theehuis


theehuis 1.0

afbeelding

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
( CC BY-SA 3.0 )

drankgelegenheid die vooral thee schenkt aan zijn gasten; drankgelegenheid voor thee

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een theehuis…

is een drankgelegenheid; is een gebouw

  • [Groep] behoort tot de horecazaken
  • [Functie] dient om thee te gaan drinken
  • [Plaats] ligt in onze contreien vaak in een park of natuurgebied
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een openbare gelegenheid; heeft doorgaans ook andere niet-alcoholische dranken in het drankenassortiment

Algemene voorbeelden


Sinds 1999 is via de Stichting Wandel- en Fietsforten het fort in beheer gekomen van de Stichting Werk aan de Korte Uitweg. Deze stichting wil in de loop van dit jaar op het fort een theehuis realiseren. In verband hiermee zijn vrijwilligers bezig met het opknappen van het fort.

http://www.rgaros.nl/sme/artikel/honswijk.htm

Eén van de afspraken is dat de exploitatie van het theehuis in afgeslankte vorm zal worden voortgezet [...]. Natuurmonumenten gaat er vanuit dat de wandelaar en fietser het komende voorjaar weer in het prachtig gelegen theehuis terecht kan.

Meppeler Courant,

Er zit niemand in het theehuis, alle tafels zijn leeg.

Niet onprettig, Jo Dobrovolski,

Vanaf de Tangdynastie tot de communistische revolutie ontmoette een bonte menigte elkaar dag en nacht in deze openbare theehuizen. Die hadden vaak meerdere verdiepingen. De luxe van de inrichting én de prijs van de consumpties steeg per verdieping. De meeste van deze theehuizen werden in de jaren twintig en dertig gesloten.

http://www.acupunctuurpraktijken.be/informatie/body.htm

We beginnen de reis in Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan. Hier kun je eindeloze kopjes thee drinken in de theehuizen die in veel tempels en parken te vinden zijn.

http://www.china-travel.nl/home.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


theehuis 2.0

afbeelding

Bron: Hardscarf
( CC BY-SA 3.0 )

klein onderkomen in een luchtige, speelse bouwstijl dat destijds vaak werd opgetrokken in het park bij landhuizen om er thee te drinken en te verpozen; paviljoen om thee te drinken

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een theehuis…

is een gebouw

  • [Functie] dient om thee te drinken
  • [Plaats] stond op een landgoed
  • [Tijd] was destijds gebruikelijk bij landhuizen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak luchtig en speels van stijl overeenkomstig zijn functie om te verpozen; was een blijk van welstand
  • [Bezitter of eigenaar] hoorde in oorsprong toe aan een particuliere bezitter

Algemene voorbeelden


Na de uitstapjes in de auto, terug in het landhuis, verloor Nathan zijn kinderen al snel uit het oog, het huis was groot, het had meer dan twintig kamers, de tuin was nog groter, en verwilderd, er stonden hoge bomen in, struiken, een schuur, een theehuis, oude paardenstallen, je kon er makkelijk in verdwijnen en onzichtbaar worden, het kostte geen enkele moeite.

Over de grens, Chaja Polak,

Bij de renovatie van het Eindhovense rijksmonument is het voegwerk compleet vernieuwd, de dakgoten, het zink- en loodwerk, al het buitenhoutwerk, en verschillende bakstenen zijn vervangen. Het landhuis, het koetshuis, de koetsierswoning, het theehuis en de Orangerie zijn allemaal onderhanden genomen.

http://www.tweesnoeken.nl/?newsID=140,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding