leerkracht


leerkracht 1.0

iemand die voor zijn beroep les geeft in een school, veelal op het niveau van het lager of middelbaar onderwijs

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een leerkracht…

is een persoon

   Hoofdsemagram: leraar


   Algemene voorbeelden


   Iedere leerkracht houdt zelf gegevens bij omtrent observaties en vorderingen van de leerlingen. De toetsen die hiervoor gebruikt worden, komen voor een deel uit de lesmethoden. Een deel van de toetsen wordt door de leerkrachten zelf opgesteld aan de hand van de behandelde lesstof.

   http://www.odaschool.nl/schoolgids.html

   Voor het ganse onderwijs geldt ook dat er drastisch gesnoeid dient te worden in de demotiverende administratieve rompslomp voor directies en leerkrachten.

   http://www.liberaalappel.org/nieuwsbrieven/ontwerpverkiezingsprogramma.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • gedetacheerde leerkracht
   • tijdelijke leerkracht
   • vastbenoemde leerkracht

   Hij herinnerde aan zijn belofte dat de omkadering in het secundair tijdens de benoemingsstop even ruim blijft. Men krijgt dan alleen een verschuiving van meer vastbenoemde naar meer tijdelijke leerkrachten.

   De Standaard,

   De vakbonden vragen al lang voor de nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomst - die maar op zich laat wachten - dat de deeltijdse terbeschikkingstelling vanaf 55 jaar versoepeld zou worden. Nu kan die alleen worden gegeven als een vastbenoemde leerkracht zonder werk de helft van de job kan overnemen.

   De Standaard,

   met substantief erachter


   • leerkracht basiseducatie
   • leerkracht basisonderwijs
   • leerkracht secundair onderwijs
   • leerkracht voortgezet onderwijs

   Hij bestudeerde de professionele ontwikkeling van leerkrachten basisonderwijs vanuit de verhalen die zij daar zelf over vertellen. Leerkrachten veranderen doorheen hun loopbaan in het uitoefenen van hun job, maar ook in hun denken over hun job en over zichzelf.

   De Standaard,

   Het signaleringsinstrument risicoleerlingen wordt door de leerkracht basisonderwijs afgenomen bij leeerlingen van groep zes tot en met acht en door de leerkracht voortgezet onderwijs bij leerlingen van klas een tot en met drie.

   http://books.google.nl/books?id=ryXUcg_tXsYC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=%22leerkracht+voortgezet+onderwijs%22&source=bl&ots=5eqitCCEAL&sig=YKphRhIczO_FOyoFzJiY4rxkO78&hl=nl&ei=-rMeSp6IAoOv-AbpwaD7Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9

   • leerkracht fysica
   • leerkracht Nederlands
   • leerkracht scheikunde

   Analyse en interpretatie: dit is het terrein van de leerkracht Nederlands.

   http://www.vvlg.be/jeugd4.htm

   In het technisch hoger onderwijs of het secundair onderwijs kan je eventueel als leerkracht scheikunde aan de slag. Je moet dan wel een aanvullende lerarenopleiding volgen. Naar verwachting zal de vraag naar leerkrachten scheikunde in de komende jaren alleen maar toenemen.

   http://www.vub.ac.be/Bruno/site3/downloads/sg-scheikunde.pdf,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • leerkracht en directeur
   • leerkracht en directie
   • leerkracht en kinderen
   • leerkracht en leerlingen
   • leerkracht en opvoeders
   • leerkracht en ouders
   • leerkrachten en directeur
   • leerkrachten en directie
   • leerkrachten en kinderen
   • leerkrachten en leerlingen
   • leerkrachten en opvoeders
   • leerkrachten en ouders

   De laatste jaren zijn leerkrachten en directies overrompeld door vernieuwingen in het onderwijs, op structureel vlak, pedagogisch, didactisch, enz.

   http://www.provant-ppc.be/MFonwijs.htm

   Beginnende leerkrachten geven altijd met de deur open les. Dat vergroot de psychologische ruimte tussen leerkracht en leerlingen. Als het rumoerig wordt in een klas, zal een andere leerkracht even door de gang komen wandelen. Meer moet dat meestal niet zijn.

   http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=6086,

   Heel belangrijk is dat leerkracht en ouders lees- en spellingproblemen, of voorlopers daarvan, al in een vroeg stadium opmerken.

   http://www.home.zonnet.nl/dyslexie/,

   Goed werkende klassenraden, in overleg tussen leerkrachten en opvoeders, dragen ertoe bij dat leerlingen binnen en buiten de lessen zo goed mogelijk begeleid en ondersteund worden.

   http://www.sint-rembert.be/,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   leerkracht 1.1

   beroep of functie van leerkracht

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Je kan je goed inleven in jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. Je schrikt niet van hun uitbarstingen van energie en expressie. Je kan ze enthousiast maken, ze aan het werk zetten, hun nieuwsgierigheid prikkelen en hun creativiteit tot uiting laten komen. Dan is het beroep leerkracht secundair onderwijs iets voor jou.

   http://www.howest.be/Default.aspx?target=lerarenopleiding&lan=nl&item=242

   De lerarenopleiding muziek bestaat uit twee delen [...]. Tweede deel, specifiek gedeelte lerarenopleiding Muziek. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een opleiding voor studenten instrument (klassiek/jazz en lichte muziek) enerzijds, en studenten muziektheorie anderzijds. De eerste opleiding bereidt voor op een functie als leerkracht instrument, samenspel en instrumentaal ensemble (klassiek/jazz en lichte muziek).

   http://www.ha.be/bls/,