student-assistent


student-assistent 1.0

student aan een universiteit of hogeschool die vooral assisteert bij onderwijsactiviteiten zoals werkcolleges, practica, het samenstellen van studiemateriaal e.d. of bij onderzoeksopdrachten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een student-assistent…

is een student; is een persoon

  • [Groep] behoort tot de studenten die ingeschreven zijn aan een universiteit of hogeschool
  • [Rang of hiërarchische positie] werkt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken docent
  • [Deskundigheid of vaardigheid] is een gevorderd student
  • [Activiteit of handeling] assisteert bij onderwijsactiviteiten zoals werkcolleges, practica en het samenstellen van studiemateriaal e.d. of bij onderzoeksopdrachten

Algemene voorbeelden


Eerder dit jaar liet het faculteitsbestuur een onderzoek uitvoeren naar de inzet van studenten-assistenten in het rechtenonderwijs. Daaruit bleek toen dat drie van de twaalf juridische afdelingen regelmatig gebruik maakten van de student-assistent. Een van de gestelde eisen is dat studenten-assistenten geen hoorcolleges geven maar alleen werkgroeponderwijs verzorgen. Met een aanstelling van 19 uur per week mogen ze maximaal drie werkgroepen verzorgen. Bovendien moeten de studenten-assistenten tenminste derdejaars zijn. Om de kwaliteit van het juridisch onderwijs te waarborgen moet het onderwijs van de student-assistent regelmatig worden geëvalueerd. De studenten-assistenten worden wekelijks voor of na het verzorgde onderwijs uitgenodigd voor een gesprek met de verantwoordelijk hoogleraar of docent. Besloten is dat de studenten-assistenten wel betrokken zullen worden bij de samenstelling van het studiemateriaal, maar ze zullen zich niet met het nakijken van de tentamens bezig houden.

http://www.rechtenstudie.nl/actueel/2004/maart2004/student_assistent.shtml,

Studenten-assistenten worden in de mogelijkheid gesteld om buiten het reguliere onderwijsprogramma ervaring op te doen met het verrichten van onderzoek. Zij worden bijvoorbeeld betrokken bij het uitvoeren van onderzoeken en krijgen een intensieve training "on the job".

doc.subcorpus Domeinen doc.id 7983 doc.variant NN doc.auteur doc.bronentitel doc.datering doc.domeinnaam Sociologie overig

Uit geldgebrek werd ik student-assistent bij professor Szirmai, een begaafd histoloog in het Leidse Instituut voor Rheuma Onderzoek. Hij heeft mij liefde bijgebracht voor het laboratorium en wetenschappelijk onderzoek.

NRC,