tandarts


tandarts 1.0

iemand die op grond van een academische graad bevoegd is de tandheelkunde te beoefenen; ook: beroep van tandarts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tandarts…

is een tandheelkundige; is een persoon

  • [Plaats] oefent zijn beroep uit in een praktijk
  • [Geslacht] is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht
  • [Activiteit of handeling] herstelt tanden met vullingen van amalgaam of composietmaterialen, plaatst kronen, bruggen, implantaten en gebitsprotheses ter vervanging van te ernstig aangetaste of verloren gegane tanden e.d.
  • [Instrument] werkt met een complex instrumetarium met boren e.d.
  • [Bevoegdheid] moet, om het beroep van tandarts uit te oefenen, de bevoegdheid daartoe hebben op grond van een medische academische graad en in Nederland geregistreerd zijn in het BIG-register volgens de "Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg", en volgens de Belgische wetgeving erkend zijn door de Erkenningscommissie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid

Algemene voorbeelden


Poets en floss daarom regelmatig en bezoek je tandarts twee keer per jaar voor controle. Je kunt altijd contact opnemen met je tandarts of mondhygiënist voor instructies over goed poetsen en flossen.

http://www.gezondheidsnet.nl/

Bij een controle kijkt de tandarts naar iedere tand en kies. Natuurlijk hopen we allemaal op "Geen gaatjes!" maar soms ziet de tandarts iets dat beter behandeld kan worden. Daarvoor wordt dan vaak een aparte afspraak gemaakt.

http://www.bambodino.nl/index.htm

De tandarts kiest een vulmateriaal dat past bij de plaats, grootte en aard van het te vullen gat en de behandelbaarheid van de patiënt.

http://www.bambodino.nl/index.htm

Er zijn drie bijzondere beroepstitels ("tandheelkundige disciplines") gecreëerd: algemeen tandarts, tandarts-specialist in de orthodontie en tandarts-specialist in de parodontologie. Enkel diegenen die een van deze drie bijzondere beroepstitels dragen, zijn gerechtigd om het beroep van tandarts autonoom uit te oefenen.

http://www.health.fgov.be/AGP/nl/gezondheidsberoepen/tandartsen/informatietandartsen.htm

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


  • boren
  • trekken

Via een gaatje, dat de tandarts in de tand of kies boort, wordt de afgestorven zenuw verwijderd en wordt het hele wortelkanaal schoongemaakt en opgevuld.

http://www.kaakchirurg.nl/pub/,

Tanden en kiezen kunnen aangetast worden door cariës. Wanneer het binnenste van de tand of kies, het tandmerg oftewel de pulpa, door dit tandbederf wordt aangetast, zal de tandarts de desbetreffende kies of tand moeten trekken of een wortelkanaalbehandeling moeten uitvoeren.

http://home.wxs.nl/~mip/migraine.htm

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen