student


student 1.0

iemand die studeert; iemand die onderwijs volgt aan een universiteit, hogeschool of andere instelling voor hoger onderwijs; in Nederland ook: leerling van het middelbaar beroepsonderwijs
Officieel mogen mbo'ers zich in Nederland met ingang van het studiejaar 2020-2021 ook student noemen in plaats van leerling of deelnemer.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een student…

is een persoon

 • [Groep] behoort tot de studentengemeenschap; is vaak lid van een studentenvereniging
 • [Organisatie of instelling] studeert aan een universiteit, hogeschool of andere instelling voor hoger onderwijs of (in Nederland) middelbaar beroepsonderwijs
 • [Activiteit of handeling] volgt onderwijs, studeert en legt tentamens en examens af
 • [Behandeling of bewerking] moet zich om lid te kunnen worden van een studentenvereniging vaak onderwerpen aan een ontgroening
 • [Gedrag] neemt naast zijn studie vaak deel aan het studentenleven, waarin feesten, drinken en zingen een belangrijke rol spelen

Algemene voorbeelden


Na de middelbare school krijgt de leerling die verder wil studeren, zo adviseert de commissie, vier jaar zogenoemde 'individuele beroepskwalificerende leerrechten'. Daarbij brengt elke student een budget mee, dat kan worden besteed in het mbo, het hbo en de universiteiten.

NRC,

Op de schouw in de woonkamer staan tientallen lege bierflesjes. Ja, inderdaad, de inhoud van de paar Amstel Light-flesjes is door hem genuttigd. Zijn eigen kamer is, zoals hij al had gewaarschuwd, een enorme puinzooi. "Maar ja , naast atleet ben ik natuurlijk ook gewoon student", zegt hij lachend.

NRC,

De Nederlandse overheid heeft geruime tijd 4500 euro per jaar per student betaald aan Nederlandse hogescholen voor honderden Belgische studenten die slechts in hun vakantie Nederlandse bijspijkercursussen volgden.

de Volkskrant,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een arme student
 • een briljante student
 • een goede student
 • een Leidse student

Wie in een jaar niet voldoende studiepunten haalt ziet zijn beurs omgezet in een lening. Voor een arme student met een maximale aanvullende beurs levert dat al gauw 10.000 gulden extra schuld op.

NRC,

Niets belet een briljante student - en ieder jaargang telt briljante studenten - extra-mooie scripties te schrijven.

NRC,

Ik ben geen goede student en kunstenaar zal ik ook nooit worden.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

De Leidse student mag dan wel een eind op weg zijn op het Net, chatten blijven ze toch liever doen door de telefoon.

http://www.leidenuniv.nl/mare/,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een aankomend student
 • een beginnend student

Er moet een landelijke code afgesproken worden, zodat een aankomend student een weloverwogen beslissing kan maken.

http://www.lsvb.nl/_downloads/reactie_HOOP2000.pdf,

Co was destijds zesentwintig jaar, wat ik als beginnend student werkelijk onvoorstelbaar oud vond.

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

 • een thuiswonende student
 • een uitwonende student

Het verschil in basisbeurs voor een thuiswonende en uitwonende student is zo'n 300 gulden.

http://www.asva.nl/page.asp?page=73,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een geslaagde student
 • een gezakte student

De examencommissie beslist in tweede instantie over de toe te kennen vermelding aan een geslaagde student: geslaagd op voldoende wijze, met onderscheiding, met grote onderscheiding of met grootste onderscheiding.

http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

In de hal van het kleinschalige en exclusieve winkelcentrum in De Wheem wordt een prominente plaats ingeruimd voor het beeld 'De gezakte student', een indrukwekkend manshoog bronzen beeld.

Meppeler Courant,

als object bij een werkwoord


 • een student begeleiden
 • een student inschrijven

Bij een studieduurverkorting van één jaar wordt de student ingeschreven in het tweede studiejaar.

http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

als subject bij een werkwoord


 • afstuderen
 • examen afleggen
 • tentamen afleggen
 • tentamen doen
 • slagen
 • studeren
 • colleges volgen
 • zakken

Op zekere dag kreeg ik bezoek van een jonge Spaanse student, die net was afgestudeerd aan het Europa College in Brugge.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Tijdens het eerste jaar moet de student examen afleggen over minimum 28 pt. en maximum 32 pt.

http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/opleidingen/s/s12.htm

Maar in Leiden moeten studenten die tentamen doen in algemene literatuurwetenschap wel degelijk vragen over 'auctoriële vertellers' en zo beantwoorden.

Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

Semestersysteem: de opleidingsonderdelen worden in principe gevolgd en afgelegd binnen een zelfde semester. De student moet slagen in elk opleidingsonderdeel.

http://www.ha.be/bls/,

De gemiddelde student studeerde toen nog 7,8 jaar.

http://www-pe.wbmt.tudelft.nl/ev/steg1a.html#redactioneel,

Ongeveer 12 tot 15 studenten volgden de colleges regelmatig, omstreeks 35 studenten volgden tenminste 1 dubbelcollege. Tien legden mondeling tentamen af, waarvan 1 student zakte (zie verder verslag bijzondere leerstoel over academisch jaar 1998/1999).

http://www.che.nl/lindeboom/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • een student aan een academie
 • een student aan een hogeschool
 • een student aan een universiteit

Armand Pien was niet alleen student aan de Universiteit Gent, maar is vooral gekend als de Vlaamse Weerman.

http://rug-a-pien.be/

Voorzetsel: in

 • een student in de theologie
 • een student in de medicijnen
 • een student in de rechten

En ik was een onbeduidend student in de rechten, die niet eens in de oorlog was geweest.

Emmeke, Jan Lampo,

Voorzetsel: van

 • een student van een academie
 • een student van een hogeschool
 • een student van een universiteit

Het Hof was namelijk van oordeel dat een universiteitsstudent heel wat meer noden heeft dan een student van een hogeschool.

De Standaard,

met substantief erachter


 • een student economie
 • een student geneeskunde
 • een student psychologie enz.

Hij is student economie en een jong golftalent.

NRC,

Piet is een briljant student geneeskunde die op weg naar zijn allerlaatste eksamen - eigenlijk niet meer dan een formaliteit - er ook voor hemzelf onverwacht de brui aan geeft.

De Standaard,

De student psychologie krijgt tijdens de kandidaturen in eerste instantie een brede informatie over de psychologische disciplines zelf en maakt kennis met de processen van aandacht, geheugen, taal, redeneren, probleemoplossen, oordelen en beslissen.

http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/psych.html,

met ander, nevengeschikt substantief


 • student en docent
 • student of scholier

Projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs zijn bijvoorbeeld onderwijsvormen die student en docent vreugde en hoop bieden: hoop dat het anders kan en dat de verschoolsing kan worden gekeerd.

http://www.bdfadvies.nl/archief.htm

Ben je student of scholier en zoek je algeme informatie rond de genetische afwijking Downsyndroom dan raden we je aan om naast het bezoeken van deze site eens naar de bibliotheek te gaan.

http://www.downsyndroom.be/inhoud.html

Vaste verbindingen


een eeuwige student

 1. een student die al heel lang ingeschreven is bij een instelling voor hoger onderwijs, maar zijn studie niet afmaakt

  Ik heb zo mogelijk nog meer de pest aan de afgestudeerde student, want al mijn helden zijn autodidact, of in het slechtste geval eeuwig student. Doordat ik zelf ook een paar diploma's heb verworven, puur om het zichtbare verdriet van mijn ouders te ontlopen, kan ik nooit meer mijn eigen held zijn: reken maar dat ik dat jammer vind.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

een gesjeesde student

 1. een student die zijn studie niet heeft afgemaakt

  De jongeman die zonder één keer mis te grijpen acht kegels in geometrische banen boven zijn hoofd in beweging wist te houden, was een gesjeesde student, van de ene op de andere dag van college weggebleven, een stille, hoogbegaafde knul die voor de rest van zijn leven geniaal theoretisch natuurkundige in spe zou blijven.

  Kreutzersonate, Margriet de Moor,

het student

 1. ( pejoratief)
  de student beschouwd als een afkeurenswaardig element in de maatschappij op grond van zijn vaak arrogante en onaangepaste gedrag

  Je ziet die studenten echter nooit. Vrijwel nooit, en vrijwel nergens buiten de muren van hun onderwijsinstelling. Die instelling ligt verscholen achter kunstig opgeworpen dijken, bosschages, of in een kuil in het veld opdat de aanblik van Het Student de ogen van De Burger niet zal schaden.

  http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg24/obs33/art01.htm,

een regelmatige student

 1. Vormvariant: een regelmatig student

  ( wetenschap; onderwijs en opvoeding; (vooral) in België)
  een student die voldoet aan bepaalde toelatingsvoorwaarden, die op de vastgestelde wijze is ingeschreven en die het inschrijfgeld heeft betaald

  Om tot een volgend studiejaar te worden toegelaten moet een regelmatige student geslaagd zijn voor het vorige studiejaar.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

  Wie weigert inschrijvingsgeld te betalen, is geen regelmatig student, kan geen eksamen afleggen en dus ook geen diploma behalen.

  De Standaard,

een vrije student

 1. ( wetenschap; onderwijs en opvoeding; (vooral) in België)
  een student die niet regelmatig is ingeschreven, die geen regelmatige student is

  Een student die niet regelmatig is ingeschreven, is een vrije student. Een vrije student kan zich inschrijven voor één of meer door de hogeschool georganiseerde opleidingsonderdelen en daarover examens afleggen. Hij is alleen toegelaten na beslissing van de departementsraad.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


student 2.0

((vooral) in België; weinig gebruikt)

leerling van een middelbare school

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een student…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] volgt onderwijs aan een middelbare school in België

  Algemene voorbeelden


  Thuis aan tafel verneem ik dat een student van het ateneum is komen bellen namens zijn leraar Légier om te vragen of we soms boeken kunnen afstaan om een nieuwe stadsbiblioteek aan te leggen.

  Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen