talent


talent 1.0

aangeboren vermogen dat een doorgaans jong persoon in staat stelt een vaardigheid zodanig te ontwikkelen dat hij of zij zeer goed wordt in iets; gave

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een talent…

is een vermogen; is een eigenschap

 • [Ontstaan] is aangeboren
 • [Werking of functionering] stelt iemand in staat een vaardigheid zodanig te ontwikkelen dat hij of zij zeer goed wordt in iets
 • [Bezitter of eigenaar] wordt doorgaans toegeschreven aan jonge mensen

  Algemene voorbeelden


  Hoewel er nog exacte afspraken gemaakt moeten worden over de taakomschrijving zal Katja zich in ieder geval bezig gaan houden met de jeugdopleiding. 'Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Het is altijd leuk om jonge mensen op een hoger niveau te brengen'. Ze weet uit ervaring dat talent alleen niet voldoende is om de top te halen.

  Meppeler Courant,

  Door aan vrouwen één derde van de plaatsen voor te behouden in raden en commissies, zorgt het decreet ervoor dat de talenten van vrouwen gebruikt worden.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • (een) talent bezitten
  • (een) talent hebben
  • (een) talent laten zien
  • (een) talent ontdekken
  • (een) talent ontplooien
  • (een) talent ontwikkelen
  • (een) talent tonen

  Jongeren en volwassenen moeten kunnen leren in een omgeving die de meeste kans biedt om hun talenten te ontplooien.

  http://www.digilife.be/schoolnet/nieuws/educatief/educatief_ned00255.htm,

  Een leerling krijgt zo alle gelegenheid om talenten te ontwikkelen en kan binnen dezelfde school verschillende opleidingen volgen.

  http://www.aloysius.nl/basisvorming.htm

  Vos bleek talent te bezitten en op zeventienjarige leeftijd ruilde hij DESZ in voor het Meppeler MSC.

  Meppeler Courant,

  Om iedereen de kans te geven zijn of haar eigen talenten te ontdekken én verder te ontwikkelen, biedt Breed vele mogelijkheden binnen diverse vakgebieden.

  http://www.denkbreed.nl/default.html

  Nicole Kidman kreeg van hem de kans om haar talent te tonen in een film die de vloer aanveegt met al wie mediageil is.

  De Standaard,

  Ze wilden in het toernooi hun talent laten zien in de hoop dat zij werden gescout door grote clubs in Europa.

  NRC,

  Ze krijgen domweg geen gelegenheid hun talenten te laten zien; soms gedurende een zo lange periode, dat ze zèlf vergeten zijn wat ze allemaal aan capaciteiten in huis hebben.

  http://www.omroep.nl/rkk/documenten/armoedebrief.html,

  Je zit vol ideeën en je hebt talent.

  http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

  Van jongs af aan werd al snel zichtbaar dat het kereltje talent had.

  Meppeler Courant,

  met adjectief ervoor


  • (een) artistiek talent
  • (een) choreografisch talent
  • (een) commercieel talent
  • (een) creatief talent
  • (een) journalistiek talent
  • (een) komisch talent
  • (een) literair talent
  • (een) muzikaal talent
  • (een) organisatorisch talent
  • (een) poëtisch talent
  • (een) retorisch talent
  • (een) verbaal talent
  • een aangeboren talent
  • een bepaald talent
  • een onmiskenbaar talent
  • een onvermoed talent
  • een uitzonderlijk talent
  • een veelzijdig talent
  • een zeldzaam talent

  Iemand die een bepaald talent heeft, moet de kans krijgen zich daarop toe te leggen.

  De Standaard,

  Het is een afwisselende studie waarin het ontplooien van je eigen muzikale talent en het ontwikkelen van didactische vaardigheden hand in hand gaan.

  http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

  Zijn vader maakte hem al jong ervan bewust dat hij zijn uitzonderlijke talenten moest ontwikkelen en aan de wereld tonen.

  Haarlems Dagblad,

  Ach, ik heb nu eenmaal dat aangeboren talent om een klare kijk op alles te hebben.

  De droogte, Herman Brusselmans,

  U bent een beroemd publiek figuur met onmiskenbare talenten en daarom kijken veel jonge mensen tegen u op.

  NRC,

  Hij beschikte over een solide basstem, een uitstekende woordprojectie en komisch talent.

  De Standaard,

  De Britse premier Tony Blair moest al zijn retorische talenten uit de kast halen om de rebellie in zijn eigen partij te bedwingen.

  http://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/europa/eur030319.html,

  De stichting heeft als doel kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden zodat ze hun creatieve talenten en gaven in al hun facetten kunnen ontplooien en uitdragen.

  http://www.druffel.com/nlveen/herman.php3

  Een derde categorie savants heeft een artistiek talent.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Liefde voor de sport, journalistiek talent en zin voor commercie gingen steeds hand in hand bij de Franse sportkrant.

  De Standaard,

  Het was iemand die literair talent bezat, maar geen greintje verbeelding.

  Mise-en-scène, Axel Bouts,

  Het juryrapport spreekt van "twee jonge ambitieuze actrices die dankzij hun jarenlange theaterervaring met hun veelzijdig talent de Vlaamse film al de nodige frisse impulsen hebben gegeven en dat ontegensprekelijk nog zullen blijven doen."

  De Standaard,

  Pim Fortuyn had aan het eind van zijn leven een nog zeldzamer talent weten te ontwikkelen: hij gaf mensen het geloof dat het beter zou kunnen.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Dit programma - van twee première-balletten en de reprise van het grillige en onvoorspelbare dansstuk Moving Target - bevestigt het choreografische talent van Conny Janssen.

  NRC,

  De patiënt kan er bijvoorbeeld ervaren dat hij dingen kan leren of dat hij bepaalde onvermoede talenten heeft.

  http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

  In de kleine twee uur van wachten slaagde hij er verbluffend goed in ons met zijn verbale talent te amuseren.

  Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

  De Belcompany, waarvan Tiemessen directeur is, draait dezer dagen juist als een tierelier en de sint heeft al zijn poëtische talenten moeten aanspreken om de camera phone in rijm te vangen.

  de Volkskrant,

  Daarnaast bieden veel bedrijven de mogelijkheid je commerciële of organisatorisch talent te ontplooien.

  http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een uitgesproken talent
  • verborgen talenten

  Dat geldt ook voor mensen die zich op latere leeftijd willen heroriënteren én voor degenen die na hun pensionering alsnog verborgen talenten willen ontdekken en gebruiken.

  http://www.grafologie.nl/grafologen.htm

  Homeopaten hebben overigens een uitgesproken talent om in rapporten conclusies te lezen die er niet staan.

  http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

  in voorzetselgroep


  • over talent beschikken
  • over talenten beschikken

  Al vanaf het begin van zijn dartscarrière blijkt Raymond over een uitzonderlijk talent te beschikken.

  http://www.raymondvanbarneveld.nl/nl/index.html

  Onlangs verscheen de titelloze vijf nummers tellende cd waarop El Shit in een half uur laat horen over bijzondere talenten te beschikken.

  Drentse Courant,

  met substantief ervoor


  • een beetje talent
  • een aantal talenten

  Wie een beetje talent voor opmaak (lay-out) in de vingers heeft en een goed opmaakprogramma op de pc, kan brochures maken die er "net echt" uitzien.

  De Standaard,

  Mijn allergrootste waardering gaat echter uit naar Lieke die een groot aantal talenten combineert: kinderarts-immunoloog, succesvol onderzoeker, maar voor alles toegewijde moeder van onze lieve dochters Dorine en Mariëlle.

  http://www.nki.nl/actueel.htm,

  met onbepaald voornaamwoord


  • enig talent
  • geen talent
  • genoeg talent
  • weinig talent
  • veel talent
  • wat talent
  • meer talent
  • minder talent
  • een zeker talent
  • alle talenten

  Hij beschikte alleen over een zeker talent om een bepaald verloop van zaken als het resultaat van doelbewust streven voor te stellen, zodat hij als het ware voorbestemd was voor de politiek.

  De hangende man, Koos van Zomeren,

  Dillon heeft genoeg talent om een blijver te worden, maar verwacht openheid van de luisteraar.

  De Standaard,

  "Niet elke icoon is van dezelfde waarde vanuit artistiek gezichtspunt", geeft Aristarchos toe. "Niet elke schilder had evenveel talent als de andere."

  http://oud.refdag.nl/kl/010822kl08.html,

  "Dat mag dan voor ons geen probleem zijn, als je wat minder talent hebt is zoiets dodelijk voor je entoesiasme voor de sport."

  De Standaard,

  Hij onthield zich van kritiek op zijn ploeggenoten, voornamelijk hardwerkende voetballers met weinig talent.

  NRC,

  Mijn vader had er niet bijster veel talent voor.

  Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

  Hij zou intrinsiek meer talent hebben dan zijn beroemde broer.

  De Standaard,

  Je moet natuurlijk wat talent hebben, maar het is zeker even belangrijk dat je op het goede moment bij de goede ploeg terecht komt en een trainer treft die het voor je heeft.

  De Standaard,

  In onze samenleving zijn alle talenten van alle kinderen nodig.

  http://www.e-stem.nl/,

  Als coach kan je alleen maar zoeken naar [...] gedrevenheid bij degenen die van het crossen hun sport willen maken [...]. Maar meer dan een berg goeie raad in verband met techniek, training, voeding en het te volgen programma kan je ook hen niet meegeven. Als je geen talent hebt, is ook dat allemaal vergeefs.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • talent en ambitie
  • talent en creativiteit
  • talent en ervaring
  • talent en kwaliteiten
  • talent en mogelijkheden
  • talent en persoonlijkheid
  • talent en techniek
  • talent en vaardigheden
  • talenten en ambities
  • talenten en capaciteiten
  • talenten en ervaring
  • talenten en ervaringen
  • talenten en kennis
  • talenten en kwaliteiten
  • talenten en mogelijkheden
  • talenten en persoonlijkheid
  • talenten en technieken
  • talenten en vaardigheden
  • talent of capaciteiten
  • talent of ervaring

  Deze medewerkers hebben de talenten en ambities om in uw organisatie door te groeien tot ondernemende en zelfstandige managers.

  http://www.2k.nl/projecten.html

  Heb je talent en ambitie, dan kan je het ver schoppen in een leidinggevende functie.

  http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

  Hopelijk duurt het niet te lang voor hij weer een opdracht krijgt zijn talenten en persoonlijkheid waardig.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  De platenbaas Paul Burger was zo onder de indruk van haar talent en persoonlijkheid dat hij haar een contract aanbood voor opnamen van vijf Cd's.

  http://www.charlottechurchfans.be/

  Binnen deze doelgroep schuilt een enorm potentieel aan talent en creativiteit dat op een bepaalde manier moet worden aangesproken.

  http://www.stout-theater.nl/

  Om bekend te worden en de bekendheid zo goed mogelijk in te zetten zijn nu eenmaal andere talenten en vaardigheden nodig dan leuk kunnen zingen.

  http://www.digischool.nl/ckv2/massa/idols/idols.htm

  Achter die foute opvatting zit een zeer pervers idee, namelijk dat mannen altijd en overal alleen of overwegend om hun talent en vaardigheden bevorderd zijn.

  De Standaard,

  Elke dag dat een kind niet de mogelijkheid heeft zijn talenten en capaciteiten te ontwikkelen is een verloren dag.

  http://www.e-stem.nl/,

  Het gaat er dan niet om of ze intelligent, of minstens onderhoudend zijn en gezegend met talent of kapaciteiten, maar of ze zich bereidwillig tonen en eventueel een handje meehelpen.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Binnen creatieve therapie is het niet nodig om talent of ervaring te hebben met beeldend werken.

  http://www. centrum45. nl/downldnl. htm

  Twee jaar geleden besloot hij zijn talent en ervaring te gebruiken om anderen het vak van discjockey bij te brengen.

  News.nl,

  Zo vereist het specifieke talenten en technieken om uit abstracte natuurkundige theorieën concrete experimentele implicaties af te leiden.

  http://www.chemika.student.kuleuven.ac.be/downloads/galison.doc

  Talent en techniek paren de Limburgers aan tomeloze werklust en fysieke kracht.

  NRC,

  Toch, en dit ondanks het voortdurend aansporen door vrienden en kennissen, wenst Herman zijn talenten en kennis niet te gebruiken op het professionele vlak.

  http://users.tijd.com/~tdn00252/tzwnr105.htm,

  Ieder individu heeft de verantwoordelijkheid om met zijn of haar talenten en mogelijkheden een constructieve bijdrage te leveren aan de samenleving als geheel.

  http://www.degroenen.nl/

  Er zijn weinig topsporters met zoveel talent en mogelijkheden als Krajicek, die zo blijven twijfelen aan hun eigen kunnen.

  NRC,

  U moet weten welke match er is tussen de kennis en vaardigheden die vereist zijn en de talenten en kwaliteiten waarover u beschikt.

  http://www.tn.tudelft.nl/hop/,

  Zij hebben in verschillende opzichten talent en kwaliteiten, zijn snel van begrip en hebben een filosofische aanleg, oordelen naar persoonlijke indrukken, hebben een uitgesproken gevoel voor gemeenschapszin.

  http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  talent 2.0

  iemand die een bepaald talent heeft; iemand met een bepaald talent
  In het enkelvoud ook als collectivum voor 'personen met talent'.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een talent…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een aangeboren vermogen dat hem of haar in staat stelt een vaardigheid zodanig te ontwikkelen dat hij of zij zeer goed wordt in iets

   Algemene voorbeelden


   Hij was een van de zonderlinge talenten die waar en werkelijk thuis zijn in een wereld als deze, en iedereen die hem nodig had hoefde niet lang te zoeken.

   Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

   Er is veel talent, vooral in de jazz-wereld, en véél energie.

   De Standaard,

   Aerts en D'Hollander maken straks hun grote debuut bij die elite, beiden in het team van Vlaanderen 2002. Ploegleider Roger Swerts glundert. Ondanks bescheiden middelen kon hij de twee talenten aan de haak slaan, de ene al wat makkelijker dan de andere.

   De Standaard,

   Maar in De Meer staat het ene talent onmiddellijk klaar om het andere te vervangen.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • zijn

   Hij is een uitzonderlijk talent.

   De Standaard,

   Dani Klein is een ontloken, zeldzaam talent.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • artistiek talent
   • choreografisch talent
   • creatief talent
   • journalistiek talent
   • komisch talent
   • literair talent
   • muzikaal talent
   • organisatorisch talent
   • poëtisch talent
   • bepaald talent
   • betaalbaar talent
   • groot talent
   • jeugdig talent
   • jong talent
   • onbekend talent
   • uitzonderlijk talent
   • veelbelovend talent
   • veelzijdig talent
   • zeldzaam talent

   De winnaar Benedek Csalog, is ongetwijfeld een groot talent.

   De Standaard,

   Ik geloof heilig in individuele begeleiding. Dat je tegen bepaalde talenten zegt: "Jij krijgt zes maanden die coach voor jou alleen."

   NRC,

   Hij is een uitzonderlijk talent.

   De Standaard,

   Er moet dus iets gebeuren, want het grootschalig demotiveren en verspillen van zeldzaam talent in Nederland kan niet de bedoeling zijn.

   http://www.postdocplatform.nl/,

   Vanwege de moeizame wijze waarop de Zuidwoldigers deze wedstrijd uiteindelijk wonnen was er geen ruimte en gelegenheid voor inbreng van jeugdig talent.

   Meppeler Courant,

   Ik vind het de taak van de openbare omroep om nieuw muzikaal talent een forum te bieden.

   http://www.vacature.com/scripts/indexpage.asp?headingID=3600

   Ik hoop dat ik de jonge talenten van dienst kan zijn om hun eigen weg te vinden en goed te gaan spelen.

   http://www.trinkokeen.nl/

   Humorologie organizeert voor de vierde keer een wedstrijd waarin nieuw komisch talent gezocht wordt.

   De Standaard,

   Ter gelegenheid daarvan organiseert het buro een ontwerpwedstrijd voor jong creatief talent.

   Meppeler Courant,

   Van veelbelovende talenten zoals Simon Knepper en Marjolein Kool werd, na twee bundels, niet veel meer vernomen.

   http://www.liverse.nl/liverse.htm

   Het festival presenteert artistiek talent in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing.

   http://www.amsterdamroots.nl/

   Ondanks de aanwezigheid van journalistiek talent en de interesse vanwege het publiek, wordt onderzoeks- en bijzondere journalistiek in Vlaanderen maar weinig bedreven.

   http://www.fondspascaldecroos.org/index.html

   Literaire talenten in de dop schrijven kryptische boodschappen op de bewasemde ruiten.

   De Standaard,

   Pianiste Tomoko Mukaiyama, geboren en getogen in Japan maar verder afgestudeerd in Amerika en aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium presenteerde zich als een veelzijdig talent.

   NRC,

   In het Beleidsplan 1997-2000 zijn plannen geformuleerd voor een continue workshop, bedoeld om choreografische talenten ruime mogelijkheden voor ontwikkeling te bieden.

   http://www.het-nationale-ballet.nl/actueel/beleidsplan.html

   Steeds volgens Post is slechts 31 procent van het poëtisch talent aan de drank verslingerd tegen 54 procent bij toneelschrijvers.

   De Standaard,

   Ik wil mijn dank uitspreken aan Marian Klaasen en Marije Leenders, de onvervangbare en onvermoeibare organisatorische talenten van het IEP, wiens inzet dit congres weer tot een succes zal maken.

   http://www.iepdoc.nl/biblio/artikel_detail.asp?ID=5,

   Westtalent is het rockconcours van de provicie West-Vlaanderen dat kansen wil bieden aan onbekend talent.

   http://www.vfj.be/docs/vlaams%20popbeleid.pdf,

   Aalst zal tijdens de lopende kompetitie dus geen bijkomende transfer realizeren, maar blijft wel naar betaalbaar talent speuren in binnen- en buitenland.

   De Standaard,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • aankomend talent
   • aanstormend talent
   • ontluikend talent
   • opkomend talent

   Welnu, ik meen dat het onze taak is als provinciebestuur om in ons kunstenbeleid deze waarde te erkennen en vooral ontluikend talent de kans te bieden open te bloeien.

   http://www.provant.be/Kennismaking/kabgouv/openingsrede/95.htm,

   Vanaf het moment van zijn oprichting heeft het Fonds BKVB oog gehad voor aankomend talent en dat waar mogelijk gesteund.

   http://www.fondsbkvb.nl/leestafel/index.html,

   Dit orkest bestaat uit 40 aanstormende talenten, aangevuld met enkele leden van het grote orkest.

   Meppeler Courant,

   Iemand die langer werkt, krijgt ook meer pensioen, zegt Hendrik Bogaert, de congresvoorzitter en opkomend talent in de christen-democratie.

   De Standaard,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een verborgen talent
   • verborgen talenten

   Onder het eigen personeel zijn verborgen talenten aanwezig.

   Meppeler Courant,

   met substantief ervoor


   • een aantal talenten

   In het programma wordt een aantal talenten op hun weg naar roem gevolgd.

   ANP,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   talent 3.0

   (numismatiek en valuta; archaïsch)

   geldwaarde uit de oudheid waarvan de waarde bepaald werd door het gewicht aan zilver

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een talent…

   was een geldwaarde

   • [Grondstof] was van zilver
   • [Herkomst of oorsprong] werd gebruikt in het Midden-Oosten en Griekenland
   • [Gewicht] woog volgens het Nieuwe Testament 34,2 kilo
   • [Waarde] was in het oude Griekenland gelijk aan 60 mna of 6000 drachmen

   Algemene voorbeelden


   De Griekse gewichtsstelsels gaan terug op het Mesopotamische, dat er als volgt uitzag: 1 talent = 60 minen = 3600 shekels (sigloi) 1 mine = 60 shekels (sigloi). Het gewicht van een talent kon aanzienlijk verschillen van stad tot stad en dit zal ook zo blijven bij de Grieken.

   http://www.flwi.ugent.be/AAHE/AncientHistory/metho_numismatiek.pdf,