflr7jAhWE-aQKHeaMBGkQFjAKegQIARAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.volkskrant.nl%252Fnieuws-achtergrond%252Fwaarom-nederland-een-kolenland-blijft%7Ebb27d8d4%252F%26usg%3DAOvVaw0vcLqfq0cWNXMkvYQEXBIS,

   Nee, er is niet genoeg duurzame stroom voor iedereen in Nederland. De behoefte aan elektriciteit is namelijk veel groter dan de hoeveelheid die op dit moment duurzaam geproduceerd kan worden. Om toch zoveel mogelijk in de vraag naar milieuvriendelijke stroom te kunnen voorzien, importeren leveranciers deze uit omliggende (buur)landen.

   https://www.energievergelijker.nl/faq/genoeg-duurzame-stroom-nederland

   De centrale van Genk-Langerlo is en blijft de proeftuin om propere stroom uit steenkool te produceren.

   De Standaard,

   De distributiebedrijven moeten een flink deel van de groene stroom verkopen als reguliere stroom.

   de Volkskrant,

   Waterkracht kán groene stroom opleveren, maar dat mag niet ten koste gaan van honderdduizenden vermalen vissen. Dan wordt het rode stroom.

   https://limburg.partijvoordedieren.nl/downloads/limburg/2011/07/1310634572_2010.08.25_rode_stroom_DDL.pdf,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een stroom van 16A

   Wanneer spanning en stroom met elkaar worden vermenigvuldigd is de uitkomst het vermogen in watt. Een stopcontact met een spanning van 230V AC en een stroom van 16A levert een maximaal vermogen van 3680 watt op.

   https://www.luximprove.com/nl/kennisbank/de-verschillen-tussen-spanning-stroom-weerstand-en-vermogen-uitgelegd

   in voorzetselgroep


   • van stroom voorzien

   Tot nog toe zijn zo'n 125 werknemers verplicht aan het werk gezet, ruim onvoldoende om het land van stroom te voorzien.

   De Standaard,

   • zonder stroom zitten

   Bleiswijk zit al twee dagen zonder stroom. 'Het lijkt hier wel een bananenrepubliek', zegt bewoner De Boer van de Dorpsstraat in Bleiswijk cynisch. 'Dit is de vierde stroomstoring deze maand.'

   Meppeler Courant,

   met substantief ervoor


   • ampère stroom
   • megawatt stroom

   Op elke kampeerplaats heb je 10 ampère stroom.

   https://www.eilandvanmaurik.nl/vraag---antwoord

   Het deel van de Limburgse installatie dat elektriciteit opwekt, draait als onderdeel van het inbedrijfstellingsprogramma al op aardgas, en levert 100 megawatt stroom aan het openbare net.

   NRC,

   • de hoeveelheid stroom

   De hoeveelheid stroom die door de bekabeling loopt kan sterk variëren en is afhankelijk van de aangesloten apparaten en de gebruikte spanning.

   https://www.mastervolt.nl/elektriciteit-hoe-zit-dat-nou/

   met aanwijzend voornaamwoord


   • dezelfde stroom

   Na van de Duitse bezetting viereneenhalf jaar lang een feest te hebben gemaakt, zette de nv Flipse nu al een kwart eeuw de bevrijding door de geallieerden luister bij. Dezelfde stroom, het ging in één moeite door. Elektriciteit stond boven de partijen.

   De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • stroom en gas
   • gas en stroom

   Stroom en gas zijn twee van de meest gebruikte energiebronnen die we nodig hebben voor zowel bedrijven als particuliere woningen. Zonder gas en stroom werken machines niet, hebben we geen verlichting en kunnen we eigenlijk niet veel doen.

   https://www.overstappen.nl/energie/stroom-en-gas/

   • spanning en stroom

   Wanneer spanning en stroom met elkaar worden vermenigvuldigd is de uitkomst het vermogen in watt.

   https://www.luximprove.com/nl/kennisbank/de-verschillen-tussen-spanning-stroom-weerstand-en-vermogen-uitgelegd

   • stroom en ampère
   • stroom en vermogen

   Stroom en ampère zijn de minst algemeen bekende begrippen. Vermogen en de hoeveelheid watt is veel bekender. Maar op het moment dat de spanning hetzelfde blijft, is de relatie tussen stroom en vermogen erg simpel. Je kunt namelijk gewoon de spanning (in volts) vermenigvuldigen met de stroom (in ampère). Je krijgt daarmee het vermogen (in watt).

   https://wetenschap.infonu.nl/techniek/144302-elektriciteit-over-volt-stroom-vermogen-en-kilowattuur.html

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   stroom 5.1

   verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten; elektrische spanning
   In feite betreft dit een incorrect gebruik van het woord. Wie zegt dat er stroom op een stopcontact staat, bedoelt eigenlijk dat er spanning op dat stopcontact staat. Er is pas sprake van stroom bij een verplaatsing van elektrische lading, dus als er een stekker in het stopcontact wordt gestoken en er een apparaat wordt ingeschakeld.

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Stroom…

   • [Maatsoort] wordt uitgedrukt in volt
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een incorrecte benaming voor elektrische spanning, die alleen aangeeft of er sprake is van een verschil in elektrische lading tussen twee punten, niet of er daadwerkelijk een elektronenstroom tussen die punten loopt

    Combinatiemogelijkheden


    als subject bij een werkwoord


    • staan

    Klassiek is de spontaan ontvlammende televisie: mensen zijn te lui om hun toestel uit te zetten, maar in standby blijft er stroom staan op het hoogspanningsgedeelte, wat kan leiden tot inwendige explosies.

    http://www.gva.be/dossiers/-k/kerst/brand2.asp,

    De opmerking die veelal gemaakt wordt: "Pas op! Er staat stroom op dat stopcontact," is [...] niet juist. Wanneer er zich geen stekker in een stopcontact bevindt, zal er ook geen stroom lopen. Wel staat er spanning op het stopcontact.

    https://www.luximprove.com/nl/kennisbank/de-verschillen-tussen-spanning-stroom-weerstand-en-vermogen-uitgelegd

    Dat ze afschakelen als de netspanning wegvalt is een beveiliging. Anders kan er stroom staan op circuits terwijl de elektricien denkt dat alles stroomloos is omdat hij de hoofdschakelaar heeft omgezet.

    https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1542960/66,

    Vaste verbindingen