docent


docent 1.0

((vooral) in Nederland)

iemand die voor zijn beroep les geeft op een middelbare school

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een docent…

is een persoon

   Hoofdsemagram: leraar


   Algemene voorbeelden


   Internet is een onuitputtelijke bron voor scholieren om, zonder dat er een haan naar kraait, plagiaat mee te plegen: een scholier uit Delfzijl kan moeiteloos het werkstuk inleveren dat een scholier uit Valkenburg op het net zette. Zien docenten machteloos toe of vechten ze terug?

   http://www.trouw.nl/archief/article1322207.ece/Studie___Internet-jatwerk_overbodig.html

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • hybride docent

   Een hybride docent kiest er voor deels als docent te werken en daarnaast ook werkzaam te zijn in een andere baan in loondienst of als zelfstandig ondernemer: een accountant die één dag per week economie geeft of een docent informatica die ook programmeur is.

   https://www.hybridedocent.nl/

   met substantief erachter


   • docent aardrijkskunde
   • docent Duits
   • docent Engels
   • docent geschiedenis

   Als docent geschiedenis (en Engels en Duits) is hij onder de indruk van de 'feitelijke en faire' behandeling die de Tweede Wereldoorlog hier in de geschiedenisboeken krijgt.

   NRC,

   voorafgegaan door als


   • een functie als docent

   Bent u op zoek naar een functie als docent, of heeft uw school een vacature openstaan?

   http://docent.kennisnet.nl/beroepsinformatie/vacaturebanken/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   docent 1.1

   man die voor zijn beroep les geeft op een middelbare school

   Algemene voorbeelden


   Een docent wisselde tien jaar geleden van plaats met een Schotse docente. Dat vormde het begin van uitwisselingsactiviteiten, waarbij leerlingen van de schakelklas (een buffer tussen het havo en het hoger beroepsonderwijs) en 4 havo in de gelegenheid werden gesteld, in het kader van hun oriëntatie op arbeid en vervolgstudie, een stage in Schotland te vervullen.

   http://web.kennisnet2.nl/thema/ip_vo_docent/scholennetwerken/internationaal,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   docent 1.2

   beroep van docent

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

   Algemene voorbeelden


   Lesgeven vereist vooral leidinggevende capaciteiten. Je moet de orde kunnen handhaven, maar de klas toch weten te boeien. [...] Docent is een boeiend beroep waarbij je veel vrijheden hebt. Geen dag is hetzelfde.

   http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob/view_generic_entity.php?generic_entity_exists=true&selected_entity_id=151&generic_entity_name=professions&search_terms=werktuigbouw

   docent 2.0

   ((vooral) in Nederland)

   iemand die voor zijn beroep les geeft in een school, veelal op het niveau van het lager of middelbaar onderwijs of in een andere soort onderwijsinstelling zoals een muziekschool, sportschool enz.; leerkracht

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een docent…

   is een persoon

     Hoofdsemagram: leraar


     Algemene voorbeelden


     De doorstroom van docenten van basis- naar voortgezet onderwijs kan bijdragen aan het bestrijden van het lerarentekort. In het basisonderwijs wordt de komende jaren geen tekort verwacht, in het voortgezet onderwijs wel.

     Trouw,

     Vanaf vandaag kunnen leerlingen, ouders en schooldirecties uit het basis- en voortgezet onderwijs hun leraren opgeven voor de Verkiezing Docent van het Jaar 2006.

     http://www.your-out.nl/site/content/view/1323/2275/

     Op basisscholen gaan de meeste lessen van zieke docenten gewoon door, op middelbare scholen vervalt de les in de helft van de ziektegevallen. Als de resultaten van de belronde worden doorberekend naar heel Nederland, zou het primair onderwijs meer dan 1200 leraren tekort komen. Het voortgezet onderwijs komt bij zo'n berekening zeker 450 docenten tekort.

     De Telegraaf,

     Sommige muziekscholen laten hun docenten "productie draaien": een leraar moet in korte tijd zoveel mogelijk leerlingen lesgeven om zo een grote omzet te bereiken. Maar een privé-leraar kan zich zelf ook dit soort condities opleggen.

     http://www.saxofoonpraktijk.com/saxofoonles.html,

     Combinatiemogelijkheden


     met substantief erachter


     • docent basiseducatie
     • docent basisonderwijs

     Wij zijn per 11 mei op zoek naar een docent basiseducatie voor groep 7 en 8 voor een basisschool in Almere [...]. Wij zoeken een kandidaat die een PABO-diploma heeft en bij voorkeur enige ervaring heeft met genoemde groepen.

     https://www.werk.nl/werknl/werknemer/vacaturePrint.do?encryptedVcId=P9PhqnPVKW4.

     Ze noemt zichzelf graag juf, want ze heeft niets op met al die termen – leerkracht of docent basisonderwijs – die erop zijn geplakt om het beroep een andere status te geven.

     http://www.groene.nl/2007/6/INTERVIEW_MET_onderwijzeres_blijdorp

     Binnen MILE is een leeromgeving ontwikkeld, waarin een aankomende docent basisonderwijs zich kan bekwamen in het geven van rekenen-wiskunde op de basisschool.

     http://www.fi.uu.nl/nl/projecten/websites.html

     • docent middelbaar onderwijs
     • docent voortgezet onderwijs

     Toch blijkt uit de contacten tussen je opleiding en oud-studenten dat een relatief groot aantal van hen inmiddels een ingrijpende carrièreswitch heeft gemaakt. Voorbeelden? Oppasmoeder [...], touroperator, tandarts, zij-instromer/docent middelbaar onderwijs.

     www.kwalitatiefmarktonderzoek.noordhoff.nl/7271_kwalitatief_marktonderzoek/_assets/7271d01.doc

     Waar werkt een Docent voortgezet onderwijs? Je kunt gaan werken op een school voor het voortgezet onderwijs, (vmbo, havo, vwo, gymnasium), of binnen het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger beroepsonderwijs.

     http://profielkeuze.qompas.nl/beroep.html?ber=111

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     docent 2.1

     man die voor zijn beroep les geeft in een school; mannelijke leerkracht

     Algemene voorbeelden


     Op dit moment zijn 60 Nederlandssprekende kinderen in de leeftijd van 4 – 16 jaar ingeschreven voor het schooljaar 2007-2008, verdeeld in de groepen 1 t/m 8 basisonderwijs en een (flinke) VO groep. Er zijn momenteel twee voltijdse leerkrachten, waarvan er één directie taken verricht. [...] We zoeken naar een [...] docent of docente met diploma pedagogische academie en/of universitaire opleiding Nederlands met onderwijsbevoegdheid. Het onderwijsteam heeft bij voorkeur elkaar aanvullende bevoegdheden en ervaring daar we zowel Onderbouw (groep 1 -6 PO) als Bovenbouw leerlingen (groep 7 PO tot 4de VO) hebben.

     http://www.stichtingnob.nl/page.jsp?id=2923934,

     Wij zijn een leuke jonge sportschool met diverse lessen. Hiervoor zijn wij op zoek naar een docent/docente voor onze bodyshape en of Bodyjamlessen bij voorkeur op de dinsdagavond en de woensdagavond.

     http://www.fitnessvacature.nl/index.php?option=com_jobline&Itemid=59&task=view&id=5,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     docent 3.0

     iemand die voor zijn beroep doceert in het hoger, universitair of niet-universitair onderwijs in een van de rangen onder die van hoogleraar

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een docent…

     is een persoon

     • [Groep] behoort tot een faculteit of afdeling
     • [Organisatie of instelling] werkt voor een universiteit of hogeschool
     • [Doel of bestemming] geeft les aan universitaire studenten of hogeschoolstudenten van 18 jaar en ouder
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vooral aan universiteiten meestal gepromoveerd of werkt als beginnend wetenschapper aan een proefschrift
     • [Activiteit of handeling] geeft onderwijs, verricht onderzoek, zal afhankelijk van het aanstellingsniveau examens afnemen en afstudeeropdrachten van studenten begeleiden, publiceert in een bepaald wetenschapsgebied en heeft vaak ook bestuurlijke werkzaamheden
     • [Wijze] behandelt de stof volgens de gebruikelijke onderwijsvormen van het hoger onderwijs zoals hoorcolleges, werkcolleges, seminaries e.d.
     • [Middel] maakt gebruik van traditionele middelen als een bord en van modernere zoals bv. overheadprojectoren, beamers om tekst en afbeeldingen te projecteren
     • [Oorzaak, reden of aanleiding] onderwijst voor zijn beroep
     • [Onderscheid of tegenstelling] wordt beschouwd als iemand die tot een eigen categorie onderwijzend personeel behoort tegenover de leraren van het voortgezet onderwijs

     Algemene voorbeelden


     In het hoger onderwijs krijgen studenten geen les van een leraar, wel van een docent, lector, assistent of professor. Hogescholen met alleen professionele opleidingen noemen hun onderwijzende personeelsleden gewoonlijk (vak)lectoren [...]; in de academische opleidingen spreekt men van docenten. Hogescholen gebruiken het woord 'docent' ook wel als verzamelnaam voor 'lesgevers in het hoger onderwijs' en laten dan het ambtelijke onderscheid tussen lectoren en docenten links liggen.

     www.xios.be/_Rainbow/documents/klasse_leerkrediet.pdf

     Docenten en hoogleraren moeten bij een buluitreiking in de aula passende kleding dragen. Voor hoogleraren is dat een toga, mannelijke docenten dienen in pak te verschijnen.

     http://ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/2/wa/Ublad/archief?id=1018932

     Alle universiteiten eisen vanaf vandaag van hun docenten een didactische aantekening, het zogenaamde Basiskwaliteit Onderwijs (BKO). Weliswaar is het geen diploma, maar het is wel degelijk een lesvaardigheidsbewijs.

     http://www.fdewb.unimaas.nl/educ_v2/PDFnieuws/VOK-20080123-01003007%20(3).pdf

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: aan

     • docent aan de hogeschool
     • docent aan de universiteit
     • docent aan een hogeschool
     • docent aan een universiteit

     De auteur is docent aan de KU Leuven.

     De Standaard,

     Hij is doctor in de scheikunde, maar was zijn baan als docent aan een hogeschool beu.

     De Standaard,

     Voorzetsel: in

     • docent in de bestuurskunde
     • docent in de economie
     • docent in de sociologie

     Geen docent in de bestuurskunde, sociologie of economie kan het zich nog veroorloven om geen aandacht te besteden aan de criminaliteitsproblematiek.

     http://www.awt.nl/nl/,

     met substantief erachter


     • docent hoger beroepsonderwijs
     • docent hbo

     Onderstaand competentieprofiel docent hoger beroepsonderwijs bevat definities van de vereiste basisbekwaamheden van docenten in het hoger beroepsonderwijs.

     http://iowo.hosting.kun.nl/icto/kunweb/IOWO_CompprofielBKO_DocentHBOhoofdlijnen.pdf

     Titel: Docent hoger beroepsonderwijs anno 2007: geen alleswetende heerser, maar een deskundig begeleider.

     http://hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=fontys_didlmods%3Aoai%3Arepository.fontys.nl%3A18002,

     • docent Europese studies
     • docent filosofie
     • docent strafrecht

     Deze 46-jarige docent Europese studies aan de National University of Singapore beschuldigt in zijn verhaal regeringen van Aziatische landen van mediacensuur.

     NRC,

     De schrijfster is docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

     NRC,

     Eerstgenoemde auteur is docent strafrecht aan de Open Universiteit in Heerlen.

     NRC,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     docent 3.1

     man die voor zijn beroep doceert in het hoger, universitair of niet-universitair onderwijs in een rang onder die van hoogleraar

     Algemene voorbeelden


     Astrid Freriksen is gisteren gekozen tot docente van het jaar. [...] Freriksen is docente endocrinologie op de Faculteit Biologie. Paul Mason, docent aardwetenschappen op de Faculteit Geologie heeft de prijs 'Jong Docententalent' gewonnen.

     http://typo3.ivm.hu.nl/index.php?id=3159

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     docent 3.2

     ((vooral) in Nederland)

     volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland ook specifiek: iemand die voor zijn beroep les geeft aan een universiteit in een rang onder die van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar, en niet noodzakelijk is gepromoveerd

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen 3.0 : 3.2

     Algemene voorbeelden


     De medewerker met functieprofiel Docent besteedt alle tijd aan onderwijs. 10% van die tijd is beschikbaar voor de eigen ontwikkeling op onderwijsgebied [...]. De Docent kan bovendien ingezet worden voor bestuurlijke activiteiten als coördinatietaken en commissiewerk [...]. Bij uitzondering kan een Docent de gelegenheid worden geboden onderzoekservaring op te doen door op kleine schaal onderzoekactiviteiten te verrichten [...]. De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar. Er is uitzicht op een verlenging met 3 jaar tot in totaal 4 jaar [...]. Vereist is een doctoraal of een masteropleiding. Promotie is wenselijk.

     http://www2.hum.uu.nl/werken/GW_WP-FLOW-beleid_2008.pdf

     docent 3.3

     ((vooral) in België)

     volgens de ambtelijke rangindeling aan universiteiten en hogescholen in Vlaanderen ook specifiek: iemand die is gepromoveerd en is benoemd in de laagste graad van het zelfstandig academisch personeel onder de rangen van hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen 3.0 : 3.3

     Algemene voorbeelden


     Het personeel van een universiteit bestaat uit de volgende geledingen [...]. Het academisch personeel (AP) houdt zich [...] bezig met onderzoek en bestaat uit assistenten en professoren. De groep die algemeen wordt aangeduid als de 'assistenten' bestaat grosso modo uit het eigenlijke assisterend personeel (AAP) en het bijzonder academisch personeel (BAP, bijvoorbeeld wetenschappelijk medewerkers). De professoren vormen het zelfstandig academisch personeel (ZAP): docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar.

     http://interaxis.sesuadra.org/Interaxis2/html5/malfl.html

     docent 3.4

     ((vooral) in Nederland)

     in de verbinding universitair docent volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland ook specifiek: iemand die is gepromoveerd en is aangesteld op een universiteit in een rang onder die van universitair hoofddocent

     Algemene voorbeelden


     De belangrijkste verandering is dat de onderzoeker op het moment dat hij wordt aangesteld als universitair docent ook onderwijsactiviteiten moet verrichten. Daarnaast komen er acquisitie- en in een later stadium managementtaken bij [...]. Daarbij komt het probleem dat een beginnend universitair docent veel tijd kwijt is met het voorbereiden van colleges en tentamens. Daardoor blijft er weinig tijd over voor het bijhouden van vakliteratuur, laat staan voor het publiceren van artikelen.

     http://www.research.nl/index.cfm/27,2290,123,90,html

     docent 3.5

     functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit of hogeschool in een rang onder die van hoogleraar

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 3.0 : 3.5

     Algemene voorbeelden


     Vrouwelijke wetenschapper aan de UvT zijn relatief oververtegenwoordigd in de functie van docent en mannen in de functie van hoogleraar.

     http://www.uvt.nl/medewerkers/vrouwen/onderzoek.pdf

     Combinatiemogelijkheden


     met substantief erachter


     • docent hoger beroepsonderwijs
     • docent hbo

     In verband met de komende visitatie van onze opleiding wiskunde en statistiek is er een enquête gehouden [...] naar de werkgelegenheid onder de studenten van de UvA die wiskunde [...] gestudeerd hebben [...]. De afgestudeerde wiskundigen geven hun functie aan met: docent hbo [...], applications consultant, aio/oio (10x), programmeur.

     http://staff.science.uva.nl/~depaepe/alumnikring/Baan.pdf

     docent 3.6

     volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland: functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit in een rang onder die van universitair docent

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 3.2 : 3.6

     Algemene voorbeelden


     Gepromoveerden komen in aanmerking voor de functie van universitair docent (UD). Niet-gepromoveerden voor de functie van docent (D) en krijgen een promotietraject aangeboden.

     http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/07/533.html

     docent 3.7

     volgens de ambtelijke rangindeling in Vlaanderen: functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit of hogeschool in een rang onder die van hoofddocent

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 3.3 : 3.7

     Algemene voorbeelden


     De ambten van het onderwijzend personeel van de hogescholen worden in de volgende drie groepen ingedeeld: 1° groep 1: de praktijklector, de hoofdpraktijklector, de lector en de hoofdlector; 2° groep 2: het assisterend personeel: de assistent, de doctor-assistent en de werkleider; 3° groep 3: de docent, de hoofddocent, de hoogleraar en de gewoon hoogleraar [...]. Art. 128. § 1. De bekwaamheidsbewijzen die [...] minimaal vereist zijn voor aanstelling en benoeming in de hierna vermelde ambten zijn [...]; [...] docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar: een diploma van doctor op proefschrift.

     http://studentenraad.kahosl.be/documenten/decreten/hogescholendecreet.pdf

     Onder doorstroming en bevordering binnen de UGent verstaan we: Een aanstelling of benoeming binnen het ZAP-kader: benoeming tot docent, hoofddocent, hoogleraar, buitengewoon hoogleraar of gewoon hoogleraar.

     http://www.ugent.be/diversiteitengender/nl/publicaties/gidsugent.pdf

     docent 3.8

     in de verbinding universitair docent volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland: functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit in een rang onder die van universitair hoofddocent

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 3.4 : 3.8

     Algemene voorbeelden


     Vooral de overgang van universitair docent naar universitair hoofddocent en van universitair hoofddocent naar hoogleraar vragen aandacht.

     www.vsnu.nl/web/file?uuid=72ac7c05-1c22-41aa-8a67-10111ea22b87&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1...530